| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Josef Sus, CSc. (1008)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2551
  • www:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**PRŮCHOVÁ, K. – **PODSKALSKÁ, T. – **KRUŽÍK, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – SUS, J. – **ČÍŽKOVÁ, H. Volatile compounds and selected qualitative parametres of apples from organic and integrated farming - can we evaluate the difference?. Journal of Food and Nutrition Research, 2022, roč. 61, č. 1, s. 89-105. ISSN: 1336-8672.

TÁBORSKÝ, J. – SUS, J. – LACHMAN, J. – ŠEBKOVÁ, B. – **ADAMCOVÁ, A. – **ŠATÍNSKÝ, D. Dynamics of phloridzin and related compounds in four cultivars of apple trees during the vegetation period. Molecules, 2021, roč. 26, č. 13, s. 1-11. ISSN: 1420-3049.

SUS, J. České hrušky III. díl (raně zimní odrůdy). ..., 2021, roč. neuvedeno, č. 6, s. 40-42. ISSN: N.

SUS, J. – **ZEINEROVÁ, I. – ZÍKA, L. Rozdílný způsob řezu na růst a plodnost jabloní ve tvaru štíhlé vřeteno . Zahradnictví, 2020, roč. XVIX, č. 3, s. 34-39. ISSN: 1213-7596.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Růst a plodnost vybraných odrůd slivoní ve tvaru vřetene během období plné plodnosti. Zahradnictví, 2020, roč. , č. 5, s. 33-36. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Aktuální problémy letního řezu jabloní a hrušní. ..., 2020, roč. neuvedeno, č. 4, s. 46-49. ISSN: N.

**LAŇAR, L. – **MÉSZÁROS, M. – **KYSELOVÁ, K. – **NÁMĚSTEK, J. – SUS, J. – **BĚLÍKOVÁ, H. – **ČONKA, P. Branching of nursery apples and plums using various branching inducing methods. Journal of Central European Agriculture, 2020, roč. 21, č. 1, s. 113-123. ISSN: 1332-9049.

ZÍKA, L. – SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Productivity of a Selection of Spindle-grown Plum Varieties During the Full-yield Stage. Erwerbs-Obstbau, 2019, roč. 61, č. 2, s. 139-148. ISSN: 0014-0309.

**LAŇAR, L. – **MÉSZÁROS, M. – **NÁMĚSTEK, J. – SUS, J. Feathering ability of apple, pear and cherry nursery trees treated with different branch-inducing methods. Acta Horticulturae, 2018, roč. 1206, č. 2018, s. 189-196. ISSN: 0567-7572.

SUS, J. – ZEINEROVÁ, R. – ZÍKA, L. Influence of the pruning system on the growth and productivity of slender spindle apple trees. Zahradnictví (Horticultural Science), 2018, roč. 45, č. 2, s. 55-63. ISSN: 0862-867X.

SUS, J. Využití letního řezu v intenzivních sadech jabloní a hrušní. ..., 2018, roč. XVII, č. 6, s. 21-23. ISSN: N.

PTÁČEK, V. – KOUDELA, M. – SUS, J. – DOLEŽALOVÁ, J. Influence of mulching on gherkins at two levels of irrigation. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 3, s. 139-144. ISSN: 0862-867X.

**MÉSZÁROS, M. – **LAŇAR, L. – SUS, J. – **NÁMĚSTEK, J. COMPARISON OF TWO TRAINING METHODS APPLIED TO APPLE TREES TRAINED TO SLENDER SPINDLE DURING THE FIRST YEARS AFTER PLANTING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1241-1245. ISSN: 1211-8516.

**NOVOTNÝ, D. – **BROŽOVÁ, J. – **RŮŽIČKOVÁ, P. – SUS, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. COMPARISON STRAWBERRY FIELD PRODUCTION AND OCCURRENCE OF GREY MOULD AT STRAWBERRY GROWING ON SYSTEM WITH ADDITION OF APPLE TREE WOODY CHIPS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1253-1264. ISSN: 1211-8516.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Effects of synthetic brassinolide on the yield of onion grown at two irrigation levels. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 202, č. N, s. 125-132. ISSN: 0304-4238.

SUS, J. Výchovný řez polokmenů jabloně odrůdy ´Angold´ v ekopěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Vliv výchovného řezu na růst a produktivitu jabloní v ekologickém režimu pěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 12, s. 18-21. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J. Quality of plant products from different farming systems. In PROCEEDINGS OF 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON REASONABLE USE OF FERTILIZERS: DEDICATED TO THE EFFECT OF FERTILIZATION ON THE YIELD, PRODUCTION QUALITY AND THE ENVIRONMENT 30.11.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 23-28.

SUS, J. – **MÉSZÁROS, M. – **LAŇAR, L. – **NÁMĚSTEK, J. – ZÍKA, L. Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno, Shaping and pruning of apple trees grown in the slender spindle form, apple orchard; tree shapes; mechanical pruning; fruit quality, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KZ ČZU v Praze, VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ/SRV/0401/2017, Při uplatnění metodiky ve stávajících i v nově založených intenzívních sadech jabloní na celkové výměře 1 tis. ha po pětiletém období realizace je možné očekávat celkový finanční přínos v přibližné výši 100.000 tis. až 125.000 tis. Kč. Vyšší hektarové výnosy kvalitních, velikostně vyrovnaných plodů při optimálním systému řezu a vyrovnané výživě budou mít také příznivý vliv na životní prostředí (při dané produkci jablek nebude nutné rozšiřovat výměry sadů, což sníží celkovou pesticidní zátěž). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce rostlinné výroby, Brno, 04.01.2017,

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J.Porovnání vybraných kvalitativních parametrů jablek z ekologické a integrované produkce. 2016, Sborník příspěvků. XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 23.-25. 5. 2016, s. 43-47. ISBN: 978-80-86909-12-7.

MÉSZÁROS, M. – SUS, J. – LAŇAR, L. – NÁMĚSTEK, J. Evaluation of slender spindle form in young ‘Topaz’ apple orchard*. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 167-171. ISSN: 1211-3174.

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A JEHO KONCENTRACE NA VĚTVENÍ A RŮST ODRŮDY JABLONĚ ´TOPAZ´ VE ŠKOLCE. Vědecké práce ovocnářské. , 2015, roč. 2015, č. 24, s. 153-158. ISSN: 0231-6900 .

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV SMÁČEDLA A FREKVENCE OŠETŘENÍ NA VĚTVENÍ ODRŮDY JABLONĚ ´RUBINOLA´ VE ŠKOLCE. ..., 2015, roč. 2015, č. 24, s. 169-176. ISSN: N.

KLOUTVOROVÁ, I. – SUS, J. – NÁMĚSTEK, J. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Vhodné pěstitelské postupy, s. 29-33.

KOCOUREK, F. – SUS, J. – KLOUTVOROVÁ, I. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů, s. 43-44.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci atoniku při optimální s při snížené vlhkosti . In SEED AND SEEDLINGS XII 05.02.2015, Praha. Praha: Czech Univ Life Sci Prague; Czech Seed Trade Assoc; Czech Univ Life Sci Prague, Czech Agr C, 2015. s. 57-63.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

SUS, J. Novější odrůdy slivoní tolerantní k šarce. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Tvarování a řez slivoní. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Faktory ovlivňující vnitřní a vnější kvalitu ovoce. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. Řez slivoní. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 44-47. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – HAJDÍK, M. Produkce dřevní biomasy při jarním řezu slivoní (předběžné výsledky). Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 1, s. 60-63. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 11, s. 18-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno do sedmého roku po výsadbě. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

SUS, J. – ŽLEBČÍK, J. – ROD, J. Podtyp: Skripta; Svět růží. 2013, Svět růží. The world of Roses. Vydatelství Agriprint Olomouc 2013, 448 stran. ISBN 978-80-87091-45-6..

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 2, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řez nízkokmenů hrušní po přeroubování. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 3, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 58643; Název: Ovocnářská odpovědna Josefa Suse-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek I.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 6, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek II.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 7, s. 12-13. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 7, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 9, s. 41. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 58650; Název: Zajímavosti okolo rakytníku-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 12, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 53916; Název: Řežeme hrušně ve tvaru vřetene-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin I. . 2011. .

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin II. . 2011. .

SUS, J. – ROD, CSC., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže. 2011. .

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Hodnocení růstu a výnosů vybraných odrůd slivoní na začátku plodnosti. Zahradnictví, 2011, roč. X., č 9, s. 12-16. ISSN: 1213-7596.

PRSKAVEC, K. – SUS, J. Vývoj pěstitelských tvarů jabloní a predace housenek obaleče jablečného sýkorami v borce stromů. Zahradnictví, 2011, roč. 2011 (X.), č. 11, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – NEČAS, PH.D., I. Řez ovocných dřevin. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 144s. ISBN 978-80-247-2505-5. Řez ovocných dřevin, s. 9-144.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – FLEISCHMANNOVÁ, ING., P. Předběžné hodnocení produktivity sortimentu slivoní během období tvarování vřetene I.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 10, s. 16 - 17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Předběžné hodnocení produktivity širšího sortimentu slivoní během období tvarování vřetene II.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 11, s. 16 - 18. ISSN: 1213-7596.

Uprostřed zimy v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene I. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci zimy v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene II. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvarujeme a řežeme slivoně. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvarujeme a řežeme meruňky. Pyramidální koruna, štíhlé vřeteno. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Vaše ovocnářské problémy pomáhá řešit Josef Sus. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Doplňkový letní řez jádrovin včetně vylamování a zaštipování letorostů. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem podzimu v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Pozdně zrající odrůdy slivoní. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed podzimu v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Hodnocení raně a středně pozdně zrajících odrůd slivoní. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci podzimu v ovocné zahradě. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem zimy v ovocné zahradě. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Perspektivní odrůdy švestek a pološvestek tolerantní k šarce. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

SUS, J. – BISCHOF, H. Podtyp: Skripta; Řez ovocných stromů a keřů. 2010. ISBN 978-80-7360-935-1, Ottovo nakladatelsktí, s.r.o., počet stran 184, strana 9 - 129,počet výtisků 3000.

Životní jubileum ovocnáře, šlechtitele a manažera Ing. Aloise Pavlůska - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Den otevřených dveří v Troji - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž zimního řezu a tvarování štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž řezu štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Soutěž v řezu štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž zimního řezu ve výsadbách štíhlých vřeten jabloní, třešní a višní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Životní jubileum Jana Blažka. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v lednu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Doba řezu ovocných dřevin. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v únoru. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Udržovací řez jabloní od čtvrtého roku po přeroubování. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v březnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Třešně jako historický prvek současné zemědělské krajiny. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Josta a její pěstitelské uplatnění. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v dubnu - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v květnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v červnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v červenci. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Když zavoní růže. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v srpnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v září. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v říjnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v listopadu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v prosinci. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Uznání ekologickému ovocnáři z Vinice. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Speciální fytotechnika - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

SUS, J. Na návštěvě u východoněmeckých sousedů. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 1, s. 12 - 14. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Zahradnictví na České zemědělské univerzitě v Praze. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 3, s. 46 - 47. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Den otevřených dveří v Troji. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

 
page foot