| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D. (1614)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2136
  • E-mail:
  • www:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VACHOVÁ, P. – VACH, M. – SKALICKÝ, M. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H. – **VINDUŠKOVÁ, O. – **MUDRÁK, O. Reclaimed Mine Sites: Forests and Plant Diversity. Diversity-Basel, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1424-2818.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – **ALBERT, J. – **CIENCIALA, E. – **KOHLOVÁ, M. – **MÁCA, V. – **MELICHAR, J. Stochastic evaluation of restoration procedures on postmining land areas using a game theory approach. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2022, roč. 33, č. 3, s. 484-496. ISSN: 1085-3278.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – **ALBERT, J. – **CIENCIALA, E. – **BRAUN KOHLOVÁ, M. – **MÁCA, V. – **MELICHAR, J. Stochastic evaluation of restoration procedures on post-mining land areas using a game theory approach. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2021, roč. N, č. N, s. 1-13. ISSN: 1085-3278.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **ŽÁK, J. Simulation of dipole reflectors Electric field and RCS in limited open space. IET Radar Sonar and Navigation, 2020, roč. 14, č. 2, s. 200-206. ISSN: 1751-8784.

VACH, M. A game-theoretic approach for stochastic estimation of equilibrium in land use data: stochastic estimation of equilibrium in land use data. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 2020, roč. 34, č. 12, s. 2107-2124. ISSN: 1436-3240.

**ALI, A. – VACH, M. – **AHMED, S. Legislative framework for environmental protection from electronic industry in european union, their adaptation challenges and associated gaps in developing countries: Pakistan case study. Forestry Ideas, 2020, roč. 26, č. 2, s. 341-354. ISSN: 1314-3905.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

**MÁDROVÁ, P. – **VĚTROVSKÝ, T. – **OMELKA, M. – **GRUNT, M. – **SMUTNÁ, Y. – **RAPOPORT, D. – VACH, M. – **BALDRIAN, P. – **KOPECKÝ, J. – **SAGOVÁ-MAREČKOVÁ, M. A Short-Term Response of Soil Microbial Communities to Cadmium and Organic Substrate Amendment in Long-Term Contaminated Soil by Toxic Elements. Frontiers in Microbiology, 2018, roč. 9, č. 2807, s. 1-12. ISSN: 1664-302X.

WALMSLEY, A. – VACHOVÁ, P. – VACH, M. Topography of Spoil Heaps and Its Role in Plant Succession and Soil Fauna Presence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 2017, č. 48, s. 30-38. ISSN: 1211-3174.

VACHOVÁ, P. – VACH, M. – NAJNAROVÁ, E. Using expansive grasses for monitoring heavy metal pollution in the vicinity of roads. Environmental Pollution, 2017, roč. 2017, č. 229, s. 94-101. ISSN: 0269-7491.

ŽÁK, J. – VACH, M. A histogram based radar signal identification process. In International Radar Symposium IRS 2017 Processing 28.06.2017, Praha. Praha: International Radar Symposium IRS 2017 , 2017. s. 1-9.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. Stochastic Identification of Stability of Competitive Interactions in Ecosystems. PLoS One, 2016, roč. 11, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

ŽÁK, J. – VACH, M. Use of Different Chaff Materials During Electromagnetic Jamming Exercise. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2016) 19.04.2016, Kosice, Slovakia. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 189-192.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **DVOŘÁČEK, F. Advanced Chaff usage in modern EW. In 2016 IEEE Radar Methods and Systems Workshop (RMSW) 27.09.2016, Kyiv, UKRAINE. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 56-59.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. – VACH, M. Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0042-790X.

BERCHOVÁ, K. – SOLTYSIAK, J. – VACH, M. ROLE OF DIFFERENT TAXA AND CYTOTYPES IN HEAVY METALS ABSORPTION IN KNOTWEEDS (FALLOPIA). Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1211-3174.

KRTKOVÁ, E. – VACH, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Projections of greenhouse gas emissions – Approach used by the Czech Republic in comparison with approaches other EU member states. 2014, Příspěvek obsahuje článek na téma Projekce emisí skleníkových plynů v ČR a ostatních státech EU.

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – BOJKO, J. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Prague, Czech Republic: Czech Centre for Science and Society, 2012, 335s. ISBN 978-80-905151-0-9. NASYP: Use of environmental modeling for preventing the impacts of major accidents with dangerous substances, s. 98-104.

VACH, M. – VAN MINH, D. Numerical Modeling of Flow Fields and Dispersion of Passive Pollutants in the Vicinity of the Temelín Nuclear Power Plant. Environmental Modeling & Assessment, 2011, roč. 16, č. 2, s. 135-143. ISSN: 1420-2026.

HOUDEK, K. – VACH, M. Zátěž zájmového území vlivem lokálních zdrojů tepelné energie a intenzity dopravy., The load of the area due to local sources of heat and traffic intensity., local resources , traffic intensity , 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Funkční změny krajiny-KH,MV, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. Především z hlediska rozvoje - podpory environmentálně šetrných zdrojů tepelné energie a koordinaci individuální dopravy v zájmové lokalitě. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – KŘIVÁNEK, Z. – CHARVÁT, K. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. NASYP: Online expert tool on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 2011/3, č. III, s. 61-66. ISSN: 1804-1930.

 
page foot