| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D. (2503)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny dle předchozí domluvy.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHMELÍKOVÁ, E. – NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. Organo-sulphur garlic compounds influence viability of mammalian cells. A review.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 9-16. ISSN: 1211-3174.

JOVIČIĆ, M. – PINTUS, E. – FENCLOVÁ, T. – ŠIMONÍK, O. – CHMELÍKOVÁ, E. – ROS-SANTAELLA, J. – SEDMÍKOVÁ, M. Effect of nitric oxide on boar sperm motility, membrane integrity, and acrosomal status during semen storage. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. , s. 73-82. ISSN: 1505-1773.

NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, E. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů v podmínkách in vitro. -- Neuvedený název vydavatele --. 31850. 19.06.2018.

PINTUS, E. – KADLEC, M. – JOVIČIĆ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. – ROS-SANTAELLA, J. Aminoguanidine protects boar spermatozoa against the deleterious effects of oxidative stress. Pharmaceutics, 2018, roč. 10, č. 4, s. 1-14. ISSN: 1999-4923.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – **JEŠETA, M. – NĚMEČEK, D. Endocrine disruptors: General characteristics, chemical nature and mechanisms of action. A review.. Medical Journal of Cell Biology, 2018, roč. 6, č. 4, s. 135-139. ISSN: 2544-3577.

**JEŠETA, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – **CRHA, I. – SEDMÍKOVÁ, M. – **ŽÁKOVÁ, J. – **VENTRUBA, P. Endocrine disruptive compounds and male reproduction. Medical Journal of Cell Biology, 2018, roč. , č. , s. 131-134. ISSN: 2544-3577.

NĚMEČEK, D. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. Carbon monooxide has ability to delay aging of porcine oocytes. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 51-55.

DVOŘÁKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. Garlic sulfur compound SAC has ability to decrease oxidative stres of porcine oocytes. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 13-16.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – NĚMEČEK, D. Prooxidative effect of bisphenol S on porcine oocytes meiotic maturation. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 28-31.

NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. Heme oxygenase/carbon monoxide in the female reproductive system: an overlooked signalling pathway. International Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2017, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2152-4114.

NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. Anti-apoptotic properties of carbon monoxide in porcine oocyte during in vitro aging. PeerJ, 2017, roč. 5, č. , s. 1-25. ISSN: 2167-8359.

DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – NĚMEČEK, D. – ADÁMKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – NEVORAL, J. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. The antioxidative properties of S-allyl cysteine not only influence somatic cells but also improve early embryo cleavage in pigs. PeerJ, 2016, roč. 4, č. , s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

KREJČOVÁ, T. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – PETR, J. – BODART, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – WEINGARTOVÁ, I. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – JÍLEK, F. Hydrogen Sulfide Donor Protects Porcine Oocytes against Aging and Improves the Developmental Potential of Aged Porcine Oocytes. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – SEDMÍKOVÁ, M. – RYLKOVÁ, K. – KALOUS, L. – JÍLEK, F. BACK IN TIME: FISH OOCYTE AS A SUPERIOR MODEL FOR HUMAN REPRODUCTION? A REVIEW. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 7-20. ISSN: 1211-3174.

GELAUDE, A. – MARIN, M. – CAILLIAU-MAGGIO, K. – JEŠETA, M. – LESCUYER-ROUSSEAU, A. – VANDAME, P. – NEVORAL, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – MARTORIATI, A. – BODART, J. Nitric Oxide Donor S-Nitroso-N-Acetyl Penicillamine (SNAP) Alters Meiotic Spindle Morphogenesis in Xenopus Oocytes. JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2015, roč. 116, č. 11, s. 2445-2454. ISSN: 0730-2312.

TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, M. Březost neboli gravidita. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 6, s. 56-57. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – ŠIMONÍK, O. Diagnostika březosti. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 7, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – SEDMÍKOVÁ, M. – ŠIMONÍK, O. Estrální cyklus. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 5, s. 58-59. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. Jak vzniká savčí spermie?. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 3, s. 51-52. ISSN: 0027-8068.

SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. Jak vzniká savčí vajíčko?. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 2, s. 48-49. ISSN: 0027-8068.

CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – SEDMÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, M. Laktace. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 10, s. 57-58. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – VOCHOMŮRKOVÁ, E. Oplození savčího vajíčka. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 4, s. 47-48. ISSN: 0027-8068.

CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – SEDMÍKOVÁ, M. – NĚMEČEK, D. Porod. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 9, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

NEVORAL, J. – PETR, J. – GELAUDE, A. – BODART, J. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – SEDMÍKOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – KOLBABOVÁ, T. – DVOŘÁKOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (96093) – WEINGARTOVÁ, I. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – ŽALMANOVÁ, T. – JÍLEK, F. Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 7, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of carbon monoxide on porcine oocytes meiotic maturation. 2014, Třešť, XXth Symposium of Biology nad Immunology of Reproduction, 62, 22.-24.5.2014.

KREJČOVÁ, T. – TŮMOVÁ, L. – PETR, J. – KOTT, T. – NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – ŽALMANOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – JÍLEK, F. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 26979. 26.05.2014.

DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); S-allyl cysteine but not alliin influences meiotic maturation of porcine oocytes. 2014, XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešť, s.64-65.

WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – NEVORAL, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrogen sulfide: A signal molecule in oocyte maturation and cumulus expansion. 2014, XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešť, s.64-65.

TŮMOVÁ, L. – ROMAR, R. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. The effect of protein kinase C activator and nitric oxide donor on oocyte activation and cortical granule exocytosis in porcine eggs. Animal, 2013, roč. 7, č. 2, s. 279-286. ISSN: 1751-7311.

NEVORAL, J. – KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – MELICHAROVÁ, P. – VYSKOČILOVÁ, A. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – SEDMÍKOVÁ, M. The role of nitric oxide synthase isoforms in aged porcine oocytes . Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 453-459. ISSN: 1212-1819.

SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – NEVORAL, J. – NOVOTNÁ, B. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. Inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppresses porcine oocyte aging in vitro. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 12, s. 535-545. ISSN: 1212-1819.

SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gasotransmitters and porcine oocytes. 2013, XIXth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Třešť, 23.05.2013, s. 30-31.

NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrogen sulfide releasing enzymes are essential for in vitro maturation of porcine oocytes. 2013, XIXth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Třešť, 23.05.2013.

JEŠETA, M. – MARIN, M. – TICHOVSKÁ, H. – MELICHAROVÁ, P. – CAILLIAU-MAGGIO, K. – MARTORIATI, A. – LESCUYER-ROUSSEAU, A. – BEAUJOIS, R. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – BODART, J. Nitric Oxide-Donor SNAP Induces Xenopus Eggs Activation. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 7, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

HOLUBOVÁ, M. – LEBA, M. – SEDMÍKOVÁ, M. – VANUCCI, L. – HORÁK, V. Characterization of three newly established rat sarcoma cell clones. IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL, 2012, roč. 48, č. 10, s. 610-618. ISSN: 1071-2690.

KHEILOVÁ, K. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of the Src kinases in ageing of porcine oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, str. 41-42.

MELICHAROVÁ, P. – PETR, J. – KREJČOVÁ, T. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. – KOLBABOVÁ, T. – NEVORAL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cystathionine Gama-lyase and Ageing of Porcine Oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s.39 .

ŽALMANOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – PETR, J. – TICHOVSKÁ, H. – SEDMÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Calcineurin expression and localization during porcine oocyte meiotic maturation. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, str. 41-42.

TICHOVSKÁ, H. – PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. – ŠMELCOVÁ, M. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. Nitric oxide and meiotic competence of porcine oocytes. Animal, 2011, roč. 5, č 9, s. 1398-1405. ISSN: 1751-7311.

SEDMÍKOVÁ, M. – PRÁZOVÁ, L. – NATOV, P. Podtyp: Uspořádání akcí; UCOLIS 2011 - University Conference in Life Sciences-Proceedings. 2011. UCOLIS 2011 - University Conference in Life Sciences-Proceedings Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků.

HÄRTLOVÁ, H. – ŘEHÁK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. – MENDLÍK, J. – KRÁLOVÁ, J. Effect of extruded fodder on biochemical and haematological parameters of standardbred horses under training conditions . Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2010, roč. 34, č. 4, s. 365 - 372. ISSN: 1300-0128.

CHMELÍKOVÁ, E. – JEŠETA, M. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – TŮMOVÁ, L. – KOTT, T. – LIPOVOVÁ, P. – JÍLEK, F. Nitric oxide synthase isoforms and the effect of their inhibition on meiotic maturation of porcine oocytes. Zygote, 2010, roč. 18, č. 3, s. 235 - 244. ISSN: 0967-1994.

NOVOTNÁ, B. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, J. – JÍLEK, F. Effect of different activation modes on DNA integrity of porcine M II oocytes matured in vitro. Zygote, 2010, roč. 18, č. 1, s. 81 - 87. ISSN: 0967-1994.

UCOLIS 2010 - University Conference in Life Sciences-Proceedings - prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Ing. Ladislava Prázová, MBA, Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D., 2010

The effect of Src family kinases on the meiotic maturation of porcine oocytes - Ing. Kateřina Kheilová, Jaroslav Petr (externí), prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Ing. Lenka Tůmová, Ph.D., Ing. Andrea Dörflerová, Ph.D., 2010

Effects of gasotransmitter H2S on pig oocyte maturation in vitro - Ing. Miroslava Krejčová, Jaroslav Petr (externí), Ing. Tereza Krejčová, Ph.D., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Ing. Petra Melicharová, 2010

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – LÁNSKÁ, V. – TŮMOVÁ, L. – TICHOVSKÁ, H. – JEŠETA, M. – KOTT, T. Expression and localization of nitric oxide synthase isoforms during porcine oocyte growth and acquisition of meiotic competence. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 4, s. 137 - 149. ISSN: 1212-1819.

PETROVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – VODKOVÁ, Z. – PYTLOUN, P. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŘEHÁK, D. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 2009, roč. 55, č. 1, s. 75 - 82. ISSN: 0916-8818.

Nitric oxide synthase plays an important role in porcine oocyte growth and meiotic maturation - Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Tůmová Lenka; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Kott T., 2009

Aging of porcine oocytes and role of C.Jun NH2 terminal kinase in this processes - Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Kratochvílová Jana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2009

Dual effects of nitric oxide on meiotic maturation of porcine oocytes in vitro - Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2009

Fyziologie a hygiena výživy a alimentární onemocnění hospodářských zvířat - MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Krejčí Martina, Ph.D.; Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; Škopek Jaroslav; Matěchová L., 2009

Biologické základy chovu hospodářských zvířat – Workbook k výukovému CD - prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2009

 
page foot