| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavla Hošková, Ph.D. (2094)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2392
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Konzultace během zkouškového období a prázdnin je třeba domluvit předem přes e-mail.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

TRAXLER, A. – JADRNÁ, M. – DVOŘÁK, M. – HOŠKOVÁ, P. POSITION OF MARKETING TRADE SUBSYSTEM AND ITS FUNCTIONS IN ORGANIZATIONAL SYSTEMS WITH TANGIBLE, MIXED, INTANGIBLE AND AGRICULTURAL PRODUCTION . In PROCEEDINGS - of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2020. s. 393-402.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SLABOCH, J. APPROACHES TO MEASURING THE IMPACT OF DROUGHT AND CLIMATE CHANGE ON CROP YIELDS. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague : , 2020. s. 206-214.

JANECKÁ, M. – HOMOLKA, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – DVOŘÁK, M. Evaluation of Economic Efficiency of Selected Branch in Animal Production in EU and CR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. XI, č. 4, s. 15-30. ISSN: 1804-1930.

TRAXLER, A. – DVOŘÁK, M. – JADRNÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. – PLATILOVÁ VORLÍČKOVÁ, L. INFLUENCE OF CONTROL SUBSYSTEM ON PRODUCTION-TECHNICAL AREA OF ORGANIZATIONAL SYSTEM. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 312-320.

DVOŘÁK, M. – MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS IN RELATION TO THE LEGAL FORM OF ENTERPRISE IN THE ASPECT OF THE GLOBAL ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES (Part IV. – Behavioural Finance) 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. ZILINA : ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 1552-1559.

MACH, J. – DVOŘÁK, M. – HOŠKOVÁ, P. EU MILK AND DAIRY MARKET CHANGES AND IMPACT OF GLOBALISATION TRENDS . In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina, Slovakia: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 1204-1212.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – **THOMPSON, S. CHANGES AT THE EU DAIRY MARKET AFTER MILK QUOTA ABOLITION. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI. - COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2017. s. 204-211.

ŠÁLKOVÁ, D. – HOŠKOVÁ, P.; idPublikace = 69988; Název: Consumer behavior - people intolerant to gluten and gluten-free offer in the public catering sector-- Neexistuje podtyp publikace --

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Foodstuffs self-sufficiency of Czech Republic in the context of long-term structural changes in primary agricultural production. In INPROFORUM 2016 03.11.2016, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 1-8.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Trends in the EU Trade of Dairy Products. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: FEM CULS in Prague, 2016. s. 175-183.

DVOŘÁK, J. – WALCZYK, J. – NATOV, P. – HOŠKOVÁ, P. Structure of the operating time of the harvesters during casual logging. Sylwan, 2015, roč. 159, č. 4, s. 300-306. ISSN: 0039-7660.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – PLÁŠILOVÁ, L. – PLÁŠILOVÁ, L. Factors influencing costs of milk production in the EU –importance of herd size. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 256-263.

KORBA, J. – ŠILLEROVÁ, J. – PAPRŠTEIN, F. – SEDLÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – HOŠKOVÁ, P. Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in the Czech Republic. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 58-64. ISSN: 0862-867X.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. EQUAL OPPORTUNITIES CREATION FOR UNIVERSITY STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences, 2013. s. 516-523.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. Specifické poruchy učení u studentů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Media4u Magazine, 2012, roč. 9. ročník, č. 1/2012, s. 31-34. ISSN: 1214-9187.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – HRIB, M. – NATOVOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, P. – BYSTRICKÝ, R. – KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – LIESKOVSKÝ, M. Využití harvestorových technologií v hospodářských lesích. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2012, 156s. ISBN 978-80-7458-028-4.

DVOŘÁK, J. – BYSTRICKÝ, R. – HOŠKOVÁ, P. – HRIB, M. – JARKOVSKÁ, M. – KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – NATOV, P. – NATOVOVÁ, L. The use of harvester technology in production forests. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 156s. ISBN 978-80-7458-018-5.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Základy statistiky pro zemědělské praktiky. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 61 - 63. ISSN: 0139-6013.

Analýza podobnosti krajů České republiky z hlediska demografických projevů - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2010

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Názory prvovýrobců mléka na současný stav evropského trhu a jejich předpokládané strategie do roku 2015. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. LII/191, č. 3, s. 75 - 83. ISSN: 0139-7265.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 379 - 388. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. SVĚTOVÁ POPULACE A JEJÍ OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 3, s. 197 - 205. ISSN: 1211-8516.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SELBY, R. – ŘEZBOVÁ, H. Dairy farm development plans in the EU. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 225-232.

PRÁŠILOVÁ, M. – KUNA, Z. – KREPL, V. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. – PACÁKOVÁ, Z. DEMOGRAPHIC EXPANSION IN DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 4, s. 201 - 207. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. RISK ELIMINATION IN CZECH AGRICULTURE BY MEANS OF AGRICULTURAL INSURANCE INSTRUMENTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 245 - 252. ISSN: 1211-3174.

Demografická konkurence krajů České republiky - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Pozice českého zemědělství v rámci národního hospodářství - Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Analýza měsíčních cen vybraných zemědělských komodit - Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Změny v demografickém chování krajů České republiky - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Porovnání vývoje mezd v jednotlivých krajích - Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot