| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Svozilová (1587)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. – NEDOROST, Ľ. – AUST, R. – KOCOUREK, F. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – BROŽOVÁ, L. – KUBÍČEK, M. Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské, Influence of some factors on yield and health state of head cabbage, carrot and onion, yield; head cabbage; carrot; onion, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KZ FAPPZ ČZU v Praze, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), Uplatněním metodiky v praxi lze očekávat ekonomické přínosy na několika úrovních. U pěstitelů zefektivnění AEKO přispěje k omezení množství používaných chemických prostředků na ochranu rostlin při zachování stejné vnější kvality zeleniny. To se projeví snížením nákladové položky na ochranu rostlin při pěstování zeleniny. Omezení chemické ochrany přispěje k nižším obsahům reziduí používaných pesticidů, což přispěje k dosažení lepší vnitřní kvality vypěstované zeleniny, která může být díky tomu na trhu uplatnitelná za vyšší cenu. Lze očekávat příznivý vliv integrované a ekologicky vypěstované zeleniny s nižším obsahem reziduí pesticidů na zdraví spotřebitelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2016,

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny rychlosti výměny plynů cibule kuchyňské v závislosti na zálivce a aplikaci Agrisorbu. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (sborník recenzovaných příspěvků). 13. - 14. 2. 2013, VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, s. 256-259. ISBN: 978-80-7427-131-1 (VÚRV, v.v.i.), ISBN: 978-80-213-2357-5 (ČZU v Praze).

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Effects of deficit irrigation and straw mulching on gas exchange of cucumber plants (Cucumis sativus L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 43-50. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. Yield and quality of head lettuce after 24-epibrassinolide application under optimal and reduced irrigation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 93-100. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – ŠUK, J. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. – KUBÍČEK, M. Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1213-7596.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of mulch on gas exchange by cucumber plants (Cucumis sativus L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 94-97. ISBN: 978-80-213-2247-9 ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of 24-epibrassinolide on yield and quality of head lettuce in a different moisture conditions. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 236-239. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brassinosteroidy a jejich účinek na výměnu plynů při snížené zálivce u rostlin salátu (Lactuca sativa L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 244-247. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – DOLEŽALOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of the effect of Agrisorb on the emergence seed and yield of onion in different moisture conditions. 2012, Horticulture Nitra 2012. 13. 11. 2012, SPU v Nitře, s. 61-65, ISBN: 978-80-552-0868-8.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. Cauliflower qualities in two irrigation levels with the using of hydrophilic agent. Horticultural Science, 2011, roč. 38, č 2, s. 81-85. ISSN: 0862-867X.

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vodního deficitu a mulče na rychlost výměny plynů okurky seté (Cucumis sativus L.). 2011. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011 (sborník recenzovaných příspěvků). 9. - 10. 3. 2011, VÚRV, v.v.i. , s. 133–136. ISBN: 978-80-7427-068-0 (VÚRV, v.v.i.), ISBN:978-80-213-2160-1 (ČZU v Praze).

KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Půdní úrodnost, ochrana rostlin a regulace zaplevelení při ekologické produkci zeleniny. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX), č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 1213-7596.

Vliv omezené závlahy na rychlost výměny plynů květáku (Brassica oleracea convar. botrytis) - Ing. Helena Hniličková, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Lenka Svozilová, 2010

SVOZILOVÁ, L. – KOUDELA, M. Podtyp: Skripta; Ekologická produkce zeleniny. 2010. ČZU v Praze, DVD-ROM (http://kz.agrobiologie.cz/kz/ekozem), ISBN: 978-80-213-2150-2..

Hodnocení změn druhového složení při rozdílném způsobu obhospodařování travních porostů - Mgr. Štýbnarová Marie; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka; Otrhálková P., 2009

Vliv 24-epibrassinolidu na výměnu plynů květáku - Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot