| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D. (2157)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POKHREL, K. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – BOŽIK, M. Lipid content and fatty acid profile of various European and Canadian hulled and naked oat genotypes. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2022, roč. 108, č. NOV 2022, s. 1-9. ISSN: 0733-5210.

**ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2022 projektu QK1910290. VŠÚO Holovousy: NAZV (MZe), 2022, 47s. ISBN: neuveden,

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – PAZDERŮ, K. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Growth and yield of winter oilseed rape under strip-tillage compared to conventional tillage. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 2, s. 85-91. ISSN: 1214-1178.

SATRANSKÝ, M. – FRAŇKOVÁ, A. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. Oil content and fatty acid profile of selected poppy (Papaver somniferum L.) landraces and modern cultivars. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 10, s. 579-587. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – ŠKVOROVÁ, P. – BOŽIK, M. – **KONVALINA, P. – DVOŘÁK, P. – **DVOŘÁČEK, V. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2021, roč. 98, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0733-5210.

**BLAŽEK, J. – **ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2021 projektu QK1910290. Holovousy: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 42s. ISBN: neuveden,

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s odlišnou HTS osiva a mořením LumiBio Kelta u odrůdy řepky ozimé. Výzkumná zpráva pro Pioneer Hi-Bred (Corteva) za rok 2020. Praha: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, 2020, 46s. ISBN: neuveden,

CAPOUCHOVÁ, I. – BUREŠOVÁ, B. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – **KONVALINA, P. – SATRANSKÝ, M. – **DVOŘÁČEK, V. Antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in grain of different oat cultivars. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 327-333. ISSN: 1214-1178.

**BLAŽEK, J. – **ZELENÝ, L. – **BARTOŠ, J. – PAZDERŮ, K. – **KAREŠ, P. Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.). Periodická zpráva za rok 2020 projektu QK1910290. Holovousy: NAZV (MZe), 2020, 35s. ISBN: neuveden,

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. – BRINAR, J. – KŘOVÁČEK, J. – PAZDERŮ, K. The influence of effective soybean seed treatment on root biomass formation and seed production. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 588-593. ISSN: 1214-1178.

VELICHKO, I. – **GORDEEV, I. – **SHELEMIN, A. – **NIKITIN, D. – BRINAR, J. – **PLESKUNOV, P. – **CHOUKOUROV, A. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Plasma Jet and Dielectric Barrier Discharge Treatment of Wheat Seeds. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING, 2019, roč. 39, č. 4, s. 913-928. ISSN: 0272-4324.

ZRCKOVÁ, M. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **BUCUR, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – PAZDERŮ, K. – **JANOVSKÁ, D. Occurence of Fusarium spp. in hulls and grains of different wheat species. Romanian Agricultural Research, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 173-185. ISSN: 1222-4227.

PAZDERŮ, K. Testování vitality osiv jako řešení zlepšení odolnosti porostů vůči suchu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XIV. národní a vědecký seminář 07.02.2019, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2019. s. 19-23.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

HEROUT, M. – KOUKOLÍČEK, J. – **KINCL, D. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Impacts of technology and the width of rows on water infiltration and soil loss in the early development of maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. Use of biologically active substances in hops. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 626-632. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 587-591. ISSN: 1214-1178.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro VegUp s.r.o.. Praha, ČZU: VegUp s.r.o., 2018, 15s. ISBN: ,

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. Yield and resistance of potato cultivars with colour flesh to potato late blight. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 328-333. ISSN: 1214-1178.

VELICHKO, I. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Úprava osiv nízkoteplotním plazmatem a její vliv na vývoj rostlin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 54-59.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. Zastoupení hlíz sadbové velikosti u odrůd s barevnou dužninou. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2017. s. 273-276.

BEČKA, D. – **SLEZÁKOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – BEČKOVÁ, L. Vliv desikace a lepení řepky ozimé na semenářské ukazatele, výnos a kvalitu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 128-135.

STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017, roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – **ŠTRANC, J. – VOSTŘEL, J. Effects of biologically active substances used in soybean seed treatment on oil, protein and fibre content of harvested seeds. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 12, s. 564-568. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro Fine Gusto. Praha, ČZU: Fine Gusto Nature s.r.o., 2017, 51s. ISBN: ,

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. The influence of pre-sowing seed treatment by biologically active compounds on soybean seed quality and yield. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 11, s. 497-501. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. Kvalita osiva základem pěstitelského úspěchu. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

ADAMČÍK, J. – TOMÁŠEK, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. Stimulation sorghum seed leading to enlargement of optimum conditions during germination and emergence. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 12, s. 547-551. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K.Šlechtění a semenářství v České republice. 2016, .

PAZDERŮ, K. – WERSCHALLOVÁ, M. Stavba klasu pšenice z pohledu semenářského. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 19-24. ISSN: 0139-6013.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – JEDLIČKOVÁ, M. The possibilities of increasing the production abilities of soya vegetation by seed treatment with biologically active compounds. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 279-284. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KUPKA, I. – ŠTRANC, J. – PAZDERŮ, K. Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1212-4834.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. Semenářský výzkum a produkce osiv v ČR a ve světě. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 51-55.

TOKER, C. – POLAT, E. – IKTEN, C. – PAZDERŮ, K. Seed and Breeding Sectors in Turkey - Present Status and Future Progress. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 15-20.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příběh potravin 2014 (Blu-ray Disc). 2015, Příběh potravin 2014 – Bluy-ray Disc, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, Blu-ray Disc.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Příběh potravin 2014 (DVD). 2015, Příběh potravin 2014 – DVD, Praha, ČZU v Praze, Lokální přístup, DVD.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 6. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin 2014, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), www.youtube.com/watch?v=LDOGLIOd-AE.

CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Skripta; Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin - 7. 6. 2014. 2015, Věda na polích a ve stájích: Příběh potravin, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=h2unEzCkehY.

BOHDALKOVÁ, L. – NOVÁK, M. – BŮZEK, F. – KREISINGER, J. – BINDLER, R. – PAZDERŮ, K. – PACHEROVÁ, P. The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: methane production in a 12-month peat incubation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2014, roč. 19, č. 7, s. 997-1010. ISSN: 1381-2386.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 512-517. ISSN: 1214-1178.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – PAZDERŮ, K. – VAŠÁK, J. Poppy root weevils (Stenocarus ruficornis, Stephens 1831) control in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 470-474. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – HODOVAL, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAČUTA, V. – ADAMČÍK, J. The influence of sweet sorghum crop stand arrangement on biomass and biogas production. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 433-438. ISSN: 1214-1178.

POLÁK, K. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Germination, emergence and growth of spring barley (Hordeum vulgare L.) seeds at abiotic stress conditions after humic compounds treatment. 2014, Turkey 5th Seed Congress with International Participation and Sectoral Business Forum 19.-23.10. 2014, Diyarbakir, Turkey. s. 88-92.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

PAZDERŮ, K. Příspěvky k problematice zemědělského pokusnictví. Praha, České Budějovice: Powerprint, Praha, 2014, 143s. ISBN 978-80-7427-153-3. Stres při klíčení semen, s. 19-26.

PAZDERŮ, K. – POLÁK, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam kvalitního osiva u zakládání porostů jarního ječmene. 2014, Úroda, roč. 62, č. 2, s. 66-68. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita osiv a schopnost tolerovat nepříznivé podmínky. 2014, Farmář, roč. 20, č. 10, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. ..., 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Agricultural Chemistry. Rijeka, Croatia: InTech, 2013, 210s. ISBN 978-953-51-1026-2. Influence of the Root and Seed Traits on Tolerance to Abiotic Stress, s. 89-112.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 10, s. 465-471. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. Influence of hydrogel on germination of lettuce and onion seed at two different moisture levels. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1817-1822. ISSN: 1211-8516.

PAZDERŮ, K. Význam celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013, 195s. ISBN 978-80-7427-129-8. Od semene po rostlinu, s. 58-64.

PAZDERŮ, K. – BLÁHA, L. Trendy ve šlechtění a semenářství na odolnost k extrémnímu počasí. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 29-33.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality a odolnosti k abiotickým stresům v podmínkách CR. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 155-158.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

BLÁHA, L. – JANOVSKÁ, D. – VYVADILOVÁ, M. – HEŘMANSKÁ, A. – PAZDERŮ, K. Význam vlastností semen a kořenů pro produkci rostlin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12 , s. 40-45. ISSN: 0139-6013.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Importance of plant integrity in crop research, breeding, and production. Plant Signaling and Behavior, 2013, roč. 8, č. 11, s. 1-9. ISSN: 1559-2316.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vitalita jako základní vlastnost osiva pro založení optimálních porostů. 2013, In: Sója 2013, 20.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2013, s. 4-7, CST. ISBN: 978-80-87111-40-6 .

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Stimulace osiva čiroku pro zvýšení jeho vitality. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 18-22. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

PAZDERŮ, K. National report for AKIS. ČZU Praha: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie , 2013, 15s. ISBN: -,

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

PAZDERŮ, K. – ADAMČÍK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PROCHÁZKA, P. – MIČÁK, L. – HOSNEDL, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Zemědělství - zdroj potravin a surovin lidstva. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Zemědělství: produkce, potraviny, zdroj surovin.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití biologicky aktivních látek při moření osiva sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 6-13, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace glyfosátu na počáteční růstové fáze sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 28-32, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

PAZDERŮ, K. Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu. Praha: Powerprint, Praha, 2012, 200s. ISBN 978-80-7427-087-1. Dozrávání semen a jeho vliv na projev (výkon) semen, s. 124-129.

ADAMČÍK, J. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti semen a osiva čiroku . 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 1, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

POLÁK, K. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stimulační efekt předseťových úprav osiva ječmene jarního. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze: Praha, 2012, s.63-67 , CST. ISBN 978-80-213-2247-9.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimá pšenice a volba správné odrůdy. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 29, s. 9-12. ISSN: 1211-3816.

PAZDERŮ, K. – HOSNEDL, V. Vitalita jako základní informace o kvalitě osiva. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: Powerprint, 2011. s. 44-48.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Differences in anthocyanin content and antioxidant activity of potato tubers with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 10, s. 478-485. ISSN: 1214-1178.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PAZDERŮ, K. – ŠVACHULA, V. – ČERNÝ, I. – CANDRÁKOVÁ, E. Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí. ..., 2011, roč. 127, č. 2, s. 57-62.

BLÁHA, L. – PAZDERŮ, K. Poznámky z konferencí ESA a ISTA z hlediska semenářského výzkumu. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, ČZU v Praze. Praha: Power Print, 2011. s. 209-213.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – KOHOUT, L. Moření osiva biologicky aktivními látkami. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2011. s. 157-163.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ERHARTOVÁ, D. Test urychleného stárnutí osiva sóji luštinaté. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 205-208.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; OSIVO a SADBA X. 2011. Konference osivo a sadba pro 150 účastníků..

HNILIČKA, R. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Weed Beet (Beta vulgaris, L. ssp. marritima) Regulation. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 133-136. ISSN: 1588-8363.

PAZDERŮ, K. – AL-MUNTASER, S. – AL-KHEWANI, T. – HASSAN, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vitalita osiv a klíčení ve stresových podmínkách. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. 9.-10.03.2011, VURV Praha, 2011, s. 44-47, CST. ISBN: 978-80-7427-068-0.

PAZDERŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seed Production in the Czech Republic. 2011. In: IV. Tohumculuk Kongresi, 14.-17.06.2011, Samsun (Turkey): OMU Samsun, 2011, s. 25-27, WRD. ISBN: 978-975-7636-75-5 .

PAZDERŮ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hydratační úpravy osiv. 2011. Zahradnictví, 2011, roč. 10, č 12, s. 69. ISSN: 1213-7596.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. Součané možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin. Praha: VÚRV vvi, 2010. 327s. ISBN 978-80-7427-023-9. Semena a stresové podmínky, s. 206-213.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Pěstování biobrambor na černé mulčovací folii - Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. – KROBOVÁ, T. Vliv digestátu na klíčení vybraných druhů zelenin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 8, s. 27 - 29. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. Od klíčivosti osiva k jeho vitalitě. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 12, s. 68 - 68. ISSN: 1213-7596.

Klíčivost semen třapatky (Echinacea sp.) při různých způsobech sklizně - Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Petra Chládková (externí), Martin Grbavčic Grbavčic (externí), Ing. Miluše Štolcová, CSc., 2010

Možnosti ovlivnění výkonu semen ve stresových podmínkách - Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Biologické vlastnosti semen třezalky tečkované a skvrnité při různých režimech klíčení - Ing. Miloš Krump, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

KVAPIL, R. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZDERŮ, K. Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 58 - 60. ISSN: 0139-6013.

SPILITOPOULOU, S. – PAZDERŮ, K. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. – SKOUFI, D. – PROTOGEROPOULOS, C. – HARRIES, A. – GÓRRIZ, I. – GAUTHIER, E. – TUOMINEN, P.; idPublikace = 50231; Název: Future Energy Careers New Career Opportunities in renewable energy-- Neexistuje podtyp publikace --

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou - prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Rajonizace množení jarního ječmene - Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Jiří Hýža (externí), 2010

Vliv vybraných přípravků na růst brambor v ekologickém zemědělství - Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. VÝNOSY RANÝCH BRAMBOR POD NETKANOU TEXTILIÍ V LETECH S POZDNÍMI MRAZÍKY. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 138 - 141. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. STABILITA SEMENÁŘSKÝCH PARAMETRŮ OSIVA HOŘČICE (SINAPIS ALBA L.) PO 4 LETECH SKLADOVÁNÍ. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 198 - 201. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – VISINGEROVÁ, D. Klíčivost a vitalita osiva aster. Zahradnictví, 2009, roč. 7, č. 2009, s. 20 - 21. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. – GREGOVÁ, A. Skladovatelnost osiv zelenin při odlišném skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 52 - 54. ISSN: 1213-7596.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 12, s. 111 - 118. ISSN: 1802-940X.

Osivo a sadba IX. - Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

VÝZNAM ENERGIE KLÍČENÍ PRO HODNOCENÍ KVALITY OSIVA - Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

Speciální fytotechnika - Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2009

 
page foot