| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (1443)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3780
    • +420 22438 3780
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SOULTAN, A. – **PAVON-JORDAN, D. – **BRADTER, U. – **SANDERCOCK, B. – **HOCHACHKA, W. – **JOHNSTON, A. – **BROMMER, J. – **GAGET, E. – **KELLER, V. – **KNAUS, P. – **AGHABABYAN, K. – **MAXHUNI, Q. – **VINTCHEVSKI, A. – **NAGY, K. – **RAUDONIKIS, L. – **BALMER, D. – **NOBLE, D. – **LEITAO, D. – **OIEN, I. – **SHIMMINGS, P. – **SULTANOV, E. – **CAFFREY, B. – **BOYLA, K. – **RADISIC, D. – **LINDSTROM, A. – **VELEVSKI, M. – **PLADEVALL, C. – **BROTONS, L. – ŠŤASTNÝ, K. – **RAJKOVIC, D. – **CHODKIEWICZ, T. – **WILK, T. – **SZEP, T. – **VAN TURNHOUT, C. – **FOPPEN, R. – **BURFIELD, I. – **VIKSTROM, T. – **MAZAL, V. – **EATON, M. – **VOŘÍŠEK, P. – **LEHIKOINEN, A. – **HERRANDO, S. – **KUZMENKO, T. – **BAUER, H. – **KALYAKIN, M. – **VOLTZIT, O. – **SJENICIC, J. – **PART, T. The future distribution of wetland birds breeding in Europe validated against observed changes in distribution. Environmental Research Letters, 2022, roč. 17, č. 2, s. 1-12. ISSN: 1748-9326.

**DUNGEL, J. – **HUDEC, K. – ŠŤASTNÝ, K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, Praha, 2021, 258s. ISBN 978-80-200-3189-1.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – **MIKULÁŠ, I. – **TELECKÝ, T. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014-2017. Praha: Aventinum, Praha, 2021, 511s. ISBN 978-80-7442-130-3.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Wolfe - das neus Bild vom scheuen Jagr. Praha: Aventinum s. r. o., Praha, 2021, 170s. ISBN 978-80-7442-121-1. Vlci v Českých zemích a vlci na Slovensku, s. 171-209.

KEBRLE, D. – ZASADIL, P. – **HOŠEK, J. – BARTÁK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Large trees as a key factor for bird diversity in spruce-dominated production forests: Implications for conservation management. Forest Ecology and Management, 2021, roč. , č. 496, s. 0-0. ISSN: 0378-1127.

ŠEVČÍK, R. – **RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÝ, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. The effect of environmental variables on owl distribution in Central Europe: A case study from the Czech Republic. Ecological Informatics, 2021, roč. 64, č. September, s. 0-0. ISSN: 1574-9541.

**REIF, J. – **SZARVAS, F. – ŠŤASTNÝ, K. Tell me where the birds have gone – Reconstructing historical influence of major environmental drivers on bird populations from memories of ornithologists of an older generation. ECOLOGICAL INDICATORS, 2021, roč. 129, č. , s. 1-10. ISSN: 1470-160X.

MOUDRÝ, V. – **MOUDRÁ, L. – BARTÁK, V. – BEJČEK, V. – GDULOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. – MORAVEC, D. – MUSIL, P. – ROCCHINI, D. – ŠŤASTNÝ, K. – **VOLF, O. – ŠÁLEK, M. The role of the vegetation structure, primary productivity and senescence derived from airborne LiDAR and hyperspectral data for birds diversity and rarity on a restored site. Landscape and Urban Planning, 2021, roč. 2021, č. 210, s. 1-12. ISSN: 0169-2046.

KOUBA, M. – **DUŠEK, A. – BARTOŠ, L. – BUŠINA, T. – HANEL, J. – MENCLOVÁ, P. – POPELKOVÁ, A. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Low food abundance prior to breeding results in female-biased sex allocation in Tengmalm’s Owl (Aegolius funerus). Journal of Ornithology, 2020, roč. 678, č. 161, s. 159-170. ISSN: 0021-8375.

HANEL, J. – KUNCA, T. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Více než sousedé - prokázaná mimopárová paternita u jestřába lesního (Accipiter gentilis). Sylvia, 2019, roč. 2019, č. 55, s. 87-92. ISSN: 0231-7796.

ŠŤASTNÝ, K. Vodní ptáci. Praha: Aventinum, 2019, 248s. ISBN 978-80-7442-113-6.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. PENZUM – Myslivost pro teorii a praxi – XV. vydání. Praha: Druckvo, 2018, 736s. ISBN 978-80-87668-36-8. Myslivecká zoologie a biologie zvěřě, s. 165-283.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – NOVÁKOVÁ, P. – **HOŠEK, J.Zoologie lesnická - Obratlovci - praktická část. 2018, .

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K.Factors affecting begging calling behaviour in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: Scramble competition or honest signalling of need?. 2017, In: Barta Z. [ed.]: The 11th Conference of the European Ornithologists’ Union. Book of abstracts from conference held on 18.-22. August 2017. European Ornithologists’ Union, Turku, Finland, s. 155-156.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – **NĚMEC, M. Červený seznam ohrožených druhů České republiky . Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2017, 48s. ISBN 9788088076469. Červený seznam ptáků České republiky, s. 107-154.

ŠŤASTNÝ, K. Dravci, sokoli a sovy v ilustracích Pavla Procházky. Praha: Aventinum s.r.o., 2017, 336s. ISBN 978-80-7442-086-3.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – TOMÁŠEK, V. – POPELKOVÁ, A. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. Home range size of Tengmalm's owl during breeding in Central Europe is determined by prey abundance. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-15. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Seasonal habitat-dependent change in nest box occupation by Tengmalm's owl associated with a corresponding change in nest predation. POPULATION ECOLOGY, 2017, roč. 59, č. 1, s. 65-70. ISSN: 1438-3896.

TOMÁŠKOVÁ, I. – BAŽANT, V. – **BLEHA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **DELZON, S. – ŠŤASTNÝ, K. – **VAČKAŘ, J. Birds Girdling Activity on Exotic Tree Species as a Form of Adaptive Behavior?. Contemporary Problems of Ecology, 2017, roč. 10, č. 2, s. 193-202. ISSN: 1995-4255.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – BEJČEK, V. – **SEDLÁČEK, F. – ŠŤASTNÝ, K. – ŠINDELÁŘ, J. – **HEROLDOVÁ, M. – **VILÍMOVÁ, J. – **ZIMA, J. Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 2017, roč. 63, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1612-4642.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Alloparental care and adoption in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus). Journal of Ornithology, 2017, roč. 158, č. 1, s. 185-191. ISSN: 0021-8375.

DIVÍŠEK, J. – CULEK, M. – ŠŤASTNÝ, K. – ANDĚRA, M. Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species’ distributions in Europe. Folia Zoologica, 2016, roč. 65, č. 3, s. 169-182. ISSN: 0139-7893.

SYNEK, P. – POPELKOVÁ, A. – KOUBÍNOVÁ, D. – ŠŤASTNÝ, K. – LANGROVÁ, I. – VOTÝPKA, J. – MUNCLINGER, P. Haemosporidian infections in the Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) and potential insect vectors of their transmission. Parasitology Research, 2016, roč. 115, č. 1, s. 291-298. ISSN: 0932-0113.

ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. – CEPÁK, J. – ČIHÁK, K. – HONZA, M. – HOŘÁK, D. – HROMÁDKO, M. – KLVAŇA, P. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – SEDLÁČEK, O. – SITKO, J. – ZIMA, J. Ptáci = Aves. Praha: Academia, 2016, 790s. ISBN 978-80-200-2575-3.

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. Zvěř: Ottova encyklopedie. Praha: Ottovo nakladatelství, 2016, 399s. ISBN 978-80-7451-521-7.

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P.Zoologie lesnická - Obratlovci - textová část. 2016, Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech..

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Myslivecká zoologie. Praha: Drockvo s. r. o., 2015, 270s. ISBN 978-80-87668-14-6.

ŠŤASTNÝ, K. Vlci - nový pohled na plachého lovce. Praha Aventinum: Aventinum s. r. o., 2015, 199s. ISBN 978-80-7442-055-9. Vlci v českých zemích a na Slovensku, s. 1-199.

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – ROM, J. – SOLSKÝ, M. – HANEL, L. – ANDRESKA, J. – VOJAR, J. – KEROUŠ, K. Vertebrates and Invertebrates of European Cities:Selected Non-Avian Fauna. Springer-Verlag New York: Springer New York, 2015, 700s. ISBN 978-1-4939-1697-9. Vertebrates - Prague, s. 119-153.

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. – HARABIŠ, F. – BERCHOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. – PETRUS, D. Monitoring evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 3s. ISBN: ,

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Monitoring ptáků v České republice v letech 2014-2018. Praha: FŽP ČZU, 2015, 4s. ISBN: ,

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Non-native spruce plantations represent a suitable habitat for Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic, Central Europe. Journal of Ornithology, 2015, roč. 156, č. 2, s. 457-468. ISSN: 0021-8375.

ZÁRYBNICKÁ, M. – SEDLÁČEK, O. – SALO, P. – KORPIMÄKI, E. – ŠŤASTNÝ, K. Reproductive responses of temperate and boreal Tengmalm’s Owl Aegolius funereus populations to spatial and temporal variation in prey availability. IBIS, 2015, roč. 157, č. 2, s. 369-383. ISSN: 0019-1019.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – BREJŠKOVÁ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – KOUBA, M. – HANEL, J. – HÝLOVÁ, A. – SLÁMOVÁ, P. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Factors Affecting Growth of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) Nestlings: Prey Abundance, Sex and Hatching Order. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ČERNÝ, M. – ŠŤASTNÝ, K. The reliability of using counts of vocal begging young to estimate the number of surviving juvenile Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) at the end of the post-fledging period . Ecological Informatics, 2015, roč. 2015, č. 27, s. 39-43. ISSN: 1574-9541.

ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. – ŠÁLEK, M. Refugial role of urbanized areas and colonization potential for declining Crested Lark (Galerida cristata) populations in the Czech Republic, Central Europe. Journal of Ornithology, 2015, roč. 156, č. 4, s. 915-921. ISSN: 0021-8375.

GOUVEIA, A. – BEJČEK, V. – FLOUSEK, J. – SEDLÁČEK, F. – ŠŤASTNÝ, K. – ZIMA, J. – YOCCOZ, N. – STENSETH, N. – TKADLEC, E. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. POPULATION ECOLOGY, 2015, roč. 57, č. 4, s. 581-589. ISSN: 1438-3896.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. Numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: long-term and spatial-scale approaches to assess population size. Bird Study, 2014, roč. 61, č. 3, s. 321-331. ISSN: 0006-3657.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Factors affecting vocalization in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

DIVÍŠEK, J. – ZELENÝ, D. – CULEK, M. – ŠŤASTNÝ, K. Natural habitats matter: Determinants of spatial pattern in the composition of animal assemblages of the Czech Republic. Acta Oecologica, 2014, roč. 2014, č. 59, s. 7-17. ISSN: 1146-609X.

REIF, J. – ŠKORPILOVÁ, J. – VERMOUZEK, Z. – ŠŤASTNÝ, K. Změny početnosti hnízdních populací běžných druhů ptáků v České republice za období 1982-2013: anylýza pomocí mnohodruhových indikátorů. Sylvia, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 41-65. ISSN: 0231-7796.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. 2014, Kouba M., Bartoš L. et Šťastný K., 2014: Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need? In: Lišková S. et Varadínová Z. [eds.]: The 7th European Conference on Behavioural Biology 2014. Book of abstracts from conference held on 17.-20. July 2014. Czech and Slovak Ethological Society, Prague, s. 100.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2013, Kouba M. et Šťastný K., 2013: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 127. ISBN 978-80-87189-14-6..

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Differential movement patterns of juvenile Tengmalm´s owls (Aegolius funereus) during the post-fledging dependence period in two years with contrasting prey abundance. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 7, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. The role of Apodemus mice and Microtus voles in the diet of the Tengmalm’s owl in Central Europe. POPULATION ECOLOGY, 2013, roč. 55, č. 2, s. 353-361. ISSN: 1438-3896.

REIF, J. – PRYLOVÁ, K. – ŠIZLING, A. – VERMOUZEK, Z. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness. Journal of Ornithology, 2013, roč. 154, č. 2, s. 359-370. ISSN: 0021-8375.

HANEL, J. – TOMÁŠEK, V. – PROCHÁZKA, I. – SLÁMOVÁ, P. – KUNCA, T. – ŠŤASTNÝ, K. Hnízdní biologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku. Sylvia, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 39-47. ISSN: 0231-7796.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání v imisních oblastech Krušných hor. Sylvia, 2012, roč. 2012, č. 48, s. 115-125. ISSN: 0231-7796.

MACHOLÁN, M. – MRKVICOV, M. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Mitochondrial DNA sequence variation and evolution of Old World house mice (Mus musculus). Folia Zoologica, 2012, roč. 61, č. 3-4, s. 284-307. ISSN: 0139-7893.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Albrechtová J. et Tkadlec E. [eds.]: Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 104-105. ISBN 978-80-87189-11-5..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů z konference 29.-30. listopadu 2012. ČZU, FŽP, Praha, s. 29-30. ISBN 978-80-213-2317-9..

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) v České republice, Northern Goshawk (Accipiter gentilis) in the Czech Republic, Northern Goshawk, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0101, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Krahujec obecný (Accipiter nisus) v České republice, Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) in the Czech Republic, Eurasian Sparrowhawk species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0102, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Kukačka obecná (Cuculus canorus) v České republice, Common Cuckoo (Cuculus canorus) in the Czech Republic, Common Cuckoo, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0171, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Labuť velká (Cygnus olor) v České republice, Mute Swan (Cygnus olor) in the Czech Republic, Mute Swan, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0172, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) České republice, Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) in the Czech Republic, Great Reed Warbler species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0103, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) v České republice, Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) in the Czech Republic, Aquatic Warbler species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0104, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Jiřička obecná (Delichon urbica) v České republice, Northern House-Martin (Delichon urbica) in the Czech Republic, Northern House-Martin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0173, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) v České republice., Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) in the Czech Republic, Marsh Warbler species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0105, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) v České republice, Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) in the Czech Republic, Sedge Warbler species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0106, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v České republice, White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the Czech Republic, White-backed Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0174, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) v České republice, Common Reed-Warbler (Acrocephalus scirpaceus) in the Czech Republic, Common Reed-Warbler species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0107, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strakapoud velký (Dendrocopos major) v České republice, Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) in the Czech Republic, Great Spotted Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0175, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Pisík obecný (Actitis hypoleucos) v České republice, Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) in the Czech Republic, Common Sandpiper species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0108, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) v České republice, Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) in the Czech Republic, Long-tailed Tit species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0109, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) v České republice, Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in the Czech Republic, Middle Spotted Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0176, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Sýc rousný (Aegolius funereus) v České republice, Boreal Owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic, Boreal Owl species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0110, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strakapoud malý (Dendrocopos minor) v České republice, Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) in the Czech Republic, Lesser Spotted Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0177, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) v České republice, Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) in the Czech Republic, Syrian Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0178, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Skřivan polní (Alauda arvensis) v České republice, Eurasian Skylark (Alauda arvensis) in the Czech Republic, Eurasian Skylark species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0111, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Datel černý (Dryocopus martius) v České republice, Black Woodpecker (Dryocopus martius) in the Czech Republic, Black Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0179, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Volavka bílá (Egretta alba) v České republice, Great Egret(Egretta alba) in the Czech Republic, Great Egret,species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0180, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) v České republice, Little Egret (Egretta garzetta) in the Czech Republic, Little Egret, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0181, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strnad obecný (Emberiza citrinella) v České republice, Yellowhammer (Emberiza citrinella) in the Czech Republic, Yellowhammer, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0182, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strnad zahradní (Emberiza hortulana) v České republice, Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) in the Czech Republic, Ortolan Bunting, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0183, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Ledňáček říční (Alcedo atthis) v České republice, Common Kingfisher (Alcedo atthis) in the Czech Republic, Common Kingfisher species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0112, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Ostralka štíhlá (Anas acuta) v České republice, Northern Pintail (Anas acuta) in the Czech Republic, Northern Pintail species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0113, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS10.1;elektronická forma,typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) v České republice, Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) in the Czech Republic, Reed Bunting, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0184, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Lžičák pestrý (Anas clypeata) v České republice., Northern Shoveler (Anas clypeata) in the Czech Republic., Northern Shoveler, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0114.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Červenka obecná (Erithacus rubecula) v České republice, European Robin (Erithacus rubecula) in the Czech Republic, European Robin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0185, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čírka obecná (Anas crecca) v České republice., Common Teal (Anas crecca) in the Czech Republic., Common Teal species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0115.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Raroh velký (Falco cherrug) v České republice, Saker Falcon (Falco cherrug) in the Czech Republic, Saker Falcon, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0186, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Výreček malý (Otus scops) v České republice, Common Scops-Owl (Otus scops) in the Czech Republic, Common Scops-Owl, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0241, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hvízdák euroasijský (Anas penelope) v České republice., Eurasian Wigeon (Anas penelope) in the Czech Republic., Eurasian Wigeon species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0116.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) v České republice, Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in the Czech Republic, Peregrine Falcon, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0187, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kachna divoká (Anas platyrhynchos) v České republice., Mallard (Anas platyrhynchos) in the Czech Republic., Mallard species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0117.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čírka modrá (Anas querquedula) v České republice., Garganey (Anas querquedula) in the Czech Republic., Garganey, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0118.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kopřivka obecná (Anas strepera) v České republice., Gadwall (Anas strepera) in the Czech Republic., Gadwall species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0119.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Ostříž lesní (Falco subbuteo) v České republice, Eurasian Hobby (Falco subbuteo) in the Czech Republic, Eurasian Hobby, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0188, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Orlovec říční (Pandion haliaetus) v České republice, Osprey (Pandion haliaetus) in the Czech Republic, Osprey, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0242, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) v České republice, Common Kestrel (Falco tinnunculus) in the Czech Republic, Common Kestrel, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0189, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Husa velká (Anser anser) v České republice., Greylag Goose (Anser anser) in the Czech Republic., Greylag Goose, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0120.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) v České republice, Bearded Parrotbill (Panurus biarmicus) in the Czech Republic, Bearded Parrotbill, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0243, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) v České republice, Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in the Czech Republic, Collared Flycatcher, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0190, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) v České republice, European Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) in the Czech Republic, European Pied Flycatcher, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0191, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Linduška úhorní (Anthus campestris) v České republice., Tawny Pipit (Anthus campestris) in the Czech Republic., Tawny Pipit,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0121.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Lejsek malý (Ficedula parva) v České republice, Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in the Czech Republic, Red-breasted Flycatcher, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0192, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Linduška luční (Anthus pratensis) v České republice., Meadow Pipit (Anthus pratensis) in the Czech Republic., Meadow Pipit,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0122.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora uhelníček (Parus ater) v České republice, Coal Tit (Parus ater) in the Czech Republic, Coal Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0244, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) v České republice, Chaffinch (Fringilla coelebs) in the Czech Republic, Chaffinch, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0193, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Linduška horská (Anthus spinoletta) v České republice., Water Pipit (Anthus spinoletta) in the Czech Republic, Water Pipit, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0123.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora modřinka (Parus caeruleus) v České republice, Blue Tit (Parus caeruleus) in the Czech Republic, Blue Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0245, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Lyska černá (Fulica atra) v České republice, Common Coot (Fulica atra) in the Czech Republic, Common Coot , species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0194, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Linduška lesní (Anthus trivialis) v České republice., Tree Pipit (Anthus trivialis) in the Czech Republic., Tree Pipit, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0124.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora parukářka (Parus cristatus) v České republice, Crested Tit (Parus cristatus) in the Czech Republic, Crested Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0246, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Chocholouš obecný (Galerida cristata) v České republice, Crested Lark (Galerida cristata) in the Czech Republic, Crested Lark, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0195, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora koňadra (Parus major) v České republice, Great Tit (Parus major) in the Czech Republic, Great Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0247, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rorýs obecný (Apus apus) v České republice., Common Swift (Apus apus) in the Czech Republic., Common Swift, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0125.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bekasina otavní (Gallinago gallinago) v České republice, Common Snipe (Gallinago gallinago) in the Czech Republic, Common Snipe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0196, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Slípka zelenonohá ( Gallinula chloropus) v České republice, Common Moorhen ( Gallinula chloropus) in the Czech Republic, Common Moorhen, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0197, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Orel královský (Aquila heliaca) v České republice., Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the Czech Republic., Imperial Eagle,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0126.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora lužní (Parus montanus) v České republice, Willow Tit (Parus montanus) in the Czech Republic, Willow Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0248, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Sojka obecná (Garrulus glandarius) v České republice, Eurasian Jay (Garrulus glandarius) in the Czech Republic, Eurasian Jay, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0198, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Orel křiklavý (Aquila pomarina) v České republice., Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the Czech Republic., Lesser Spotted Eagle, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0127.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sýkora babka (Parus palustris) v České republice, Marsh Tit (Parus palustris) in the Czech Republic, Marsh Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0249, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Potáplice severní (Gavia arctica) v České republice, Arctic Loon (Gavia arctica) in the Czech Republic, Arctic Loon, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0199, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Vrabec domácí (Passer domesticus) v České republice, House Sparrow (Passer domesticus) in the Czech Republic, House Sparrow, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0250, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Volavka popelavá (Ardea cinerea) v České republice., Grey Heron (Ardea cinerea) in the Czech Republic., Grey Heron, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0128.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Vrabec polní (Passer montanus) v České republice, Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) in the Czech Republic, Eurasian Tree Sparrow, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0251, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Koroptev polní (Perdix perdix) v České republice, Grey Partridge (Perdix perdix) in the Czech Republic, Grey Partridge, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0252, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Volavka červená (Ardea purpurea) v České republice., Purple Heron (Ardea purpurea) in the Czech Republic., Purple Heron, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0129.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) v České republice, Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the Czech Republic, Eurasian Pygmy Owl, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0200, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kalous pustovka (Asio flammeus) v České republice., Short-eared Owl (Asio flammeus) in the Czech Republic., Short-eared Owl,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0130.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Jeřáb popelavý (Grus grus) v České republice, Common Crane (Grus grus) in the Czech Republic, Common Crane, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0201, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Včelojed lesní (Pernis apivorus) v České republice, European Honey-Buzzard (Pernis apivorus) in the Czech Republic, European Honey-Buzzard, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0253, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kalous ušatý (Asio otus) v České republice., Long-eared Owl (Asio otus) in the Czech Republic., Long-eared Owl,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0131.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v České republice, Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the Czech Republic, Great Cormorant, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0254, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K.; idPublikace = 58085; Název: Orel mořský (Haliaeetus albicilla) v České republice-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bažant obecný (Phasianus colchicus) v České republice, Common Pheasant (Phasianus colchicus) in the Czech Republic, Common Pheasant, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0255, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Sýček obecný (Athene noctua) v České republice., Little Owl (Athene noctua) in the Czech Republic., Little Owl,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0132.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) v České republice, Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) in the Czech Republic, Black-winged Stilt, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0203, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) v České republice, Black Redstart (Phoenicurus ochruros) in the Czech Republic, Black Redstart, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0256, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) v České republice, Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) in the Czech Republic, Common Redstart, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0257, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček menší (Phylloscopus collybita) v České republice, Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) in the Czech Republic, Common Chiffchaff, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0258, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) v České republice, Icterine Warbler (Hippolais icterina) in the Czech Republic, Icterine Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0204, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) v České republice, Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) in the Czech Republic, Wood Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0259, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) v České republice, Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Czech Republic, Greenish Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0260, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) v České republice, Barn Swallow (Hirundo rustica) in the Czech Republic, Barn Swallow, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0205, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Budníček větší (Phylloscopus trochilus) v České republice, Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) in the Czech Republic, Willow Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0261, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Polák velký (Aythya ferina) v české republice., Common Pochard (Aythya ferina) in the Czech Republic., Common Pochard, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0133.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Straka obecná (Pica pica) v České republice, Black-billed Magpie (Pica pica) in the Czech Republic, Black-billed Magpie, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0262, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bukáček malý (Ixobrychus minutus) v České republice, Little Bittern (Ixobrychus minutus) in the Czech Republic, Little Bittern, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0206, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Polák chocholačka (Aythya fuligula) v České republice., Tufted Duck (Aythya fuligula) in the Czech Republic., Tufted Duck, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0134.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v České republice, Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Czech Republic, Three-toed Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0263, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Krutihlav obecný (Jynx torquilla) v České republice, Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) in the Czech Republic, Eurasian Wryneck, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0207, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Polák malý (Aythya nyroca) v České republice., Ferruginous Duck (Aythya nyroca) in the Czech Republic., Ferruginous Duck,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0135.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) v České republice., Hazel Grouse (Bonasa bonasia) in the Czech Republic., Hazel Grouse,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0136.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Žluna šedá (Picus canus) v České republice, Grey-faced Woodpecker (Picus canus) in the Czech Republic, Grey-faced Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0264, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Žluna zelená (Picus viridis) v České republice, Eurasian Green Woodpecker (Picus viridis) in the Czech Republic, Eurasian Green Woodpecker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0265, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Bukač velký (Botaurus stellaris) v České republice., Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Czech Republic., Great Bittern,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0137.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Kolpík bílý (Platalea leucorodia) v České republice, Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) in the Czech Republic, Eurasian Spoonbill, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0266, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Výr velký (Bubo bubo) v České republice., Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo) in the Czech Republic., Eurasian Eagle-Owl,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0138.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Potápka roháč (Podiceps cristatus) v České republice, Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) in the Czech Republic, Great Crested Grebe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0267, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hohol severní (Bucephala clangula) v České republice., Common Goldeneye (Bucephala clangula) in the Czech Republic., Common Goldeneye,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0139.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) v České republice, Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) in the Czech Republic, Red-necked Grebe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0268, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) v České republice, Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in the Czech Republic, Black-necked Grebe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0269, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Káně lesní (Buteo buteo) v České republice., Common Buzzard (Buteo buteo) in the Czech Republic., Common Buzzard, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0140.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal malý (Porzana parva) v České republice, Little Crake (Porzana parva) in the Czech Republic, Little Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0270, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal kropenatý (Porzana porzana) v České republice, Spotted Crake (Porzana porzana) in the Czech Republic, Spotted Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0271, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) v České republice, Baillon’s Crake (Porzana pusilla) in the Czech Republic, Baillon’s Crake, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0272, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěvuška podhorní (Prunella collaris) v České republice, Alpine Accentor (Prunella collaris) in the Czech Republic, Alpine Accentor, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0273, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěvuška modrá (Prunella modularis) v České republice, Hedge Accentor (Prunella modularis) in the Czech Republic, Hedge Accentor, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0274, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) v České republice, Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) in the Czech Republic, Eurasian Bullfinch, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0275, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Chřástal vodní (Rallus aquaticus) v České republice, Water Rail (Rallus aquaticus) in the Czech Republic, Water Rail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0276, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) v České republice, Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) in the Czech Republic, Pied Avocet, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0277, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) v České republice, Firecrest (Regulus ignicapillus) in the Czech Republic, Firecrest, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0278, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Králíček obecný (Regulus regulus) v České republice, Goldcrest (Regulus regulus) in the Czech Republic, Goldcrest, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0279, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) v České republice, Eurasian Penduline Tit (Remiz pendulinus) in the Czech Republic, Eurasian Penduline Tit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0280, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Břehule říční (Riparia riparia) v České republice, Sand Martin (Riparia riparia) in the Czech Republic, Sand Martin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0281, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) v České republice, Whinchat (Saxicola rubetra) in the Czech Republic, Whinchat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0282, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) v České republice, Common Stonechat (Saxicola torquta) in the Czech Republic, Common Stonechat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0283, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sluka lesní (Scolopax rusticola) v České republice, Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) in the Czech Republic, Eurasian Woodcock, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0284, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) v České republice, European Serin (Serinus serinus) in the Czech Republic, European Serin, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0285, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Brhlík lesní (Sitta europaea) v České republice, Wood Nuthatch (Sitta europaea) in the Czech Republic, Wood Nuthatch, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0286, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Rybák malý (Sterna albifrons) v České republice, Little Tern (Sterna albifrons) in the Czech Republic, Little Tern, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0287, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Rybák obecný (Sterna hirundo) v České republice, Common Tern (Sterna hirundo) in the Czech Republic, Common Tern, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0288, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) v České republice, Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) in the Czech Republic, Eurasian Collared Dove, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0289, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) v České republice, European Turtle Dove (Streptopelia turtur) in the Czech Republic, European Turtle Dove, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0290, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Puštík obecný (Strix aluco) v České republice, Tawny Owl (Strix aluco) in the Czech Republic, Tawny Owl, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0291, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Puštík bělavý (Strix uralensis) v České republice, Ural Owl (Strix uralensis) in the Czech Republic, Ural Owl, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0292, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Špaček obecný (Sturnus vulgaris) v České republice, Common Starling (Sturnus vulgaris) in the Czech Republic, Common Starling, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0293, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) v České republice, Blackcap (Sylvia atricapilla) in the Czech Republic, Blackcap, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0294, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnice slavíková (Sylvia borin) v České republice, Garden Warbler (Sylvia borin) in the Czech Republic, Garden Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0295, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) v České republice, Common Whitethroat (Sylvia communis) in the Czech Republic, Common Whitethroat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0296, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) v České republice, Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) in the Czech Republic, Lesser Whitethroat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0297, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) v České republice, Barred Warbler (Sylvia nisoria) in the Czech Republic, Barred Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0298, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Bažant královský (Syrmaticus reevesii) v České republice, Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in the Czech Republic, Reeves's Pheasant, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0299, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Husice liščí (Tadorna tadorna) v České republice, Common Shelduck (Tadorna tadorna) in the Czech Republic, Common Shelduck, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0301, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) v České republice, Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) in the Czech Republic, Little Grebe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0300, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) v České republice, Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Czech Republic, Black Grouse, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0302, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) v České republice, Western Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Czech Republic, Western Capercaillie, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0303, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) v České republice, Green Sandpiper (Tringa ochropus) in the Czech Republic, Green Sandpiper, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0304, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Vodouš rudonohý (Tringa totanus) v České republice, Common Redshank (Tringa totanus) in the Czech Republic, Common Redshank, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0305, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) v České republice, Winter Wren (Troglodytes troglodytes) in the Czech Republic, Winter Wren, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0306, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd cvrčala (Turdus iliacus) v České republice, Redwing (Turdus iliacus) in the Czech Republic, Redwing, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0307, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Kos černý (Turdus merula) v České republice, Eurasian Blackbird (Turdus merula) in the Czech Republic, Eurasian Blackbird, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0308, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) v České republice, Song Thrush (Turdus philomelos) in the Czech Republic, Song Thrush, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0309, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd kvíčala (Turdus pilaris) v České republice, Fieldfare (Turdus pilaris) in the Czech Republic, Fieldfare, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0310, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Kos horský (Turdus torquatus) v České republice, Ring Ouzel (Turdus torquatus) in the Czech Republic, Ring Ouzel, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0311, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Drozd brávník (Turdus viscivorus) v České republice, Mistle Thrush (Turdus viscivorus) in the Czech Republic, Mistle Thrush, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0312, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Sova pálená (Tyto alba) v České republice, Barn Owl (Tyto alba) in the Czech Republic, Barn Owl, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0313, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Dudek chocholatý (Upupa epops) v České republice, Eurasian Hoopoe (Upupa epops) in the Czech Republic, Eurasian Hoopoe, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0314, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) v České republice, Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in the Czech Republic, Northern Lapwing, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0315, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Ťuhýk obecný (Lanius collurio) v České republice, Red-backed Shrike (Lanius collurio) in the Czech Republic, Red-backed Shrike, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0208, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) v České republice, Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the Czech Republic, Great Grey Shrike, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0209, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Racek bělohlavý (Larus cachinnans) v České republice, Yellow-legged Gull (Larus cachinnans) in the Czech Republic, Yellow-legged Gull, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0210, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) v České republice., Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus) in the Czech Republic., Eurasian Nightjar, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0141.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Racek bouřní (Larus canus) v České republice, Mew Gull (Larus canus) in the Czech Republic, Mew Gull, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0211, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Racek černohlavý (Larus melanocephalus) v České republice, Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) in the Czech Republic, Mediterranean Gull, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0212, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Konopka obecná (Carduelis cannabina) v České republice., Eurasian Linnet (Carduelis cannabina) in the Czech Republic., Eurasian Linnet,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0142.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Racek chechtavý (Larus ridibundus) v České republice, Common Black-headed Gull (Larus ridibundus) in the Czech Republic, Common Black-headed Gull, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0213, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Stehlík obecný (Carduelis carduelis) v České republice., European Goldfinch (Carduelis carduelis) in the Czech Republic., European Goldfinch,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0143.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Břehouš černoocasý (Limosa limosa) v České republice, Black-tailed Godwit (Limosa limosa) in the Czech Republic, Black-tailed Godwit, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0214, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Zvonek zelený (Carduelis chloris) v České republice., European Greenfinch (Carduelis chloris) in the Czech Republic., European Greenfinch,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0144.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) v České republice, Eurasian River Warbler (Locustella fluviatilis) in the Czech Republic, Eurasian River Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0215, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čečetka zimní (Carduelis flammea) v České republice., Common Redpoll (Carduelis flammea) in the Czech Republic., Common Redpoll,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0145.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) v České republice, Savi’s Warbler (Locustella luscinioides) in the Czech Republic, Savi’s Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0216, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Cvrčilka zelená (Locustella naevia) v České republice, Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) in the Czech Republic, Common Grasshopper Warbler, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0217, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čížek lesní (Carduelis spinus) v České republice., Eurasian Siskin (Carduelis spinus) in the Czech Republic., Eurasian Siskin, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0146.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Křivka obecná (Loxia curvirostra) v České republice, Red Crossbill (Loxia curvirostra) in the Czech Republic, Red Crossbill, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0218, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) v České republice., Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) in the Czech Republic, Common Rosefinch,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0147.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Skřivan lesní (Lullula arborea) v České republice, Wood Lark (Lullula arborea) in the Czech Republic, Wood Lark, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0219, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) v České republice., Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) in the Czech Republic., Short-toed Treecreeper,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0148.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Slavík tmavý (Luscinia luscinia) v České republice, Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) in the Czech Republic, Thrush Nightingale, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0220, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) v České republice, Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) in the Czech Republic, Common Nightingale, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0221, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) v České republice., Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) in the Czech Republic., Eurasian Treecreeper,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0149.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) v České republice, White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) in the Czech Republic, White-spotted Bluethroat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0222, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) v České republice, Red-spotted Bluethroat (Luscinia svecica svecica) in the Czech Republic, Red-spotted Bluethroat, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0223, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kulík říční (Charadrius dubius) v České republice., Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in the Czech Republic., Little Ringed Plover,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0150.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. xxx (Mergus albellus) v České republice, xxxx (Mergus albellus) in the Czech Republic, xxxxx , species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0224, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Morčák velký (Mergus merganser) v České republice, Common Merganser (Mergus merganser) in the Czech Republic, Common Merganser, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0225, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kulík hnědý (Charadrius morinellus) v České republice., Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus) in the Czech Republic., Eurasian Dotterel,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0151.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Vlha pestrá (Merops apiaster) v České republice, European Bee-eater (Merops apiaster) in the Czech Republic, European Bee-eater, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0226, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Strnad luční (Miliaria calandra) v České republice, Corn Bunting (Miliaria calandra) in the Czech Republic, Corn Bunting, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0227, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) v České republice., Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in the Czech Republic., Whiskered Tern,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0152.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Luňák hnědý (Milvus migrans) v České republice, Black Kite (Milvus migrans) in the Czech Republic, Black Kite, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0228, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Rybák černý (Chlidonias niger) v České republice., Black Tern (Chlidonias niger) in the Czech Republic., Black Tern,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0153.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Luňák červený (Milvus milvus) v České republice, Red Kite (Milvus milvus) in the Czech Republic, Red Kite, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0229, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Konipas bílý(Motacilla alba) v České republice, White Wagtail (Motacilla alba) in the Czech Republic, White Wagtail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0230, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čáp bílý (Ciconia ciconia) v České republice., White Stork (Ciconia ciconia) in the Czech Republic., White Stork, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0154.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Konipas horský (Motacilla cinerea) v České republice, Grey Wagtail (Motacilla cinerea) in the Czech Republic, Grey Wagtail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0231, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Konipas citronový (Motacilla citreola) v České republice, Citrine Wagtail (Motacilla citreola) in the Czech Republic, Citrine Wagtail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0232, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Čáp černý (Ciconia nigra) v České republice., Black Stork (Ciconia nigra) in the Czech Republic., Black Stork,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0155.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Konipas luční (Motacilla flava) v České republice, Yellow Wagtail (Motacilla flava) in the Czech Republic, Yellow Wagtail, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0233, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Skorec vodní (Cinclus cinclus) v České republice., White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in the Czech Republic., White-throated Dipper,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0156.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Lejsek šedý (Muscicapa striata) v České republice, Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) in the Czech Republic, Spotted Flycatcher, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0234, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Moták pochop (Circus aeruginosus) v České republice., Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) in the Czech Republic., Western Marsh-Harrier,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0157.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) v České republice, Red-crested Pochard (Netta rufina) in the Czech Republic, Red-crested Pochard, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0235, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) v České republice, Spotted Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) in the Czech Republic, Spotted Nutcracker, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0236, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Koliha velká (Numenius arquata) v České republice, Eurasian Curlew (Numenius arquata) in the Czech Republic, Eurasian Curlew, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0237, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Moták pilich (Circus cyaneus) v České republice., Northern Harrier (Circus cyaneus) in the Czech Republic., Northern Harrier,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0158.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) v České republice, Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax) in the Czech Republic, Black-crowned Night-Heron, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0238, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Moták lužní (Circus pygargus) v České republice., Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in the Czech Republic., Montagu’s Harrier,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0159.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) v České republice, Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) in the Czech Republic, Northern Wheatear, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0239., Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BEJČEK, V. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Žluva hajní (Oriolus oriolus) v České republice, Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus) in the Czech Republic, Eurasian Golden Oriole, species protection, distribution maps, trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0240, Soubor map, mapy zpracované v software ArcGIS 10.1; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) v České republice., Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) in the Czech Republic., Hawfinch, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0160.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub doupňák (Columba oenas) v České republice., Stock Pigeon (Columba oenas) in the Czech Republic., Stock Pigeon,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0162.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub hřivnáč (Columba palumbus) v České republice., Common Wood Pigeon (Columba palumbus) in the Czech Republic., Common Wood Pigeon,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0163.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Krkavec velký (Corvus corax) v České republice., Common Raven (Corvus corax) in the Czech Republic., Common Raven,species protection,distribution maps,trends , 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0164.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Křepelka polní (Coturnix coturnix) v České republice., Common Quail (Coturnix coturnix) in the Czech Republic., Common Quail,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0169.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Chřástal polní (Crex crex) v České republice., Corncrake (Crex crex) in the Czech Republic., Corncrake,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0170.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Holub domácí (Columba livia f. domestica) v České republice., Rock Pigeon (Columba livia f. domestica) in the Czech republic., species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0161.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Vrána obecná (Corvus corone cornix) v České republice, Carrion Crow and Hooded Crow (Corvus corone cornix) in the Czech Republic., Carrion Crow and Hooded Crow, species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0165.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Vrána obecná černá (Corvus corone corone)v České republice., Carrion Crow and Hooded Crow (Corvus corone corone) in the Czech Republic., Carrion Crow and Hooded Crowspecies protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0166.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Havran polní (Corvus frugilegus) v České republice, Rook(Corvus frugilegus) in the Czech Republic., Rook,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0167.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ŠŤASTNÝ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. Kavka obecná (Corvus monedula) v České republice. , Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) in the Czech Republic., Eurasian Jackdaw,species protection,distribution maps,trends, 2012, EG - Zoologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-sim-0168.pdf, Soubor map, mapy zprcovány v software ArcGIS 10.1;elektronická forma;typ souboru PDF, Využití map přinese finanční úspory při výzkumu distribuce druhu a jeho cílené ochraně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 115. ISBN 978-80-87189-09-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. In: Sedláček O., Hošková L. et Škorpilová J., [eds.]: „Ornitologie – věda pro každého“, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. ČSO, Praha, s. 24-25..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké ispirování 2011. Sborník abstraktů z konference 23.-24. listopadu 2011. ČZU, FŽP, Praha, s. 14. ISBN 978-80-213-220-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Vaca D. et Vančura K., [eds.]: Telemetrický výzkum zvěře, jeho přínos pro mysliveckou praxi a řešení škod působených zvěří. Sborník referátů z konference 7.-8. dubna 2011. Lesnické práce s.r.o., Kostelec n. Č. l., s. 59-64. ISBN 978-80-02-02295-4..

SVOBODOVÁ, J. – BEJČEK, V. – MÁLKOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Nízké přežívání tetřívků v sukcesních stadiích lesních porostů Krušných hor. Sylvia, 2011, roč. 2011, č. 47, s. 77-89. ISSN: 0231-7796.

HUDEC, K. – MILES, P. – ŠŤASTNÝ, K. – FLOUSEK, J. Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica, 2011, roč. 2011, č. 48, s. 135-206. ISSN: 0139-925X.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Diet composition in the Tengmalm´s Owl: a comparison of camera surveillance and pellet analysis.. ORNIS FENNICA, 2011, roč. 88, č. 3, s. 147-153. ISSN: 0030-5685.

ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. – ALBRECHT, T. – BEJČEK, V. – BUREŠ, S. – CEPÁK, J. – ČAPEK, M. – ČIHÁK, K. – HONZA, M. – HROMÁDKO, M. – KLÁPŠTĚ, J. – KLOUBEC, B. – KRÁL, M. – KLVAŇA, P. – KLVAŇOVÁ, A. – LUMPE, P. – PROCHÁZKA, P. – SCHRÖPFER, L. – SITKO, J. – ŠKOPEK, J. – VIKTORA, L. – WEIDINGER, K. Fauna ČR. Ptáci - Aves 3/I, 3/II. Praha: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2011. 1189s. ISBN 978-80-200-1834-2.

ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – HUDEC, K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Praha - 2. vyd.: Aventinum, 2010. 463s. ISBN 978-80-86858-88-3.

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Ústecký kraj - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Karlovarský kraj - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Identifikace souvislých území při státní hranici ČR a SRN cenných z hlediska ochrany přírody - Plzeňský kraj - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

Kategorizace území Krušných hor z hlediska ochrany tetřívka obecného - Ptačí oblast Východní Krušné hory - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Kategorizace území Krušných hor z hlediska ochrany tetřívka obecného - Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného - západní Krušné hory - prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

Hnízdní biologie a protipredační ochrana sýce rousného v Krušných horách jako podklad pro management ochrany druhu. - Ing. Alena Hýlová, Ing. Jan Hanel, Jan Popelka (externí), prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, 2010

Protipredační ochrana hnízdních budek sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v letech 2006–2009 - Ing. Alena Hýlová, Ing. Jan Hanel, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Jan Popelka (externí), 2010

Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor - Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

TOMÁŠEK, V. – KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – ZÁRYBNICKÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. 2010, TOMÁŠEK V., KOUBA M., ŠŤASTNÝ K., ZÁRYBNICKÁ M., ZÁRYBNICKÝ J., 2010: Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. In Bryja J. & Zasadil P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010, s. 224. ISBN 978-80-87189-07-8..

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – GRIESSER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetry of the Boreal Owl (Aegolius funereus) in forests severaly damaged by air pollution in the Ore Mountains, Czech Republic. 2010, Kód ISBN Kód ISSN Místo vydání Madrid Název sborníku Bird Numbers 2010 Monitoring, indicators and targets. Počet stran 2 Strana od 94 Strana do 95 Název nakladatele SEO/BirdLife Datum zahájení 22.03.2010 Místo konání Cáceres Extramadura, Spain Typ akce EUR - Evropská akce.

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. 2010. Kouba M., Tomášek V. et Šťastný K., 2010: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných. In: Bryja J. et Zasadil P. [eds.]: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 126. ISBN 978-80-87189-07-8..

REIF, J. – VERMOUZEK, Z. – VOŘÍŠEK, P. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – FLOUSEK, J. Population changes in Czech passerines are predicted by their life-history and ecological traits. IBIS, 2010, roč. 152, č. 3, s. 610 - 621. ISSN: 0019-1019.

KOLEČEK, J. – REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Changes in bird distribution in a Central European country between 1985–1989 and 2001–2003. Journal of Ornithology, 2010, roč. 151, č. 4, s. 923 - 932. ISSN: 0021-8375.

REIF, J. – FRÉDÉRIC, J. – ŠŤASTNÝ, K. Habitat specialization of birds in the Czech Republic: comparison of objective measures with expert opinion. Bird Study, 2010, roč. 57, č. 2, s. 197-212. ISSN: 0006-3657.

HÝLOVÁ, A. – POPELKA, J. – ŠŤASTNÝ, K. – HANEL, J. Protipredační ochrana hnízdních budek sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v letech 2006–2009. Studia Oecologica, 2010, roč. 4, č. 3, s. 109 - 119. ISSN: 1802-212X.

REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. Contrasting effects of climatic and habitat changes on birds with northern range limits in central Europe as revealed by an analysis of breeding bird distribution in the Czech Republic. Acta Ornithologica, 2010, roč. 45, č. 1, s. 83 - 90. ISSN: 0001-6454.

REIF, J. – TELENSKÝ, T. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. – KLVAŇA, P. Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet. Folia Zoologica, 2010, roč. 59, č. 4, s. 313 - 322. ISSN: 0139-7893.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období závislosti na rodičích. 2010. Kouba M. et Šťastný K., 2010: Home ranges of the Boreal Owl (Aegolius funereus) fledglings during the PFDP – post-fledging dependance period. In: UCOLIS 2010: PhD students and young scientist present the outcomes of their scientific research. University conference in life sciences, 25-26th November 2010, Czech University of Life Sciences in Prague, CD-ROM of abstracts, section Environmental Sciences, p. 2..

VOŘÍŠEK, P. – KLVAŇOVÁ, A. – BRINKE, T. – CEPÁK, J. – FLOUSEK, J. – HORA, J. – REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – VERMOUZEK, Z. Stav ptactva v České republice 2009.. Sylvia, 2009, roč. 45, č. 0, s. 1 - 38. ISSN: 0231-7796.

REIF, J. – ŠŤASTNÝ, K. – TELENSKÝ, T. – BEJČEK, V. Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.. Sylvia, 2009, roč. 45, č. 0, s. 137 - 150. ISSN: 0231-7796.

Vítané druhy, či vetřelci? (II). Ptáci vrubozoví - husice a husy. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2009

Vítané druhy, či vetřelci? (I). Ptáci hrabaví. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2009

Vítané druhy, či vetřelci? (III). Ptáci vrubozobí - bernešky, kachničky, kachnice a další druhy. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2009

Predace hospodářských zvířat krkevcem velkým. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc., 2009

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Reif J.; Voříšek P.; Koschová M., 2009

Exploring mechanisms underlying the effects of climate change on long-term population trends of Czech birds - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Koschová M.; Reif J.; Voříšek P., 2009

Radiotelemetric study of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts. and the Jizerské Mts. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Kouba Marek; Ing. Tomášek Václav, 2009

Breeding biology and population structure of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts. in 2006-2009. - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Hýlová Alena; Ing. Hanel Jan, 2009

Structure of kinship in population of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Hanel Jan; Ing. Hýlová Alena; Rymešová Dana, 2009

 
page foot