| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Petr Kučera, Ph.D. (1323)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2351
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Critical Mass Task Identification in Projects. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 344-349.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Resource Allocation and Motivation Strategies in Project Management. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 13-18.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Modification of crucial earned value parameters for modern project management. In 29th European Conference for Operational Research 08.07.2018, Valencia, Španělsko. Valencia, Spain: European Association of Operational Research Societies, 2018. s. 404-404.

ŠÁLKOVÁ, D. – KUČERA, P. – MORAVEC, L. Effect of introducing second reduced rate of VAT on consumer purchase behaviour with gluten free food. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1045-1053. ISSN: 1211-8516.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. EVM modification based on human factor influence to project budget estimate at completion. In PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS (SMSIS) 25.05.2017, Ostrava. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2017. s. 147-156.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Modification of EVM by Scenarios. In 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2017) 13.09.2016, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 24-29.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVM by Work Effort and Student Syndrome phenomenon. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, Liberec, CZECH REPUBLIC. TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016. s. 25-30.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVA by work contour. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) 25.05.2016, Vrátna, Slovakia. University of Economics, Bratislava, SK: Letra Inteactive, s.r.o. (University of Economics, Bratislava, SK), 2016. s. 13-18.

KUČERA, P. – ŠÁLKOVÁ, D. Use of the learning management system Moodle in the course of trade theory in Bachelor study programmes. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 310-317.

KUČERA, P. – KUČÍRKOVÁ, L. EFFECTIVENESS OF BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE VIEWED FROM STUDENT´S PERSPECTIVE. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU Praha, 2015. s. 303-309.

KUČERA, P. – SVATOŠOVÁ, L. – PELIKÁN, M. UNIVERSITY STUDY RESULTS AS RELATED TO THE ADMISSION. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 318-324.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the BCWS by Work Effort. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 09.09.2015, Cheb, Czech Republic. University of West Bohemia, Plzen: Faculty of Economics, University of West Bohemia, Plzen, 2015. s. 19-24.

KREJČÍ, I. – KUČERA, P. The Impact Of Teaching The Mathematical Methods In Economists. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 320-326.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the Student Syndrome for use in Project Management. In PROCEEDINGS OF THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2014 28.05.2014, Virt, Slovakia. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 128-133.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČERA, P. – KOVÁŘOVÁ, K. STUDY RESULTS IN NON-MATHEMATICAL ELECTIVE VS MANDATORY MATHEMATICAL COURSES . In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 491-497.

ŠÁLKOVÁ, D. – KUČERA, P. IMPACT OF HIGHER RATE OF SELF-STUDY ON RESULTS IN THE COURSE OF TRADE THEORY . In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 678-686.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the work contour in project management. In Proceedings of the 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2014 10.09.2014, Olomouc. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 518-523.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES E-LEARNING EXPERIMENTAL RESEARCH. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 80-86. ISSN: 1803-1617.

KUČERA, P. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY SUCCESS IN MATHEMATICAL SUBJECTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 333-340.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. EXPERIMENTAL RESEARCH IN BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE AND FACE-TO-FACE COURSE: THE STUDY PROPER. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 347-353.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. Contribution of simple heuristics for the vehicle routing problem – A case study of a small brewery. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2393-2401. ISSN: 1211-8516.

KOVÁŘOVÁ, K. – KUČERA, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND STUDY RESULTS . In Efficiency and Responsibility in Education 9th International Conference 07.06.2012, Parha. Praha: CULS Prague Faculty of Economics and Management, 2012. s. 262-270.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IMPACT OF E-LEARNING ON THE RESULTS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BUSINESS ENGLISH. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 294-302.

KUČERA, P. Multiple-Criteria Assessment of Edges in Vehicle Routing Problems. In Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012 11.09.2012, Karviná. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. s. 508-511.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. A COMPARISON OF STUDY RESULTS OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS IN E-LEARNING AND FACE-TO-FACE COURSES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 173-1847. ISSN: 1803-1617.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – KREJČÍ, I. IMPACT OF THE CONTACT TEACHING REDUCTION ON STUDY RESULTS IN THE COURSE OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS II. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 287-293.

KUČERA, P. DIFFERENT VERSIONS OF THE SAVINGS METHOD FOR THE TIME LIMITED VEHICLE ROUTING PROBLEM. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 171-178. ISSN: 1211-8516.

KOVÁŘOVÁ, K. – AMCHOVÁ, T. – KUČERA, P. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Determinant jakosti včelích produktů na jejich obchodního zpeněžování, s. 70-77.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. COMPARING STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES USING STATISTICAL ANALYSES. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011) 09.06.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 166-177.

KUČERA, P.; idPublikace = 51203; Název: Solution of the Time Limited Vehicle Routing Problem by Dif-ferent Approximation Methods Depending on the Number of Necessary Vehicles-- Neexistuje podtyp publikace --

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – KUČERA, P. EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF THE USE OF SOFTWARE “„STATISTICA“ IN STATISTICAL COURSES. In ERIE 2010 10.06.2010, PEF, ČZU v Praze. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 275-282.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

Different Versions of the Savings Method for the Time Limited Vehicle Routing Problem - RNDr. Petr Kučera, Ph.D., 2010

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

KUČERA, P. – JARKOVSKÁ, M. The Optimization of Pastry Delivery for NOPEK Bakery in Vysoké Mýto. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 5, s. 65 - 78. ISSN: 1804-1930.

Efficiency and Responsibility in Education 2009 - RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

CREATING TASKS FOR STUDENTS OF REGIONAL CONSULTING CENTRES - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

METHODS FOR SOLVING THE TIME LIMITED VEHICLE ROUTING PROBLEM - RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Central Place Location - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

QUALITY OF THE SOLUTIONS OF THE TIME LIMITED VEHICLE ROUTING PROBLEM OBTAINED BY SELECTED METHODS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

KUČERA, P. QUALITY OF THE SOLUTIONS OF THE TIME LIMITED VEHICLE ROUTING PROBLEM OBTAINED BY SELECTED METHODS. In MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2009 09.11.2009, Kostelec nad Cernymi lesy, CZECH REPUBLIC. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2009. s. 200-203.

Název Poskytovatel Trvání
Diagnostika a testování vědomostí studentů MSM 2004 - 2004
 
page foot