| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D. (17646)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3709
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ŠOLCOVÁ, O. – **KNÁPEK, J. – WIMMEROVÁ, L. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – **ROUSKOVÁ, M. – **ŠABATA, S. – **HANIKA, J. Environmental aspects and economic evaluation of new green hydrolysis method for waste feather processing. Clean Technologies and Environmental Policy, 2021, roč. 6, č. 23, s. 1863-1872. ISSN: 1618-954X.

**MAŠÍN, P. – **NAJMANOVÁ, P. – WIMMEROVÁ, L. – **ŠOLCOVÁ, O. – **DYTRYCH, P. – **SPÁČILOVÁ, M. – **NOVÁKOVÁ, Z. Zařízení pro separaci mikroplastů z vod. -- Neuvedený název vydavatele --. 35305. 03.08.2021.

WIMMEROVÁ, L.; idPublikace = 86970; Název: Uhlíková stopa a její vliv na dopravu v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

WIMMEROVÁ, L. – **HENZLOVÁ, L. – LEXA, M. Mikroplasty ve vodách – jejich analýza a toxicita pro vodní organismy. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 09, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace řasové biomasy. 2020, Odborná zpráva - ekonomická a environmentální studie vybrané problematiky..

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace rostlinné biomasy. 2020, Studie se zabývá ekonomickým hodnocením a analýzou životního cyklu (LCA) pěstování technického konopí (vybrané technické odrůdy Cannabis sativa) pro energetické účely a pro přípravu aktivovaných sorbentů na bázi bio-uhlíku..

**KNÁPEK, J. – **VÁVROVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KRÁLÍK, T.Ekonomické hodnocení valorizace odpadní biomasy. 2020, Studie se zabývá ekonomickým hodnocením a analýzou životního cyklu (LCA) přípravy a využití nových typů paliv na bázi odpadních surovin s obsahem kalů vhodných zejména pro fluidní kotle. Navržený model zachycuje procesy od přepravy odvodněného kalu z prostoru čistírny odpadních vod do místa zpracování po peletizaci vysušených kalů..

**PILNÁČEK, V. – **INNEMANOVÁ, P. – **ŠEREŠ, M. – **MICHALÍKOVÁ, K. – **STRÁNSKÁ, Š. – WIMMEROVÁ, L. – **CAJTHAML, T. Micropollutant biodegradation and the hygienization potential of biodrying as a pretreatment method prior to the application of sewage sludge in agriculture. Ecological Engineering, 2019, roč. 2019, č. 127, s. 212-219. ISSN: 0925-8574.

**INNEMANOVÁ, P. – **FILIPOVÁ, A. – **MICHALÍKOVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **CAJTHAML, T. Bioaugmentation of PAH-contaminated soils: A novel procedure for introduction of bacterial degraders into contaminated soil. Ecological Engineering, 2018, roč. neuvedeno, č. 118, s. 93-96. ISSN: 0925-8574.

**LHOTSKÝ, O. – **KRÁKOROVÁ, E. – **LINHARTOVÁ, L. – **KŘESINOVÁ, Z. – **STEINOVÁ, J. – **DVOŘÁK, L. – **RODSAND, T. – **FILIPOVÁ, A. – **KROUPOVÁ, K. – WIMMEROVÁ, L. – **KUKAČKA, J. – **CAJTHAML, T. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods - Case study. Science of the Total Environment, 2017, roč. 2017, č. 607, s. 1451-1465. ISSN: 0048-9697.

 
page foot