| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D. (16849)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 607 501 858
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3734
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Lisovaný kompozitní materiál na bázi orientovaných plochých dřevěných třísek a práškového lepidla modifikovaného ligninem. -- Neuvedený název vydavatele --. 36387. 12.08.2022.

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Funkční vzorek třívrstvého materiálu na bázi orientovaných plochých dřevěných třísek a práškového lepidla modifikovaného ligninem, Functional sample of three-layer material based on oriented strands from wood and powder adhesive modified with lignin, composite material; wood; powder adhesive; lignin, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, OSB z recyklovaného dřeva, TP01010050-2022V003, počet vrstvev: 3; tloušťka: 10 mm; pevnosti v tahu kolmo k rovině desky: 0,437 MPa, 100% využitého dřeva je recyklát, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Technologie postupu výroby práškového lepidla modifikovaného ligninem, Technology of production process of lignin-modified powder adhesive, lignin; wood; powder adhesive; composite materiál, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TP01010050-V16, TP01010050-V16, použitý lignin: kraft lignin, použitá báze: epoxy-polyester, použitý lignin pro modifikaci adhesiva je odpadní surovinou v papírenském průmyslu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠIMŮNKOVÁ, K. – HÝSEK, Š. – **REINPRECHT, L. – ŠOBOTNÍK, J. – LIŠKOVÁ, T. – PÁNEK, M. Lavender oil as eco-friendly alternative to protect wood against termites without negative effect on wood properties. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

HÝSEK, Š.Materiály na bázi dřeva – Laboratorní úlohy. 2022, .

HÝSEK, Š. – ZACHOVÁ, R. Novel Lignin-Beeswax adhesive for production of composites from beech and spruce particles. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 362, č. 2022, s. 1-12. ISSN: 0959-6526.

FOJTÍK, R. – HÝSEK, Š.Znalecký posudek pro OS v Chrudimi. 2022, .

LÖWE, R. – MARUŠÁK, R. – BÍLEK, L. – TURČÁNI, M. – MACKŮ, J. – JEŽEK, M. – SUROVÝ, P. – JIROŠOVÁ, A. – HOLUŠA, J. – BERČÁK, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – HÝSEK, Š. – HRIB, M. – **ZERZÁN, M. – **BUČEK, A. – **MACHÁČEK, Z. – ŠEDIVKA, P. – MODLINGER, R. – DUDÍK, R. – REMEŠ, J. – PRAJER, M. – ERBER, A. – HART, V. – LÖWE, M. – PALÁTOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **BŮŽKOVÁ, A. – **FORMAN, J. – **PALEČEK, K. – **OBŠILOVÁ, D. – **KUŠNIEROVÁ, I. – PROKŮPKOVÁ, A. – DINTEROVÁ, L. – **SEDMÍKOVÁ, K. – **CHALOUPKA, V. – BACH, P. – **POLÁK, S. – SYNEK, J. – **BLAŽEK, K. – TUREK, J. – HÜTTNEROVÁ, T. – SLAVÍK, M. Lesy budoucnosti, Forests of the future, hydrogel; bark beetle genom; harvester technology; bark beetle antiattractant; forest law; forest fire;forest fire; recreational functions of forests; wood as a renewable material; GPS telemetry, 2022, XX - Nepřiřazeno, ISBN: -, -,-, , L - Lokální přístup, -,

LÖWE, R. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. – MODLINGER, R. – SIKORA, A. – ERBER, A. – TURČÁNI, M.Jak kvalitní je dřevo ze smrků napadených kůrovcem? Lze ho použít jako stavební dříví?. 2022, .

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85596; Název: Protokol vykonaných zkoušek povrchových vlastností vybraných dřevin a lepidel-- Neexistuje podtyp publikace --

HÝSEK, Š. – ŹÓŁTOWSKA, S. Spectroscopy of selected EPI adhesives and their compounds. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2021, 6s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – HOLEČEK, T. Delaminace lepeného spoje PUR lepipdel. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2021, 5s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – HOLEČEK, T. Stanovení tloušťky nátěru na stavebně truhlářských konstrukcích nedestruktivní metodou. Praha: XRC Czech, s.r.o., 2021, 36s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – ŹÓŁTOWSKA, S. Internal bonding of glued veneer blocks. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2021, 8s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Funkční vzorek třívrstvé plošně lisované dřevotřískové desky na bázi třísek z recyklovaného dřeva a práškového lepidla, Functional sample of three-layer flat-pressed particleboard based on particles from recycled wood and powder adhesive, particleboard; recycled wood; powder adhesive; furniture; composite materiál, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, DTD z recyklovaného dřeva, TP01010050-2021V003, počet vrstvev: 3; tloušťka: 10 mm; pevnosti v tahu kolmo k rovině desky: 0,66 MPa, 100% využitého dřeva je recyklát, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSEK, Š. – NĚMEC, M. – HERCLÍK, M. – KUBISTA, K. Lisovaný kompozitní materiál na bázi třísek z recyklovaného dřeva a práškového lepidla. -- Neuvedený název vydavatele --. 35365. 06.08.2021.

HÝSEK, Š. – **ČERMÁK, J. – NĚMEC, M. Particleboards from Alternative Raw Materials: Properties and Manufacturing Technology of Boards from Rapeseed Straw Particles. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská, 2021, 88s. ISBN 978-80-213-3099-3.

**GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – MALAŤÁK, J. – TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – HÝSEK, Š. Physical, mechanical and energy properties of briquettes produced from conifer cones. In Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilných strojov 06.09.2021, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021. s. 51-58.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – **REINPRECHT, L. – **NÁBĚLKOVÁ, J. – HÝSEK, Š. – KINDL, J. – BORŮVKA, V. – LIŠKOVÁ, T. – ŠOBOTNÍK, J. – PÁNEK, M. Caffeine - Perspective natural biocide for wood protection against decaying fungi and termites. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, roč. 304, č. 127110, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

HÝSEK, Š. – LÖWE, R. – TURČÁNI, M. What Happens to Wood after a Tree Is Attacked by a Bark Beetle?. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 9, s. 1-11. ISSN: 1999-4907.

HÝSEK, Š.Inovované možnosti využití dřeva. 2021, Článek v časopisu Lesnická práce.

HÝSEK, Š. – BORŮVKA, V. – SEDLECKÝ, M. Tvrdost lepených dýhových bloků. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2020, 6s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. Diferenční skenovací kalorimetrie vybraných lepidel. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2020, 3s. ISBN: ,

**FRYDRYCH, M. – HÝSEK, Š. – **FRIDRICHOVA, L. – **LE VAN, S. – **HERCLIK, M. – **PECHOCIAKOVA, M. – **LE CHI, H. – **LOUDA, P. Impact of Flax and Basalt Fibre Reinforcement on Selected Properties of Geopolymer Composites. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.

**ANISZEWSKA, M. – **GENDEK, A. – HÝSEK, Š. – MALAŤÁK, J. – **VELEBIL, J. – TAMELOVÁ, B. Changes in the composition and surface properties of torrefied conifer cones. Materials, 2020, roč. 13, č. 24, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

GAFF, M. – REZAEI, F. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. – DITOMMASO, G. – CORLETO, R. – KAMBOJ, G. – SETHY, A. – VALIŠ, M. – ŘÍPA, K. Interactions of monitored factors upon tensile glue shear strength on laser cut wood. COMPOSITE STRUCTURES, 2020, roč. 234, č. 2020, s. 1-10. ISSN: 0263-8223.

PODLENA, M. – **BOHM, M. – HÝSEK, Š. – **PROCHÁZKA, J. – **ČERNÝ, R. Evaluation of Parameters Influencing the Withdrawal Strength of Oak and Beech Dowels. BioResources, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1665-1677. ISSN: 1930-2126.

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – LEXA, M. – JARSKÝ, V. Utilization of agricultural rests: Straw-based composite panels made from enzymatic modified wheat and rapeseed straw. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2020, roč. 144, č. 2020, s. 1-8. ISSN: 0926-6690.

HÝSKOVÁ, P. – GAFF, M. – **HIDALGO-CORDERO, J. – HÝSEK, Š. Composite materials from totora (Schoenoplectus californicus. CA Mey, Sojak): Is it worth it?. COMPOSITE STRUCTURES, 2020, roč. 232, č. 2020, s. 1-6. ISSN: 0263-8223.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – HÝSEK, Š. – OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – ZACHOVÁ, R. EFFECT OF ARTIFICIAL WEATHERING AND TEMPERATURE CYCLING ON THE ADHESION STRENGTH OF WATERBORNE ACRYLATE COATING SYSTEMS USED FOR WOODEN WINDOWS. Journal of Green Building, 2020, roč. 15, č. 1, s. 3-14. ISSN: 1552-6100.

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – JARSKÝ, V. The Utilization of Crop Residues as Forest Protection: Predicting the Production of Wheat and Rapeseed Residues. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 14, s. 1-10. ISSN: 2071-1050.

HÝSEK, Š. – HÝSKOVÁ, P. – **HABÁN, R.Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice. 2020, .

**KLEMENT, I. – **VILKOVSKA, T. – **VILKOVSKY, P. – HÝSEK, Š. Structural Differences between Reaction Wood and Opposite Wood with Different Drying Temperatures. BioResources, 2020, roč. 15, č. 2, s. 4407-4416. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – **VEVERKA, J. Měření tloušťky nátěru na diamagnetickém materiálu ultrazvukovou metodou. TZB-info, 2020, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1801-4399.

DITOMMASO, G. – GAFF, M. – KAČÍK, F. – SIKORA, A. – SETHY, A. – CORLETO, R. – REZAEI, F. – KAPLAN, L. – KUBŠ, J. – DAS, S. – KAMBOJ, G. – GAŠPARÍK, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – MACKŮ, J. – SEDLECKÝ, M. Interaction of technical and technological factors on qualitative and energy/ecological/economic indicators in the production and processing of thermally modified merbau wood. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020, roč. 252, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0959-6526.

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. Protokol vykonaných zkoušek vlastností dubových dýh. Praha: Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., 2019, 34s. ISBN: ,

PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Zesilovač světla pro iluminaci optickými vlákny. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 597. 19.02.2019.

**TRGALA, K. – PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠEDIVKA, P. Comparison of selected characteristics of adhesives for laminated materials. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 22s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. Protokol vykonaných zkoušek vlastností dýh s reprodukovanou strukturou a lepidel pro výrobu těchto dýh. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 16s. ISBN: ,

HÝSEK, Š.; idPublikace = 79350; Název: Porovnání povrchových vad kovolaminátu na MDF desce-- Neexistuje podtyp publikace --

HÝSEK, Š. – ČERMÁK, J. – LEXA, M. Influence of Lignocellulosic Waste Pre-Treatment on the Characteristics of Bond Rupture. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 17, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

HÝSEK, Š. – NEUBERGER, P. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – DITOMMASO, G. Waste Utilization: Insulation Panel from Recycled Polyurethane Particles and Wheat Husks. Materials, 2019, roč. 12, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

SEDLECKÝ, M. – GAFF, M. – REZAEI, F. – KAMBOJ, G. – DITOMMASO, G. – CORLETO, R. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š.Optimalizace frézovacího procesu u Iroka v závislosti na teplotě termické modifikace. 2019, .

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – BABIAK, M.Vývoj třískových desek ze stonků řepky ozimé. 2019, Populárně naučný článek v časopisu Lesnická práce.

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85083; Název: Recyklovat dřevo - ano nebo ne?-- Neexistuje podtyp publikace --

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85084; Název: Ukázky analýz, výstupů a produktů-- Neexistuje podtyp publikace --

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – OBERHOFNEROVÁ, E. Influence of Glue Line Thickness on the Strength of Joints Bonded with PVAc Adhesives. Forest Products Journal, 2018, roč. 68, č. 2, s. 120-126. ISSN: 0015-7473.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Chemical and physical parameters of different modifications of rape straw (Brassica napus L.). BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 104-114. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – BABIAK, M. Newly Developed Boards Made from Crushed Rapeseed Stalk and their Bendability Properties. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 4776-4794. ISSN: 1930-2126.

SIKORA, A. – GAFF, M. – HÝSEK, Š. – BABIAK, M. The plasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 202, č. SI, s. 783-792. ISSN: 0263-8223.

BABIAK, M. – GAFF, M. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š. Modulus of elasticity in three- and four-point bending of wood . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 204, č. NOV2018, s. 454-465. ISSN: 0263-8223.

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SIKORA, A. – BABIAK, M. New composite material based on winter rapeseed and his elasticity properties as a function of selected factors . COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2018, roč. 153, č. NOV2018, s. 108-116. ISSN: 1359-8368.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

HÝSEK, Š. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. – TRGALA, K. WATER PERMEABILITY OF EXTERIOR WOOD COATINGS: WATERBORNE ACRYLATE DISPERSIONS FOR WINDOWS . Journal of Green Building, 2018, roč. 13, č. 3, s. 3-16. ISSN: 1552-6100.

PODLENA, M. – HÝSEK, Š. – PROCHÁZKA, J. Axial Loading of Different Single-pin Dowels and Effect on Withdrawal Strength . BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 5179-5192. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – PODLENA, M. – **BARTSCH, H. – **WENDERDEL, C. – BÖHM, M. Effect of wheat husk surface pre-treatment on the properties of husk-based composite materials . INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2018, roč. 125, č. DEC2018, s. 105-113. ISSN: 0926-6690.

OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. Effect of artificial weathering and temperature cycling on the performance of coating systems used for wooden windows . Journal of Coatings Technology and Research, 2018, roč. 15, č. 4, s. 851-865. ISSN: 1945-9645.

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – SCHÖNFELDER, O. – **BERAN, R. Influence of Using Recycled Polyurethane Particles as a Filler on Properties of Polyurethane Adhesives for Gluing of Wood . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2592-2601. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – SCHÖNFELDER, O. – BÖHM, M. Physical and Mechanical Properties of Boards Made from Modified Rapeseed Straw Particles. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 6396-6408. ISSN: 1930-2126.

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – JARSKÝ, V. Utilisation of Winter Rapeseed in Wood-based Materials as a Solution of Wood Shortage and Forest Protection . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2546-2561. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – TRGALA, K. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – LEXA, M. – BÖHM, M. – **VEVERKA, J. ULTRASOUND MEASUREMENT OF EXTERIOR WOOD COATING THICKNESS. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2018, roč. 20, č. 4, s. 671-680. ISSN: 0717-3644.

HODOUŠEK, M. – BÖHM, M. – **SOUČKOVÁ, A. – HÝSEK, Š. Effect of Moisture Content on the Air Permeability of Oriented Strand Boards. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 4856-4869. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – PODLENA, M. – BÖHM, M. – **BARTSCH, H. – **WENDERDEL, C. Effect of Cold Plasma Surface Pre-treatment of Wheat Straw Particles on Straw Board Properties. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 5065-5079. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š.; idPublikace = 85085; Název: Židle ze suchého listí nebo dům ze zbytků slámy? -- Neexistuje podtyp publikace --

BOMBA, J. – JEŽEK, J. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – STOLARIKOVÁ, R. – PALACKÁ, A. – BERKOVÁ, M. – KOLBABOVÁ, T. Polyurethane Coatings on Hardwood and Softwood Surfaces: Their Resistance to Household Liquids as an Educational Case Study. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5867-5877. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. – GAJDAČOVÁ, P. Tepelně izolační materiál a lisovaná izolační deska jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31238. 27.11.2017.

HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.Selected properties of rapeseed based composites. 2017, Příspěvek na konferenci.

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.The elasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors. 2017, Příspěvek na konferenci.

SIKORA, A. – HÝSEK, Š. – GAFF, M. – **HORÁČEK, P. – **VONDROVÁ, V.Selected Physical Properties of Thermally Modified Spruce Wood. 2017, Příspěvek na konferenci, článek ve sborníku ONLINE ISSN 2069-7430 ISSN-L 1841-4737 PRO LIGNO Vol. 13 N° 4 2017 pp. 123-132.

**HOLUB, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Vrstvený materiál na bázi zalévacích hmot pro multispektrální iluminaci nábytku a stavebních výrobků , Multilayered material based on sealing resins for multi-colored illumination of furniture and building products , Sealing resins, furniture; multi-colored illumination, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FVZ-43240-KZ05-2017-4, 4, Funkční vzorek je vyroben ze smrkového korpusu do jehož horní plochy jsou profrézovány otvory ve tvaru žebříčkové perforace cév. Vyfrézované otvory jsou zality epoxidovou pryskyřicí červené barvy. Celý horní povrch korpusu byl poté zalit epoxidovou pryskyřicí s přidaným zeleným barvivem a perleťovým leskem. Dovnitř korpusu byl instalován světelný zdroj (bílé LED diody) s plynulou regulací jasu. Při rozsvícení zdroje je zelená barva korpusu iluminována červeným obrazcem, jehož jas lze nastavit regulací zdroje., Výroba funkčního vzorku byla realizována v rámci řešení projektu OP PPR. Jedná se o designovou úpravu povrchu nábytkového dílce, jehož cena závisí na velikosti produktu. Pro vyrobený funkční vzorek s rozměrem horní upravené plochy 25 x 30 cm byl nakoupen materiál za 1 200 Kč, prodejní cena byla stanovena na 3 600 Kč. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSEK, Š. – WIMMER, R. – BÖHM, M. Optimal processing of flax and hemp fibre nonwovens. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 8522-8534. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – SKALSKÁ, P. Kompozitní materiál a dílec pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 29515. 07.06.2016.

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. Optimal Processing of Natural-Fibre Nonwovens. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016, 88s. ISBN 978-3-659-92283-1.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. Testy urychleného stárnutí a jejich vliv na kvalitu spoje lepené dýhy a změny vybraných vlastností. Praha: Danzer Bohemia - Dýhárna, s.r.o., 2016, 7s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. – TRGALA, K. Protokol vykonaných zkoušek vlastností okenních nátěrových systémů. Praha: Window Holding a.s., 2016, 85s. ISBN: ,

 
page foot