| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. (1787)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BONELLI, S. – VRABEC, V. – WITEK, M. – BARBERO, F. – PATRICELLI, D. – NOWICKI, P. Selection on dispersal in isolated butterfly metapopulations. POPULATION ECOLOGY, 2013, roč. 55, č. 3, s. 469-478. ISSN: 1438-3896.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Housenky Phengaris nausithous a Phengaris teleius v hlávkách hostitelské rostliny Sanguisorba officinalis . 2013, s. 82 - 94. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) . 2013, s. 67 - 81. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání managementu stanovišť a populační hustoty modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na lokalitě Dolní Labe v roce 2013. 2013, s. 95 - 110. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

HÁJKOVÁ, Š. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poznatky o rozmnožovacím chování u modrásků Phengaris teleius a Phengaris nausithous na lokalitě Lohenice u Přelouče v roce 2010. 2013, s. 137-143. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

HÁJKOVÁ, Š. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trend vývoje populace modráska Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) na vybrané lokalitě v Polabí v letech 2004-2009.. 2013, s. 144-154. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

VRABEC, V.; idPublikace = 62937; Název: Kolik dalších druhů denních motylů (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) se schová pod deštník Euphydryas aurinia v EVL Karlovarského kraje?-- Neexistuje podtyp publikace --

VRABEC, V. – PAVLÍČKO, A. – PÁLKA, M. – LEHEČKA, E. – RYBOVÁ, V. – BEZDĚK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Co vydrží populace Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) aneb povstává Fénix z popela? (výsledky monitoringu vývojových stádií za rok 2012).. 2013, p. 25 – 26. In: Kuras T., Mazalová M. & Trnka F. (eds.) 2013: VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. Ledna 2013, Olomouc, 44 pp. (ISBN 978-80-244-3388-2).

BUBOVÁ, T. – BŘEČKOVÁ, K. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení přeletových schopností modrásků Phengaris teleius a P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí za rok 2011. 2013, p. 28 – 29. In: Kuras T., Mazalová M. & Trnka F. (eds.) 2013: VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. Ledna 2013, Olomouc, 44 pp. (ISBN 978-80-244-3388-2).

VEJTRUBOVÁ, M. – ČERNÁ, V. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření výskytu hostitelských mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera: Formicidae) na loukách s výskytem modrásků Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) u Děčína v roce 2013. 2013, s. 422-429. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

VEJTRUBOVÁ, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nálezy přástevníka kostivalového Euplagia quadripunctaria (Lepidoptera: Arctiidae) v údolí Labe v CHKO Labské pískovce. 2013, s. 430-436. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

VRABEC, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zdařilý příspěvek ke změně rekultivačního paradigmatu – Robert Tropek, Jiří Řehounek (eds.): Bezobratlí postindustriálních stanovišť. Význam, ochrana a management. 2013, Živa, 61 (2):39-40. ISSN:0044-4812.

GREMLICA, T. – VRABEC, V. – ČÍLEK, V. – ZAVADIL, V. – LEPŠOVÁ, A. – VOLF, O. Podtyp: Výzkumná zpráva; Industriální krajina a její přirozená obnova. Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou.. 2013, Novela Bohemica, Praha, 110 str., 978 - 80- 87683 - 10 - 1.

NOWICKI, P. – BONELLI, S. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Selection against dispersal in isolated metapopulations of large blue butterflies. 2012, p. 30-31. In. Krell F.-T., Bettman D. & Gilligan T. (Eds.) 2012: Program and Proceedings of the International Lepidopterists' Conference, Denver, July 23–29, 2012 Combined Annual Meeting of the Lepidopterists' Society and the Societas Europaea Lepidopterologica. DMNS Technical Report 2012 - 6. http://www.dmns.org/media/1076163/lepiproceedingsweb.pdf.

VRABEC, V. – FARKAČ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fauna vodních měkkýšů Přírodní památky Královská obora v Praze v letech 2001 až 2012. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 186-203. ISBN: 978-80-213-2343-8.

BUBOVÁ, T. – BŘEČKOVÁ, K. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Migrace motýlů Phengaris teleius a Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) na Dolním Labi v roce 2011. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 21-28. ISBN: 978-80-213-2343-8.

KOPECKÝ, O. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Malý doplněk faunistiky denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperiidae) okresů Šumperk a Jeseník v České republice. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 94-98. ISBN: 978-80-213-2343-8.

VRABEC, V. – PROVAZNÍKOVÁ, J. Nález australské houby Clathrus archeri (Fungi: Agaricomycetes: Phallales: Phallaceae) na Kolínsku. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2012, roč. 10, č. , s. 7-9. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) na kopci u Ovčár u Kolína. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2012, roč. 10, č. , s. 10-10. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. Štír Euscorpius italicus (Scorpiones: Euscorpiidae) v Božci na Kolínsku. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2012, roč. 10, č. , s. 47-50. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. Faunisticky zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) ze středního Polabí. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2012, roč. 10, č. , s. 91-96. ISSN: 1210-6933.

GREMLICA, T. – CÍLEK, V. – VRABEC, V. – ZAVADIL, V. – LEPŠOVÁ, A. Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin, Use of natural and directed ecological succession for recultivation of land disturbed by raw material mining, Artificial biotopes, geomorphological diversity, biotope diversity, biological diversity, ecosystem diversity, ecological stability of landscape, ecological and economic efficiency, recultivation, 2012, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Ekologické rekultivace, 75777/ENV/12, 4449/610/12, Celkové odhadované náklady při využití přirozené a usměrňované ekologické sukcese pro ekologické rekultivace nepřírodních biotopů se budou pohybovat řádově v desítkách tisíc Kč/ha, včetně DPH (tj. cca 5,0 % nákladů na klasické způsoby rekultivací)., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí ČR - Sekce ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika, 29.08.2012,

SABOL, O. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mylabris crocata (Coleoptera: Meloidae) – nový druh puchýřníka pro Slovensko. 2011, Entomofauna Carpathica, 23(1): 19-21. ISSN: 1335-1214.

NOWICKI, P. – VRABEC, V. Evidence for positive density-dependent emigration in butterfly metapopulations. Oecologia, 2011, roč. 167, č. 3, s. 657-665. ISSN: 0029-8549.

VRABEC, V. – HANYKÝŘOVÁ, H. Tři nové nálezy modrásků bahenních Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) a poznámky k výskytu druhu v středním Polabí. Muzeum a současnost - ser. natur. Roztoky u Prahy, 2011, roč. 26, č. 1, s. 13-24. ISSN: 0862-2035.

VRABEC, V. – GREMLICA, T. Faunisticky zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) nepřírodních biotopů v roce 2011. Muzeum a současnost - ser. natur. Roztoky u Prahy, 2011, roč. 26, č. 1, s. 25-29. ISSN: 0862-2035.

VRABEC, V.; idPublikace = 53161; Název: Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) – návrat nebo expanze?-- Neexistuje podtyp publikace --

VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nález a postupné šíření ohniváčka Lycaena dispar rutilus (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Přelouče. 2010. Vlastivědný zpravodaj Polabí, Poděbrady, č. 41, s. 79 – 91. ISSN: 0231-5769.

KEŠNEROVÁ, L. – VRABEC, V. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příspěvek k poznání fauny střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) okolí Babic u Prahy. 2010. Vlastivědný zpravodaj Polabí, č. 41, s. 62 – 79. ISSN: 0231-5769 .

SCHNEIDER, J. – VRABEC, V. Entomologické dny v roce 2010. Klapalekiana, 2010, roč. 46, č. 1-2, s. 143 - 147. ISSN: 1210-6100.

VRABEC, V.; idPublikace = 50684; Název: Nález živých jedinců páskovky žíhané Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) v přírodní rezervaci Dománovický les-- Neexistuje podtyp publikace --

VRABEC, V. – KOUDELA, T. – JANŮ, T. – NOVÁK, V. Výskyt páchníka (Osmoderma barnabita) a jiných významných xylobiontních druhů v lipových alejích u Zásmuk . Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č 1, s. 103-107. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. – LHOTA, P. – KOUDELA, T. – JANŮ, T. – RUS, I. Nové lokality čeledi Meloidae (Coleoptera) v okresech Kolín a Nymburk . Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č 1, s. 115-124. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V.; idPublikace = 50688; Název: Faunistické materiály ze sbírky pana Jaroslava Hrušky (Lepidoptera: Rhopalocera)-- Neexistuje podtyp publikace --

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. Nový nález modrasků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na území okresu Kutná Hora. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č. 1, s. 133-137. ISSN: 1210-6933.

RYDLO, J. – VRABEC, V. Nález druhu Hyles livornica (Lepidoptera: Sphingidae) ve Velkém Oseku . Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č 1, s. 132-132. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. Vzpomínka na Jaroslava Hrušku – sběratele motýlů. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č 1, s. 139-144. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); An interesting monstrosity of the beetle from the family Alleculidae. 2010. Pp. 125-126. In: Kubík Š. & Barták M. (Eds.) 2010: Workshop on animal biodiversity, Jevany. Proceedings of the „Workshop on animal biodiversity“, Jevany, July 7th, 2010. Česká zemědělská univerzita v Praze, 152 pp. /ISBN 978-80-213-2146-5/.

STRAKA, J. – JANŠTA, P. – FARKAČ, J. – VRABEC, V. Faunistic records from the Czech republic – 268. Hymenoptera: Apocrita: Chalcidoidea: Mymaridae, Torymidae, Apoidea: Crabronidae, Megachilidae, Chrysidoidea: Chrysididae.. Klapalekiana, 2009, roč. 44, č. 3, s. 299 - 301. ISSN: 1210-6100.

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. – VESELÁ, H. Pozorování americké želvy nádherné Trachemys scripta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) na Slavíkových ostrovech u Přelouče.. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2009, roč. 8, č. 8, s. 85 - 88. ISSN: 1210-6933.

Název Poskytovatel Trvání
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice MZP 2007 - 2011
 
page foot