| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martin Jankovský, PhD. (17249)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3729
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
DP411B
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MALAŤÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÝ, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Evaluation of Small-Scale Gasification for CHP for Wood from Salvage Logging in the Czech Republic. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **CHYTRÝ, M. – NUHLÍČEK, O. – NATOV, P. – **KORMANEK, M. – LÖWE, R. Operational Costs of Mid-Performance Forwarders in Czech Forest Bioeconomy. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 4, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – NUHLÍČEK, O.; idPublikace = 88621; Název: Výrobne-evidečné softwary ťažbových strojov a ich využitie-- Neexistuje podtyp publikace --

JANKOVSKÝ, M. – GARCIA JACOME, S. – DVOŘÁK, J. – NYARKO, I. – HÁJEK, M. Innovations in Forest Bioeconomy: A Bibliometric Analysis. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 10, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

**ALLMANOVA, Z. – **VLCKOVA, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **MERGANIC, J. How can stream bank erosion be predicted on small water courses? Verification of BANCS model on the Kubrica watershed. International Journal of Sediment Research, 2021, roč. 36, č. 3, s. 419-429. ISSN: 1001-6279.

**ALLMAN, M. – **DUDAKOVA, Z. – JANKOVSKÝ, M. – **MERGANIC, J. Operational Parameters of Logging Trucks Working in Mountainous Terrains of the Western Carpathians. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 6, s. 1-13. ISSN: 1999-4907.

PALÁTOVÁ, P. – JARSKÝ, V. – HRIB, M. – DUDÍK, R. – RIEDL, M. – JANKOVSKÝ, M. Report on current situation and position of women in forestry in Danube region. : , 2021, 297s. ISBN: ,

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. Guidelines for Scaling Timber by Harvesters in the Czech Republic 2018. Praha: Tisk Kvalitně s.r.o., 2020, 96s. ISBN 978-80-213-3040-5.

DVOŘÁK, J. – LÖWE, R. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – LÖWE, M. Unrecorded volume of Norway spruce timber in cut-to-length harvesting. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2020, roč. 35, č. 7, s. 383-393. ISSN: 0282-7581.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – JANKOVSKÝ, M. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby . Praha: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2020, 270s. ISBN: ,

LÖWE, M. – LÖWE, R. – JANKOVSKÝ, M. – NATOV, P. – LINDA, R. – DVOŘÁK, J. Estimation of Over- and Under-Bark Volume of Scots Pine Timber Produced by Harvesters. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 6, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. – **FERENČÍK, M. – **VLCKOVA, M. Changes of key soil parameters five years after forest harvesting suggest slow regeneration of disturbed soil. Journal of Sustainable Forestry, 2019, roč. 38, č. 4, s. 369-380. ISSN: 1054-9811.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. – **FERENČÍK, M. – **MERGANIC, J. – **MESSINGEROVÁ, V. Is timber haulage safe? A ten year study of occupational accidents. SAFETY SCIENCE, 2019, roč. 113, č. 1, s. 154-160. ISSN: 0925-7535.

**ALLMANOVA, Z. – **VLČKOVÁ, M. – JANKOVSKÝ, M. – **JAKUBIS, M. – **ALLMAN, M. Bank erosion of the Trstie stream: BANCS model predictions vs. real bank erosion. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 2, s. 121-128. ISSN: 0042-790X.

LÖWE, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. Differences in Timber Volume Estimates Using Various Algorithms Available in the Control and Information Systems of Harvesters. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

JANKOVSKÝ, M. – NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – **SZALA, L. Norway spruce bark thickness models based on log midspan diameter for use in mechanized forest harvesting in Czechia. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 7, s. 617-626. ISSN: 0282-7581.

**ALLMANOVA, Z. – **VLCKOVA, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **HLAVATA, H. Predicting the annual erosion rates on a small stream by the BANCS model. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 200-211. ISSN: 1801-5395.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. What Are the Occupational Risks in Forestry? Results of a Long-Term Study in Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 24, s. 1-17. ISSN: 1660-4601.

DVOŘÁK, J. – **CHYTRÝ, M. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – **BELJAN, K. Long-term Cost Analysis of Mid-performance Harvesters in Czech Conditions. Austrian Journal of Forest Science, 2019, roč. 136, č. 4, s. 351-372. ISSN: 0379-5292.

LÖWE, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 207-216. ISSN: 0322-9688.

**ALLMAN, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMANOVÁ, Z. The cone index is a weak predictor of soil disturbance on forest soils of the Western Carpathians. Journal of Sustainable Forestry, 2018, roč. 37, č. 1, s. 38-45. ISSN: 1054-9811.

JANKOVSKÝ, M. – **MERGANIC, J. – **ALLMAN, M. – **FERENČÍK, M. – **MESSINGEROVÁ, V. The cumulative effects of work-related factors increase the heart rate of cabin field machine operators. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 2018, roč. 65, č. MAY2018, s. 173-178. ISSN: 0169-8141.

**ALLMAN, M. – **ALLMANOVÁ, Z. – JANKOVSKÝ, M. Is cable yarding a dangerous occupation? A Survey from the public and private sector. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 127-132. ISSN: 0323-1046.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. Analysis of Unregistered Timber Volume in Allowance in Cut-to-length Logging. In Formec 2018 - 51st Edition of the International Symposium on Forestry Mechanization 24.09.2018, Madrid. Madrid: Impreso y encuadernado en TAYMAR Reprografia S.L., 2018. s. 97-111.

JANKOVSKÝ, M.; idPublikace = 78936; Název: Politika životního prostředí v lesním hospodářství - Návody na cvičení-- Neexistuje podtyp publikace --

**LIESKOVSKÝ, M. – JANKOVSKÝ, M. – **TRENCIANSKY, M. – **MERGANIC, J. – DVOŘÁK, J. Ash Content vs. the Economics of Using Wood Chips for Energy: Model Based on Data from Central Europe . BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 1579-1592. ISSN: 1930-2126.

**ALLMAN, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMANOVÁ, Z. – **FERENČÍK, M. – **MESSINGEROVÁ, V. – **VLČKOVÁ, M. – **STOILOV, S. Work accidents during cable yarding operations in Central Europe 2006 – 2014. Forest Systems, 2017, roč. 26, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2171-5068.

JANKOVSKÝ, M.; idPublikace = 73797; Název: Negatívne dopady ťažbovo-dopravných technológií na lesnú pôdu a možnosti prevencie v lesoch Slovenska-- Neexistuje podtyp publikace --

**HNILICA, R. – **KOTUS, M. – JANKOVSKÝ, M. – **HNILICOVÁ, M. – **DADO, M. Qualitative classification of mulchers. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 1890-1896. ISSN: 1406-894X.

JANKOVSKÝ, M.; idPublikace = 72952; Název: Lesnícka ergonómia a bezpečnosť pri práci-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot