| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. (1315)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**NOVÁK, I. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2022, 250s. ISBN 978-80-88270-33-1.

**NOVÁK, Z. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – **GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K.Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (výstava s kritickým katalogem). 2022, Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem.

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – BOHUSLAVOVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – GRULICH, J. – **TRPÁK, P. – **KRAUSE, J. – GDULOVÁ, K. Rozbor strukturálních prvků krajinné kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby - strukturální prvky, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa funkčního využívání krajiny, Map of functional land use, Kladruby n.L; landscape; function; preservation of values, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - funkce, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení funkčního využívání krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení funkčního využívání krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa aktuálního stavu strukturálních prvků kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - stav prvků, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení stavu strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení stavu strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa režimů péče o strukturální prvky kompozice se zaměřením na prvky vegetační, Modes of care for structural elements of the composition with a focus on vegetation element, Kladruby n.L; landscape; function; modes of care, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - režimy péče, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje návrh režimů péče o struktuální prvky krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na odborné stanovení režimů péče o struktuální prvky krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

**HALDA, J. – JANEČEK, V. – HORÁK, J. Important part of urban biodiversity: Lichens in cemeteries are influenced by the settlement hierarchy and substrate quality. Urban Forestry & Urban Greening, 2020, roč. 53, č. 2020, s. 1-6. ISSN: 1618-8667.

JANEČEK, V. – RADA, P. – **ROM, J. – HORÁK, J. Rural agroforestry artifacts in a city: determinants of spatiotemporally continuous fruit orchards in an urban area . Urban Forestry & Urban Greening, 2019, roč. 41, č. 2019, s. 33-38. ISSN: 1618-8667.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – VÍTÁMVÁS, J. – ČERNÝ, T. – BÍLEK, L. Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 3, s. 153-164. ISSN: 0322-9688.

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. – JANEČEK, V. Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem . In Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesa 24.11.2017, Novotného lávka, ČAV, Praha. Praha: ČTPPZ a ČLS, z.s., 2017. s. 31-37.

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – ŠTÍCHA, V. – ZAHRADNÍK, D. – KOVAŘÍKOVÁ, M. – OSMAN, T. Dead wood structure and volume in managed Fagus orientalis forests in the Black Sea region. Austrian Journal of Forest Science, 2016, roč. 133, č. 2, s. 111-138. ISSN: 0379-5292.

HORÁK, J. – RADA, P. – TROMBIK, J. – JANEČEK, V. – LOSKOTOVÁ, T. Studie současného stavu volně přístupných tradičních ovocných sadů jakožto významných rurálních artefaktů na území hlavního města Prahy. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, 2016, 22s. ISBN: ,

JANEČEK, V. – EŠNEROVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dřišťál obecný (Berberis vulgaris). 2013, Lesnická práce 1/2013.

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Pinaceae - borovicovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Pinaceae - pines in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Arboretum, pines, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPIN, číslo certifikátu 229709/2012-MZE-16222/MAPA338, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Papilionaceae - motýlkokvěté v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Papilionaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Papilionaceae, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPAP, číslo certifikátu 229710/2012-MZE-16222/MAPA339, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rutaceae - routovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rutaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Rutaceaea, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRUT, číslo certifikátu 229711/2012-MZE-16222/MAPA340, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxaceae - tisovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAX, číslo certifikátu 229712/2012-MZE-16222/MAPA341, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxodiaceae - tisovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxodiaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxodiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAXO, číslo certifikátu 229713/2012-MZE-16222/MAPA342, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Tiliaceae - lipovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Tiliaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Tiliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTIL, číslo certifikátu 229714/2012-MZE-16222/MAPA343, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ulmaceae - jilmovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ulmaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ulmaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBULM, číslo certifikátu 229715/2012-MZE-16222/MAPA344, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Oleaceae - olivovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Oleaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Oleaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBOLE, číslo certifikátu 229716/2012-MZE-16222/MAPA345, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Juglandaceae - ořešákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Juglandaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Juglandaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBJUG, číslo certifikátu 229717/2012-MZE-16222/MAPA346, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Fagaceae - bukovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Fagaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Fagaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBFAG, číslo certifikátu 229718/2012-MZE-16222/MAPA347, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cupressaceae - cypřišovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cupressaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cupressaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCUP, číslo certifikátu 229719/2012-MZE-16222/MAPA348, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Betulaceae - břízovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Betulaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Betulaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBET, číslo certifikátu 229720/2012-MZE-16222/MAPA349, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aceraceae - javorovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aceraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aceraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBACE, číslo certifikátu 229721/2012-MZE-16222/MAPA350, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Corylaceae - lískovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Corylaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Corylaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229722/2012-MZE-16222/MAPA351, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Malaceae - jabloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Malaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Malaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAL, číslo certifikátu 229723/2012-MZE-16222/MAPA352, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Spiraeaceae - tavolníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Spireaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Spireaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSPI, číslo certifikátu 229724/2012-MZE-16222/MAPA353, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Amygdalaceae - mandloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Amygdalaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Amygdalaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAMY, číslo certifikátu 229725/2012-MZE-16222/MAPA354, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rosaceae - růžovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rosaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rosaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBROS, číslo certifikátu 229726/2012-MZE-16222/MAPA355, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Berberidaceae - dříšťálovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Berberidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Berberidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBER, číslo certifikátu 229727/2012-MZE-16222/MAPA356, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Salicaceae - vrbovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Salicaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Salicaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSAL, číslo certifikátu 229728/2012-MZE-16222/MAPA357, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Caprifoliaceae - zimolezovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Caprifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Caprifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCAP, číslo certifikátu 229729/2012-MZE-16222/MAPA358, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Philadelphaceae - pustorylovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Philadelphaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Philadelphaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPHI, číslo certifikátu 229730/2012-MZE-16222/MAPA359, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hamamelidaceae - vilínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hamamelidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hamamelidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHAM, číslo certifikátu 229731/2012-MZE-16222/MAPA360, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Anacardiaceae -ledvinovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Anacardiaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Anacardiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBANA, číslo certifikátu 229732/2012-MZE-16222/MAPA361, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aquifoliaceae - cesmínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aquifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aquifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAQU, číslo certifikátu 229733/2012-MZE-16222/MAPA362, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Araliaceae - aralkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Araliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Araliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBARA, číslo certifikátu 229734/2012-MZE-16222/MAPA363, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Celasteraceae - jesencovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Celasteraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Celasteraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCEL, číslo certifikátu 229735/2012-MZE-16222/MAPA364, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cornaceae - dřínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cornaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cornaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229736/2012-MZE-16222/MAPA365, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Eleagnaceae - hlošinovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Eleagnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Eleagnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBELE, číslo certifikátu 229737/2012-MZE-16222/MAPA366, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ericaceae - vřesovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ericaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ericaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBERI, číslo certifikátu 229738/2012-MZE-16222/MAPA367, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hippocastanaceae - jírovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hippocastanaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hippocastanaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHIP, číslo certifikátu 229739/2012-MZE-16222/MAPA368, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hydrangeaceae - hortenziovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hydrangeaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hydrangeaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHYD, číslo certifikátu 229740/2012-MZE-16222/MAPA369, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Magnoliaceae - šácholanovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Magnoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Magnoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAG, číslo certifikátu 229741/2012-MZE-16222/MAPA370, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rhamnaceae - řešetlákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rhamnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rhamnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRHA, číslo certifikátu 229742/2012-MZE-16222/MAPA371, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje, The inventory of genetic resources of rare trees in selected parks of the Central Bohemian Region, Genetic resources of trees, castle parks - Budenice, Odlochovice, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Central Bohemian Region, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PARKY, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

NAKONECHNAYA, O. – KHOLINA, A. – KOREN, O. – JANEČEK, V. – KOHUTKA, A. – GEBAUER, R. – ZHURAVLEV, Y. Characterization of Gene Pools of Three Pinus pumila (Pall.) Regel Populations at the Range Margins. Russian Journal of Genetics, 2011, roč. 46, č. 12, s. 1417-1425. ISSN: 1022-7954.

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. VLIV KLIMATICKÝCH FAKTORŮ NA PŘÍRŮSTY DŘEVIN VÝSYPKOVÝCH STANOVIŠŤ MOSTECKÉ PÁNVE. Úroda, 2011, roč. 59, č 10, s. 716-725. ISSN: 0139-6013.

JANEČEK, V. – LEUGNEROVÁ, G. REAKCE MĚKKYNĚ BAŽINNÉ (HAMMARBYA PALUDOSA) NA KLIMATICKÉ ZMĚNY NA LOKALITĚ DOKESKO. Úroda, 2011, roč. 59, č 10, s. 143-146. ISSN: 0139-6013.

LEUGNEROVÁ, G. – JANEČEK, V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2010, roč. 28, č. 28, s. 21 - 38. ISSN: 0375-1686.

JANEČEK, V. – ŽIŽKA, L. POROVNÁNÍ VÝTĚŽNOSTI BIOMASY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A KLONŮ TOPOLU A VRBY. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 96, č. 1, s. 37 - 46. ISSN: 0374-5651.

Taxus cuspidata reaction on the change of ecological condition on the locality Sichote Alin (Primorskyi region) - Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Leugnerová Gabriela, 2009

Comparison of the herb layer below Pinus pumila shrubs in three model areas in the Eastern Asia. - Ing. Kohutka Alexander; Ing. Kohutka Alexander; Ing. Koutecký Tomáš; Ing. Gebauer Roman; Ing. Klapetek Václav; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Leugnerová Gabriela; Ing. Funda Tomáš, 2009

Population analysis of Pinus pumila based on AFLP genotypes - Ing. Kohutka Alexander; Ing. Kohutka Alexander; Ing. Gebauer Roman; Ing. Dreslerová Jaromíra; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Janeček Vladimír, Ph.D.; Ing. Koutecký Tomáš, 2009

 
page foot