| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D. (17646)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6486
    • +420 22438 3709
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**MIHUCZ, V. – **RUUS, A. – **RAAMETS, J. – WIMMEROVÁ, L. – **VERA, T. – **BOSSI, R. – **HUTTUNEN, K. A review of microbial and chemical assessment of indoor surfaces. APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS, 2022, roč. neuvedeno, č. , s. 1-73. ISSN: 0570-4928.

KLÍČ, R. – KRAVKA, M. – WIMMEROVÁ, L. – **LEONARDO GARCIA VIRUEZ, J. – VÁLOVÁ, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. Microplastics Locked in Water-Stable Aggregates of the Haplic Luvisol and Role of Land Use on Their Potential Mobility. Water Air and Soil Pollution, 2022, roč. 233, č. 2, s. 0-0. ISSN: 0049-6979.

VÁLOVÁ, M. – WIMMEROVÁ, L. Ekotoxikologické aspekty přítomnosti mikroplastů ve sladkovodním prostředí. Vodní hospodářství, 2022, roč. 72, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

WIMMEROVÁ, L. – KEKEN, Z. – **ŠOLCOVÁ, O. – BARTOŠ, L. – **SPÁČILOVÁ, M. A comparative LCA of aeroponic, hydroponic, and soil cultivations of bioactive substance producing plants. Sustainability, 2022, roč. 14, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

**VERA, T. – **VILLANUEVA, F. – WIMMEROVÁ, L. – **TOLIS, E. An overview of methodologies for the determination of volatile organic compounds in indoor air. APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS, 2022, roč. 57, č. 8, s. 625-674. ISSN: 0570-4928.

WIMMEROVÁ, L. – **ŠOLCOVÁ, O. – **SPÁČILOVÁ, M. – **ČEHAJIĆ, N. – **KREJČÍKOVÁ, S. – MARŠÍK, P. Toxicity assessment and treatment options of diclofenac and triclosan dissolved in water. Toxics, 2022, roč. 10, č. 8, s. 0-0. ISSN: 2305-6304.

ZÍTKOVÁ, J. – WIMMEROVÁ, L. – **FRONK, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Applying principles of EIA post-project analysis in the context of suburban infrastructure development. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, roč. 2022, č. 138, s. 1-10. ISSN: 1470-160X.

KEKEN, Z. – HANUŠOVÁ, T. – **KULENDÍK, J. – WIMMEROVÁ, L. – ZÍTKOVÁ, J. – ZDRAŽIL, V. Environmental impact assessment - The range of activities covered and the potential of linking to post-project auditing. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 2022, roč. 93, č. , s. 0-0. ISSN: 0195-9255.

**VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KNÁPEK, J. – **WEGER, J. – KEKEN, Z. – **KAŠTÁNEK, F. – **ŠOLCOVÁ, O. Waste Feathers Processing to Liquid Fertilizers for Sustainable Agriculture—LCA, Economic Evaluation, and Case Study. Processes, 2022, roč. 10, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2227-9717.

**ČÁRSKÝ, M. – **ŠOLCOVÁ, O. – **SOUKUP, K. – **KRÁLÍK, T. – **VÁVROVÁ, K. – **JANOTA, L. – **VÍTEK, M. – **HONUS, S. – **JADLOVEC, M. – WIMMEROVÁ, L. Techno-Economic Analysis of Fluidized Bed Combustion of a Mixed Fuel from Sewage and Paper Mill Sludge. Energies, 2022, roč. 15, č. 23, s. 0-0. ISSN: 1996-1073.

WIMMEROVÁ, L. – **ČEHAJIĆ, N. Funkční vzorek řasové kultury v alginanu, A functional algal culture sample in alginan, microalgae; culture; alginane; ecotoxicity, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TN01000048/03 – V016, TN01000048/03 – V016, Alginany s maximální zachovanou čistotou kultur a její výtěžnostní z pohledu množství vytvořených alginanových kuliček a udržitelnosti pro následné oživení a využití v rámci testů ekotoxicity., Roční úspora nákladů ne výši 30 tis. Kč v případě přípravy pro interní potřebu. Komeční aplikace, např. formou licence nebyla řešena. , ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

WIMMEROVÁ, L. – BROŽ, M. – KADLECOVÁ, M. – **HANA, P. – **EVA, Š. – **ŠOLCOVÁ, O. – **PAVEL, T. Ověření využitelnosti filtračních koláčů pro podporu růstu a produkci bioaktivních látek, Verification of the usability of filter cakes to support growth and production of bioactive substances, hydrolysate; waste feathers; chlorophylls; carotenoids; Humulus, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TN01000048/04 – V017, TN01000048/04 – V017, Filtrační koláče z výroby kapalného hydrolyzátu z odpadního peří je možné s výhodou upravit kompostováním a následně aplikovat běžnými agrooperačními postupy (rozmetání, mělká orba, podmítka) v poměru 1 : 1 (živný substrát : zemina) na zemědělskou půdu. Tímto postupem je možné podpořit růst biomasy rostlin (o cca 30%) a zvýšit obsah bioaktivních látek v její sušině (o cca 25 %). Přepracované filtrační koláče je možné rovněž aplikovat ve formě kořenového balu před výsadbou sazenic větších rostlin (např. chmel otáčivý – Humulus lupulus či technické konopí – Cannabis sativa), opět za účelem zvýšení obsahu bioaktivních látek (o cca 10 – 12 %)., Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační koláče jsou odpadním materiálem z výroby kapalného hydrolyzátu, který je již sám vyráběn z odpadního peří, je jeho nákupní cena nulová. Rovněž tak jsou minimální náklady na jeho dopravu, protože ho lze snadno přepracovat v místě výroby hydrolyzátu. Dále k úpravě poměru C : N lze využít dostupné odpadní materiály (např. dřevní štěpka z prořezu parkových stromů, posekaná tráva). Proto je ekonomická náročnost využití odpadních filtračních koláčů spojena pouze s případným nákupem a provozem elektrického kompostéru vhodného pro jejich rychlé přepracování. Komerční aplikace, např. formou licence nebyla řešena. , ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**ŠOLCOVÁ, O. – **KNÁPEK, J. – WIMMEROVÁ, L. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – **ROUSKOVÁ, M. – **ŠABATA, S. – **HANIKA, J. Environmental aspects and economic evaluation of new green hydrolysis method for waste feather processing. Clean Technologies and Environmental Policy, 2021, roč. 6, č. 23, s. 1863-1872. ISSN: 1618-954X.

**MAŠÍN, P. – **NAJMANOVÁ, P. – WIMMEROVÁ, L. – **ŠOLCOVÁ, O. – **DYTRYCH, P. – **SPÁČILOVÁ, M. – **NOVÁKOVÁ, Z. Zařízení pro separaci mikroplastů z vod. -- Neuvedený název vydavatele --. 35305. 03.08.2021.

WIMMEROVÁ, L.; idPublikace = 86970; Název: Uhlíková stopa a její vliv na dopravu v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

WIMMEROVÁ, L. – **HENZLOVÁ, L. – LEXA, M. Mikroplasty ve vodách – jejich analýza a toxicita pro vodní organismy. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 09, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace řasové biomasy. 2020, Odborná zpráva - ekonomická a environmentální studie vybrané problematiky..

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace rostlinné biomasy. 2020, Studie se zabývá ekonomickým hodnocením a analýzou životního cyklu (LCA) pěstování technického konopí (vybrané technické odrůdy Cannabis sativa) pro energetické účely a pro přípravu aktivovaných sorbentů na bázi bio-uhlíku..

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace odpadní biomasy. 2020, Studie se zabývá ekonomickým hodnocením a analýzou životního cyklu (LCA) přípravy a využití nových typů paliv na bázi odpadních surovin s obsahem kalů vhodných zejména pro fluidní kotle. Navržený model zachycuje procesy od přepravy odvodněného kalu z prostoru čistírny odpadních vod do místa zpracování po peletizaci vysušených kalů..

**PILNÁČEK, V. – **INNEMANOVÁ, P. – **ŠEREŠ, M. – **MICHALÍKOVÁ, K. – **STRÁNSKÁ, Š. – WIMMEROVÁ, L. – **CAJTHAML, T. Micropollutant biodegradation and the hygienization potential of biodrying as a pretreatment method prior to the application of sewage sludge in agriculture. Ecological Engineering, 2019, roč. 2019, č. 127, s. 212-219. ISSN: 0925-8574.

**INNEMANOVÁ, P. – **FILIPOVÁ, A. – **MICHALÍKOVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **CAJTHAML, T. Bioaugmentation of PAH-contaminated soils: A novel procedure for introduction of bacterial degraders into contaminated soil. Ecological Engineering, 2018, roč. neuvedeno, č. 118, s. 93-96. ISSN: 0925-8574.

**LHOTSKÝ, O. – **KRÁKOROVÁ, E. – **LINHARTOVÁ, L. – **KŘESINOVÁ, Z. – **STEINOVÁ, J. – **DVOŘÁK, L. – **RODSAND, T. – **FILIPOVÁ, A. – **KROUPOVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KUKAČKA, J. – **CAJTHAML, T. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods - Case study. Science of the Total Environment, 2017, roč. 2017, č. 607, s. 1451-1465. ISSN: 0048-9697.

 
page foot