| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jan Vašák, CSc. (983)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé a pšenice ozimé v roce 2018. ČZU Praha: BEIDEA s.r.o., 2018, 42s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv ošetření na vady kořenů a výnos odrůdy Factor KWS. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2018, 26s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – HAMOUZ, K. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na výnos zrna na 7 lokalitách po celé ČR, vegetační sezóna 2017/2018. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2018, 19s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných hnojiv. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2018, 71s. ISBN: ,

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Možnosti zlepšení polní vzcházivosti řepky a zvýšení výnosů. 2018, Prosperující olejniny 2018 (Prosperous Oil Crops 2018) 4.-6.12. 2018, roč. 13, s. 36-38. ISBN: 978-80-213-2907-5 .

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – **BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – RŮŽEK, L.Problémy řepky v Evropě, EU, ČR, SR – sucho, zimy, kořeny. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 1-3. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **PROKEŠ, K.Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé – tříleté hodnocení. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 4-8. ISBN: 978-80-213-2798-6.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé –maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 9-21. ISBN: 978-80-213-2798-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 22-29. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

BEČKA, D. – **BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 30-34. ISBN: 978-80-213-2798-6.

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Možnosti zlepšení polní vzcházivosti řepky. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 63-65. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

RŮŽEK, L. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Ochrana ozimé řepky před houbovými chorobami původem z půdy s pozitivním vlivem na živou mikrobní složku půdy. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 96-98. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

**BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky ozimnej. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2798-6.

**BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **TANCIK, J.Vplyv výskytu verticíliového vädnutia na úrodu repky. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 103-106. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2017, 17s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ČERNÝ, L. – CIHLÁŘ, P. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2017. Praha: BEIDEA s. r. o., 2017, 71s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a cukrové řepy s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2017, 68s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv přípravku N-lock na produkci řepky ozimé a máku. ČZU Praha: DOW AgroSciences s.r.o., 2017, 6s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. – LIČKOVÁ, S. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2016, 19s. ISBN: ,

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – ŠTÍCHA, V. – HANČ, M. Analýza vlivu přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin na řepku olejku poškozenou krupobitím. ČZU Praha: Česká Pojišťovna a.s., 2016, 44s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2016. ČZU Praha: BEIDEA s. r. o., 2016, 43s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2016, 90s. ISBN: ,

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Ozimá řepka v minulé a současné sezóně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 23-25. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Klíčivost a vitalita osiva máku ve vztahu k polní vzcházivosti a výnosu. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 120-123.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Vývoj pěstitelských technologií řepky ozimé (Brassica napus L. var, napus f. biennis). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Lázně Skalka. Praha: Česká zemědělská univerrzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 1-5.

CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15 a 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 6-9.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 13-25.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 26-34.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 38-42.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Dynamika rastu a obsahu živín v repke ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 47-50.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Vplyv jesenného prihnojenia na výnos semien repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 51-53.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Mák - úskalí v agrotechnice ekonomicky zajímavé plodiny. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 113-115.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé a máku setého v roce 2015. Praha: BEIDEA s. r. o., 2016, 51s. ISBN: ,

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prihnojiť repku na jeseň?. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9/10, s. 59-61. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – HONSOVÁ, H. – PŠENIČKA, P. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výzkum máku pro lepší výnosy semen a ekonomiku produkce. 2016, 15. makový občasník, Mák v roce 2016, 3. 2. - 5. 2. 2016, roč. 15, s. 14-19, ISBN: 978-80-213-2623-1.

VAŠÁK, J.; idPublikace = 71664; Název: Ječmen sladovnický, agrární trh, agronomie-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Ochrana a hnojenie repky ozimnej na jar 2016. 2016, Rolnícke noviny, odborná příloha Řepka, roč. 5, č. 1, s. 4-6. ISSN: 0032-0943.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J.Možnosti podpory vzcházení porostu a regulace zaplevelení máku. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 2, s. 40-42. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Hledání rezerv ve výnosech ozimé řepky. 2016, Farmář, roč. 22, č. 5/2016, str. 18-20, ISSN 1210-9789.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Doporučení k jarnímu ošetření řepky ozimé - Insekticidy, regulace a fungicidy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 44-46. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Stav porostů a doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé - Výživa a hnojení, stimulace. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – ČERNÝ, L.Vybíráme odrůdy pro nový zásev řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 78-81. ISSN: 1801-7673.

LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Zimní nitratace pšenice ozimé a Akademik Emil Špaldon. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 94-97 ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Zásady hnojenia repky na jar. 2016, Naše pole, roč. XX., č. 3, str. 14-16, ISSN 1335-2466.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D.Pestovanie repky olejky - predzberové úpravy, odrody. 2016, Naše pole, roč. XX, č. 7, str. 43-46, ISSN 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Repková sezóna 2015/16 a poučenia z nej. 2016, Naše pole, roč. XX, č. 9, str.6-17, ISSN 1335-2466.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 3.5.2016, celkem 110 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Prašících. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 31.5.2016, celkem 100 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Huli. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 1.6.2016, celkem 155 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Úpore. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrochem Úpor dne 2.6.2016, celkem 100 účastníků..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Ozimná repka v minulej a súčasnej sezóne. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 12, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej na Liptově. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agroracio Liptovský Mikuláš dne 3.6.2016, celkem 70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Rostěnicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice, dne 13.5.2016, 90 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Kelči. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 12.5.2016, 70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá ve Vstiši. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 4.5.2016, 140 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Petrovicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 18.5.2016, 70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Hrotovicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 19.5.2016, 150 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Chrášťanech. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 7.6.2016, 135 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Humburkách. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 17.6.2016, 75 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Novém Městě na Moravě. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 22.6.2016, 50 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – MALARZ, W. – KOTECKI, A.Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích . 2016, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 11.5.2016, 75 účastníků (z toho 30 z Polska). .

KOZAK, M. – KOTECKI, A. – MALARZ, W. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Międzynarodowy dzień rzepaku w Gilówe. 2016, Polsko-český polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé v Gilówe dne 9.6.2016, 65 účastníků (z toho 3 z ČR). .

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen, mák - polní den v Bělé. 2016, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku, jarní ječmen a mák dne 16.6.2016, 28 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Žichlicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 13.6.2016, 43 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Bechlíně. 2016, Tématické řepky - polní den v Bechlíně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 10.6.2016, 24 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den ve Slatinách. 2016, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a jarní ječmen dne 15.6.2016, 62 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Tršicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 8.6.2016,50 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Kolovči. 2016, Tématické řepky - polní den v Kolovči se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 28.6.2016,70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperující plodiny 2016. 2016, Konference Prosperující plodiny 2016, 6.12. 2016 na ČZU v Praze - 160 účastníků, 7.12.2016 ve Větrném Jeníkově - 90 účastníků a 8.12.2016 ve Skalce - 60 účastníků..

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperujúce plodiny 2016. 2016, Konference Prosperujúce plodiny 2016, 9.12.2016 v Jaslovských Bohunicích - 110 účastníků..

BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Podzimní hnojení řepky dusíkem . 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 41/2016, str.26-27, ISSN 1211-3819 .

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Insekticídna a fungicídna ochrana repky ozimnej na jar 2016. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 1 str. 1..

BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Řepka, zimy a výnosy. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 1, str. 3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Růst české slovenské řepky v zimě 2015/16 v provozních podmínkách na pokusech s výsevky a zimním dusíkem. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 2, str. 3-4..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Hledání rezerv výnosů ozimé řepky. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 6, str. 2-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P.Před založením porostů ozimé řepky 2016/17. 2016, Poradca pestovataľa, roč. 6., č. 4, str. 1-4..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č.5, str. 2-4..

LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu pšenice ozimé a podzimní hnojení různou formou dusíku. 2015, Poradca pestovateľa – občasník pre slovenských pestovateľov, roč. 5, č. 4, s. 3.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – LIČKOVÁ, S. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aktuální výsledky pokusů s ozimou řepkou v SR na jaře 2015. 2015, Poradca pestovateľa – občasník pre slovenských pestovateľov, roč. 5, č. 2, s. 2.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9/10, s. 52-54. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 116-119. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky ozimé proti chorobám na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s.42-45. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd řepky ozimé. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 5, s. 86-89. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy ozimé řepky pro novou sezónu. 2015, Úroda, roč. 63, č. 8, s. 47-52. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej I. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s.28-29. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej II. 2015, Naše pole, roč. 19, č.4, s. 21-22. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pred zberom repkových porastov. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 7, s. 41-44. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možné modifikácie technológie pestovania ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 8, s. 41-44. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitné založenie porastov ozimnej repky = základ bohatej úrody. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 9, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem a dalšími živinami. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 1, s. 3-4..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní regulace růstu a fungicidní ochrana u řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 2, s. 3-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – KOZAK, M. – RÖHL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Protistresová technologie pěstování řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 1-3..

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vztah kořenů a výnosů u řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 4.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 4, s. 1-3.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fertilization of winter oilseed rape with urea with inhibitors. 2015, 14th International Rapeseed Congress - Innovation for Tomorrow, Saskatoon, July 5-9, 2015, p. 447.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2015. 2015, Konference Prosperující olejniny 2015, 10.12. 2015 na ČZU v Praze, 125 účastníků a 11.12.2015 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej v Agrocoop Hul. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 23.4.2015, celkem 200 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej in Veľké Bedzany. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Veľké Bedzany (PPD Prašice) dne 22.4.2015, celkem 120 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej v Agrochem Úpor. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrochem Úpor dne 21.4.2015, celkem 90 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2015, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 24.4. 2015, 65 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Bělé. 2015, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 2.6.2015, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2015, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 25.6.2015, 35 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2015, Polní den v Žichlicích se zaměřením na agrotechniku jarního ječmene dne 4.6.2015, 40 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2015, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 5.6.2015, 46 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 29.4.2015, celkem 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – MALARZ, W. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Slezské pokusy Velké Hoštice. 2015, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 12.5.2015, 90 účastníků (z toho 40 z Polska).

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Lupofyt Chrášťany. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 10.6.2015, 147 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Vstiš. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 14.5.2015, 115 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Hrotovice. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 12.6.2015, 130 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Humburky. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 19.6.2015, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Kelč. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 13.5.2015, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Nové Město na Moravě. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 11.6.2015, 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Petrovice. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 9.6.2015, 60 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zakládání porostu a regulace zaplevelení máku. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 36-38. ISSN: 1801-7673.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pestovatl'ské technológie maku I. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 10, s. 20-21. ISSN: 1335-2466.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pestovatl'ské technológie maku II. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 11, s. 22-23. ISSN: 1335-2466.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KEDAJ, P. – LIČKOVÁ, S. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15 s využitím nových poznatků (strip til, podzimní hnojení N, regulace růstu, listová výživa a fungicidy). Praha: KWS Osiva s.r.o., 2015, 20s. ISBN: ,

VAŠÁK, J.; idPublikace = 68078; Název: Ječmen sladovnický a agrární trh-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mák a jeho Sdružení. 2015, In 14. makový občasník, Mák v roce 2015, 2. 2. - 5. 2. 2015, roč. 14, s. 5, ISBN: 978-80-213-2539-5.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Agrární trh, plodiny a řepka. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 2-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – MAKOWSKI, N. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Protistresová technologie produkce ozimé řepky - počet šešulí a větví na řepce - vhodný parametr pro predikci výnosu u podniků?. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 11-14.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – KEDAJ, P. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 15-19.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Vzťah mohutnosti koreňovej sústavy a úrod repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 20-25.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 25-37.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 38-45.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových a technologických pokusů - Tematické řepky na Slovensku v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 49-51.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskoré hnojenie repky na jeseň. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 52-54.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Kvalita řepky v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 108-111.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Faktory ovlivňující výnosotvorné prvky máku v roce 2015. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 120-122.

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2015, 48s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Možnosti intenzifikace systému pěstování řepky ozimé a pšenice ozimé. Praha: DOW AgroSciences, s.r.o., 2015, 12s. ISBN: ,

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. Redukce výnosu řepky po simulovaném krupobití. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 4s. ISBN: ,

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. Simulace poškození řepky krupobitím a jeho vliv na výnos. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 6s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – PAZDERŮ, K. – VAŠÁK, J. Poppy root weevils (Stenocarus ruficornis, Stephens 1831) control in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 470-474. ISSN: 1214-1178.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskorá aplikácia dusíku na jeseň a jej vplyv na výnos repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 53-55.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podmínky pro zvýšení výnosů a zlepšení ekonomiky řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 1-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 10-16.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2013/14 na Slovensku. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 17-20.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 21-32.

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – TANCIK, J. Vplyv poškodenia koreňov repky ozimnej larvami kvetárky kapustovej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku na dosiahnutú úrodu v roku 2014. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 67-70.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Kvalita tří typů odrůd řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 93-97.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – TOMÁŠEK, J. Mák ve výsledcích pokusů roku 2014. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 102-104.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – GNIADZIK, M. – KOZAK, M. – KOZAK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modern production of winter rape in the Czech Republic and Poland. 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2014, CXI, č. 607, s. 7-20. ISSN: 1897-2098.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – GNIADZIK, M. – KOZAK, M. – KOZAK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variation in opium poppy production for consumption in the Czech Republic and Poland. 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2014, CXI, č. 607, s. 21-28. ISSN: 1897-2098.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v PPD Prašicích. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 13.5.2014, celkem 125 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 14.5.2014, celkem 160 účastníků.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové s využitím hnojiv společnosti Agrofert Holding. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2014, 50s. ISBN: ,

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – PŠENIČKA, P. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mák ve výsledcích pokusů roku 2013. 2014, Úroda, roč. 62, č. 1, s. 31-33. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agroracio Liptovský Mikuláš. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agro-Racio Liptovský Mikuláš dne 13.6.2014, celkem 55 účastníků.

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam a pěstování luskovin v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 43-47. ISBN: 978-83-7717-174-5.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohutné korene - základ pre dobrý výnos repky ozimnej. 2014, Úroda, roč. 62, č. 7, s. 40-41. ISSN: 0139-6013.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rast repky ozimnej a neskorá aplikácia dusíku na jeseň. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9/10, s. 52-53. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J.; idPublikace = 65862; Název: Ječmen sladovnický a jeho možnosti-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Základní informace o činnosti Českého máku a úvahy k trhu a agronomii máku. 2014, 13. makový občasník, Mák v roce 2014 3.-7.2. 2014, roč. 13, s. 6-13. ISBN: 978-80-213-2443-5.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak na krytonosce kořenového a plíseň makovou bez mořidel?. 2014, 13. makový občasník, Mák v roce 2014 3.-7.2. 2014, roč. 13, s. 50-55. ISBN: 978-80-213-2443-5.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2014. 2014, Konference Prosperující olejniny 2014, 11.12. 2014 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 12.12. 2014 ve Větrném Jeníkově, 90 účastníků.

KOZAK, M. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Rośliny wysokobiałkowe. 2014, Mezinárodní konference - Proteinové plodiny, dne 7.5.2014, Nowe Goluszowice, 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Agropodnik Humburky. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 20.6.2014, 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Klas a.s. Záhoří. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 19.6.2014, 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Kelčsko. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 6.5.2014, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Hrotovice. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 4.6.2014, 140 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den repka ozimá - Lupofyt Chrášťany. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 17.6.2014, 102 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Nové Město na Moravě. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 3.6.2014, 55 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Rostěnice a.s.. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice, dne 27.5.2014, 80 účastníků.

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - V-Farma Vstiš. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 18.6.2014, 105 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Slezské pokusy - Velké Hoštice. 2014, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 5.5.2014, 65 účastníků (z toho 25 z Polska).

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 29.4.2014, celkem 100 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 9. 6. 2014, 31 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2014, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10.6. 2014, 36 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2014, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11. 6. 2014, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 28.5. 2014, 70 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2014, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2014, 53 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohla byť úroda repky na Slovensku ešte vyššia?. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 12, s. 14-17. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní doporučení pro hnojení ozimé řepky dusíkem. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 1, s. 1-2.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka I. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 8, s. 43-45. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní doporučení pro hnojení ozimé řepky dusíkem. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 70-74. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky a sucho. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 2, s. 2-3.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka II. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 9, s. 22-23. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava řepky pro sklizeň. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 3, s. 2-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásev řepky 2014/15 – změny a doporučení. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 4, s. 2-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Príprava na zber a zber repkových porastov. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 7, s. 45-47. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé na Slovensku. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 5, s. 3-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady ochrany ozimnej repky proti burinám I. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 2, s. 35-36. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady ochrany ozimnej repky proti burinám II. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 3, s. 42-44. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – VLK, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava ke sklizni vybraných olejnin. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 19, s. 16-17. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Integrovaná ochrana řepky pro praxi. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 10, s. 34. ISSN: 1211-3816.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak kvalitně založit porosty ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 78-80. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd řepky ozimé. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 78-80. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky ozimé proti chorobám předčasného dozrávání. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 54 - 56. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepek před zimou a agronomická doporučení pro jaro. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 78 - 81. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasí a ozimá řepka. 2014, Úroda, roč. 62, č. 6, s. 60 - 64. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – RŮŽEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výživa řepky na podzim - ano, nebo ne?. 2014, Úroda, roč. 62, č. 7, s. 8. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výkonostní porovnání odrůd ozimé řepky v sezóně 2012/2013. 2014, Řepka - odborná příloha časopisu Úroda, roč. 62, č. 4, s. 20-25. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J.; idPublikace = 66269; Název: Sclerotinia ohrožuje řepku-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové pěstitelské technologie řepky ozimé v Čechách a v Polsku. 2014, Rośliny wysokobialkowe 7.5. 2014, roč. 2, s. 55-61. ISBN: 978-83-7717-174-5.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita hlavních olejnin ČR v roce 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 127-132. ISBN: 978-80-213-2420-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 13-19. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – TANCIK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt kvetárky kapustovej v porastoch repky v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku na jeseň v roku 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 58-61. ISBN: 978-80-213-2420-6.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – PŠENIČKA, P. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mák ve výsledcích pokusů roku 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 98-100. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2012/13 na Slovensku. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 20-23. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 1-9. ISBN: 978-80-213-2420-6.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 24-36. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Jarní regulace ozimé řepky u odlišných hustot porostů. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Efektivnější ochrana máku proti krytonosci kořenovému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 45-48. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé stabilizovanými močovinami . 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 11-18, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Zprávy z pokusů pro společnost Agrofert u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU v Červeném Újezdě a na poloprovozních pokusech s řepkou ozimou v SR. Praha: Agrofert Holding a.s., 2013, 20s. ISBN: -,

VAŠÁK, J.; idPublikace = 59861; Název: Světové zemědělství a český pohled-- Neexistuje podtyp publikace --

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky ozimé - výsledky pokusů. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 27-32, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak zlepšit efektivitu pěstování máku. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 33-36, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ječmen sladovnický a jeho možnosti. 2013, In: Sborník Kompendium 2013, Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita. 11. - 14. 2. 2012, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora, Vsisko. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 3-5, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Základní informace o činnosti Českého máku a úvahy k trhu a agronomii máku. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 6-10, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – HLAVÁČEK, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krytonosec kořenový a plíseň maková v roce 2012. 2013, In: Sborník 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 48-50, EUR. ISBN: 978-80-213-2354-4.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – VORŠILKA, T. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky z pokusů s mákem na ČZU v roce 2012. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 72-74, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstitelská technologie řepky ozimé v Čechiji a v Polsku. 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 69-73, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prečo, kde a ako pestovať jarnú repku. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pol'nohospodárske a iné postrehy z Juhoafrickej republiky I. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 6, s. 6-8. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pol'nohospodárske a iné postrehy z Juhoafrickej republiky II. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 7, s. 6-8. ISSN: 1336-2666.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úvaha pred sejbou repky. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 9, s. 16-19. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělství Jižní Afriky a společnosti BRICS. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 10, s. 56-59. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jaké odrůdy ozimé řepky v srpnu zasejeme. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 45-47. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výživa a hnojení řepky na jaře. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 1, s. 3-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prečo, kde a ako pestovať jarnú repku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 1, s. 9-13, ISSN: N.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 2, s. 4-8.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní regulace porostů řepky ozimé. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 2, s. 8-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka a její růst v zimě 2012/13. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 3, s. 2-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace řepky, fungicidy a azoly na jaře 2013. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 4, s. 5-8.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Předsklizňové ošetření řepky ozimé. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 4, s. 9-11.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v júni 2013. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 2.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jaké odrůdy olejky nás letos zaujaly?. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 2-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úvaha pred sejbou repky. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 4-10, ISSN: N.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Choroby máku a možnosti ochrany proti nim. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 71-73. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možné problémy pro řepku a řešení. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 6, s. 2-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A zase je čas setí řepky. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2012/13 na Slovensku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 7, s. 2-5.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Letošní nadějné řepky potřebují kvalitní jarní agrotechniku. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 3, s. 111-115. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace a hnojení řepky ozimé. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 9-10, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy řepky ozimé. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 5, s. 126-129. ISSN: 1801-7673.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Červeném Újezdě - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 24.4.2013, celkem 75 účastníků.

KOZAK, M. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MALARZ, W. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka Glubczyce. 2013, Mezinárodní polní den - odrůdy řepky ozimé, hnojení. stimulace na lokalitě Glubczyce dne 26.4.2013, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika . 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš dne 10.5.2013, 120 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích dne 22.5.2013, 95 účastníků (z toho 40 z Polska).

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Kelči - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč dne 23.5.2013, 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Rostěnicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice dne 24.5.2013, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Nové Město na Moravě - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě dne 5.6.2013, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Hrotovicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice dne 6.6.2013, 140 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice dne 7.6.2013, 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Chrášťanech - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany dne 26.6.2013, 108 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 27.6.2013, 80 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mirošově. 2013, Tématické řepky - polní den v Mirošově se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10. 6. 2013, 40 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech. 2013, Thematic rapeseed - field day in Mžany focused on varieties of winter rapeseed for late sowing time and cultivation technologies of malting barley in 11th of june 2013, 15 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích. 2013, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2013, 70 účastníků.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2013, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2013, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2013, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2013, 20 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2013. 2013, Konference Prosperující olejniny 2013, 12.12. 2013 na ČZU v Praze, 135 účastníků a 13.12. 2013 ve Větrném Jeníkově, 80 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 29.5.2013, celkem 120 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v PPD Prašicích. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 30.5.2013, celkem 80 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrorácio Liptovském Mikuláši. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrorácio Liptovském Mikuláši dne 19.6.2013, celkem 75 účastníků.

VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Blatném. 2013, Tématické řepky - polní den v Blatném se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé dne 13. 6. 2012, celkem 130 lidí.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – VORŠILKA, T. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti zvýšení efektivity pěstování máku. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 1, s. 39-42. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CHALOUPSKÝ, R. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepka - univerzální zdroj oleje. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepka olejná: kvalita, uplatnění, zpracování.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tržní a technologické alternativy pro mák. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 5-8, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – DVOŘÁK, L. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření úspěšných fungicidních variant proti plísni makové na maloparcelních a poloprovozních pokusech v roce 2011. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 54-57, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Signalizace a následná foliárni aplikace insekticidu jeko nástroj k snížení škodlivosti krytonosce kořenového v porostech máku. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 62-66, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky z pokusů s mákem v Červeném Újezdě v roce 2011. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 79-83, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ječmen sladovnický a jeho možnosti. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 3-5, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prognóza výskytu hlízenky obecné u řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 38-40. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepek pro sezonu 2012/13. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 5, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. . 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 25.4.2012, celkem 100 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Červeném Újezdě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, hnojení, mechanizace.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 27.4.2012, celkem 110 účastníků.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové poznatky k podzimní regulaci řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 9-10, s. 88-89. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Rostěnicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Rostěnice dne 3.5.2012, celkem 65 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jesenné hnojenie repky dusíkom. 2012, Naše pole, 2012, roč. 16, č. 8, s. 39-41. ISSN: 1335-2465.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky ozimé s předpokladem rekordních výnosů. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 3, s. 92-94. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Historie, současnost a nové trendy v pěstování ozimé řepky. 2012, Úroda, 2012, roč. 60, č. 4- příloha, s. 10-11. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Kelči - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Kelč dne 4.5.2012, celkem 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, jarní ječmen.. 2012, Česko - polský polní den se zaměřením na řepku ozimou a jarní ječmen na lokalitě Velké Hoštice dne 9.5.2012, celkem 80 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Novém Městě na Moravě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Nové Město na Moravě dne 29.5.2012, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Hrotovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Hrotovice dne 30.5.2012, celkem 160 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 30.5.2012, celkem 120 účastníků.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Speciální přístup ke slabým řepkám na jaře. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 1, s. 4-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kritéria pro zaorávky a zásady stimulace porostů olejky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 2, s. 2-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady úspěšného pěstování jarní řepky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 1, s. 4-7.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepky podle extrémního hodnocení. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 3, s. 9-11.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepky do extrémních podmínek. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 4, s. 4-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Intenzivní řepka ANO, ale.... 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 5, s. 6-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Repka a sucho. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 5, s. 8-11.

MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prepady produkcie obilnín a olejnín v Euroamerike pokračujú. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 6, s. 1-2.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní hnojení dusíkem – významná součást pěstitelského systému řepky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 6, s. 5-6.

VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Priebeh roku 2011/12 pre repku ozimnú v ČR a SR a nástup vegetácie 2012/13. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 6, s. 7-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepky v Česko-Slovensku před zimou 2012/13. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 7, s. 2-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odlišná reakce odrůd řepky ozimé na podzimní azoly. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 7, s. 6-8.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Chrášťanech - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Chrášťany dne 21.6.2012, celkem 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. . 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 22.6.2012, celkem 60 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2012, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11.6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2012, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci. 2012, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2012, celkem 60 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech.. 2012, Tématické řepky - polní den v Mžanech se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2012, celkem 30 lidí. .

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2012, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 20. 6. 2012, celkem 30 lidí.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 10.5.2012, celkem 170 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agroracio Liptovký Mikuláš. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Liptovském Mikuláši dne 5.6.2012, celkem 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2012. 2012, Konference Prosperující olejniny 2012, 6.12 2012 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 7.12. 2012 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperujúce olejniny 2012. 2012, Konference Prosperujúce olejniny 2012, 23.2 2012 na SPU v Nitře, 200 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vyberáme odrôdy repky pre seónu 2012/13 . 2012, Rolnické listy, 2012, roč. 83, č. 26, s. 12, ISSN: 1335-440X.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vedle jistých odrůd zkoušejte nové. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 33, s. 26-27. ISSN: 1211-3816..

ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulácia osiva jačmeňa jarého. 2012, Naše pole, 2012, roč. 16, č. 9, s. 37-39. ISSN: 1335-2465.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka - odraz pokroku a obchodu. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1210-9789.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozvoj pěstitelské technologie řepky. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 5, s. 31-32. ISSN: 1210-9789.

VAŠÁK, J.; idPublikace = 57321; Název: Rostlinná výroba v příštím dvacetiletí-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Budoucnost globální výroby olejnin. 2012, In: Sborník Dow AgroSciences (DAS): Jak maximalizovat ziskovost v pěstování řepky ozimé, Konference DAS Praha v ČR a SR, leden 2012, ČZU Praha, s.52-57.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Zhodnocení výkonnosti odrůd ozimé řepky . Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Využití močoviny s inhibitory pro výživu ozimé řepky na jaře. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4 příloha, s. 12-17. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Znaczenie jesiennej aplikacji klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych w nawozeniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. convar. napus f. biennis). Rosliny Oleiste - Oilseed Crops, 2012, roč. 33, č. 1, s. 93-102. ISSN: 1233-8273.

VLAŽNÝ, P. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Stosowanie sygnalizacji do ochrony maku przeciwko tuszelowi makowcowi (Stenocarus ruficornis Stephens 1831). Rosliny Oleiste - Oilseed Crops, 2012, roč. 33, č. 1, s. 75-82. ISSN: 1233-8273.

VLAŽNÝ, P. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Signalizační metody a ochrana máku proti krytonosci kořenovému. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Agrární trh, ozimá řepka pro sklizeň 2013 a změny v pěstitelské technologii olejky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 1-8.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠKARPA, P. Významné faktory ovlivňující kvalitu olejnin. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, ČZU Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 106-111.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 51-57.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 12-24.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 25-37.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – RŮŽEK, L. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Využití stabilizovaných močovin ve výživě řepky ozimé - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 43-48.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výskyt houbových chôrob repky ozimnej v Českej republike a na Slovensku vo vegetačnom roku 2011/2012. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 67-73.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – VORŠILKA, T. – VLAŽNÝ, P. Nové možnosti založení porostu a ochrany máku setého. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 81-83.

BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nová agrotechnika ozimé řepky. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 8, s. 32-33. ISSN: 1210-9789.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cílená foliární aplikace insekticidu jako možnost snížení poškození porostů máku krytonoscem kořenovým (Stenocarus ruficornis). 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.-24.12.2012, Nitra, Lipovce. Praha: ČZU Praha, 2012, s. 103-105, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé s využitím stabilizovaných močovin. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 44-48, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Svět olejnin a principiálně inovovaná technologie pěstování řepky ozimé pro ČR a SR. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 1-7, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku a způsobu aplikace hnojiv na výnos semen máku setého. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 90-93, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 14-26, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 27-38, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2011/12 na Slovensku. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 8, s. 3-6.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 15.3.2012, celkem 50 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v PPD Prašice. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Prašicích dne 16.3.2012, celkem 50 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v Agrorácio Liptovský Mikuláš. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Liptovském Mikuláši dne 29.3.2012, celkem 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 20.3.2012, celkem 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 28.3.2012, celkem 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 9.3.2012, celkem 50 účastníků.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika ochrany máku proti plísni makové. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1801-7673.

ŠIMKA, J. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Regulace řepky na podzim pomocí azolů a hnojení dusíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 9, s. 38-42. ISSN: 0139-6013.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cílená foliární aplikace insekticidu jako možnost snížení poškození porostů máku krytonoscem kořenovým (Stenocarus ruficornis). 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 103-105, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé s využitím stabilizovaných močovin. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 44-48, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Svět olejnin a principiálně inovovaná technologie pěstování řepky ozimé pro ČR a SR. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 1-7, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku a způsobu aplikaci hnojiv na výnos semen máku setého. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 90-93, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 14-26, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 27-38, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetrenie slabých porastov ozimnej repky na jar. 2011. Naše pole, 2011, roč. 15, č 2, s. 34-36. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti využití diagnostických metod v systému ochrany proti krytonosci kořenovému a plísni makové v jarním máku. 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 77-81, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitelská technologie pro jarní řepku. 2011. Agromanuál, 2011, roč. 6, č 3, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy řepky ozimé pro novou sezónu. 2011. Agromanuál, 2011, roč. 6, č 5, s. 64-67. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulace a listová výživa ozimé řepky na jaře. 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 470-473, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 528, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Growth Regulation and Nitrogen Fertilization on Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Density of Growth. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 50-53, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Regulation and Nitrogen Fertilization in Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Stand Density. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 396, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobře založený porost řepky na podzim = radostný pohled zjara. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 7, s. 51-53. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetření porostů ozimé řepky na jaře. 2011. Úroda, 2011, řoč. 59, č 2, s. 40-44. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v Českých zemích. 2011. Odborná příloha časopisu Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 4-7. ISSN 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výběr plodin pro jaro v roce růstu cen. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 2, s. 18-20. ISSN: 1210-9789.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 5, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prvé hodnocení řepkového roku 2010/11. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 2, s. 1-2.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/2011. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 4, s. 9-11.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných agrotechnických opatření na obsah morfinu u máku setého (Papaver somniferum L.). 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Škodlivost obilnín z výdrvu v repke a možná ochrana. 2011. Naše pole, 2011, roč. 15, č 9, s. 20-21. ISSN: 1335-2465.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kritériá pre zaorávanie repkových porastov. 2011. Naše pole, roč. 15, č 12 s. 16-18. ISSN: 1335-2465.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Otevřené problémy a náměty pro mák. 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31.1.-3.2. 2011, Červený Újezd a další. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 6-10, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sdružení pro ječmen a slad v roce 2011. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2011, s. 1-4, EUR.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepkových porostů po zimě 2010/2011. 2011. Syninfo, 2011, č. 4, s. 20-22.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Listová výživa řepky ozimé na jaře 2011. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 17, s. 11-12. ISSN: 1211-3816.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd ozimé řepky . 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 23, s. 16-20. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka a produkce komodity olejniny. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 23, s. 12-14. ISSN: 1211-3816.

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikace listových hnojiv v máku. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 17, s. 13-16. ISSN: 1211-3816.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, hnojení, mechanizace v Červeném Újezdě. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 27.4.2011, celkem 85 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika,v Rostěnicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Rostěnice dne 3.5.2011, celkem 65 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Kelči. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Kelč dne 4.5.2011, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Novém Městě na Moravě. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Nové Město na Moravě dne 11.5.2011, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, jarní ječmen ve Velkých Hošticích. 2011. Česko - polský polní den se zaměřením na řepku ozimou a jarní ječmen na lokalitě Velké Hoštice dne 12.5.2011, celkem 55 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Hrotovicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Hrotovice dne 13.5.2011, celkem 130 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Petrovicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 2.6.2011, celkem 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Chrášťanech. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Chrášťany dne 14.6.2011, celkem 110 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika ve Vstiši. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 16.6.2011, celkem 140 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Humburkách. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 24.6.2011, celkem 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2011. 2011. Konference Prosperující olejniny 2011, 8.12 2011 na ČZU v Praze, 150 účastníků a 9.12. 2011 ve Větrném Jeníkově, 85 účastníků.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace a hnojení řepky na podzim. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 41, s. 22. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Iniciatíva Prosperujúce olejniny. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 1, s. 2.

VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rok 2012 – reálná naděje vysokých cen řepky i obilí. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č. 1, s. 3.

VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nová agrotechnika ozimé řepky – založení porostu, podzim a zima. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č. 1, s. 3-6.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Farmářské osivo – propad ekonomiky ozimé řepky. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 2, s. 4-7.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Repkové korene na jeseň – základ úrody 2012. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 3, s. 7-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdové pokusy s ozimou řepkou 2011 v SR – zatím zběžně. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 3, s. 9-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); ČeskoSlovenské řepky na konci září 2011. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 4, s. 1-3.

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of seed treatment and aplication term of insecticide on roots damage by poppy root weevil larvae (Stenocarus ruficornis Stephens) in spring poppy (Papaver somniferum L.). 2011. In: XVI Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXVIII Sejmik SKN, 12.-13.5.2011, Wroclaw: Unywersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, s. 220, EUR. ISBN: 978-83-7717-046-5.

Jak letos připravit řepku pro sklizeň - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Podle čeho vybírat odrůdy řepky ozimé - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Prosperující olejniny 2010 - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Zdeněk Kosek (externí), Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 2010

Výživa a hnojení řepky dusíkem na jaře - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jiří Šimka, 2010

Jarní ochrana proti škůdcům, stimulace a regulace růstu řepky - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Výběr odrůd řepky ozimé na rok 2010/11 - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Podzimní regulace růstu a vývoje u řepky ozimé - Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Zakládání porostů řepky ozimé v roce 2010/11 - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jiří Šimka, 2010

Škodlivosť šešulových škodcov ozimnej repky a možnosti ochrany - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Osivo – garancia kvality a produkčných ukazatelov repky olejky - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Trendy v pestovaní a využívaní olejnín (I. čásť) - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Trendy v pestovaní a využívaní olejnín (II. čásť) - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Letošní česká a slovenská řepka - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Červený Újezd - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Aktuální možnosti stimulace výnosů a ochrana ozimé řepky proti šešulovým škůdcům. - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Jak dále v pěstování řepky ozimé - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Sdružení pro ječmen a slad v roce 2010 - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Vliv pěstitelské technologie na odnožování a strukturu porostu jarního sladovnického ječmene (Hordeum vulgare) - Ing. Martin Hájek, Ing. Jan Křováček, Ph.D., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ondřej Dvořák (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene - Ing. Martin Hájek, Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Deset let výzkumu máku - kritická bilance - prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Skladování osiva máku - Petr Pšenička (externí), Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Výsledky pokusů s mákem v roce 2010 na Výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdě - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Martin Hájek, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Kvalita semen máku a makoviny v roce 2009 - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Petr Pšenička (externí), 2010

Podzimní aplikace růstových regulátorů u řepky ozimé (Brassica napus L.) - Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, Ing. Petr Vlažný, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Vstiš - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Rostěnice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Kelč - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Petrovice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Nové Město na Moravě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Česko-polský polní den Velké Hoštice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, agrotechnika jarního ječmene - Ing. David Bečka, Ph.D., Marcin Kozak (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Polní den Chrášťany - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, pšenice ozimá - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Polní den Humburky - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polsko-český polní den Glubczyce - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Marcin Kozak (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Výsledky z pokusů v roce 2009 - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Martin Hájek, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 2010

Porovnání výkonnosti hybridních a liniových odrůd řepky ozimé (Brassica napus L.) - Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Využití stabilizovaných dusíkatých hnojiv ve výživě řepky ozimé (Brassica napus L.) - Ing. Jiří Šimka, Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podzimní aplikace růstových regulátorů a dusíku v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 22 - 24. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a první prognóza pro rok 2011 . Úroda, 2010, roč. 58, č. 11, s. 25 - 28. ISSN: 0139-6013.

ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – VAŠÁK, J. Odbyt máku limituje jeho kvalita. Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 0139-6013.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Glucosinolates – secondary plant products as important complex interaction in our biosphere. Current Nutrition & Food Science, 2010, roč. 6, č. 4, s. 281 - 289. ISSN: 1573-4013.

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

HERÁK, D. – KRUPIČKA, J. – LANDA, I. – LOŠŤÁK, M. – VAŠÁK, J. – JUANOLA FREIXAS, A. – KALUŽNIČINOVÁ, Š. – LEMIERE, J. – BOINON, J. – NICOLARDOT, B. – THIEBAUT, L. – TROUCHE, G. – SENCEBE, A. – RISOUDY, B. – TOMA, J. – LAMY, L. – GRANGE, C. – CASTEL, T. – PRETET, J. – UBERTOZI, M. – VARCHENKO, O. – VASYLKISKIJ, S. – VOROBEJCHIK, V. – DANILENKO, A. – DANYLENKO, V. – DYMAN, T. – KIVA, M. – KOZAK, L. – KRYSANOV, D. – KURCIK, V. – LUZAN, P. – MAZUR, T. – MEDVEDEVA, O. – SALO, V. – SLOBODENIK, O. – TKACUK, V. – CORNOVOL, M. – SHUBRAVSKA, O. – JAKOVENKO, O. Osnovy staleho rozvvytky agrarnogo sektora. Bíla Cerkev, Ukrajina: Bila Cerkva State Agrarian University - Bilotserkivskyy natsionalnyy ahrarnyy universytet, 2010. 304s. ISBN 978-966-2122-02-2.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a prvá prognóza pro rok 2011 Olejniny, svět a ČR. In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 1 - 6.

VAŠÁK, J. – BUDZYŇSKI, W. GLOBÁLNÍ ROSTLINNÁ VÝROBA A SMĚRY VÝVOJE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 9 - 23. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, L. – HÁJEK, M. – VAŠÁK, J. – KŘOVÁČEK, J. JARNÍ SLADOVNICKÝ JEČMEN A JEHO PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 24 - 28. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. VÝVOJ A NOVÉ SMĚRY PRO ŘEPKU OLEJNOU. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 39 - 44. ISSN: 0139-6013.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 96 - 102. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Odrůdy řepky pro speciální podmínky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 28 - 29. ISSN: 0139-6013.

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Slezské pokusy - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Hájek Martin, 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2009

Prosperující olejniny - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Prosperující olejniny - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Den pro mák - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Vlk Radomil; Kosek Zdeněk, 2009

Den pro mák - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk, 2009

Mák v roce 2009 - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk; Vlk Radomil, 2009

Obilnářský den - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Hájek Martin; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Jarní plodiny v ČR a SR - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Hájek Martin, 2009

Nejen o řepce a máku na Ukrajině - prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Příprava půdy a zakládání porostů - Vlk Radomil; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Roubal Tomáš, 2009

Vplyv aplikácie listových hnojív na vlastnosti semerna ozimnej repky, jačmeňa jarného a maku siateho - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Bionafta škodí repke - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Vplyv koncentrácie repky na úrodu a potrebu ošetrenia - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Mikoláš Jan; Boroš L., 2009

Ozimná repka pre rok 2010 (2.část) - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Doporučení pro výběr odrůd řepky ozimé na sezónu 2009/2010 - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Odrůdy jarního ječmene a jejich pěstování v suchých oblastech - Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Jarní hnojení řepky - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Jarní ochrana a regulace růstu řepky - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Pěstování hořčice - Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Prášilová M.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

Výběr odrůd řepky ozimé pro sezónu 2009/10 - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kijewski L., 2009

Zakládání porostů řepky ozimé pro sezónu 2009/10 - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Výsev ozimé řepky v roce 2009 - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Vliv koncentrace řepky na úrodu a potřebu ošetření - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Mikoláš J., 2009

Metody zlepšení ochrany řepky ozimé proti chorobám a škůdcům - Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Nové agrotechnické poznatky při pěstování máku - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Pšenička Petr; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Zakládání porostů a výběr odrůd řepky ozimé - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Tvorba úrody u repky ozimné v roce 2008/09 - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Současný sortiment odrůd a osivo - Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kosek Zdeněk, 2009

Ozimná repka pre rok 2010 (1. část) - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE - prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE JARNÍHO SLADOVNICKÉHO JEČMENE V ROCE 2008 - Ing. Hájek Martin; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ S JARNÍM JEČMENEM V ROCE 2008 - Ing. Hájek Martin; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VLIV VYSOKÝCH DÁVEK HERBICIDŮ NA VÝNOSOTVORNÉ PRVKY, VÝNOS A KVALITU SLADOVNICKÉHO JEČMENE - Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

Prosperující olejniny - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - poloprovozni pokusy 2008/09 - Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Šimka Jiří; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Podzimní aplikace regulátoru růstu a hnojení N u řepky ozimé - Ing. Šimka Jiří; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2008/09 - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (sclerotinia sclerotiorum). - Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Kvalita řepky v roce 2009 - Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VLIV PŘEDSEŤOVÉ APLIKACE HNOJIV NA VÝNOS SEMEN MÁKU V ROCE 2009 - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Hájek Martin, 2009

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR - Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana, 2009

VÝVOJ A NOVÉ SMĚRY PRO ŘEPKU OLEJNOU - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Český mák v roce 2008 - prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vybrané poznatky se systémem množení a úpravy osiva máku odrůdy Major v roce 2008 - Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vliv výsevku na výnos semen máku a příčiny redukce počtu semen - Roubal Tomáš; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2009

Postřehy z pokusů v roce 2008 - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Obiloviny v současnosti a výhledu - prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.) - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stanovení obsahu morfinu v makovině a "v" semenech máku - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

 
page foot