| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Helena Zukalová, CSc. (984)

Kontakty
  • E-mail:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperující plodiny 2016. 2016, Konference Prosperující plodiny 2016, 6.12. 2016 na ČZU v Praze - 160 účastníků, 7.12.2016 ve Větrném Jeníkově - 90 účastníků a 8.12.2016 ve Skalce - 60 účastníků..

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperujúce plodiny 2016. 2016, Konference Prosperujúce plodiny 2016, 9.12.2016 v Jaslovských Bohunicích - 110 účastníků..

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 13-25.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 26-34.

ZUKALOVÁ, H. Kvalita nejvýznamnějších pěstovaných olejnin v ČR (řepka, hořčice, slunečnice, mák). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 158-160.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – LIČKOVÁ, S. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aktuální výsledky pokusů s ozimou řepkou v SR na jaře 2015. 2015, Poradca pestovateľa – občasník pre slovenských pestovateľov, roč. 5, č. 2, s. 2.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej I. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s.28-29. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej II. 2015, Naše pole, roč. 19, č.4, s. 21-22. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fertilization of winter oilseed rape with urea with inhibitors. 2015, 14th International Rapeseed Congress - Innovation for Tomorrow, Saskatoon, July 5-9, 2015, p. 447.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2015. 2015, Konference Prosperující olejniny 2015, 10.12. 2015 na ČZU v Praze, 125 účastníků a 11.12.2015 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 25-37.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 38-45.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Kvalita řepky v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 108-111.

ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současné problémy s odbytem makoviny a semen máku vzhledem k obsahu alkaloidů. 2014, 13. makový občasník, Mák v roce 2014 3.-7.2. 2014, roč. 13, s. 71-74. ISBN: 978-80-213-2443-5.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2014. 2014, Konference Prosperující olejniny 2014, 11.12. 2014 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 12.12. 2014 ve Větrném Jeníkově, 90 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podmínky pro zvýšení výnosů a zlepšení ekonomiky řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 1-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 10-16.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 21-32.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Kvalita tří typů odrůd řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 93-97.

ŠKARPA, PH.D., I. – KUNZOVÁ, E. – ZUKALOVÁ, H. Foliar fertilization with molybdenum in sunflower (Helianthus annuus L.). Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 4, s. 156-161. ISSN: 1214-1178.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s.

ŠKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mimokoreňová výživa slunečnice molybdénom a bórom. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 4, s. 56-58. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2013. 2013, Konference Prosperující olejniny 2013, 12.12. 2013 na ČZU v Praze, 135 účastníků a 13.12. 2013 ve Větrném Jeníkově, 80 účastníků.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita hlavních olejnin ČR v roce 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 127-132. ISBN: 978-80-213-2420-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 13-19. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Agrární trh, ozimá řepka pro sklizeň 2013 a změny v pěstitelské technologii olejky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 1-8.

ŠKARPA, P. – KUNZOVÁ, E. – ZUKALOVÁ, H. – PAVLÍK, A. Hnojení slunečnice molybdenem, Fertilization of sunflower with molybdenum, sunflower, molybdenum, foliar application, yield, quality, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Slunečnice molybden, číslo osvědčení Č.J. 123014/2012-MZE-17221, Postupy hnojení molybdenem formou listové výživy prokazatelně zvyšují výnos nažek až o 13%, což v letošním roce pši ceně slunečnice 12 433 Kč/t přineslo navýšení tržeb o 3 700,0 Kč/ha, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 19.07.2012, 123014/2012-MZE-17221

ŠKARPA, P. – KUNZOVÁ, E. – ZUKALOVÁ, H. – PAVLÍK, A. Hnojení slunečnice bórem, Fertilization of sunflower with boron, sunflower, boron, foliar application, yield, quality, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Slunečnice bór, číslo osvědčení Č.J. 123075/2012 - MZE - 17221, ISBN 978-80-7375-617-8, Postupy hnojení borem formou listové výživy prokazatelně zvyšují výnos nažek až o 8,3%, což v letošním roce při ceně slunečnice 12 433 Kč/t přineslo navýšení tržeb o 2621 Kč/ha, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 19.07.2012, 123075/2012 - MZE - 17221

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠKARPA, P. Významné faktory ovlivňující kvalitu olejnin. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, ČZU Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 106-111.

ŠKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mimokořenová výživa slunečnice bórem a molybdenem. 2012, In: 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 226-229, CST. ISSN: 978-80-87065-43-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepky v Česko-Slovensku před zimou 2012/13. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 7, s. 2-6.

ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Znaczenie jesiennej aplikacji klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych w nawozeniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. convar. napus f. biennis). Rosliny Oleiste - Oilseed Crops, 2012, roč. 33, č. 1, s. 93-102. ISSN: 1233-8273.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2012. 2012, Konference Prosperující olejniny 2012, 6.12 2012 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 7.12. 2012 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperujúce olejniny 2012. 2012, Konference Prosperujúce olejniny 2012, 23.2 2012 na SPU v Nitře, 200 účastníků.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka - odraz pokroku a obchodu. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1210-9789.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozvoj pěstitelské technologie řepky. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 5, s. 31-32. ISSN: 1210-9789.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

ŠKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek mimokořenové aplikace molybdenu na výnos slunečnice roční. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.-24.12.2012, Nitra, Lipovce. Praha: ČZU Praha, 2012, s. 114-117, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2011/12 na Slovensku. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 8, s. 3-6.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

KUNZOVÁ, E. – ŠREK, P. – ŠKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. Charakteristiky výnosu slunečnice v našich klimatických podmínkách. Úroda, 2011, roč. 59, č. 6, s. 38-41. ISSN: 0139-6013.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 470-473, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 528, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Growth Regulation and Nitrogen Fertilization on Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Density of Growth. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 50-53, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Regulation and Nitrogen Fertilization in Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Stand Density. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 396, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v Českých zemích. 2011. Odborná příloha časopisu Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 4-7. ISSN 0139-6013.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných agrotechnických opatření na obsah morfinu u máku setého (Papaver somniferum L.). 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kritériá pre zaorávanie repkových porastov. 2011. Naše pole, roč. 15, č 12 s. 16-18. ISSN: 1335-2465.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2011. 2011. Konference Prosperující olejniny 2011, 8.12 2011 na ČZU v Praze, 150 účastníků a 9.12. 2011 ve Větrném Jeníkově, 85 účastníků.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠILHA, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy slunečnice v roce 2011. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 154-155, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek mimokořenové aplikace molybdenu na výnos slunečnice roční. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 114-117, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

Prosperující olejniny 2010 - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Zdeněk Kosek (externí), Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 2010

ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – VAŠÁK, J. Odbyt máku limituje jeho kvalita. Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 0139-6013.

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Kvalita semen máku a makoviny v roce 2009 - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Petr Pšenička (externí), 2010

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Glucosinolates – secondary plant products as important complex interaction in our biosphere. Current Nutrition & Food Science, 2010, roč. 6, č. 4, s. 281 - 289. ISSN: 1573-4013.

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

Odběr živin u slunečnice hybridu ES-BIBA v roce 2009 - Kunzová E. (externí), Šrek P. (externí), Škarpa P. (externí), Ing. Helena Zukalová, CSc., 2010

Korekce hnojení slunečnice dusíkem na základě obsahu Nmin v půdě - Ing. Helena Zukalová, CSc., Eva Kunzová (externí), Pavel Svoboda (externí), Petr Škarpa (externí), 2010

KUNZOVÁ, E. – SREK, P. – SKARPA, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hybridů a půdně-klimatických podmínek na výnos a kvalitu slunečnice roční. 2010. Úroda, 2010, roč. 58, č 12, vědecká příloha, s. 650-653. ISSN: 0139-6013.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 96 - 102. ISSN: 0139-6013.

Prosperující olejniny - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Prosperující olejniny - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Pěstování hořčice - Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Prášilová M.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Optimalizace výživy slunečnice mikroelementy - Škarpa Petr; Richter Rostislav; Kunzová E.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2009

Kvalita řepky v roce 2009 - Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.) - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stanovení obsahu morfinu v makovině a "v" semenech máku - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Slunečnice – druhá nejvýznamnější olejnina v ČR - Ing. Zukalová Helena, CSc.; Škarpa Petr; Kunzová E., 2009

 
page foot