| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc. (2656)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2126
    • +420 22438 2126
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KALIBOVÁ, J. – ŠTIBINGER, J. – **KREJZEK, P. – PETRŮ, J. Varovný systém lokálních přívalových povodní. Vodní hospodářství, 2021, roč. 2, č. 2021, s. 6-8. ISSN: 1211-0760.

ŠTIBINGER, J. Approximation of clogging in a leachate collection system in municipal solid waste landfill in Osecna (Northern Bohemia, Czech Republic). Waste Management, 2017, roč. 63, č. SI, s. 131-142. ISSN: 0956-053X.

RITZEMA, H. – KIRKPATRICK, H. – ŠTIBINGER, J. – HEINHUIS, H. – BELTING, H. – SCHRIJVER, R. – DIEMONT, H. Water Management Supporting the Delivery of Ecosystem Services for Grassland, Heath and Moorland. Sustainability, 2016, roč. 8, č. 5, s. 1-19. ISSN: 1937-0695.

ŠTIBINGER, J. DRAINAGE RETENTION CAPACITY (DREC) TO REDUCE RUNOFF IN DRAINED AREAS (MALINIK FOREST AREA, CZECH REPUBLIC). IRRIGATION AND DRAINAGE, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1-11. ISSN: 1531-0353.

ŠTIBINGER, J. Drainage Retention Capacity (DREC) of Krisak Mountain Meadows Agricultural Area (Jizera Mountains, Czech Republic) for Mitigation of Negative Impacts of Climate Change . In Efficient irrigation management and its effects in urban and rural landscapes (Agriculture and Agricultural Science Procedia) 26.11.2014, Patras, Řecko. Published by Elsevier B.V.: Elsevier / Procedia (http://www.elsevier.com/electronic-products/procedia), 2015. s. 186-194.

PEŠKOVÁ, J. – ŠTIBINGER, J. Computation Method of the Drainage Retention Capacity of Soil Layers with a Subsurface Pipe Drainage System. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 24-31. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – PEŠKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika vodohospodářské bilance pomoravské nivy v úseku Hodonín-Lanžhot. 2013, Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny; Křtiny, 29. – 30.5. 2013, ISBN 978-80-87577-17-2 .

ŠTIBINGER, J. – PEŠKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Terénní experimentální stanovení hydraulické vodivosti mokřadů v Jizerských horách v lokalitě Horní Maxov. 2013, Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, 29. – 30.5. 2013, ISBN 978-80-87577-17-2.

SŮVA (ING.), M. – ŠTIBINGER, J. Určování nenasycené a nasycené hydraulické vodivosti půd, Determination of unsaturated and saturated hydraulic conductivity of soils , hydraulic conductivity, unsaturated hydraulic conductivity, non-steady unsaturated infiltration process , 2013, DF - Pedologie, 42190/STIB01/13, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, Výsledek infiltračního měření prováděného v rámci hydropedologického průzkumu. Umožní, mimo jiné, navrhování biotechnických úprav pro zmírňování negativních následků záplav, povodní a povrchového odtoku. , Umožňuje navrhování a realizaci biotechnických úprav v krajině i ing. staveb. Uplatní se při zmírňování negativních následků hydrologických extrémů (záplav, povodní i déle trvajícího sucha). , ČZU Praha, FŽP, KBÚK, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠTIBINGER, J. Estimation of Transient Drainage Discharge from Subsurface Pipe Drainage System in City Park Next to Mseno Dam (Czech Republic). ..., 2013, roč. 46, č. 2, s. 64-72. ISSN: N.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. – CHAMOUT, L. Metodika optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu, The optimalisation method for the restoration of landscape units devastated by surface mining with the particular reference of water protection and ecological stability , Optimalisation procedures, alternatives and criteria, multi-criterial analysis., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_RekuMet, Osvědčení 18029/2012-MZE o uznání uplatněné certifikované metodiky, Sekce vodního hospodářství MZe ČR, Snížení výdajů na návrhy rekultivačních opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM4/2012, č.j. 4009/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Metodika zmírnění negativních důsledků hydrologických extrémů a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy, The method of mitigation of the negative hydrological extremes and erosion impacts on soil by stone hedgerows , extreme rainfalls, infiltration intensity, rainfall-runoff model, overland flow, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_Aval_Met, Osvědčení 18030/2012-MZE, analýza protierozní a protipovodňové funkce agrárních valů a uplatnění zásad hospodaření dle GAIC, Snížení výdajů na technická protipovodňová a protierozní opatření , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM15/2012, č.j. 3447/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – PEŠKOVÁ, J. Metodika návrhu a realizaci infiltračních a záchytných opatření v rámci obnovy hydrologických poěrů Jizerských hor, The method of data assessment for the proposal of infiltration and retention measures within the hydrological regimes of the Jizera mountains, Restoration requirements, infiltration and retention measures, hydrological models, soil hydraulic parameters, catchment characteristics., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_INFMet, Osvědčení č.18031/2012-MZE o certifikaci Metodiky, Snížení výdajů na kompenzaci povodňových škod, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství, 27.01.2012, Smlouva č.SM5/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

ŠTIBINGER, J. Calculation of drainage retention capacity of soil layers created by subsurface pipe drainage system in non-steady state drainage flow , Calculation of drainage retention capacity of soil layers created by subsurface pipe drainage system in non-steady state drainage flow, retention capacity, subsurface pipe drainage system, non-steady state drainage flow, total drainage discharge, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, Využitelný prostor pro vsak (mm), fzp.czu.cz, Z měření (z odhadů) snížení hladiny vody způsobující zamokření, z měření (z odhadů) množství odtoku podzemních (podpovrchových) vod, Zmírnění negativních následků záplav, povodní, povrchového odtoku částečným vsakováním, ČZU Praha, FŽP, KBÚK, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠTIBINGER, J. Stanovení hydraulické vodivosti K (M.T-1) z výsledků terénního vsakovacího experimentu, Approximation of hydraulic conductivity from experimental field results, Hydraulic conductivity, field experiment, saturated zone, 2012, DF - Pedologie, Hodnota hydraulické vodivosti K, fzp.czu.cz, Výsledek hydropedologického (hydrogeologického) průzkumu. Umožní, mimo jiné navrhování ing. staveb popř. umožní zmírnění negativních následků záplav, povodní a povrchového odtoku , Umožňuje navrhování a realizaci ing. staveb. Uplatní se při zmírňování negativních následků záplav, povodní a povrchového odtoku. , ČZU Praha, FŽP, KBÚK, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového a erozního nebezpečí, Land use of plots with stone hedgerows appropriate for proper water regime and mitigation of flood and erosion risk. Case Study Verneřice 1, hedgerows, GIS, space photographs, data analysis, mathematical simulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_AVMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 23/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - snižování povodňového a erozního nebezpečí, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

KOVÁŘ, P. – JANEČEK, M. – ŠTIBINGER, J. Metodika stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí (Případová studie Žarošice, okr. Hodonín), The method of assessment of chosen surface runoff formation factors in small catchments. The case study Žarošice (district Hodonín, Czech Republic), surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Osvědčení ÚPÚ č. 17/2011-13300, Snížení výdajů na návrh suchých nádrží/poldrů, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 25.05.2011

ŠTIBINGER, J. Infiltrační schopnosti agrárních valů . Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2, s. 78-83. ISSN: 1210-4027.

ŠTIBINGER, J. LAND USE, SOIL CONSERVATION AND RAIN HARVESTING STRUCTURES ON A SLOPE LAND ORCHARD AT SUFEN (TAIWAN) DURING OF ACTION OF TYPHOON HERB – ELEMENTARY NUMERICAL EXPERIMENT. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č. 1 , s. 22-29. ISSN: 0231-5742.

ŠTIBINGER, J. HYDRAULIC FUNCTION OF SUBSURFACE PIPE DRAINAGE SYSTEM ON AGRICULTURAL AND DRAINAGE EXPERIMENTAL FIELD IN MASHTUL PILOT AREA (NILE DELTA, EGYPT). Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č. 2, s. 103-112. ISSN: 0231-5742.

ŠTIBINGER, J. – KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. Kalkulátor polohy HPV, Water level calculator , water level, saturated conductivity, water regime , 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Poloha podzemní vody h(x,t), http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Použitím kalkulátoru pro stanovení polohy hladiny podzemní vody h(x,t) dojde k výrazné úspoře investic při realizaci doporučeného biotechnického opatření v krajině , KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ŠTIBINGER, J. Varianty rekultivace, Variant of Recultivation, multi-criteria analysis, recultivation, water regime, landscape, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Vopt. - stanovení opt. varianty , http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Stanovením optimální varianty rekultivace dojde k výrazné úspoře investic při realizaci doporučeného rekultivačního postupu, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠTIBINGER, J. – KOVÁŘ, P. – PEŠKOVÁ, J. Agrární valy a vodní režim, Agrarian Land Walls and Water Regime, Infiltration processes, agrarian land walls, sorptivity, hydraulic saturated conductivity, drainage element, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Ag. KBÚK1, http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Stanovením lokality s optimálním uspořádáním agrárních valů dojde při uplatnění doporučených postupů k výrazné úspoře nákladů na hospodaření v krajině s agrárními valy., KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠTIBINGER, J. – KULHAVÝ, CSC., d. Úpravy vodního režimu půd odvodněním . Praha, ČR: ČZU Praha, FŽP, Kamýcká 129, Praha-6, 165 21, 2010, 130s. ISBN 978-80-213-2132-8.

Drenážní kalkulátor - doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc., doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (externí), 2010

Optimalizace krajinné struktury - doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc., doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (externí), Mgr. Lenka Tlapáková, Ph.D (externí), 2010

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. Categorization processes of landscape rehabilitation affected by mining and industrial activities.. In 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010 24.52010, Praha. Praha: Czech Univ. of Life Sciences Prague, 2010. s. 73 - 80.

ŠTIBINGER, J. Approximation of subsurface drainage discharge by De Zeeuw-Hellinga theory and its verification. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 1, s. 28 - 38. ISSN: 1801-5395.

ŠTIBINGER, J. Terrain experimental measurement of saturated hydraulic conductivity on paddy fields in Taoyuan (Taiwan) during the cycle of flooded period. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 2, s. 82 - 89. ISSN: 0231-5742.

ŠTIBINGER, J. Odhad drenážních odtoků a jejich vliv na odtokové poměry v krajině. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 1, s. 18 - 23. ISSN: 1210-4027.

 
page foot