| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Radka Procházková, Ph.D. (2093)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2253
:: Konzultační hodiny :: Konzultace - ZS 2023/24
Konzultace ve středu probíhají prezenčně v kanceláři E421 na PEF ČZU a ve čtvrtek pak online přes platformu MS Teams.
Konkrétní termín a formu konzultace si, prosím, s předstihem domlouvejte přes email: prochazkova@pef.czu.cz.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **VADROŇOVÁ, M. – SOUČKOVÁ, M. – **PROUZOVÁ, E. Effect of Dog Presence on Stress Levels in Students under Psychological Strain: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **KONIGOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – PŘIBYLOVÁ, L. – **VADROŇOVÁ, M. Acceptability of AAI from the perspective of elderly clients, family members, and staff—a pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 16, s. 1-22. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – SOUČKOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **VANÍČKOVÁ, Z. – **MEZIAN, K. Canine-assisted therapy improves well-being in nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **ŘÍHA, M. – SVOBODOVÁ, I. The effect of animal-assisted therapy on the state of patients’ health after a stroke: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – **KOTÍK, I. Effect of animal-assisted therapy on patients in the department of long-term care: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 8, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. The impact of subsidy support upon fruit growing in the Czech Republic. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM 2019. 100 Zears of the Koruna 07.11.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 300-307.

**MAREŠ, D. – PROCHÁZKOVÁ, R. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Agrarian Perspectives XXVIII. - BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS 18.09.2019, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2019. s. 144-151.

**KOSTIKOV, E. – **MAREŠ, D. – PROCHÁZKOVÁ, R. Performance and stability of the sectors in the food industry of Czech Republic. Journal of International Studies, 2019, roč. 12, č. 3, s. 158-168. ISSN: 2071-8330.

MACHOVÁ, K. – **KEJDANOVÁ, P. – **BAJTLEROVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – **MEZIAN, K. Canine-assisted speech therapy for children with communication impairments – a randomized controlled trial. ANTHROZOOS, 2018, roč. 31, č. 5, s. 587-598. ISSN: 0892-7936.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Traditional Czech Food on the Decline. In Agrarian Perspectives XXVII. Food Safety – Food Security 19.09.2018, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2018. s. 267-273.

**MAREŠ, D. – PROCHÁZKOVÁ, R. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Agrarian Perspectives XXVII. Food Safety – Food Security 19.09.2018, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2018. s. 167-173.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – ŽOVINCOVÁ, A. The impact of subsidies on the agricultural primary production structure in the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Conference INPROFORUM 2018: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“ 01.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. s. 0-0.

**BEDNÁŘ, V. – **JANDA, M. – **SYROVÁTKA, P. – **DVOŘÁK, P. – PROCHÁZKOVÁ, R. Zařízení pro kontinuální čištění povrchu zemědělského stroje. -- Neuvedený název vydavatele --. WO 2017/186196 A1. 02.11.2017.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Agricultural land fund in motion. In Agrarian perspectives XXVI. - Competitiveness of European agriculture and food sectors 13.09.2017, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 299-305.

**HAVLÍČEK, V. – PROCHÁZKOVÁ, R. Moderní technologie skladování a posklizňové úpravy zrnin. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 6, s. 50-51. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. The Czech Republic farmland fund balance modeling considering the arable land declines. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management 09.11.2017, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. s. 100-105.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M.Zemědělská produkce a soběstačnost ČR klesly. 2017, Článek v odborném zemědělském časopise Farmář. Svazek periodika: 23, číslo periodika: 2, počet stran: 3, strana od: 13, strana do: 15. ISSN: 1210-9789. Autoři: Ing. Radka Procházková, Ph.D.; Doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.; Katedra statistiky PEF ČZU dedikace: IGA PEF, ČZU - 11170/13123104 - Dlouhodobé strukturální změny českého zemědělství a jejich dopad na soběstačnost v zemědělské produkci..

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Foodstuffs self-sufficiency of Czech Republic in the context of long-term structural changes in primary agricultural production. In INPROFORUM 2016 03.11.2016, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 1-8.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Efficiency of agriculture as related to foodstuffs self-sufficiency in the Czech Republic. In Global and European challeges for food production, agribusiness and rural economy 14.09.2016, Praha-Suchdol. Praha: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Science Prague, 2016. s. 284-290.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. Structural Changes of Czech Agriculture and the Impact Of these on Inner Foodstuffs Self-Sufficiency Of Czech Republic. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 2905-2919.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. Long-term changes in production and structure of Czech agriculture and the devices for modeling of future development of these . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: CULS Prague, 2015. s. 347-353.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – LAPUTKOVÁ, A. SURVEY OF CONSUMER AND PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. - THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Economics and Management, 2014. s. 335-344.

PROCHÁZKOVÁ, R. Zásady budování pevných základů obilných sil. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. LXIII, č. 5, s. 82-85. ISSN: 0373-6776.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HARVILÍKOVÁ, M. Representativeness of the FADN CZ sample of agricultural enterprises and ways of its verification. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2639-2648. ISSN: 1211-8516.

PROCHÁZKOVÁ, R. STATISTICAL ANALYSIS OF NATALITY AND FERTILITY FORECAST OF REGION PODEBRADY TOWN. In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 276-280.

PROCHÁZKOVÁ, R. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 54754; Název: QUALITY AND PEDAGOGY RATING OF ADVANCED STATISTICAL COURSE -- Neexistuje podtyp publikace --

PROCHÁZKOVÁ, R. – HACKL, O. – FLEISCHMAN, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (I.). Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 2, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKOVÁ, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (II.) – měření a protihluková opatření. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 3, s. 80-83. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Základy statistiky pro zemědělské praktiky. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 61 - 63. ISSN: 0139-6013.

Působivá přednáška statistických předmětů a její specifika - Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2010

PROCHÁZKOVÁ, R. Unusual Statistical Views of the Household Expense Structure in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives 14.09.2010, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2010. s. 357-364.

Působivá přednáška aneb aby statistika nebyla nuda - Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2009

Zaměstananost, rodičovská dovolená a postavení žen a mužů z hlediska možností ekonomického uplatnění - Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot