| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D. (1330)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SCHULZOVÁ, V. – KOUDELA, M. – **CHMELAŘOVÁ, H. – **HAJŠLOVÁ, J. – NOVOTNÝ, Č. Assessment of Carrot Production System Using Biologically Active Compounds and Metabolomic Fingerprints. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

JABLONSKÝ, I. – KLOUČEK, P. – PRAUS, L. – KOUDELA, M. – **SVÁTA, ING., Z. Fortifikace substrátů vybraných léčivých druhů hub selenem a zinkem, Fortification of substrates of selected medicinal mushrooms with selenium and zinc, mushroom; fortification; selenium; zinc, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CERTIFIKOVANÁ METODIKA, THERESIA COMPANY s.r.o. IČO27251659, 14.11.2022, Ing. Zdeněk Sváta, Na návrší 997/14, Praha 4, tel. 261221277, Při přípravě substrátu hlívy obohacené selenem se předpokládá jeho obohacení seleničitanem sodným. To předpokládá navýšení nákladů při přípravě substrátu o cenu seleničitanu sodného. Jeho cena činí 2 000 Kč za 100 g. Aby se obohacení substrátu seleničitanem účinně projevilo zvýšením denní dávky selenu je třeba obohatit 5 t substrátu 60 g seleničitanu sodného v hodnotě 1 200 Kč. Vynaložení dalších nákladů není potřeba., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, odbor rostlinných komodit, misterstvo zemědělství, Těšnov 65, 110 00 Praha 1, 30.11.2022,

KOUDELA, M. – **SCHULZOVÁ, V. – **KRMELA, A. – **CHMELAŘOVÁ, H. – **HAJŠLOVÁ, J. – NOVOTNÝ, Č. Effect of Agroecological Conditions on Biologically Active Compounds and Metabolome in Carrot. Cells, 2021, roč. 10, č. 4, s. 1-20. ISSN: 2073-4409.

JAYALATH ABEYAWARDANA MUDIYANSELAGE, O. – KOUDELA, M. – VIEHMANNOVÁ, I.Mass use of Fusarium resistance linked markers in resistant breeding of head cabbage (Brassica oleraceae var. capitate). 2021, CASEE CONFERENCE 2021 “CASEE universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines” June 7th – 8th, 2021 (online event) Book of Abstracts.

JAYALATH ABEYAWARDANA MUDIYANSELAGE, O. – VIEHMANNOVÁ, I. – KOUDELA, M.The Effect of Trifluralin on Post-in vitro Morphogenesis of Five Genotypes of Head Cabbage (Brassica oleraceae var. capitata). 2021, Journal of Horticultural Research 2021, vol. 29(1): 47–54 .

JAYALATH ABEYAWARDANA MUDIYANSELAGE, O. – VIEHMANNOVÁ, I. – KOUDELA, M. The Effect of Trifluralin on Post-in vitro Morphogenesis of Five Genotypes of Head Cabbage (Brassica oleraceae var. capitata). Journal of Horticulture Research, 2021, roč. 29, č. 1, s. 47-54. ISSN: 2300-5009.

KOUDELA, M. – JABLONSKÝ, I. – **RYZNER, I. Problematika účinných látek při pěstování zahradnických plodin. Zahradnictví, 2020, roč. XIX, č. 2, s. 56-57. ISSN: 1213-7596.

KURHAN, S. – KLOUČEK, P. – MARŠÍK, P. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. Stanovení reziduí pyroxulamu a aminopyralidu pomocí LC-MS/MS, Assesment of pyroxulam and aminopyralid residues by LC-MS/MS, residues; straw; aminopyralid; pyroxulam, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika residua, Terpenix s.r.o., 02365855, 26.11.2020, Pavel Klouček, jednatel, Svatý Jan 238/14, Únětice, 252 62, tel. 732 810 803, Hrubý zisk cca 4400,- za vzorek, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 09.12.2020,

**NOVOTNÝ, D. – **BARÁNEK, M. – **EICHMEIER, A. – **SALAVA, J. – **PEŇÁZOVÁ, E. – **PEČENKA, J. – KOUDELA, M. PROSTŘEDKY DIAGNOSTIKY A OCHRANY PROTI VYBRANÝM DRUHŮM ŠKODLIVÝCH MIKROORGANISMŮ ZELÍ, MEANS OF DIAGNOSIS AND PROTECTION AGAINST SELECTED TYPES OF HARMFUL ORIGINAL MICRO-ORGANISMS., diagnostics; protection; harmful organism; cabbage, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), NAZV QJ1510088, MORAVOSEED CZ a.s. IČO 24685381, Při skladování zelí je 10 % z něho zničeno skládkovými chorobami. Při výrobě kysaného zelí je využito 25 % vypěstovaného zelí, tedy okolo 14 860 tun ročně, což při ceně 5000,- Kč za tunu dojde ročně ke ztrátě zhruba 7,4 mil. Kč. Při předpokladu, že se podaří pomocí esenciálních olejů snížit ztráty způsobené houbou Botrytis cinerea o 25 %, dojde k ekonomickému přínosu v hodnotě okolo 1,86 mil. Kč ročně. Náklady na stanovení Xanthomonas campestris pv. campestris molekulárními technikami založenými na Real Time PCR v 1 vzorku se pohybují okolo 900 Kč apřesnější výše částky závisí především na počtu souběžně zpracovávaných vzorků. V současné době ztráty způsobené touto bakterií činí okolo 3 % pěstovaného zelí. Pokud se díky včasné detekci podaří snížit ztráty na polovinu, tedy na 1,5 %, dojde k ekonomickému přínosu (při roční produkci zelí, která je nyní zhruba 55 000 tun, při ceně 5000,- Kč za tunu) v částce okolo 4,1 mil. Kč ročně. Z hlediska ekonomiky je nejefektivnější zjistit výskyt této bakterie v osivu, pr, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit, 25.02.2019,

JAYALATH ABEYAWARDANA MUDIYANSELAGE, O. – KOUDELA, M.; idPublikace = 78881; Název: In vitro selection for Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans resistance in brassica vegetables-- Neexistuje podtyp publikace --

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

**SEKERKA, P. – **BLAŽEK, M. – **BLAŽKOVÁ, U. – **CASPERS, Z. – **MACHÁČKOVÁ, M. – **FÁBEROVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – MATISKA, P. – KOUDELA, M. KLASIFIKÁTORY KOSATCŮ, PIVONĚK A DENIVEK V PRŮHONICKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ, DESCRIPTOR LISTS FOR IRISES, PEONIES AND DAYLILIES IN THE PRŮHONICE BOTANIC GARDEN, xxx; xxxxxxxxxxxxxxx;xxxx, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RVO 67985939, xx, Metodika je zameřená především pro kurátory a odborné správce sbírek. Předkládané klasifikátory jsou nezbytným nástrojem určeným pro správu a péči o genofondové sbírky zařazené do Národního programu genetických zdrojů rostlin. Klasifikátor pro kartáčkaté kosatce používáme od roku 2008, byl publikován pouze elektronicky. V roce 2015 byly do Národního programu přijaty nové rody, od té doby jsme pracovali na přípravě nových klasifikátorů pro bezkatáčkaté kosatce, denivky a pivoňky. Během loňského a letošního roku byly všechny tři klasifikátory přijaty do NP. Přesné popsání jednotlivých deskriptorů a metodika jejich užití pro obtížnější deskriptory zefektivní práci kurátorů a umožňuje zapojení i méně proškolených pracovníků i snadnější sdílení dat. Metodíka přispívá svým dílem k ochraně nejcennějších materiálů prastarých a historických kultivarů. Díky jejich praktickému používání byly zjištěny duplicity, které můžeme následně vyřadit a tímto významně přispět k racionalizaci rozsahu kolekcí a prací v botanické zah, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, xx, 06.12.2019,

KOFRÁNKOVÁ, V. – KOUDELA, M. A Review of Propagation Techniques and Isothiocyanates Content in Wasabi (Wasabia japonica Matsum.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 361-366. ISSN: 1211-8516.

JELÍNEK, T. – KOUDELA, M. – KOFRÁNKOVÁ, V. – **SALAVA, J. Effect of temperature on severity of Fusarium wilt of cabbage caused by Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans. European Journal of Plant Pathology, 2019, roč. 155, č. 4, s. 1277-1286. ISSN: 0929-1873.

KOFRÁNKOVÁ, V. – KOUDELA, M. Problematika fuzáriového vadnutí u hlávkového zelí. Zahradnictví, 2018, roč. neuvedeno, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1213-7596.

**NOVOTNÝ, Č. – **SCHULZOVÁ, V. – **KRMELA, A. – **HAJŠLOVÁ, J. – **SVOBODOVÁ, K. – KOUDELA, M. Ascorbic Acid and Glucosinolate Levels in New Czech Cabbage Cultivars: Effect of Production System and Fungal Infection. Molecules, 2018, roč. 23, č. 8, s. 1-12. ISSN: 1420-3049.

PTÁČEK, V. – KOUDELA, M. – SUS, J. – DOLEŽALOVÁ, J. Influence of mulching on gherkins at two levels of irrigation. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 3, s. 139-144. ISSN: 0862-867X.

KOUDELA, M. – KOFRÁNKOVÁ, V. – JELÍNEK, T. – **NOVOTNÝ, Č. – **NOVOTNÝ, D. Vyhodnocení odolnosti šlechtitelských materiálů a dalších genových zdrojů vůči Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Evaluation of resistance of breeding materials and other gene sources to Fusarium oxysporum f. Sp. conglutinans, resistance; phytopathogenic fungus; Fusarium , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), NAZV QJ1510088, MORAVOSEED CZ as. IČO 24685381, Uplatněním certifikované metodiky lze očekávat několik ekonomických přínosů. Výběrem vhodného sortimentu odolnějších odrůd, optimalizací pěstebních podmínek (pH, částečně i teplota) a vyšším podílem antagonistických organismů uplatňovaných v zelinářské praxi může vést k omezení sklizňových ztrát zelí hlávkového vlivem fuzariového vadnutí. Vzhledem k tomu, že tato choroba bude do budoucna nabývat více na významu, lze očekávat omezení sklizňových ztrát v rozmezí 5 - 8 %. Při roční produkci zelí hlávkového na 57 145 tun, při ceně produkce 5082,- Kč/1t se jedná o potenciální roční úsporu 8,7 – 12,2 mil Kč. Lze rovněž očekávat zvýšený zájem pěstitelů mj. v integrovaném a ekologickém systému produkce o tyto odrůdy nejen u domácích, ale i zahraničních odběratelů, což povede ke zvýšení prodeje osiva s deklarovanou vyšší odolností k Foc v řádech mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský Brno, 21.12.2018,

**KOPTA, T. – **POKLUDA, R. – **JURICA, M. – KOUDELA, M. – KOFRÁNKOVÁ, V. – **KUNICKI, E. Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae, Introduction of non-traditional species from the family Brassicaceae, Introduction; origin; growing technology; Brassicaceae, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), NAZV QJ1510088, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Z hlediska ekonomických přínosů je možné hodnotit jak přímý přínos při využití netradičních zelenin prostřednictvím jejich komerční produkce, tak i nepřímý z hlediska podpory rozvoje venkovských oblastí, příležitostí v alternativních výrobních postupech, především ekologické produkci. Vedle toho je bezesporu přínos v oblasti společenské – zdravotní, díky vysoké nutriční hodnotě sledovaných zelenin. rámci možného rozšíření produkce je u každého druhu možné doporučit rozsah produkční plochy u komerčního farmáře 1000 m2 s předpokladem 10 farem zaměřených na doplnění sortimentu. Uvedený rozsah je reálné odbytovat v domácích podmínkách bez nutnosti masivního marketingu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit, 17.12.2018,

KOUDELA, M. – KOFRÁNKOVÁ, V. Japonský křen (wasabi) – méně známá zelenina (předběžné hodnocení pěstování v podmínkách ČR). Zahradnictví, 2018, roč. XVII, č. 5, s. 54-56. ISSN: 1213-7596.

KOUDELA, M. – KOFRÁNKOVÁ, V. – JELÍNEK, T. – **NOVOTNÝ, Č.Effect of selected factors on growth of Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans and evaluation of cabbage cultivar resistance to Fusarium wilt. 2018, Konference Plant Genomics 2018 and Plant Science, 10. - 11. 8. 2018, Japonsko.

KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. – DOLEŽALOVÁ, J. Nová technologie přípravy substrátu pro pěstování hlívy ústřičné z jabloňové štěpky, The new technology of preparation a substrate based on apple tree chips for oyster mushroom growing, substrate; apple tree chips; ozster mushroom , 2017, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV - KZ FAPPZ ČZU v Praze, ISBN: 978-80-7427-214-1, smlouva o využití technologie - CAVD Dobříš, optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality cibule, CAVD, s.r.o. Dobříš, 27187446, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**NOVOTNÝ, D. – **BROŽOVÁ, J. – **RŮŽIČKOVÁ, P. – SUS, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. COMPARISON STRAWBERRY FIELD PRODUCTION AND OCCURRENCE OF GREY MOULD AT STRAWBERRY GROWING ON SYSTEM WITH ADDITION OF APPLE TREE WOODY CHIPS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1253-1264. ISSN: 1211-8516.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

**JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – **NOVOTNÝ, D. Comparing Treatment Methods of Apple Tree Chips in Terms of Mycelia Growth of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1175-1181. ISSN: 1211-8516.

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

ADAMOVSKÝ, R. – **JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – NEUBERGER, P. Posouzení využitelnosti dřevního odpadu, který vzniká v důsledku hospodářské činnosti zadavatele, pro přípravu pěstebního substrátu a jeho kolonizaci léčivými houbami. Praha: BTT s. r. o., 2017, 29s. ISBN: ,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Effects of synthetic brassinolide on the yield of onion grown at two irrigation levels. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 202, č. N, s. 125-132. ISSN: 0304-4238.

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. – NEDOROST, Ľ. – AUST, R. – KOCOUREK, F. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – BROŽOVÁ, L. – KUBÍČEK, M. Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské, Influence of some factors on yield and health state of head cabbage, carrot and onion, yield; head cabbage; carrot; onion, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KZ FAPPZ ČZU v Praze, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), Uplatněním metodiky v praxi lze očekávat ekonomické přínosy na několika úrovních. U pěstitelů zefektivnění AEKO přispěje k omezení množství používaných chemických prostředků na ochranu rostlin při zachování stejné vnější kvality zeleniny. To se projeví snížením nákladové položky na ochranu rostlin při pěstování zeleniny. Omezení chemické ochrany přispěje k nižším obsahům reziduí používaných pesticidů, což přispěje k dosažení lepší vnitřní kvality vypěstované zeleniny, která může být díky tomu na trhu uplatnitelná za vyšší cenu. Lze očekávat příznivý vliv integrované a ekologicky vypěstované zeleniny s nižším obsahem reziduí pesticidů na zdraví spotřebitelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2016,

NOVOTNÝ, Č. – KOUDELA, M. – SVOBODOVÁ, K. – NEDOROST, Ľ. – AUST, R. – KOCOUREK, F. Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny, Influence of cultivar and seed thermal treatment of some vegetable species in early development stages, cultivar; thermal treatment; fungal pathogen, head cabbage, carrot, onion, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, MBU - KZ FAPPZ ČZU v Praze, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), úspora nákladů, zvýšení zisku, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 28.12.2016,

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. Influence of Cultivars and Seed Thermal Treatment on the Development of Fungal Pathogens in Carrot and Onion Plants. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 4, s. 1181-1189. ISSN: 1211-8516.

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, I. Technologie pěstování a ochrany cibule v systému integrované produkce, Growing and protection technology of onion in the integrated production system, growing; protection; onion; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (Cib), ISBN: 978-80-7427-214-1, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality cibule, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany zelí a květáku v systému integrované produkce, Growing and protection technology of cauliflower and cabbage in the integrated production system, growing; protection; cauliflower; cabbage; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (KvZe), ISBN: 978-80-7427-213-4, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality květáku a zelí, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany salátu a mrkve v systému integrované produkce, Growing and protection technology of lettuce and carrot in the integrated production system, growing; protection; lettuce; carrot; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (SaMr), ISBN: 978-80-7427-215-8, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality salátu a mrkve, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany zelí, květáku, cibule, salátu a mrkve při ekologickém pěstování zeleniny, Growing and protection technology of cabbage, cauliflower, onion and carrot in the ecological production system, growing; protection; cauliflower; cabbage; onion; carrot; ecological production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (Eko), ISBN: 978-80-7427-216-5, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality ekologicky pěstované zeleniny, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOUDELA, M. – NOVOTNÁ, C.Influence of cultivars on the development of fungal pathogens in carrot and onion plants. 2016, In: The 2nd Int'l Conference on Agronomy and Horticulture (ICAH2016), 24. - 26.8.2016, Xi'an, China, 2016, p. 24 - 26..

KOFRÁNKOVÁ, V. – JELÍNEK, T. – KOUDELA, M. – SALAVA, J. – NOVOTNÝ, D.Detection of infection symtoms of Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans on genotypes of head cabbage. 2016, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC HORTICULTURE CONFERENCE, Nitra, September 21.–23., 2016.

JELÍNEK, T. – KOFRÁNKOVÁ, V. – KOUDELA, M. – SALAVA, J. – NOVOTNÝ, D.Infection of head cabbage with Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans in relations to soil conditions. 2016, 5. International scientific horticuůlture conference, 21-23. září, Nitra.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – AUGUSTINOVÁ, L. – **DUBSKÝ, M. Brassinosteroide analogue effect on lettuce grown at different moisture levels. Journal of Applied Horticulture, 2016, roč. 18, č. 3, s. 183-186. ISSN: 0972-1045.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci atoniku při optimální s při snížené vlhkosti . In SEED AND SEEDLINGS XII 05.02.2015, Praha. Praha: Czech Univ Life Sci Prague; Czech Seed Trade Assoc; Czech Univ Life Sci Prague, Czech Agr C, 2015. s. 57-63.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Hodnocení odrůdové tolerance zelí vůči bakteriální černé žilkovitosti. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 22-23. ISSN: 1213-7596.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

KOCOUREK, F. – HOLÝ, K. – ROD, J. – STARÁ, J. – KOVAŘÍKOVA, K. – DOUDA, O. – KOUDELA, M. – KOVÁČOVÁ, J. – KOCOUREK, V. – HAJŠLOVÁ, J. Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu. , cibulová zelenina, kořenová zelenina, integrovaná produkce zeleniny, ochrana zeleniny, bulb vegetables, root vegetables, integrated production system, vegetable pests and diseases control, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, certifikovaná metodika, ÚKZÚZ 098210/2014, výstup přispívá k racionálnejšímu použití pesticidů v zelinářské produkci, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ , 01.12.2014, podle novely zákona č. 326/2004Sb. a vyhlášky č. 205/2012Sb

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení odrůdové tolerance zelí hlávkového vůči Xanthomonas campestris pv. campestris. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů,str. 79-84, ISBN 978-80-7305-740-4 datum konání 19.-20.11. 2014.

SALAŠ, P. – KOUDELA, M. – MATRAIMOV, M. – MAIER, M. – SASKOVÁ, H. – JONÁŠ, M. – ZÍKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv speciálních hnojiv na fyziologické a morfologické parametry Weigela hybrida ´Eva Rathke´. 2014, Sborník meziuniverzitní konference DSP studentů, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 19 – 20. 11. 2014, roč. 1, s. 6 -10. ISBN: 9788073057404.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. Influence of hydrogel on germination of lettuce and onion seed at two different moisture levels. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1817-1822. ISSN: 1211-8516.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny rychlosti výměny plynů cibule kuchyňské v závislosti na zálivce a aplikaci Agrisorbu. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (sborník recenzovaných příspěvků). 13. - 14. 2. 2013, VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, s. 256-259. ISBN: 978-80-7427-131-1 (VÚRV, v.v.i.), ISBN: 978-80-213-2357-5 (ČZU v Praze).

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci brassinolidu při optimální a při snížené vlhkosti.. In Osivo a sadba, XI. Odborný a vědecký seminář 7. února 2013. Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze., 2013. s. 159-165.

PTÁČEK, V. – KOUDELA, M. Vliv přípravku Agrisorb na klíčivost osiva cibule kuchyňské (Allium cepa L.). In Osivo a sadba 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 135-139.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Vliv syntetického brassinolidu na klíčení osiva cibule kuchyňské v různých vlhkostních podmínkách. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 66-68. ISSN: 1213-7596.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KOUDELA, M. – ŠKARPA, P. – ROD, J. – JÁNSKÝ, J. – POLÁČKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Cibule kuchyňská. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – ŠKARPA, P. – ROD, J. Podtyp: Skripta; Cibule šalotka. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – ŠKARPA, P. – ROD, J. Podtyp: Skripta; Fazol zahradní. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – ŠKARPA, P. – ROD, J. – JÁNSKÝ, J. – POLÁČKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Hrách setý zahradní. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. Podtyp: Skripta; Lusková zelenina. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – RYANT, P. Podtyp: Skripta; Novozélandský špenát (čtyřboč rozložitá). 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – RYANT, P. – ROD, J. – JÁNSKÝ, J. – POLÁČKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Špenát setý. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

KOUDELA, M. – HLUŠEK, J. – ROD, J. – JÁNSKÝ, J. – POLÁČKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Zelí hlávkové. 2013, Zelenina, Praha , Profi Press s. r. o., 191 s., 978-80-86726-50-2.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Effects of deficit irrigation and straw mulching on gas exchange of cucumber plants (Cucumis sativus L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 43-50. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. Yield and quality of head lettuce after 24-epibrassinolide application under optimal and reduced irrigation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 93-100. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – ŠUK, J. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. – KUBÍČEK, M. Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1213-7596.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of mulch on gas exchange by cucumber plants (Cucumis sativus L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 94-97. ISBN: 978-80-213-2247-9 ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of 24-epibrassinolide on yield and quality of head lettuce in a different moisture conditions. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 236-239. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brassinosteroidy a jejich účinek na výměnu plynů při snížené zálivce u rostlin salátu (Lactuca sativa L.). 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze, s. 244-247. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – DOLEŽALOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of the effect of Agrisorb on the emergence seed and yield of onion in different moisture conditions. 2012, Horticulture Nitra 2012. 13. 11. 2012, SPU v Nitře, s. 61-65, ISBN: 978-80-552-0868-8.

PETŘÍKOVÁ, K. – POKLUDA, R. – KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – JEZDINSKÝ, A. – JURICA, M. – VOJTÍŠKOVÁ, J. – KOPTA, T. – MARTINKOVÁ, J. – NEDOROST, Ľ. Omezení negativních důsledků vláhového deficitu na hospodářské ukazatele zeleniny, Limitation of negative effects of water deficit on economical parameters in vegetable, water deficit;vegetable;economical parameters, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika pro praxi, 214529/2012-MZe-17220, Snížení negativního vlivu vodního deficitu na produkci s minimálními náklady na technické vybavení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rostlinných komodit, 22.11.2011, 214529/2012-Mze-17220

LITSCHMANN, T. – KOUDELA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace). 2012, Agromanuál, VII, 2012, č. 8, s. 50 - 52. ISSN: 1801-7673..

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. Cauliflower qualities in two irrigation levels with the using of hydrophilic agent. Horticultural Science, 2011, roč. 38, č 2, s. 81-85. ISSN: 0862-867X.

KOUDELA, M.; idPublikace = 51366; Název: Barevná paleta zdraví-- Neexistuje podtyp publikace --

Potravinová vláknina v zelenině - Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2011

POTOP, V. – KOUDELA, M. – MOŽNÝ, M. The impact of dry, wet and heat episodes on the production of vegetable crops in Polabí (River Basin).. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 93-101. ISSN: 1211-3174.

HNILIČKOVÁ, H. – KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné koncentrace 24-epibrassinolidu na obsah energie juvenilních rostlin květáku. 2011. 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář (sborník příspěvků). 23. - 27. 5. 2011, Hotel Srní, Srní na Šumavě, Univerzita Pardubice, s. 131–134. ISBN: 978-80-7395-398-0.

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vodního deficitu a mulče na rychlost výměny plynů okurky seté (Cucumis sativus L.). 2011. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011 (sborník recenzovaných příspěvků). 9. - 10. 3. 2011, VÚRV, v.v.i. , s. 133–136. ISBN: 978-80-7427-068-0 (VÚRV, v.v.i.), ISBN:978-80-213-2160-1 (ČZU v Praze).

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOUDELA, M. – LEDVINA, Š. Kvalita substrátu po biodegradaci kompozit se škroby, PCL a EVA., Quality of substrate after biodegradation of composites with starch, PCL and EVA, green waste compost; horticular production parameters; biodegradation; B-starch; PCL; EVA, 2011, XX - Nepřiřazeno, ISBN: 978-80-85990-18-8, Praha,Sborník symposia Odpadové forum 2011, CEMS, L - Lokální přístup, N, N

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Construction wastes, green waste compost and Switchgrass (Panicum virgatum L.) used for landfill cover restoration - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Michaela Růžková (externí), prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Půdní úrodnost, ochrana rostlin a regulace zaplevelení při ekologické produkci zeleniny. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX), č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 1213-7596.

Fazole nejsou jenom k jídlu - Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Jak vypěstovat zdravou zeleninu - Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Rychlení zeleniny - Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKOVÁ, H. – HEJNÁK, V. Effect of water deficit and application of 24-epibrassinolide on gas exchange in cauliflower plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 15 - 20. ISSN: 1211-3174.

Vliv omezené závlahy na rychlost výměny plynů květáku (Brassica oleracea convar. botrytis) - Ing. Helena Hniličková, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Lenka Svozilová, 2010

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. – KROBOVÁ, T. Vliv digestátu na klíčení vybraných druhů zelenin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 8, s. 27 - 29. ISSN: 1213-7596.

Translokace asimilátů a efektivita využití vody u rostlin květáku ošetřených 24-epibrassinolidem při snížené zálivce - Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Vliv přípravku Agrisorb na vybrané parametry květáku v odlišných vláhových podmínkách - Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., 2010

Změny obsahu energie zelenin v závislosti na působení vodního stresu - Ing. Helena Hniličková, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., 2010

SVOZILOVÁ, L. – KOUDELA, M. Podtyp: Skripta; Ekologická produkce zeleniny. 2010. ČZU v Praze, DVD-ROM (http://kz.agrobiologie.cz/kz/ekozem), ISBN: 978-80-213-2150-2..

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

KOUDELA, M. – PETŘÍKOVÁ, K. Influence of a non-wowen textile covering on the content of nutrient compounds of lettuce. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 12 - 17. ISSN: 1211-3174.

KOUDELA, M. Zeleninová zahrada (prosinec) . Zahradnictví, 2009, roč. 41, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 1213-7596.

Zeleninová zahrada (leden) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (únor) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (březen) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (duben) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Pěstování zeleniny na hrůbcích - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (květen) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (červen) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (červenec) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (srpen) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (září) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (říjen) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Zeleninová zahrada (listopad) - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Bazalka pravá, heřmánek pravý - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Majoránka zahradní, levandule lékařská - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Divizna velkokvětá, šalvěj lékařská - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Sléz maurský, yzop lékařský - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Měsíček lékařský, meduňka lkařská - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Brutnák lékařský - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Libeček lékařský, benedikt lékařský - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Ostropestřec mariánský, dobromysl obecná - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Kozlík lékařský, saturejka zahradní - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Koriandr setý, pelyněk kozalec - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Routa vonná, třapatka - Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Vliv 24-epibrassinolidu na ukládání asimilátů v rostlinách květáku - Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2009

Projev vodního deficitu a aplikace 24-epibrassinolidu na tvorbu sušiny rostlin květáku - Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Hniličková Helena, Ph.D., 2009

Vliv 24-epibrassinolidu na výměnu plynů květáku - Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Vliv brassinosteroidu na vybrané obsahové látky a celkovou antioxidační kapacitu květáku při různých úrovních závlahy - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D., 2009

The effect of drought on gases exchange in leaves of cauliflower - Ing. Hnilička František, Ph.D.; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Hniličková Helena, Ph.D., 2009

Změny translokace asimilátů květáku po aplikaci brassinosteroidu stanovené spalnou kalorimetrií - Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D., 2009

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Changes of ascorbic acid and nitrates content owing to enrichment of growing substrate and soil with hydrophilic matters - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Martinková Jaroslava, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Zelené hnojení jako nástroj pro zlepšení půdního mikrobiomu s cílem příznivě ovlivnit pěstitelské a kvalitativní parametry zeleniny GAFAPPZ 2023 - 2024
Zelené hnojení jako nástroj zlepšení půdního mikrobiomu a kvality zeleniny v podmínkách udržitelného zemědělství MSM 2023 - 2025
Využití vybraných mikroorganismů pro zlepšení pěstebních podmínek u zeleniny a pěstovaných hub GAFAPPZ 2020 - 2021
Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů obsažených ve slámě a v půdě na kultury pěstovaných hub, jahodníku a rajčat MZE 2019 - 2023
Zlepšení instrumentálního zázemí a analytických možností na katedře zahradnictví GAFAPPZ 2019 - 2020
Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací GAFAPPZ 2017 - 2019
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a materiálního zajištění experimentů GAFAPPZ 2016 - 2016
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení kvality produkce zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu MZE 2015 - 2018
Zlepšení instrumentálního zajištění experimentů a podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů GAFAPPZ 2015 - 2015
Zlepšení materiálního zajištění experimentů a zvýšení odborných aktivit studentů magisterských oborů při řešení experimentálních diplomových prací se zelinářskou tématikou GAFAPPZ 2014 - 2014
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a zlepšení instrumentálního vybavení a materiálního zajištění experimentů při řešení diplomových prací v oblasti zelinářství GAFAPPZ 2013 - 2013
Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce MZE 2012 - 2016
Zlepšení pokusného zázemí pro řešení diplomových prací v oblasti zelinářství GAFAPPZ 2012 - 2012
Zlepšení experimentální báze neinvestičním vybavením a materiálním zajištěním pro studenty Mgr. studijních programů pro realizaci pokusů v rámci diplomových prací v oblasti zelinářství, květinářství a mykologie GAFAPPZ 2011 - 2011
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu MZE 2008 - 2012
Optimalizace složení zahradnických substrátů na bázi rašeliny, kůrového kompostu, stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů GAFAPPZ 2007 - 2007
Vliv substrátů na bázi stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů na růstové a morfologické vlastnosti vybraného sortimentu zahradních rostlin GAFAPPZ 2006 - 2006
 
page foot