| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Iva Langrová, CSc. (1048)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – ŠTOLCOVÁ, M. – MAGDÁLEK, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. Effects of excessive dietary zinc or zinc/cadmium and tapeworm infection on the biochemical parameters in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, roč. 105, č. 5, s. 989-995. ISSN: 1439-0396.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VADLEJCH, J. – **MIKLISOVÁ, D. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Setaria cervi (Filarioidea, Onchocercidae) undressing in ungulates: altered morphology of developmental stages, their molecular detection and complete sequence cox1 gene. PARASITOLOGY, 2021, roč. 148, č. 5, s. 598-611. ISSN: 0031-1820.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Excretion of dietary zinc in mammals (rats) fed overdoses of zinc lactate and infected with tapeworms. Helminthologia, 2021, roč. 58, č. 4, s. 339-345. ISSN: 0440-6605.

ALBRECHTOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ŠPAKULOVÁ, M. A revised checklist of Cooperia nematodes (Trichostrogyloidea), common parasites of wild and domestic ruminants. Helminthologia, 2020, roč. 57, č. 3, s. 280-287. ISSN: 0440-6605.

KAREŠOVÁ, V. – JANKOVSKÁ, I. – ZÁRYBNICKÁ, M. – ŠEVČÍK, R. – LANGROVÁ, I. Helminth fauna of Murinae and Arvicolinae in the North-west Bohemia. In 12th Workshop on biodiversity, Jevany 08.07.2020, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020. s. 31-37.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Effects of Two Cadmium Hyperaccumulating Plants (N. caerulescens and A. halleri) in Feed on Tissue Burden in Laboratory Rats. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1211-3174.

KŘIVSKÁ, D. – **ŠESTÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – KOTÍKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Sample handling and pretreatment as critical points in determining the quality of analytical data during metallothionein determination in wild animals . ECOLOGICAL INDICATORS, 2019, roč. 98, č. , s. 214-217. ISSN: 1470-160X.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Mezidruhová variabilita filarioidních hlístic rodu Setaria Viborg, 1795 vyskytující se u divokých přežvýkavců v Evropě: rešerše. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 2019, č. 01, s. 29-39. ISSN: 1211-3174.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Comparison of lungworm infection in a herd of young and dairy goats at an organic farm. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1211-3174.

**WEIPERTH, A. – **GÁL, B. – KUŘÍKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – **KOUBA, A. – PATOKA, J. Risk assessment of pet-traded decapod crustaceans in Hungary with evidence of Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) in the wild. North-Western Journal of Zoology, 2019, roč. 15, č. 1, s. 42-47. ISSN: 1584-9074.

ŠPAKULOVÁ, M. – **BOMBAROVÁ, M. – **MIKLISOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. How to become a successful invasive tapeworm: a case study of abandoned sexuality and exceptional chromosome diversification in the triploid carp parasite Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 (Caryophyllidea: Lytocestidae). Parasites & Vectors, 2019, roč. 12, č. 161, s. 1-10. ISSN: 1756-3305.

LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HORÁKOVÁ, B. – KREJČÍŘOVÁ, R. – ŠAŠKOVÁ, M. – ŠVEJSTIL, R. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – **KNÍŽKOVÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. Assessment of low doses of Eimeria tenella sporulated oocysts on the biochemical parameters and intestinal microflora of chickens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2019, roč. 43, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1300-0128.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Screening of model animals for experimental infection with equine cyathostomes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. , č. , s. 1-7. ISSN: 1211-3174.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Lead accumulation in rats: The effect of the presence of a rat tapeworm and the different forms of metal in the host diet. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 85, č. , s. 753-757. ISSN: 1470-160X.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. How tapeworm infection and consumption of a Cd and Zn hyperaccumulating plant may affect Cu, Fe, and Mn concentrations in an animal—a plant consumer and tapeworm host. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 5, s. 4190-4196. ISSN: 0944-1344.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Does Zinc Overdose in Rat Diet Alter Cu, Fe, Mn, and Zn Concentrations in a Tapeworm Host?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 98-104. ISSN: 1211-3174.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. Parasites of Myocastor coypus – a comparison in farm animals and their feral counterparts. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 1, č. 49, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Ověřená technologie výcviku potkanů pro detekci pachů a pachovou identifikaci, Verified technology for training of rats to detect and identificate odors, odors; odor detection; olfactology; rat; scent discrimination, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Pachová identifikace, Technologie/21260/2018/01, konstrukce výcvikového trenažéru a tréninkový postup při výchově a výcviku potkanů, zisk z prodeje licence cca 500.000,- Kč, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VADLEJCH, J. – BUREŠOVÁ, E. – LANGROVÁ, I. Zjišťování anthelmintické účinnosti biologicky aktivních látek rostlin, Evaluation of biologically active compounds anthelmintic efficacy, plant seconadry metabolites; nematode; anthelmintic properties; in vitro methods; experimental infection, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-213-2912-6, uživatel metodiky Farma Držovice, s.r.o, IČO 22799095, Finanční zisk na jednom jehněti po započtení nepředvídatelných negativních vlivů 1 200 Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství ČR, 31.12.2018,

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Effects of tapeworm infection on absorption and excretion of zinc and cadmium by experimental rats. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 35, s. 35464-35470. ISSN: 0944-1344.

LANKOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – **KNÍŽKOVÁ, PH.D., d. – **KUNC, PH.D., d. – VADLEJCH, J. Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice , Helminthological dissection procedure and post-mortem detection of helminths occurring in domestic ruminants in the Czech Republic., Helminthological dissection; post-mortem detection; helminth; domestic ruminants , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 10600, Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., IČO: 00027014, Vyšetřování prováděná koprologicky i pitvou prokázala, že silné infekce vyvolané některými druhy endoparazitů způsobují u hospodářsky chovaných přežvýkavců zhoršení kondice a užitkovosti. zhoršují reprodukční ukazatelea zyvšují vnímavost k jiným onemocněním. Tyto aspekty vedou ke značným ekonomickým ztrátám v chovech. Např. ztráty v chovech ovcí se odhadují na 20 – 40 tisíc Kč u jehňat a až 200 tisíc Kč u dospělých jedinců), přičemž stáda ovcí v České republice jsou infikována cizopasníky ze 40 – 90% a patří k nejpostiženějším druhům hospodářských zvířat. Helminti jsou pak nejčastější příčinou úhynů, a to zejména jehňat. Tomu lze předcházet nejen dodržováním striktních zoohygienických zásad a správně vedeným managementem chovu, ale i získáváním odborných znalostí o častých výskytech endoparazitů, dále o schopnosti rozpoznat klinické projevy u postižených zvířat, provádět pravidelná koprologická vyšetření, ale i postmortální vyšetření orgánových soustav. Orientační ceny parazitologických pitev se pohybují u ú, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 17.12.2018,

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – **MACIAK, M. – **HORKÁ, P. – LANGROVÁ, I. Diel movement of brown trout, Salmo trutta, is reduced in dense populations with high site fidelity. ECOLOGY AND EVOLUTION, 2018, roč. 8, č. 9, s. 4495-4507. ISSN: 2045-7758.

PINC, L. – LANGROVÁ, I. Výcvikové zařízení, zejména pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů. -- Neuvedený název vydavatele --. 307635. 12.12.2018.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. Zinc in the animal organism: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – KYRIÁNOVÁ, I. – RYLKOVÁ, K. – ZIKMUND, M. – LANGROVÁ, I. Health risks associated with wild animal translocation: a case of the European bison and an alien parasite. Biological Invasions, 2017, roč. 19, č. 4, s. 1121-1125. ISSN: 1387-3547.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Eimeriosis seasonal dynamics patterns at an organic sheep farm in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 70-75. ISSN: 1211-3174.

KYRIÁNOVÁ, I. – **DRNEK, J. – LANGROVÁ, I. – PEŘINKOVÁ, P. – NECHYBOVÁ, S. Gastrointestinal Parasites in Giraffes Kept in Zoological Gardens of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 122-126. ISSN: 1211-3174.

DOUDA, K. – **VELÍŠEK, J. – **KOLÁŘOVÁ, J. – RYLKOVÁ, K. – SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – LANGROVÁ, I. Direct impact of invasive bivalve (Sinanodonta woodiana) parasitism on freshwater fish physiology: evidence and implications. Biological Invasions, 2017, roč. 19, č. 3, s. 989-999. ISSN: 1387-3547.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

**MACHOVIČ, V. – **LAPČÁK, L. – **HAVELCOVÁ, M. – **BORECKÁ, L. – **NOVOTNÁ, M. – **NOVOTNÁ, M. – **JAVŮRKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. – HÁJKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TITĚRA, D. Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wing using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: a pilot study. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 22-29. ISSN: 1211-3174.

KYRIÁNOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KOPECKÝ, O. – LANGROVÁ, I. Seasonal dynamics of endoparasitic infections at an organic goat farm and the impact of detected infections on milk production . Parasitology Research, 2017, roč. 11, č. 116, s. 3211-3219. ISSN: 0932-0113.

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Výcvikový trenažér, zejména vhodný pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů, The training simulator suited especially for the training of rats (Rattus norvegicus) for comparing of human odors , rat; training; sniffing; odor comparasion, 2017, KA - Vojenství, A - Prototyp, Pachová skříň, 2016-11-14-1, Prototyp je sestrojen z chirurgické oceli a tvrzeného skla. Jakoukoliv libovolnou část trenažéru ihned vyměnit za shodnou a tím neustále udržovat pachově čisté prostředí nutné pro nezpochybnitelnou pachovou komparaci lidských pachů. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji., Cena materiálu použitého na výrobu výcvikového trenažéru je cca 100 tis. Kč. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LANGROVÁ, I. – PINC, L.Inovace v pachové identifikaci osob. 2017, Předmětem projektu je výcvik potkanů k provádění pachové identifikace osob. Podstata projektu zatím nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru. .

ALBRECHTOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Endoparaziti divokých přežvýkavců. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 5-17.

BUREŠOVÁ, E. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Experimentální infekce Haemonchus contortus u jehňat. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 27-33.

LÁSKOVÁ, L. – LANGROVÁ, I. Výskyt gastrointestinálních endoparazitů u psů v útulcích na území České republiky. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 57-65.

SVOBODOVÁ, V. – LANGROVÁ, I. První nález bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) (Hermann, 1780) nedaleko Prahy. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 109-112.

ŠRÁMKOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Gastrointestinální hlístice v chovu ovcí na farmě Smolná. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 113-125.

JANKOVSKÁ, I. – BROŽOVÁ, A. – MATĚJŮ, Z. – LANGROVÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SLOUP, V. Parasites with possible zoonotic potential in the small intestines of red foxes (Vulpes vulpes) from Northwest Bohemia (CzR). . Helminthologia, 2016, roč. 53, č. 3, s. 290-293. ISSN: 0440-6605.

SYNEK, P. – POPELKOVÁ, A. – KOUBÍNOVÁ, D. – ŠŤASTNÝ, K. – LANGROVÁ, I. – VOTÝPKA, J. – MUNCLINGER, P. Haemosporidian infections in the Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) and potential insect vectors of their transmission. Parasitology Research, 2016, roč. 115, č. 1, s. 291-298. ISSN: 0932-0113.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – SLOUP, S. How the tapeworm Hymenolepis diminuta affects zinc and cadmium accumulation in a host fed a hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 19, s. 19126-19133. ISSN: 0944-1344.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – ŠTOLCOVÁ, M. – SLOUP, S. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. Changes of some biochemical parameters in rats supplemented with high doses of zinc lactate. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 148-153. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – MAKOVICKÝ, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Efficacy and persistent activity of moxidectin against natural Muellerius capillaris infection in goats and pathological consequences of muelleriosis. Veterinary Parasitology, 2016, roč. 218, č. 3, s. 98-101. ISSN: 0304-4017.

BUREŠOVÁ, E. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Anthelmintická aktivita methanolových extraktů vybraných českých rostlin s využitím testu líhnivosti vajíček. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 20-28.

MAGDÁLEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – **TLACHOVÁ, E. Endoparaziti nutrie říční (Myocastor coypus Molina, 1782) ve vybraných chovech ČR. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 66-70.

ANTOŠOVÁ, T. – PEŘINKOVÁ, P. – NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. Výskyt hlístic rodu Trichuris u ovce domácí (Ovis aries) v České republice. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 5-9.

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – KUDRNÁČOVÁ, M. – VADLEJCH, J. Heavy metal concentrations in the small intestine of red fox (Vulpes vulpes) with and without Echinococcus multilocularis infection. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 4, s. 3175-3179. ISSN: 0944-1344.

VÁLEK, P. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Can the hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri in feed influence a given consumer organism (Rattus norvegicus var. alba)?. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2015, roč. 95, č. 1, s. 116-121. ISSN: 0007-4861.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WÁGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Cyathostominae distribution in experimentally infected ponies. Helminthologia, 2015, roč. 52, č. 2, s. 134-138. ISSN: 0440-6605.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

VADLEJCH, J. – KOTRBA, R. – ČADKOVÁ, Z. – RŮŽIČKOVÁ, A. – LANGROVÁ, I. Effects of age, sex, lactation and social dominance on faecal egg count patterns of gastrointestinal nematodes in farmed eland (Taurotragus oryx). PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2015, roč. 121, č. 3-4, s. 265-272. ISSN: 0167-5877.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KOPECKÝ, O. – KŘIVSKÁ, D. – LANGROVÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Bioaccessibility versus bioavailability of essential (Cu, Fe, Mn, and Zn) and toxic (Pb) elements from phyto hyperaccumulator Pistia stratiotes: potential risk of dietary intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, roč. 63, č. 8, s. 2344-2354. ISSN: 0021-8561.

POLESNÁ, L. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – BUREŠOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Czech medicinal plants with anthelmintic properties. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 103-108. ISBN 978-80-213-2612-5.

ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are rodent tapeworms suitable accumulative indicators for their host´s risk element exposure?. 2015, In: Perháčová, T, Turjanicová, L., Skála V.(Eds.) 22nd Helminthological Days 2015. Programme & Abstracts. 1st edition, Roztoky u Prahy. s. 11. ISBN 978-80-7444-032-8.

LYTVYNETS, A. – LACHOUT, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Úřad průmyslového vlastnictví. 305695. 30.12.2015.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – ROMOČUSKÝ, Š. – PETRTÝL, M. – LANGROVÁ, I. – KALOUS, L. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. Importance of fish gender as a factor in environmental monitoring of mercury . ..., 2014, roč. 21, č. 9, s. 6239-6242. ISSN: N.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. – MARŠÁLEK, M. – JANKOVSKÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J.; idPublikace = 63477; Název: A 4-years monitoring of Hypoderma diana in horses from the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

URBAN, J. – TAUCHEN, J. – LANGROVÁ, I. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); In vitro motility inhibition effect of Czech medicinal plant extracts on Chabertia ovina adults. 2014, Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, roč. 21, č. 2, s. 3293–3302, ISSN: 2071-7024.

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Arrested development of experimental Cyathostominae infections in ponies in Czech republic. Veterinary Parasitology, 2014, roč. 2014, č. 206, s. 328-332. ISSN: 0304-4017.

VADLEJCH, J. – KOPECKÝ, O. – KUDRNÁČOVÁ, M. – ČADKOVÁ, Z. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. The effect of risk factors of sheep flock management practices on the development of anthelmintic resistance in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2014, roč. 117, č. 2014, s. 183-190. ISSN: 0921-4488.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Is the tapeworm able to affect tissue Pb-concentrations in white rat?. PARASITOLOGY, 2014, roč. 141, č. 6, s. 826-836. ISSN: 0031-1820.

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – BORKOVCOVÁ, M. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí, The effective parasite prevention system in sheep breeding, sheep, control, parasite, 2014, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, A - Uplatněná certifikovaná metodika, prevence parazitóz v chovu ovcí, Uživatel metodiky na základě smlouvy ze dne 13.12.2014: Ing.M.Urban, soukromý chovatel, Štursova 14, Liberec 11, Osvědčení z MZe č. 172010/2014-5 o uznání uplatněné certifikované metodiky zpracované v rámci řešení výzkumného projektu NAZV QI111A199, vydáno dne 17.12.2014, Stáda ovcí v České republice jsou promořena cizopasníky ze 40 – 90 % a ti jsou nejčastější příčinou úhynu zejména jehňat. V případě, že není ve stádě prováděna pravidelná parazitární kontrola a stádo řádně odčervováno nebo je-li použito neúčinné anthelmintikum (pro jednu ovci je cena přípravku dle účinné látky 5 – 30 Kč), zvyšuje se úmrtnost jehňat od 20% do 70% a dochází k výrazným ekonomickým ztrátám v chovu. Tyto ztráty se mohou pohybovat od 20 – 40 000 Kč, u dospělých jedinců až 200 000 Kč. V případě důsledných parazitárních kontrol v chovu, správného odčervovacího programu a používání účinných anthelmintických prostředků a obecně dodržování všech zoohygienických zásad v chovu je možné úspěšně odchov 70 – 90% (nejlepší chovy dosahují až 95%) narozených jehňat. Jen dodržování těchto zásad může být přínosem jak z hlediska zdraví stáda, tak z hlediska ekonomického., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe ČR, 17.12.2014, 17210/2014-5

BROŽOVÁ, A. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání výskytu infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině tří vybraných chovů v ČR . 2014, In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 5-11, ISBN: 978-80-213-2527-2.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – BORKOVCOVÁ, M. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal development of gastrointestinal helminths in sheep of different age groups. 2014, s. 175-181. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – BORKOVCOVÁ, M. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prevalence of Eimeria in different age groups of sheep. 2014, s. 182-186. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Druhové zastoupení pancířníků (Acari: Oribatida) na vybraných pastvinách ovcí ČR. 2014, s. 194-198. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Gastrointestinální hlístice ovcí. Praha: PowerPrint, 2014, 112s. ISBN 978-80-87994-20-7.

LANGROVÁ, I. – VRABEC, V. – TITĚRA, D. Mapování populace včely medonosné v České republice. Praha: ČZU v Praze, 2014, 23s. ISBN: ,

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – PACÁKOVÁ, Z. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Faecal excretion dynamic during subacute oral exposure to different Pb species in Rattus norvegicus . Biological Trace Element Research, 2013, roč. 152, č. 2, s. 225-232. ISSN: 0163-4984.

SALABA, O. – RYLKOVÁ, K. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – LANGROVÁ, I. The first determination of Trichuris sp. from roe deer by amplification and sequenation of the ITS1-5.8S-ITS2 segment of ribosomal DNA. Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 3, s. 955-960. ISSN: 0932-0113.

LYTVYNETS, A. – LANGROVÁ, I. – LACHOUT, J. – VADLEJCH, J. Detection of pinworm eggs in the dust of laboratory animals breeding facility, in the cages and on the hands of the technicians. LABORATORY ANIMALS, 2013, roč. 46, č. 5, s. 71-73. ISSN: 0023-6772.

KUDRNÁČOVÁ, M. – KAŇKOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. A study on lungworms occurence in farm-bred sheep from North Bohemia (Czech Republic). Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1211-3174.

VÁLEK, P. – KUNCA, T. – LANGROVÁ, I. – HÄRTLOVÁ, H. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – KUDRNÁČOVÁ, M. – SLOUP, V. Trichomonas spp. in Pigeons: Detection by OSOM Trichomonas Rapid Test. Avian Diseases, 2013, roč. 57, č. 4, s. 800-802. ISSN: 0005-2086.

VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – LUKEŠOVÁ, D. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. The Concentration McMaster Technique is Suitable for Quantification of Coccidia Oocysts in Bird Droppings. PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, 2013, roč. 33, č. 3, s. 291-295. ISSN: 0253-8318.

WAGNEROVÁ, P. – SAK, B. – KVĚTOŇOVÁ, D. – MARŠÁLEK, M. – LANGROVÁ, I. – KVÁČ, M. Humoral immune response and spreading of Encephalitozoon cuniculi infection in experimentally infected ponies. Veterinary Parasitology, 2013, roč. 197, č. 1, s. 1-6. ISSN: 0304-4017.

LYTVYNETS, A. – LACHOUT, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Mřížka pro záchyt oxyurid. Úřad průmyslového vlastnictví. 303946. 29.05.2013.

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – SEKEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trichinella in the muscle of wild and domestic pigs from selected areas of the Czech Republic. 2013, s. 185-188. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice Echinococcus multilocularis na obsah stopových prvků ve tkáních tenkého střeva lišky obecné (Vulpes vulpes). 2013, s. 59-66. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

TRUNĚČKOVÁ, J. – HLAVA, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Zjištění kontaminace pastvin ovcí cysticerkoidy tasemnic rodu Moniezia, Determining of contamination of sheep grazing with tapeworms cysticercoids of the genus Moniezia, tapeworms; sheep; Moniezia; soil mites; Oribatida; breed, 2013, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zjištění kontaminace pastvin, 17210/2013 - 7, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, Praha 1, 117 05, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2413-8

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vitro, Testing the efficacy of anthelmintics used in sheep breeding throught in vitro methods, Sheep, Resistance, Anthelmintics, In vitro methods, 2013, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Testování účinnosti in vitro, 17210/2013-6, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha1, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2412-1

BROŽOVÁ, A. – BUREŠOVÁ, E. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt endoparazitů v ekologickém chovu ovcí. 2013, s. 52-58. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vivo, Testing the efficacy of anthelmintics used in sheep breeding throught in vivo methods, Sheep, Resistance, Anthelmintics, In vitro methods, Economics, 2013, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Testování účinnosti in vivo, 17210/2013 - 8, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2411-4

BORKOVCOVA, M. – LANGROVÁ, I. – TOTKOVA, A. Endoparasitoses of fallow deer (Dama dama) in game-park in South Moravia (Czech Republic). Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 1, s. 15-19. ISSN: 0440-6605.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 401-406. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 24839. 21.01.2013.

SALABA, O. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – VÁLEK, P. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – BARTÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – LANGROVÁ, I. Cephenemyia stimulator and Hypoderma diana infection of roe deer in the Czech Republic over an 8-year period. Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 4, s. 1661-1666. ISSN: 0932-0113.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost anthelmintik na Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 396-400. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – KNÍŽEK, J. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 25089. 18.03.2013.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině.. 2013, s. 380-385. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek vybraných druhů léčiv na parazity ovcí. 2013, s. 352-360. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4.

FRÝDLOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost vybraných anthelmintik na plicní parazity ovcí. 2013, s. 131-136. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVA, P. – LUKEŠOVÁ, D. – STAROSTOVÁ, L. – JANKOVSKÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Treatment failure of ivermectin for Oxyuris equi in naturally infected ponies in Czech Republic. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 3, s. 232-234. ISSN: 0440-6605.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LUKEŠOVÁ, D. – KALOUS, L. – VÁLEK, P. – ROMOČUSKÝ, Š. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – LANGROVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. Concentrations of Zn, Mn, Cu and Cd in different tissues of perch (Perca fluviatilis) and in perch intestinal parasite (Acanthocephalus lucii) from the stream near Prague (Czech Republic.). Environmental Research, 2012, roč. 112, č. 1, s. 83-85. ISSN: 0013-9351.

LANGROVÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – BARUŠ, V. – VADLEJCH, J. – VÁLEK, P. – JANKOVSKÁ, I. – PETRTÝL, M. – KUBÍK, Š. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. The initial discovery of thorny-headed worms in sheep. Veterinary Parasitology, 2012, roč. 184, č. 2-4, s. 381-384. ISSN: 0304-4017.

JANKOVSKÁ, I. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – LUKEŠOVÁ, D. – ROMOČUSKÝ, Š. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – KALOUS, L. – LANGROVÁ, I. – PETRTÝL, M. – ČADKOVÁ, Z. Effect of Acanthocephalus lucii Infection on Total Mercury Concentrations in Muscle and Gonads of Fish Host (Perca fluviatilis). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2012, roč. 88, č. 1, s. 967-970. ISSN: 0007-4861.

JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – PETRTÝL, M. Effect of lead in water on the absorption of copper, iron, manganese and zinc by sheep (Ovis aries) infected with sheep tapeworm (Moniezia expansa). Experimental Parasitology, 2012, roč. 131, č. 1, s. 52-56. ISSN: 0014-4894.

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Black grouse in Czech Republic and its parasites. Helminthologia, 2012, roč. 49, č. 2, s. 78-81. ISSN: 0440-6605.

LUKEŠOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – HLAVA, J. – VÁLEK, P. – ČADKOVÁ, Z. Endoparasites in European hares (Lepus europaeus) under gamekeeping conditions in the Czech Republic . Helminthologia, 2012, roč. 49, č. 3, s. 159-163. ISSN: 0440-6605.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Occurrence and seasonality of domestic sheep gastro-intestinal parasites. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 3, s. 104-108. ISSN: 1211-3174.

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice Hymenolepis diminuta na subchronickou expozici olovu u laboratorního potkana. 2012, Hodová I. & Přikrylová I. (eds), X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, Masarykova univerzita Brno, p. 92. ISBN 987-80-210-5862-0.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamics of gastro-intestinal parasites in sheep. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 126-132. ISBN: 978-80-213-2343-8.

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linear distribution of the genus Trichostrongylus in the gastrointestinal tract of sheep in the Czech Republic. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 70-73. ISBN: 978-80-213-2343-8.

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – MATĚJŮ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt tasemnic Echinococcus multilocularis na území ČR. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 15-20. ISBN: 978-80-213-2343-8.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt hypobiovaných larev vybraných druhů gastrointestinálních hlístic ovcí v zimním období. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, PH.D., d. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

LUKEŠOVÁ, D. – SILBEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – HEJKRLÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Veterinary diagnostic for food safety with multiplex flow cytometry. 2012, Proceedings of 4th International Symposium on Emerging Infectious Diseases in Ulaanbaatar, Mongolia, September 6-7, 2012; pp.25-26. Abstract: There is an increased requirement for cheap and effective detection methods for safety and quality control in production animals. RnAssays has made possible the detection of bacterial, viral and/or parasitic infections and chemical contaminants simultaneously in a single test portion in a single analysis run, using flow cytometry. These tests allow for health profiles of herds to be established, as well as detecting transmissible diseases (zoonoses), residues of veterinary antibiotics at slaughter, simultaneous detection and chemical contaminants (Jankovska I., Miholova D. and Lukesova D. et al., 2012). RnAssays produces screening assays for a wide range of matrices including plasma, serum, eggs, and meat (drip) principally from pigs, poultry and bovine animals. A combination of fluorescent beads and a unique bead surface modification means that both chemical contaminants (e.g. antibiotic residues) and microbial contaminants (e.g. viral and bacterial pathogens and parasites) can be detected at the same time from the same sample. The combination of bead sizes with different fluorescent intensities creates powerful and flexible multiplex possibilities (Aldert A. Bergwerff, 2012). In 2010 the World Health Organisation estimated that every year, 2.2 million people around the world die from food infections, the majority of them children. Zoonoses represent one possible source of such infections (Lukesova et al., 1998). RnAssays range of Zoo Plex™ serology tests help food producers monitor animal herds to confirm the ongoing absence of zoonoses such as Salmonella, Toxoplasma, Trichinella, Taenia (cysticercosis) and others (Dubey, 2010). The SPF (Specific Pathogen Free) system introduced by Denmark is aimed at protecting pig herds from infection, limiting and preventing the spread of infection outbreaks and setting standards for animal transport. RnAssays is developing serological SPF Plex™ assays to meet this requirement for providing herd profiles with respect to animal diseases in a single multiplexed test. The Residue Plex™ assay uses monoclonal and polyclonal antibodies and natural capture agents in a competitive inhibition assay configuration. Discrimination of the individual microspheres is arranged by different bead sizes and bead internal fluorescent intensities, which lead to the analysis of multiple analytic results per sample. This new bead-based test, which detects e.g. T. gondii and T. spiralis antibodies simultaneously within each sample, can replace two indirect tests for the determination of respective antibodies separately, while performing equally well or better. This will bring significant savings for its customers in terms of financial resources and time and will deliver improved product safety. One of the advantages of a bead-based assay over ELISA is the possibility to determine multiple specific antibody responses per single sample run facilitated by a series of antigens coupled to identifiable bead-levels. In conclusion, this initial study of a novel bead-based assay capable of a simultaneous detection of serological antibodies against T. gondii and T. spiralis antigens indicates that the test results correspond very well to the infection status of the animals, and, furthermore, there is a substantial to excellent agreement with other indirect tests (Gertie CAM Bolkem, Aldert A Bergwerff and Frans Knapen, 2012). In order to estimate the applicability of this test for purposes of serological monitoring, further testing of sera from naturally infected animals is required. RnAssays tests are designed for the highest possible throughput with minimal manual intervention to allow the processing of a maximum of over 1900 samples per day..

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – PETRTÝL, M. – ROMOČUSKÝ, Š. – KALOUS, L. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Intestinal parasite Acanthocephalus lucii (Acanthocephala) from European perch (Perca fluviatilis) as a bioindicator for lead pollution in the stream "Jevanský potok" near Prague, Czech Republic. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2011, roč. 86, č 3, s. 342-346. ISSN: 0007-4861.

JANKOVSKÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – VÁLEK, P. – PETRTÝL, M. – KUDRNÁČOVÁ, M. Competition for minerals (Zn, Mn, Fe, Cu) and Cd between sheep tapeworm (Moniezia expansa) and its definitive host sheep (Ovis aries). Helminthologia, 2011, roč. 48, č. 4, s. 237-243. ISSN: 0440-6605.

VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – ZAICHENKO, I. – ČADKOVÁ, Z. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – MORAVEC, M. Which McMaster egg counting technique is the most reliable?. Parasitology Research, 2011, roč. 109, č. 5, s. 1387-1394. ISSN: 0932-0113.

LYTVYNETS, A. – LACHOUT, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Úřad průmyslového vlastnictví. 23061. 12.12.2011.

LANGROVÁ, I. – BAUER, I. Biologická kontrola hlístů. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 12, s. 74-75. ISSN: 0027-8068.

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); IS THE SHEEP TAPEWORM (MONIEZIA EXPANSA) ABLE TO ABSORB LEAD AND CADMIUM FROM SHEEP TISSUES?. 2011. XV International Society for Aimal Hygiene (ISAH) Congress 2011, July 3-7, Vienna, Austria, University of Veterinary Medicine Vienna (Vetmeduni Vienna), Proceedings Volume II, s.951-953, ISBN: 978-80-263-00090.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OCCURRENCE AND SEASONALITY OF DOMESTIC SHEEP PARASITES. 2011. XV International Society for Aimal Hygiene (ISAH) Congress 2011, July 3-7, Vienna, Austria, University of Veterinary Medicine Vienna (Vetmeduni Vienna,Proceedings Volume II, s.881-882, ISBN: 978-80-263-00090.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – ŠULC, M. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Influence of parasitism on trace element contents in tissues of red fox (Vulpes vulpes) and its parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, roč. 58, č. 2, s. 469 - 477. ISSN: 0090-4341.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the lead accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Ecotoxicology, 2010, roč. 19, č. 5, s. 928 - 932. ISSN: 0963-9292.

JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. Experimental studies on the cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Experimental Parasitology, 2010, roč. 126, č. 1, s. 130 - 134. ISSN: 0014-4894.

VADLEJCH, J. – KNÍŽKOVÁ, I. – MAKOVCOVÁ, K. – KUNC, P. – JANKOVSKÁ, I. – JANDA, K. – BORKOVCOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Thermal profile of rabbits infected with Eimeria intestinalis. Veterinary Parasitology, 2010, roč. 171, č. 3-4, s. 343 - 345. ISSN: 0304-4017.

VADLEJCH, J. – LYTVYNETS, A. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Peptidases of pinworms Syphacia muris and Passalurus ambiguus. Experimental Parasitology, 2010, roč. 126, č. 2, s. 156 - 160. ISSN: 0014-4894.

Biomagnifications of Cd and Pb in terrestrial food chain with respect to parasite burden - doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Ing. Petr Válek, Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Zuzana Čadková, DiS., prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2010

LYTVYNETS, A. – LANGROVÁ, I. – LACHOUT, J. – VADLEJCH, J. – FUČÍKOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. Drinking water ivermectin treatment for eradication of pinworm infections from laboratory rat colonies. Helminthologia, 2010, roč. 47, č. 4, s. 233 - 237. ISSN: 0440-6605.

Pomůcka pro záchyt vajíček oxyurid - MVDr. Andriy Lytvynets, Josef Lachout (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Petr Kunc (externí), I. Knížková (externí), P. Jiroutová (externí), 2010

Preventivní systém parazitů koní - prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Marie Kudrnáčová, 2010

Zoologie obratlovců - prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2010

Zoologie bezobratlých - prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Josef Kurfürst (externí), Ing. Simona Brantlová, Andrej Funk (externí), prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., J., 2010

Pracovní sešit ze zoologie bezobratlých - Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., Josef Kurfürst (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2010

Pracovní sešit ze zoologie - Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., Ing. Simona Brantlová, J. Fechtner (externí), Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., Josef Kurfürst (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Mgr. , 2010

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – KOLIHOVÁ, D. – ŠULC, M. Influence of parasitism on the use of small terrestrial rodents in environmental pollution monitoring. . Environmental Pollution, 2009, roč. 157, č. 0, s. 2584 - 2586. ISSN: 0269-7491.

TOLSTOJ, V. – LYTVYNETS, A. – LANGROVÁ, I. Increasing antioxidant protection during mebendazole and AKb vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats. Helminthologia, 2009, roč. 46, č. 3, s. 145 - 150. ISSN: 0440-6605.

MAKOVCOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – VEJL, P. – LYTVYNETS, A. The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions. Parasitology Research, 2009, roč. 104, č. 4, s. 795 - 799. ISSN: 0932-0113.

Komůrka pro počítání larev parazitických hlístic - doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Knížková Ivana; Kunc Petr; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2009

Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic - doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Knížková Ivana; Kunc Petr; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2009

Echinococcus multilocularis in the red fox (Vulpes vulpes) from the Krušné hory Mts and Šumava Mts (Czech Republic) - doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2009

Concentration of some toxic elements in small terrestrial rodents and in its intestinal helminths in Krušné hory Mts. (Czech Republic) - doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2009

Validation of the Modified McMaster Egg Counting Technique - Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2009

Changes in intensity of infection in males and females of Wistar rats naturally infected with Syphacia muris (Yamaguti, 1935) - MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Lachout Josef, 2009

Pracovní sešit ze zoologie bezobratlých - Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; Kurfürst Josef, 2009

Základy zoologie - prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; a kol. a kol., 2009

 
page foot