| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Alena Fučíková, CSc. (1043)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny dle dohody mailem fucikova@af.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**RÝDLOVÁ, M. – **RŮNOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – **HAKENOVÁ, A. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MELČOVÁ, M. – **TRUHLÁŘOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. The response of macro- and micronutrient nutrient status and biochemical processes in rats fed on a diet with selenium-enriched defatted rapeseed and/or vitamin E supplementation. BioMed Research International, 2017, roč. 2017, č. , s. 1-13. ISSN: 2314-6141.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

MYŠKA, A. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – KOPLÍK, R. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 496-505. ISSN: 1212-1819.

TVRDÁ, J. – TŮMOVÁ, N. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – MESTEK, O. – KAŇA, A. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biochemical and hematological response of rats on defatted rape seeds addition into the diet. 2015, Academia Journal of Agricultural Research, 3(12), s. 395-401. ISSN: 2315-7739.

VLČKOVÁ, V. – MALINOVÁ, M. – KOUBKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 416-427. ISSN: 1212-1819.

MARTINEC, M. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – FUČÍKOVÁ, A. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 81, č. 4, s. 371-375. ISSN: 0001-7213.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MACH, K. – KOČÁR, J. – KLESALOVÁ, L. – FUČÍKOVÁ, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of different weaning ages on performance in Hyla rabbits. 2012, Proceeding of 10th World Rabbit Congress, Sharm El Sheik, 03.09.2012, s. 61 - 68.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

STANĚK, L. – FUČÍKOVÁ, A. – LÍSOVÁ, S. The study of mouse myocardial ischemic resistance and radical damage. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 4, s. 159-164. ISSN: 1211-3174.

Fyziologie a funkční anatomie domácích zvířat - Ing. Jiří Cibulka (externí), doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

LYTVYNETS, A. – LANGROVÁ, I. – LACHOUT, J. – VADLEJCH, J. – FUČÍKOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. Drinking water ivermectin treatment for eradication of pinworm infections from laboratory rat colonies. Helminthologia, 2010, roč. 47, č. 4, s. 233 - 237. ISSN: 0440-6605.

Vliv rané restrikce na změny hematologických ukazatelů u brojlerových kuřat - doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat - MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010

Leptin- hormon nejen tukových buněk? - MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2009

Fyziologie a hygiena výživy a alimentární onemocnění hospodářských zvířat - MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Krejčí Martina, Ph.D.; Ing. Dörflerová Andrea, Ph.D.; Škopek Jaroslav; Matěchová L., 2009

Biologické základy chovu hospodářských zvířat – Workbook k výukovému CD - prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2009

 
page foot