| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. (1529)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

GREGAR, J. – KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – BAŽATOVÁ, T. Comparison of Water Regimes of Two Dump Catchments in the Krusne hory Mts. (Czech Republic) in Dry Years Using a Hydrological Balance. . Soil and Water Research, 2017, roč. 2017, č. 12, s. 137-143. ISSN: 1801-5395.

BAČINOVÁ, H. – KOVÁŘ, P. Impact of Overland Flow on Soil Characteristics in Třebsín Experimental Plots. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 3, s. 187-193. ISSN: 1801-5395.

FEDOROVA, D. – BAČINOVÁ, H. – KOVÁŘ, P. Use of Terraces to Reduce Overland Flow and Soil Erosion, Comparison of the HEC-HMS Model and the KINFIL Model Application . Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 4, s. 195-201. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – PEŠKOVÁ, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – KŘOVÁK, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Evapotranspiration Impact on Diurnal Discharges in a Small Catchment. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, 2017, roč. 22, č. 8, s. 1-11. ISSN: 1084-0699.

KOVÁŘ, P. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HADAŠ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – PEŠKOVÁ, J. Water balance analysis of the Morava River floodplain in the Kostice-Lanžhot transect using the WBCM-7 model. Environmental Monitoring and Assessment, 2016, roč. 188, č. 2, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – LOULA, J. – FEDOROVA, D. Use of terraces to mitigate the impacts of overland flow and erosion on a catchment. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 4, s. 171-177. ISSN: 1214-1178.

KOŘÍNEK, J. – NEKARDOVÁ (ČERMÁKOVÁ), O. – KOVÁŘ, P. The Influence of Woven Geotextiles on Ponding Time and Overland Flow. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 4, s. 244-249. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – NERUDA, M. – NERUDA, R. – ŠREJBER, J. – JELÍNKOVÁ, A. – BAČINOVÁ, H. Choosing an Appropriate Hydrological Model for Rainfall-Runoff Extremes in Small Catchments. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 3, s. 137-146. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. Impact of Evapotranspiration on Diurnal Discharge Fluctuation Determined by the Fourier Series Model in Dry Periods. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 4, s. 210-217. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití modelu Fourierových řad při hodnocení vlivu evapotranspirace na odtoky malých povodí v suchých obdobích. 2015, Acta Hydrologica Slovaca, Vol. 16, No. TC 1, 2015, p. 245 - 251, ISSN 1335-6291.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

HRABALÍKOVÁ, M. – KOVÁŘ, P. – HEŘMANOVSKÁ, D. Specializované mapy geometrizace a vybrané charakteristiky povodí Jílovského potoka a Smědé pro modelování srážko-odtokových extrémů., Specialized maps of geometry and selected characteristics of the Jílovský catchment and Smeda catchment for modelling rainfall-runoff extremes. , Catchment area, HEC-HMS and KINFIL models, GIS maps, scales, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TAČR TA02020402, Odpovídá požadavkům na certifikaci, Snížení výdajů na návrh biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

HRABALÍKOVÁ, M. – KOVÁŘ, P. Soubor speciálních map povodí potoka Prysk pro modelování srážko-odtokových extrémů, The set of specialized maps of Prysk catchment to the methodology for extreme rainfall-runoff modelling, Specialised map, GIS ArcInfo, Land use, Channel roughness, Algae vegetation, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TAČR TA02020402, součást grantu TAČR TA02020402, závisející na rozsahu škod způsobených extrémním odtokem, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje , 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

KOVÁŘ, P. Manuál modelu KINFIL a software INFIL/KINFIL (Příloha C Certifikované metodiky TA02020402 - 2015), The KINFIL Model Manual and INFIL/KINFIL software (The Supplement C of the Certified Methodology TA02020402), Infiltration, hydraulic conductivity, Kinetic wave transformation, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, KINFIL, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, program v prostředí jazyka Fortran, Snížení nákladů na zjištění transformace návrhových dešťů do přímých odtoků, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Metodický postup analýzy sucha - Manuál a software modelu FOURIER (Příloha E Certif. metodiky), Methodology drought analysis - The Manual and soft-ware of the FOURIER model (The Supplement E of the certified Methodology TA02020402 - 2015), Best fit, Length of periods, Height of amplitudes, Evaporative conditions, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, FOURIER model, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, program v prostředí jazyka Fortran, Snížení nákladů na zjištění procesu sucha z evaporativních podmínek, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – PEŠKOVÁ, J. – ZEMAN, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – SŮVA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Implementation of the Fourier series model to study impact of evapotrans- piration on runoff. . 2015, IUGG Conference Prague 23/06-02/07/2015.

KOVÁŘ, P. NAZV QJ1220033 (2012-15) Metodika-Software WBCM-7 Model, NAZV QJ1220033 (2012-15) Methodology-Software WBCM-7 Model, Water balance, balance wquation, hydrological processes, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, WBCM-7, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html, program v prostředí jazyka Fortran, Snížení nákladů na řešení vodní bilance pomoravské nivy, prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BÍLÝ, M. – ŠÁLEK, M. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BAŽATOVÁ, T. – PEŠKOVÁ, J. An appraisal of the effectiveness of nature-close torrent control methods – Jindrichovicky Brook case study. Ecohydrology, 2014, roč. 7, č. 5, s. 1281-1296. ISSN: 1936-0584.

KŘOVÁK, F. – KOVÁŘ, P. – KADLEC, PHD., I. Technická protierozní opatření - Hrazení bystřin a strží, Mechanical structures of erosion control measures – the torrent control practice and gully erosion control structures, torrent control, gully erosion control structures, 2014, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42190/krov01/2014, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky, SPÚ, 01312774, 4.4.2014, Ing. Veronika Nedvědová, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov., Realizace přírodě blízké úpravy koryt mohou výrazně snížit ceny bystřinných staveb. Metodika kvantifikuje nebo určuje rozsah cen staveb., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 25.03.2014, 21/2014-VÚMOP

KOVÁŘ, P. – PELIKÁN, M. – VAŠŠOVÁ, D. – VRANA, I. How to Reach a Compromise Solution on Technical and Non-Structural Flood Control Measures. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 143-152. ISSN: 1801-5395.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Impact of evapotranspiration on discharge in small catchments . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014, roč. 62, č. 4, s. 285-292. ISSN: 0042-790X.

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – PEŠKOVÁ, J. – DOLEŽAL, F. – SŮVA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aplikace harmonické analýzy pro studium evapotranspirace břehových porostů v suchém období. Případová studie Starosuchdolského potoka.. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 230 - 237. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

KOVÁŘ, P. – SŮVA, M. – VAŠŠOVÁ, D. Software Návrhový variabilní déšť (DES_RAIN_VARIABLE), Software Design Rainfall Variable (DES_RAIN_VARIABLE), constant and variable rain, maximum daily rain, reduced daily rain, time duration, return period, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, Design Rainfalls (DES_RAIN_VAR), http://fzp.czu.cz/vyzkum, Software ve zdrojovém programu EXCEL, Reálný postup získání parametrů N-letých návrhových srážek a jejich dobu trvání, Katedra biotechnických úprav krajiny, FŽP, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

HRABALÍKOVÁ, M. – KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. Soubor účelových map povodí Starosuchdolského potoka a Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, The set of specialized maps of both catchments Starosuchdolsky stream and Teplá stream to simulate runoff process during drought period, Starosuchdolsky stream, Teplý stream, KINFIL, Curve Number, LSM, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/kov01/2014, Specializace: spojení GIS map s modely KINFIL a LSM, Úspora nákladů výzkumu vodního režimu pro období sucha, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KOVÁŘ, P. – ŠIMKOVÁ, J. – ROUS, V. Možnosti využití modelové simulace hydrologických dat pro vodohospodářské studie a projekty . Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 12, s. 24-28. ISSN: 1211-0760.

KOŘÍNEK, J. – KOVÁŘ, P. Hodnocení hydraulických parametrů modelu KINFIL pro modelování povrchového odtoku, případová studie Třebsín. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 7, s. 231-234. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – PEŠKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika vodohospodářské bilance pomoravské nivy v úseku Hodonín-Lanžhot. 2013, Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny; Křtiny, 29. – 30.5. 2013, ISBN 978-80-87577-17-2 .

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. – CHAMOUT, L. Metodika optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu, The optimalisation method for the restoration of landscape units devastated by surface mining with the particular reference of water protection and ecological stability , Optimalisation procedures, alternatives and criteria, multi-criterial analysis., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_RekuMet, Osvědčení 18029/2012-MZE o uznání uplatněné certifikované metodiky, Sekce vodního hospodářství MZe ČR, Snížení výdajů na návrhy rekultivačních opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM4/2012, č.j. 4009/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Metodika zmírnění negativních důsledků hydrologických extrémů a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy, The method of mitigation of the negative hydrological extremes and erosion impacts on soil by stone hedgerows , extreme rainfalls, infiltration intensity, rainfall-runoff model, overland flow, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_Aval_Met, Osvědčení 18030/2012-MZE, analýza protierozní a protipovodňové funkce agrárních valů a uplatnění zásad hospodaření dle GAIC, Snížení výdajů na technická protipovodňová a protierozní opatření , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM15/2012, č.j. 3447/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – PEŠKOVÁ, J. Metodika návrhu a realizaci infiltračních a záchytných opatření v rámci obnovy hydrologických poěrů Jizerských hor, The method of data assessment for the proposal of infiltration and retention measures within the hydrological regimes of the Jizera mountains, Restoration requirements, infiltration and retention measures, hydrological models, soil hydraulic parameters, catchment characteristics., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_INFMet, Osvědčení č.18031/2012-MZE o certifikaci Metodiky, Snížení výdajů na kompenzaci povodňových škod, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství, 27.01.2012, Smlouva č.SM5/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrologické a protierozní funkce agrárních valů. 2012, Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H. (eds.): Vláhové poměry krajiny - sborník příspěvků z mezinárodní konference. s. 83-86. ISBN 978-80-86690-78-0..

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – KOVÁŘ, P. – BROŽEK, J. – ALY, S. A Group Agreement-Based Approach For Decision Making in Environmental Issues. Environmental Modelling & Software, 2012, roč. 36, č. 2, s. 99-110. ISSN: 1364-8152.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. The Extent of Land Use Impact on Water Regime in the Vseminka Catchment. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, roč. 1, č. 2, s. 228-237. ISSN: -.

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BÍLÝ, M. – TEJNECKÝ, V. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – BAŽATOVÁ, T. Posouzení účinnosti přírodě blízkých způsobů hrazení bystřin. Případová studie Jindřichovického potoka. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62, č. 7, s. 256-265. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. – JANEČEK, M. Surface Runoff Simulation to Mitigate the Impact of Soil Erosion, Case Study of Třebsín (Czech Republic). Soil and Water Research, 2012, roč. 7, č. 3, s. 85-96. ISSN: 1801-5395.

JANEČEK, M. – DOSTÁL, d. – KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. – DUMBROVSKÝ, M. – HŮLA, J. – KADLEC, V. – KOVÁŘ, P. – KRÁSA PH.D., d. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – KUDRNÁČOVÁ, M. – NOVOTNÝ, I. – PODHRÁZSKÁ, J. – PRAŽAN, J. – PROCHÁZKOVÁ, E. – STŘEDOVÁ, PH.D., I. – TOMAN, F. – VOPRAVIL, J. – VLASÁK, J. Novelizovana metodika "Ochrana zemědělské půdy před erozí", Protecting agricultural land from erosion, water erosion, wind erosion, soil conservation, surface runoff, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBÚK, FŽP, Agrární valy Metodika, Osvědčení 1/CZU/2011-14140, Optimalizace nákladů na protierozní opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 20.01.2012, Smlouva č. 1/72085/2011-14140

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelling surface runoff to mitigate impact on soil erosion. Case study Trebsin. 2012, Proceedings of the HydroPredict'2012 Conference, Wien, 24-27 September 2012, p. 50..

MACHOVÁ, I. – KUBÁT, .. – ELZNICOVÁ, J. – RIEZNER, J. – KOVÁŘ, P. Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření, Importance of hedgerows in landscape and their possible use in farming management, hedgerows, terraces, landscape, biodiversity, hydrological role, 2012, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Publikace ISBN 978-80-7414-508-7, Osvědčení 10/2011-13300, Hospodaření na pozemcích, ochrana agrárních valů., Způsob hospodaření na agrárních valech, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový´úřad MZe ČR, 04.04.2012, Smlouva č. 2012/89 dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – VRANA, I. – VAŠŠOVÁ, D. Stakoholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 252-264. ISSN: 0042-790X.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 217-226. ISSN: 0042-790X.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analýza povodí Starosuchdolského potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Analysis of the Starosuchdolsky Brook catchment for runoff simulation in rainless periods, Lineární retenční model (LSM), vyčerpávání povodí, vrchní půdní zóna, nenasycená a nasycená zóna, bezdešťové období, transpirace pobřežních porostů, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, FZP_KBUK_SPMap1, Soubor spec. Map v GIS-ArcInfo (DEM, Land Use, Hydrology), Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. Využití modelu hydrologické bilance pro hydrorekultivace. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How to mitigate harmful impact of floods. 2011. Bulletin of Szent Istvan University, Special Issue, Godollo 2011, počet stran 9 (od str.45 do 54) kód ÚtSI: ISSN 1586-4502 .

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrologická bilance malého povodí. (Případová studie Němčického potoka). 2011. Článek ve sborníku (mimo RIV) Sborník Hydrologie malého povodí 2011, 2.díl. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,v.v.i. Počet stran 8, od 241 do 248, kód ISBN 978-80-02-02290-9.

VAŠŠOVÁ, D. – KOVÁŘ, P. Výpočet návrhových dešťů: Program DES_RAIN, Design Rainfall Computation: DES_RAIN Programme, design depth, rainfall design intensity, rainfall duration, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, DES_RAIN, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, program v prostředí MS Excel, Snížení nákladů na zjištění návrhových dešťů, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Mitigation of Surface Runoff and Erosion Impacts on Catchment by Stone Hedgerows. Soil and Water Research, 2011, roč. 6, č. 4, s. 153-164. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Snižování povodňových a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy v krajině. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 10, s. 291-296. ISSN: 1210-4027.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového a erozního nebezpečí, Land use of plots with stone hedgerows appropriate for proper water regime and mitigation of flood and erosion risk. Case Study Verneřice 1, hedgerows, GIS, space photographs, data analysis, mathematical simulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_AVMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 23/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - snižování povodňového a erozního nebezpečí, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – KŘOVÁK, F. – ROUS, V. – BAŽATOVÁ, T. Přírodě blízké úpravy Jindřichovického potoka, Restoration of Jindřichovický Brook, restoration, hydraulic models, catchment characteristics, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_JPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 24/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zefektivnění návrhu opevnění koryta malých vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Set of maps of the Teplý brook catchment for runoff simulation in dry season, catchment characteristics, rainfall-runoff modelling, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_TPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 25/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

KOVÁŘ, P. – JANEČEK, M. – ŠTIBINGER, J. Metodika stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí (Případová studie Žarošice, okr. Hodonín), The method of assessment of chosen surface runoff formation factors in small catchments. The case study Žarošice (district Hodonín, Czech Republic), surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Osvědčení ÚPÚ č. 17/2011-13300, Snížení výdajů na návrh suchých nádrží/poldrů, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 25.05.2011

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nature Close Torrent Control in Ore Mountains. 2011. IAHS Conference HydroEco, Proceedings, Wien, 1.--5. 5. 2011, s. 386..

ŠTIBINGER, J. – KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. Kalkulátor polohy HPV, Water level calculator , water level, saturated conductivity, water regime , 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Poloha podzemní vody h(x,t), http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Použitím kalkulátoru pro stanovení polohy hladiny podzemní vody h(x,t) dojde k výrazné úspoře investic při realizaci doporučeného biotechnického opatření v krajině , KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – KŘOVÁK, F. – ŠTIBINGER, J. Varianty rekultivace, Variant of Recultivation, multi-criteria analysis, recultivation, water regime, landscape, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Vopt. - stanovení opt. varianty , http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Stanovením optimální varianty rekultivace dojde k výrazné úspoře investic při realizaci doporučeného rekultivačního postupu, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠTIBINGER, J. – KOVÁŘ, P. – PEŠKOVÁ, J. Agrární valy a vodní režim, Agrarian Land Walls and Water Regime, Infiltration processes, agrarian land walls, sorptivity, hydraulic saturated conductivity, drainage element, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Ag. KBÚK1, http://fzp.czu.cz/vyzkum/, program v prostředí MS Excel, Stanovením lokality s optimálním uspořádáním agrárních valů dojde při uplatnění doporučených postupů k výrazné úspoře nákladů na hospodaření v krajině s agrárními valy., KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

JANEČEK, M. – KOVÁŘ, P. Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek-CN" k určování přímého odtoku z malého povodí. Vodní hospodářství, 2010, roč. 60, č 7, s. 187-190. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. Impact of Arable Land to Grassland Conversion on the Vegetation-period Water Balance of a Small Agricultural Catchment (Němčický Stream). Soil and Water Research, 2010, roč. 5, č. 4, s. 128 - 138. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. USING A WATER BALANCE MODEL FOR HYDRO-RESTORATION OF MINING PITS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č 4, s. 206-212. ISSN: 1211-3174.

New PhD Study Programmes in Water Sciences at Czech University of Life Sciences Prague - prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., 2010

Závislost hydrologické bilance na hospodářském využití povodí - prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Ing. František Křovák, CSc., 2010

KOVÁŘ, P. – JANEČEK, M. – HRABALÍKOVÁ, M. Soubor účelových map k metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí, The set of specialized maps to the methodology for surface runoff determination on small catchment conditions, Specialised map, GIS ArcInfo, Land use, Curve Number (CN), 2010, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MŠMT 2B06101, součást grantu MŠMT 2B06101, odborný posudek MZe ČR, závisejí na rozsahu škod způsobených extrémním odtokem a erozí půdy v rozsahu 1,0 až 10,0 mil. Kč pro kú. Žarošice, okr. Hodonín, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR , odborný posudek 16.11. 2010 , 16.11.2010

Program Flood_V: Výpočet objemu N-letých povodňových vln v podmínkách malých povodí - prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., 2010

ČERNOHOUS, V. – KOVÁŘ, P. Forest watershed runoff changes deterrmined using the unit hydrograph method. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 2, s. 89 - 95. ISSN: 1212-4834.

KOVÁŘ, P. – KADLEC, V. Use of the Kinfil Rainfall-Runoff Model on the Hukava Catchment. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 1, s. 1 - 9. ISSN: 1801-5395.

Water Policy 2009 - prof. Ing. Kovář Pavel, DrSc., 2009

Simulation of Water Balance in Land Use Change Scenarios on the Nemcicky Catchment, Czech Republic - prof. Ing. Kovář Pavel, DrSc.; Ing. Vaššová Darina, 2009

Úpravy odtokových poměrů v lesích - prof. Ing. Kovář Pavel, DrSc.; Ing. Křovák František, CSc., 2009

Metodika odvození objemu návrhových povodňových odtoků pro určování parametrů staveb protipovodňové ochrany na malých povodích - prof. Ing. Kovář Pavel, DrSc.; Ing. Pleštilová Radka, 2009

 
page foot