| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Honsová, Ph.D. (963)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common rye (Secale cereale L.), semiperennial rye (Secale cereale L. var. multicaule) and triticale (Triticosecale Wittm.), s. 29-42.

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – BEČKA, D. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Sugar beet (Beta vulgaris L. var. altissima) and fodder beet (Beta vulgaris L. var. rapacea), s. 117-146.

HONSOVÁ, H. – MIČÁK, L. Porovnání výsevků jarního ječmene ve vztahu k produkční schopnosti porostu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 97-101.

HONSOVÁ, H. Semenářská hodnota osiva jarního ječmene ve vztahu k polní vzcházivosti. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 102-106.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

HONSOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Klíčivost a vitalita osiva máku ve vztahu k polní vzcházivosti a výnosu. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 120-123.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého žita v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 36-39. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

HONSOVÁ, H. Semenářská hodnota ekologického a konvenčního osiva ječmene. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 26-28. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Polní řepařské dny 2016. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 7-8, s. 211-212. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 73004; Název: Vyšší výsevek jarního ječmene nemusí zajistit zvýšení výnosu -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Z konferencí o cukrové řepě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 2, s. 68-69. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 73006; Název: Z odborných seminářů Zimní školy pěstování cukrovky 2016-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 69733; Název: Udržení kvality osiva ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Nepodceňujme choroby ani škůdce. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 2, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.Porosty zasluhují kvalitní péči. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 2, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 69838; Název: Řepce i máku se na našich polích dařilo-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Cukrovka loni s nižšími výnosy. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 5, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Slunečnice z našich polí stále mizí. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 4, s. 30,32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kukuřice stále s novými možnostmi. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 4, s. 35. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Záleží na kvalitě ochrany rostlin. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 4, s. 37. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70046; Název: Jarní ječmen s novými možnostmi-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Pěstování pšenice a řepky v suchých oblastech. 2016, Agrární obzor, roč. 18, č 1, s. 17. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70048; Název: Z konference o stresech rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Výnosy cukrovky byly nižší. 2016, Agrární obzor, roč. 18, č 1, s. 24-25. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70050; Název: Úspěšné roky pro řepku i mák-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70051; Název: Nad kukuřicí a cukrovkou ve Slovči-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Optimalizace výsevku jarního ječmene. 2016, Agromanuál, roč. 11, č 2, s 88. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70129; Název: Záleží na správném výběru odrůdy -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70146; Název: Konference Mák v roce 2016 byly úspěšné-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70147; Název: Pěstitelská sezóna máku se vydařila-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Jarní ječmen opět potěšil pěstitele. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 9, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.Přeskladnění osiva ječmene může negativně ovlivnit jeho výkonnost. 2016, Vše pro sladovnické ječmeny a chmel, příloha časopisu Agrární obzor, roč. 18, č 2, s. 26-28. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.Porovnání výsevků jarního ječmene. 2016, Vše pro sladovnické ječmeny a chmel, příloha časopisu Agrární obzor, roč. 18, č 2, s. 4-5. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70178; Název: Pečovat o řepku od zasetí po sklizeň-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70179; Název: Pšenice a řepka pro suché oblasti-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70223; Název: Pro co nejvyšší výnosy cukrové řepy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70267; Název: V hnojení a ochraně s novými možnostmi-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70268; Název: Choroby, škůdce a plevele hubit s rozvahou-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy pšenice a řepky pro suché oblasti. 2016, Agrární obzor, roč. 18, č 3, s. 24-25. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70270; Název: Pečovat o řepku po celou vegetaci-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70287; Název: Produkce olejky zřejmě jako loni-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70288; Název: Hnojit je třeba správně-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70318; Název: Novinky v ekologickém zemědělství-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70319; Název: Řepce se i letos daří-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nejen nad porosty pšenice. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 16, s. 40-41. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70334; Název: Nové možnosti pro naše pěstitele-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70335; Název: Nad porosty řepky a ozimého ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70336; Název: Zemědělci, nepodceňujte ochranu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70337; Název: Pravidla pro poskytování podpor se mění-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70338; Název: Výnosy řepky by mohly být nadprůměrné-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vše pro vyšší výnosy cukrové řepy. 2016, Agrární obzor, roč. 18, č 4, s. 26-27. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.Jarní ječmen opět úspěšný. 2016, Agromanuál, roč. 11, č 3, s 82. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70383; Název: Setkání u pokusů s pšenicí ve Slatinách-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Kvalitní péče o porosty se vyplatí. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 18, s. 33-36. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70385; Název: Nové možnosti v ochraně rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70628; Název: Zkouší nové odrůdy řepky-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70629; Název: Řepce olejce věnují maximální péči-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70630; Název: Rozšíří se v tuzemsku topinambur?-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70631; Název: Vsadili na intenzivní technologie-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70632; Název: Přátelské setkání nejen nad pokusy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70633; Název: Pšenici úšpěšně pěstují i množí-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70634; Název: Ruzyňský polní den s novinkami-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70700; Název: Den agronoma poodkryl nové odrůdy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Nad řepkou a pšenicí v Tršicích. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 33, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70702; Název: Máku letos pomohly květnové deště-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70703; Název: O řepce a pšenici do suchých oblastí-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrová řepa letos na větší výměře. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 32, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70705; Název: Setkání na makových polích-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70716; Název: Dvě setkání na makových polích-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70717; Název: Více cukrové řepy na našich polích-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70718; Název: Ruzyňský polní den se vydařil-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70724; Název: Máku u nás opět o něco více-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70725; Název: Nad pokusy s řepkou v Řisutech-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70735; Název: Nad řepkou v Červeném Újezdě-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70737; Název: Setkání nejen nad porosty obilnin-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Polní den nad řepkou a pšenicí. 2016, Zemědělec, roč. 24, č 34, s. 48. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70741; Název: Přátelské setkání nad pokusy s řepkou-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70751; Název: Přátelské setkání u pokusů s mákem-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70789; Název: Ve Slovči se sóji letos dařilo-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 70790; Název: U úspěšných pěstitelů brambor-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 71382; Název: Luskoviny jsou v popředí zájmu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.Luskoviny i u nás nabývají na významu. 2016, Agrární obzor, roč. 18, č 10, s. 24. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 71384; Název: Setkání nejen u kukuřice a cukrovky-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 71644; Název: Ověřují nové možnosti pro cukrovku-- Neexistuje podtyp publikace --

VAŠÁK, J. – HONSOVÁ, H. – PŠENIČKA, P. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výzkum máku pro lepší výnosy semen a ekonomiku produkce. 2016, 15. makový občasník, Mák v roce 2016, 3. 2. - 5. 2. 2016, roč. 15, s. 14-19, ISBN: 978-80-213-2623-1.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání kateder rostlinné výroby v Českých Budějovicích. 2015, Zemědělská škola, roč. 77, č. 5, s. 17-18. ISSN: 1803-8271.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve Vstiši se dařilo pšenici i řepce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 4, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co nového v pěstování máku setého. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 4, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Loni se dařilo obilninám i řepce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 4, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Český mák prochází mnoha změnami. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 1, s. 16-17. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Opět méně slunečnice na našich polích. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 1, s. 32. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Klíčivost a polní vzcházivost může snižovat jednoleté přeskladnění osiva. 2015, In Kompendium 2015, Deset let pro ječmen v praxi 26. – 29.1. 2015, roč. 10, s. 52-54. ISBN: 978-80-213-2542-5.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Návštěva v ruzyňské genové bance. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 6, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dvě konference o cukrové řepě. 2015, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 131, č. 2, s. 64. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrová řepa loni potěšila. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 2, s. 11. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak dále v intenzivním pěstování obilnin?. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 2, s. 16-17. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovce se na našich polích dařilo. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 7, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); U osiva i sadby je základem kvalita. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 10, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nabízejí se široké možnosti ochrany rostlin. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 2, s. 18-19. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úspěšné konference Mák v roce 2015. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Velmi úspěšný rok pro jarní ječmen. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 9, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na ekofarmě se zaměřují na zeleninu. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 8, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ječmen zaznamenal úspěšný rok. 2015, Farmář, roč. 21, č. 3, s. 31-32. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitní ochrana a hnojení = úspěch. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 11, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka a pšenice v suchých oblastech. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 12, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 67115; Název: Cukrová řepa už nebude královnou?-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zimní školy pěstování cukrovky 2015. 2015, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 131, č. 3, s. 102-103. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ječmen stále s novými možnostmi. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 78. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přeskladnění osiva ječmene může zhoršit klíčivost a polní vzcházivost. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 112-113. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výnosy cukrovky se stále daří zvyšovat. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 3, s. 28-29. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování jarního ječmene s mnoha novinkami. 2015, Vše pro sladovnické ječmeny - Agrární obzor, roč. 17, s. 28-29. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitní osivo a sadba je předpokladem příznivých výnosů. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 3, s. 20-21. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve školním podniku rozšiřují chov jerseyského skotu. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 3, s. 64-65. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. 2015, Vše pro sladovnické ječmeny - Agrární obzor, roč. 17, s. 16-18. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úspěšně hospodaří na Kladensku. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 14, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nabízejí se nové možnosti pro pole. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 15, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve Slovči se loni dařilo cukrovce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 15, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Petrovicích rokovali také o řepce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 16, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní setkání nad pokusy s řepkou. 2015, Zemědělská škola, roč. 77, č. 8, s. 11-12. ISSN: 1803-8271.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výnosy cukrovky lze ještě zvýšit. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 17, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekozemědělství s novými pravidly. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 17, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V hnojení a ochraně rostlin nic nezanedbat. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 4, s. 32. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); S jarem na polní pokusy s řepkou. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 4, s. 26-27. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Udělat maximum pro zlepšení krajiny. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 18, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poučné setkání u pokusů ve Slatinách. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 19, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skvělá kampaň, ale horší výhledy. 2015, Farmář, roč. 21, č. 5, s. 45. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rodinný pivovar pod památnou horou. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 20, s. 36. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na návštěvě u zpracovatelů ovoce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 20, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Den plný poznatků aneb řepka v Červeném Újezdě. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 5, s. 22. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stupický přednáškový den s odrůdami Selgenu. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad pokusy s řepkou ve Vstiši. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 22, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve skleníku, na poli i v libosadu. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 49. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rokování o řepce nejen v Řisutech. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 50. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Žichlicích nejen nad ječmenem. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 25, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rokování o řepce nad pokusy ve Vstiši. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 6, s 29. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Původ osiva a výnosy jarní pšenice. 2015, Agromagazín, roč. 16, č. 2, s. 7-10. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Deset let ekologické farmy. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 26, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Petrovicích nad pokusy s řepkou. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 26, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Luskoviny zvyšují výnosy i dojivost. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 26, s. 35. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zaměřili se na ječmen. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 27, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odpady lze využívat pro hnojení rostlin. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 6, s. 17. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Máku je na našich polích opět více. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 6, s. 20-21. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O řepce nad pokusy ve Vstiši. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 6 - příloha, s. 32. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání u řepky v Řisutech. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č 6, s. 40-41. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana přírody stojí v popředí zájmu. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 6, s. 68. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad pokusy s ječmenem a řepkou. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 28, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad pokusy s pšenicí. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 29, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V pěstování máku lze mnohé zlepšit. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s 8-9. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Více máku setého na našich polích. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 30, s. 42. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Humburkách nejen o řepce olejce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 30, s. 46-47. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování máku s novými možnostmi. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 7, s. 24-25. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Geneticky upravená kukuřice má řadu výhod. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 7, s. 31. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vše pro pohodu zvířat v ekochovech. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 7, s. 40-41. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na ekologické farmě je stále co dělat. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 7, s. 63. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kyprův mlýn stále dokáže překvapit. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 34, s. 26. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti pro ekologické pěstitele. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 34, s. 38. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zastavení u pokusů na školním poli. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 32, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad odrůdami řepky v Kolovči. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 32, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Libosad stále něčím překvapuje. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 33, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitelé cukrovky se sešli v Zaloňově. 2015, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 131, č. 7/8, s. 215-216. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání v Zaloňově nejen nad porosty. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 36, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ověřují vhodnost odrůd do sucha. 2015, Zemědělec, 2015, roč. 23, č. 35, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ověřují půdoochranné technologie. 2015, Zemědělec, 2015, roč. 23, č. 37, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad ekologickými pokusy . 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 37, s. 34-35. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rostlinám pomohou aminokyseliny. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 38, s. 35. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Dyníně nejen o ječmenu a řepce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 39, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Brambor bude letos méně než loni. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 41, s. 29-30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sklizňové rekordy letos nepadaly. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 44, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stresům se nevyhnou ani rostliny. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 44, s. 26. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Žně se letos opět vydařily. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 42, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zkušení pěstitelé sóji ve Studeněvsi. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 42, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přeskladnění osiva ovlivňuje vzcházivost i výnos. 2015, Farmář, 2015, roč. 21, č. 10, s. 30-32. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad kukuřičnými hybridy. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 45, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Větší produkce máku než se čekalo. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 46, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti pro cukrovou řepu. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 10, s. 14-15. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad kukuřičnými hybridy ve Vstiši. 2015, Agrární obzor, roč. 17, č. 10, s. 20-21. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologický den na poli v Uhříněvsi . 2015, Bio - měsíčník pro trvale udržitelný život, roč. 19, č. 10, s 15-16. ISSN: 1805-3548-29.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nově začali oveřovat i biopšenici. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 48, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Letos se dařilo obilninám i máku. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 50, s. 28. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Školní podnik prochází inovacemi. 2015, Zemědělec, roč. 23, č .50, s. 33-34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad porosty kukuřice a cukrovky. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 11/12, s 44-45. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Péče o rostliny s novými možnostmi. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 52, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 67257; Název: Přeskladněním osiva ječmene mohou klesat některé parametry -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Ekologické osivo jarního ječmene může poskytnout vysoké výnosy . Úroda, 2015, roč. 63, č. 7, s. 24-26. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2015, roč. 63, č. 11, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Přeskladnění osiva může negativně ovlivnit klíčivost a polní vzcházivost jarního ječmene. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 100-104.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Vliv původu osiva na výnosy jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 149-153.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – KONVALINA, P.; idPublikace = 66268; Název: Žito seté (Secale cereale L.), Žito trsnaté (Secale cereale L. var. multicaule) a Tritikale (xTriticosecale Wittm.)-- Neexistuje podtyp publikace --

BEČKOVÁ, L. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – BEČKA, D.; idPublikace = 66486; Název: Cukrová řepa (Beta vulgaris L. var. altissima) a krmná řepa (Beta vulgaris L. var. rapacea)-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého tritikale v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 11-14. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstovaného jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63432; Název: U dobrých hospodářů v Krásné Hoře -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Choroby a škůdce nelze podceňovat. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 8, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dva nejstarší cukrovary byly úspěšné. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 8, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63484; Název: Z konferencí o cukrové řepě-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63556; Název: O řepce a máku na konferencích-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63557; Název: Sladovnický ječmen je perspektivní-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva při ekologickém pěstování jarního ječmene. 2014, Vše pro sladovnocké ječmeny, příloha Agrárního obzoru, roč. 16, s. 18-19. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitní ochrana je základem úspěchu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 12, s. 28. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní hnojení dusíkem pomohlo. 2014, Zemědělec, 2014, roč. 22, č 13, s. 16. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pšenice, řepka mají v suchých oblastech svá úskalí. 2014, Agrární obzor, 2014, roč. 16, č. 3, s. 7. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pšenice a řepka v suchých oblastech. 2014, Zemědělec, 2014, roč. 22, č 16, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ječmen s novými možnosti. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 15, s. 35. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63766; Název: Řepka i letos s pozorností pěstitelů-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Tam, kde se line v kraji mělnickém vůně koření. 2014, Agrární obzor, 2014, roč. 16, č 4, s. 31. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63775; Název: V Humburkách se řepce olejce daří-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 5, s. 27-28. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63854; Název: Setkání nad porosty ve Slatinách-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); K usnadnění výběru odrůd řepky slouží pokusy. 2014, Agrární obzor, roč. 16, č. 5, s. 13. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad řepkou v Červeném Újezdě. 2014, Agromanuál, 2014, roč. 9, č 5, s 69. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Máku je na polích více než loni. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 26, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mák potřebuje pozornost po celou vegetaci. 2014, Farmář, roč. 20, č. 6, s. 31-33. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce máku se letos zřejmě stabilizuje. 2014, Agrární obzor, 2014, roč. 16, č 6, s. 6. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64108; Název: Ekologický polní den na pokusné stanici v Uhříněvsi-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitele máku čeká příznivý rok. 2014, Agromanuál, 2014, roč. 9, č 7, s 62-63. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64110; Název: Dvacetiletá historie nejen s pšenicí-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64111; Název: Úspěšné šlechtění máku v Lešanech-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64112; Název: Dynín dobývá obilí, řepka a skot-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64122; Název: Porosty řepky slibují vysoké výnosy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64123; Název: Sladovnický ječmen a řepka na červnových polních dnech-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nadějné pokusy s řepkou ve Vstiši. 2014, Zemědělec, 2014, roč. 22, č 34, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jubilejní Den agronoma v Zaloňově. 2014, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 130, č. 7/8, s. 218-219. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na samotě u ekologických hospodářů. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 37, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64275; Název: V Krásné Hoře se o krávy dobře starají-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Libosad slouží k výuce i výzkumu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 36, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64360; Název: Nezapomínají na luskoviny-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64361; Název: Zaměřují se na rostlinnou výrobu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 64362; Název: Novou odrůdu máku představili v Lešanech-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Parametry osiva jarních obilnin z rozdílných přírodních podmínek. 2014, Úroda, roč. 62, č. 10, s. 18-19. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65146; Název: V polní botanické zahradě a na květnaté louce-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ministr si prohlédl pokusy s cukrovkou ve Slovči. 2014, Agrární obzor, roč. 16, č. 10, s. 5. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na návštěvě ve společnosti Rostěnice a.s. 2014, Agrární obzor, roč. 16, č. 10, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65164; Název: Úroda brambor s velkými nadějemi-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti moření osiva sóji. 2014, Agrární obzor, 2014, roč. 16, č 10, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad pokusy s cukrovkou ve Slovči. 2014, Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 130, č. 11, s. 344-345. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65167; Název: Setkání nad pokusy s cukrovkou ve Slovči-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Transfer znalostí vědy a výzkumu do praxe. 2014, Zemědělská škola, 2014, roč. 77, č. 3, s. 10-11. ISSN: 1803-8271.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65170; Název: Setkání pěstitelů brambor ve Vlašimi-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chrášťany nejen o řepce a pšenici. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 46, s. 28. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65172; Název: Polní dny „Sója 2014“ -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 65189; Název: U moravských vinařů poblíž hranic-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad pokusy s cukrovkou ve Slovči. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 50, s. 21. ISSN: 1211-3816.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka olejka opět lámala rekordy. 2014, Agrární obzor, roč. 16, č. 12, s. 1-2. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63031; Název: Řepka olejka lámala rekordy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti ošetření máku se zužují. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 4, s. 23-24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologické moření osiva jarní pšenice. 2014, Agromagazín, roč. 15, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63366; Název: Za novými poznatky v ochraně rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva jarního ječmene. 2014, Kompendium 2014, Technologie sladovnického ječmene – Ječmen na rozcestí 27. – 30.1. 2014, roč. 9, s. 28-30. ISBN: 978-80-213-2441-1.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přeskladněním osiva ječmene klesá klíčivost a polní vzcházivost. 2014, Úroda, 2014, roč. 62, č 2, s. 23-26. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63415; Název: Výnos cukrovky je na vysoké úrovni-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63416; Název: Vinaři v Chloumku mají co nabídnout-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 63417; Název: Plodinám se dařilo na lehkých půdách-- Neexistuje podtyp publikace --

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Speciální odrůdy zvyšují produkci bioplynu. 2013, Energie 21, roč. 6, č. 6, s. 14-15. ISSN: 1803-0394.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biomasa je stále v popředí zájmu. 2013, Alternativní energie, roč. 16, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1803-0394.

HONSOVÁ, H. Moření osiva zlepšuje polní vzcházivost a může zvýšit i výnos. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 98-103.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 79-82.

MIČÁK, L. – HONSOVÁ, H. Vliv jednoletého přeskladnění osiva na produkční schopnost jarního ječmene. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 124-128.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ, J. Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství, Cereal seed production in organic farming, organic farming, cereals, seed quality and production, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, osivo obilnin v EZ, MZE 5/2013-17252, zvýšení výnosů obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-7427-146-5, 60 s.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Biologické moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Polní vzcházivost a výnosy nahého ovsa podle původu osiva. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 60593; Název: Ekologicky pěstovaný jarní ječmen ovlivňuje především počasí -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Produkční schopnost osiva ovsa různého původu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přeskladněním osiva ječmene výrazně klesá polní vzcházivost. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 1, s. 1-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Moření osiva může zvýšit polní vzcházivost i výnos ječmene. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 1, s. 5-6. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělská půda i k výrobě energie. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 4, s. 47. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitelé řepky se sešli v Hluku. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č 1, s 32-33. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pro vysoké výnosy cukrovky s kvalitními odrůdami. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 1, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 59872; Název: Nové poznatky o řepce a máku-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přeskladnění osiva sladovnického ječmene. 2013, In: Kompendium 2013 ke konferenci Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita, 11.-14. 2. 2013, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora a další. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 50-51, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohlo by být pěstování obilnin ještě ziskovější?. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 2, s. 1-2. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování silážní kukuřice jako vstupní suroviny. 2013, Energie 21, 2013, roč. 6, č 1, s.18-19. ISSN: 1803-0394.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důsledky přeskladnění osiva ječmene. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 2, s. 58-60. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti pro kukuřici ve Slatinách. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 8, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Z konferencí pěstitelů cukrovky v Čechách. 2013, Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č 2, s. 64-65. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitelé cukrovky dohání Francii. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 11, s. 33. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 59991; Název: Intenzifikace rostlinné výroby-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zamyšlení nad naším ovocnářstvím. 2013, Vinař-Sadař, 2013, roč. 9, č 1, s. 58. ISSN: 1804-3054.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovce prospívá dlouhá vegetace. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 12, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce cukrovky stále roste. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 12, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Agru Slatiny ověřují nové technologie. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 3, s. 1-2. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Moření osiva ječmene může kladně ovlivnit polní vzcházivost i výnos. 2013, Vše pro sladovnické ječmeny, pravidelná příloha Agrárního obzoru, 2013, roč. 15, č 3, s. 2-4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové technologie pro cukrovou řepu. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 13, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrové řepě maximální péči po celou vegetaci. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č 3, s 74-75. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ze zimní školy pěstování cukrovky 2013. 2013, Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č 3, s. 105-107. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sladovnický ječmen je perspektivní. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 4, s. 23-25. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka má nakročeno k vysoké úrodě. 2013, Řepka, odborná příloha časopisu Úroda, 2013, roč. 61, č 4, s. 27. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Humburkách nad pokusy s řepkou. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 15, s. 26. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na semináři o řepce a ochraně. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 15, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porosty řepky vyžadují náležitou péči. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 4, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pečovat o porosty řepky. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 5, s. 36-37. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Tradičně nad pokusy s řepkou ve Vstiši. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 19, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pro vysoké výnosy udělat maximum. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 19, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka by letos mohla být rekordní. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 5, s. 1-2. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sladovnický ječmen bude i nadále perspektivní. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 3, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pro pšenici a řepku udělat maximum. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 3, s. 9. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technologie pro vysoké výnosy cukrovky. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 3, s. 11. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Den výživy rostlin a agrotechniky opět v Ruzyni. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 3, s. 12. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad porosty pšenice ve Slatinách. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 20, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polsko-česká konference o řepce. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 21, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání polských a českých pěstitelů řepky. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 5, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); O výživě rostlin ve Slatinách na Jičínsku. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 5, s. 5. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Tradiční seminář Selgenu s výročím firmy. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 5, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti při pěstování jarního ječmene. 2013, Vše pro sladovnické ječmeny, pravidelná příloha Agrárního obzoru, 2013, roč. 15, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Intenzifikace a pěstitelské technologie. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 6, s. 1-3. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O řepce v Petrovicích. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 6, s. 2-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); U úspěšných pěstitelů v Polsku. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 22, s. 31. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Řisutech nad pokusy s řepkou. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 24, s. 27. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Maková pole jsou různě kvalitní. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 25, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Strategická komodita je jarní ječmen. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 26, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kukuřice s novými možnostmi. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 6, s. 6. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Maková pole vyžadují stálou péči. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 6, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dejme našemu chmelu nové možnosti. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 6, s. 10. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Moření osiva jarního ječmene může zvýšit polní vzcházivost i výnos. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 33-36, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření biologického moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a jarního ječmene. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 27-32, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování ječmene s novými možnosti. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 7, s. 1-2. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlhké a chladné jaro máku neprospělo. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č 7, s 60-61. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitu osiva ovlivňuje jeho původ daný podmínkami pěstování. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 7, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porosty řepky zatím slibují nadprůměrné výnosy. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 7, s. 53-54. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekofarma zaměřená na zeleninu. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 29, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad porosty pšenice v Zaloňově. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 29, s. 43. ISSN: 1211-3816.

KETTNEROVÁ, M. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polní dny nabité zajímavostmi. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 29, s. 45. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologická farma leží na samotě. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 28, s. 19. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti ochrany pro chmel. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 28, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); U pěstitelů na Plzeňsku. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 27, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Brambor se letos sklidí méně. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 31, s. 20-21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv moření osiva pšenice na klíčivost při umělé infekci houbami rodu Fusarium. 2013, Agromagazín, 2013, roč. 14, č 9, s. 6-7. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O řepce a pšenici v Humburkách. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 35, s. 26. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Chrášťanech nad řepkou a pšenicí. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 34, s.34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologický den na pokusné stanici v Uhříněvsi. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 8, s. 37-38. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pšenice byla hlavním tématem akce. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 32, s. 31. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příběh potravin. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 7, s. 22. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Na poli o řepce a pšenici. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 7, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové technologie a agrotechnika stabilizující produkci. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 8, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mezerovitost porostů brambor a suchá fómová hniloba. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 9, s. 58-60. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); U šlechtitelů brambor ve Velharticích. 2013, Farmář, 2013, roč. 19, č 9, s. 37-38. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na farmě, kde pečují také o krajinu. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 37, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve Skaličce se věnují také sóji. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 38, s. 20. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nejen nad porosty kukuřice. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 39, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve Studeněvsi od sóji neustoupí. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 9, s. 6. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky zlepší vitalitu osiva sóji. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 9, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rokování nad kukuřicí ve Vstiši. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 42, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pokusná stanice se věnuje i ekologii. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 42, s. 29. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jubilejní přehlídka hybridů kukuřice. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č 44, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 61393; Název: Nad pokusy s cukrovkou ve Slovči-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovky se letos sklidí méně. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 11, s. 38. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 61395; Název: S pestrým sortimentem odrůd brambor-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polní dny „Sója 2013“ . 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č 10, s. 7. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 61832; Název: Na části ploch ověřuje podnik odrůdy-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana brambor na semináři VÚB v zájmu pěstitelů. 2013, Agrární obzor, 2013, roč. 15, č. 11, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 61834; Název: Setkání u cukrové řepy ve Slovči-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Posouzení kvality osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 12, s. 12-14. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 62115; Název: Široká škála kukuřičných hybridů-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 62116; Název: Biomasa bude stále v popředí zájmu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Klíčivost mořeného osiva pšenice infikovaného houbou Fusarium. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – CHALOUPSKÝ, R. Influence of seed's biological traits of oat on next seed generation in organic farming . Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 2, s. 551-555. ISSN: 1459-0255.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Ekologické osivo jarního ječmene se zcela vyrovná konvenčnímu. ..., 2012, roč. 60, č. 11, s. 20-22.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Vliv osiva na polní vzcházivost a výnos pšenice dvouzrnky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54401; Název: Vliv moření osiva jarního ječmene na vzcházivost a výnos-- Neexistuje podtyp publikace --

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ječmen v pokusech příjemně překvapil. 2012, Úroda, 2012, roč. 60, č. 1, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mořením osiva ječmene k vyšším výnosům. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 53-54, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54405; Název: Siláž musí být co nejkvalitnější-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54406; Název: Úspora hnojiv při pěstování ozimé pšenice-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54408; Název: Nové přípravky rostliny spolehlivě ochrání-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54531; Název: Možnosti pro výrobu bioplynu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Moření osiva jarního ječmene může zvýšit výnos. 2012, Vše pro sladovnické ječmeny - příloha časopisu Agrární obzor, roč. 14, s. 13-15. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54634; Název: Plodiny pro bioplyn - tradiční i netradiční-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 54909; Název: V Chrášťanech nad řepkou a pšenicí-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologické moření osiva může zvýšit polní vzcházivost. 2012, Úroda, roč. 60, č. 9, s. 16-17. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polní den v Praze-Troji. 2012, Zahradnictví, roč. 11, č 10, s. 23. ISSN: 1213-7596.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seed health status on follow-up oat seed generation produced in organic farming. 2012, In: Abstracts - The 9th International Oat Conference. 20.–23.6.2012, Beijing, China. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2012, p. 50, WRD.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 56307; Název: Nad pokusy s řepkou a pšenicí -- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Největší seminář o řepce. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 1, s 30-31. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. – KŘOVÁČEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – HAMOUZ, K. Katalog plodin - rozšíření, Crop catalogue - extension, catalogue, special and small-scale crops, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Katalog plodin, ČZU, KRV, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://krv.agrobiologie.cz/atlas/

HONSOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – BEČKA, D. – HEJNÁK, V. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Technologies and varieties of fodder beet in organic farming, s. 71-90.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 50504; Název: Vliv moření osiva jarního ječmene na polní vzcházivost a výnos-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 50505; Název: Produkce ekologicky pěstovaného jarního ječmene značně kolísá-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2011, roč. 59, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1041-2905.

HNILIČKA, F. – HNILIČKOVÁ, H. – HONSOVÁ, H. Genotypové rozdíly v obsahu energie krmné řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 26-29. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Kvalita bulev vybraných odrůd krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 7/8, s. 232-234. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. – CHLÁDKOVÁ, P. Zvýšení klíčivosti semen rodu Echinacea pomocí stratifikace. Úroda, 2011, roč. 59, č 11, s. 54-56. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 52388; Název: Ročník a odrůda při produkci ekologického jarního ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 52389; Název: Moření osiva jarního ječmene může zvýšit polní vzcházivost i výnos-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka na mezinárodním kongresu. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 13-14, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstujme nadále mák, radí odborníci. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 13-14, s. 21. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. – CHALOUPSKÝ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrová řepa v novém muzeu. 2011. Farmář, roč. 17, č 3, s.83. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Louka plná květů má řadu předností. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 19, s. 17. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Historie i současnost na polním dnu Selgenu. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 9-10, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poučné setkání ve Stupicích. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 6, s 21. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co nejlepší péči porostům řepky. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 5, s 62. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čeští pěstitelé řepy mají rezervy. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 23 s. 26. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polní kázání nad řepkou. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 11-12, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové metody pěstování jarního ječmene. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 11-12, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Návštěva u chovatelů českých strak. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 26, s. 30. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na návštěvě u úspěšných pěstitelů. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 28, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Péče o řepku se vyplatí. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 7, s 44. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad porosty ječmene a řepky. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 29, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na Benešovsku se řepce stále daří. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 7-8, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na malé ekofarmě se také šlechtí. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 31, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kukuřice pro široké využití. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 3, s. 2-5. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co nejlepší péči porostům. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 3 s. 5-7. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání příznivců ekologického zemědělství. 2011. Úroda, roč. 59, č 8, s. 42-44. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CHLÁDKOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti zvýšení klíčivosti osiva rodu Echinacea stratifikací. 2011. Zahradnictví, roč. 10, č 8, s. 28-29. ISSN: 1213-7596.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úspěšný zemědělský podnik na Vysočině. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 3, s. 7-9. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovka s množstvím novinek. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 3, s. 7-9. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úspěšně hospodařit lze i ekologicky. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 4, s. 2-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Konference nejen o stresech. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 4, s. 4-6. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnost uspořit hnojiva při pětování ječmene. 2011. Farmář, roč. 17, č 5, s.32-33. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nepodcenit ochranu porostů. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 9, s. 24. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mák má u nás stále nové možnosti. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 3-4, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nabídka přípravků s mnoha novinkami. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 3-4, s. 9. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti pěstitelům nejen pro jaro. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 3-4, s. 10. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úspora hnojiv pomocí aplikace lignohumátu. 2011. Magazín Agrárního Obzoru - Vše pro sladovnické ječmeny, roč. 13, s. 14-15. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana rostlin s novými poznatky. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 1, s. 15. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zaostřit pozornost na využití rezerv při pěstování cukrové řepy. 2011. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 127, č 3, s. 87. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co pomůže cukrovce. 2011. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 127, č 4, s. 121. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dvě úspěšné konference o cukrovce. 2011. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 127, č 2, s. 50. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosperující olejniny. 2011. Zemědělský týdeník, roč. 14, č 2, s. 6-7. ISSN: 1212-2246.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mák v roce 2011. 2011. Zemědělský týdeník, roč. 14, č 9, s. 6-7. ISSN: 1212-2246.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovka loni nepotěšila. 2011. Zemědělský týdeník, roč. 14, č 11, s. 10-11. ISSN: 1212-2246.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Společná zemědělská politika s otazníky. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 7-8, s. 1-2. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobré hospodáře najdete ve Vstiši. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 3, s. 22. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cukrovka s novými poznatky. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 1-2, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Olejniny na tradičních konferencích. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 1-2, s. 5. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Návštěva ve školním lesním podniku. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 5, s. 21. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Krmivo i zdroj energie. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 10, s. 39. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní řepka na vyzimované plochy. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 11, s. 31. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové metody na ekologické farmě. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 12, s. 32. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Po zimě oslabené porosty volají o pomoc. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 5-6, s. 8. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zastavení na biofarmě. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 18, s. 18. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitní osivo jako základ dobré úrody stále podceňováno. 2011. Úroda, roč. 59, č 4, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování sladovnického ječmene se i nadále vyplatí. 2011. Úroda, roč. 59, č 4, s. 22-23. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Při kultivaci krajiny pomůže i energetický šťovík. 2011. Energie 21, roč. 3, č 2, s.8-9. ISSN: 1803-0394.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti úspory hnojiv při pěstování pšenice a ječmene. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 8, s 46-47. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Návštěva ve vinařství s naučnou stezkou. 2011. Vinař-Sadař, roč. 7, č 4, s. 36-37. ISSN: 978-80-87091-06-7.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání v Havlíčkově Borové. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 15-16, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vydařený polní den mezi odrůdami brambor. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 15-16, s. 5. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobří hospodáři v Rostěnicích . 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 15-16, s. 6. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Klíčivost a vitalita osiva jarního ječmene ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2011, s. 21-22, CST.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 50958; Název: Úspora hnojiv při pěstování ječmene pomocí aplikace lignohumátu-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V kukuřici s novými i osvědčenými hybridy. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 1, s. 2-5. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak maximalizovat ziskovost pěstování obilnin. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 1, s. 7-8. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv kvality osiva na výnosy ekologicky pěstovaného ječmene. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 2, s. 2-5. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologickému ječmeni se loni dařilo. 2011. Úroda, roč. 59, č 3, s. 34-37. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mák v roce 2011. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 3, s 62. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Na exkurzi u dobrých hospodářů. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 36, s. 34. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); U úspěšných pěstitelů zelí. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 7, s. 2-3 ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V Olešné nad porosty brambor. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 7, s. 1-3. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); V úspěšném zemědělském podniku. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 5, s. 1-3. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Setkání nad odrůdami řepky. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 5, s. 2-4. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nad porosty ječmene a řepky. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 6, s. 1-3. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mezinárodní kongres o řepce. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 6, s. 2-3. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polní den u úspěšných pěstitelů. 2011. Agromagazín, roč. 12, č 6, s. 4-5. ISSN: 1214-0643.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bez hnojení a ochrany není výnos a kvalita. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 3-4, s. 20. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nejen nad porosty cukrovky. 2011. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 127, č 7/8, s. 217. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Topinambur k širokému využití. 2011. Úroda, roč. 59, č 9, s. 64. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přátelská setkání nad porosty brambor. 2011. Agromanuál, roč. 6, č 9-10, s 43. ISSN: 1801-7673.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ekologicky od zrna až po chleba. 2011. Farmář, roč. 17, č 9, s. 64. ISSN: 1210-9789.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Proti erozi i na energetické využití. 2011. Energie 21, roč. 3, č 5, s.14-15. ISSN: 1803-0394.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of year and variety to production of ecologically grown spring barley. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 58-61, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikací humátu v ozimé pšenici lze uspořit hnojiva. 2011. Úroda, roč. 59, č 11, s. 16-17. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Den porovnání kukuřičných hybridů. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 42, s. 23. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setkání nad bramborovými lupínky. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 49, s. 25. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ve Vstiši opět s dobrými výsledky. 2011. Zemědělec, roč. 19, č 48, s. 15. ISSN: 1211-3816.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Obiloviny ekologicky. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 23-24, s. 4. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O olejninách tradičně ve slováckém Hluku. 2011. Agrární obzor, roč. 13, č 23-24, s. 18. ISSN: 1214-1291.

HONSOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možná úspora hnojiv při pěstování jarního ječmene. 2011. Úroda, roč. 59, č 1, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H.; idPublikace = 53351; Název: Dvě setkání nad porosty kukuřice-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Klíčivost a vitalita osiva ječmene ve vztahu k výnosovým prvkům. 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č 3, s. 10-11. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. Zaplevelení a produkce ekologicky pěstované krmné řepy. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 39 - 40. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Vliv ekologického a konvenčního osiva na produkci jarního ječmene. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 16 - 18. ISSN: 0139-6013.

PETR, J. – HONSOVÁ, H. Vztah vývoje ke stupni ozimosti a přezimování u ozimého ječmene. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 20 - 22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Výnosy ekologicky pěstované krmné řepy v závislosti na odrůdě. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 35 - 36. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 360 - 362. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Možnosti úspory hnojiv pomocí aplikace lignohumátu. Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 19 - 20. ISSN: 0139-6013.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. Ekologická pěstební technologie řepy cukrové. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 84 - 87. ISSN: 1210-3306.

Obnovitelné zdroje v popředí zájmu - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Ceny pro nejkvalitnější odrůdy - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Konference o hnojivech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Prosperující olejniny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Nepodceňovat ochranu rostlin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Tradiční setkání pěstitelů řepky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Nové poznatky v ochraně rostlin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

S novými poznatky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Systém výroby slunečnice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Patřičnou péči polním plodinám - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Návštěva v pivovaru - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Jak dál v pěstování řepky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Kukuřice pro široké uplatnění - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Vína s originální certifikací jsou nezaměnitelná - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Nové možnosti nejen v ochraně rostlin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Možnosti využití lignohumátu při pěstování brambor - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Kukuřice na siláž i bioplyn - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Úspěšný Mák v roce 2010 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Mák v roce 2010 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Cukrovka s novými poznatky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Slunečnice bez rekordu - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Cukrová řepa s novinkami - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Možnosti pro luskoviny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Pěstování řepky s novými možnostmi - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Mohou huminové látky nahradit hnůj? - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Nové možnosti v ošetřování révy a sadů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

V cukrovce je stále co zlepšovat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

U cukrovky mnoho novinek pro jaro - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Nové šance pro rostliny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Řepka asi letos nepřekvapí - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Selgen představil letošní novinky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Polní den na šlechtitelské stanici - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Chorobám obilnin je třeba předcházet - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Polní den s řepkou - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Cena pro olejný len - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Ozdobnice čínská - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Sója se musí řádně ošetřovat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Chmel s novými možnostmi - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Širší možnosti pro biozemědělství - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Látky ke zvýšení výnosu i kvality - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Ekologické zemědělství na vzestupu - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Dny zaměřené na řepku - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Polní dny věnované řepce - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Setkání nejen nad porosty řepky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

S řepkou v Petrovicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Polní den v Žiželicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2010

Huminové látky cukrovce prospějí - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D., 2010

Nová metoda hubení hlodavců - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Mikulášský seminář v Červeném Újezdě - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

V Hluku s řepkou a slunečnicí - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Sója pro široké uplatnění - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jarní ječmen v ekologickém a konvenčním zemědelství - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Seminář o ochraně rostlin - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Ceny pro odrůdy řepky - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Ztatý klas pro hnojivo - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Polní dny s řepkou plné poznatků - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jarní polní seminář s novinkami - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Plevele - věčný boj pěstitelů - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jarní ječmen v ekologickém a konvenčním zemědělství - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Rostlinolékařské dny - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Dvě zastavení u kukuřičných hybridů - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jak dále ve výživě rostlin - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Tradiční hodnocení piv - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Kukuřice ve Vstiši - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Bramborářské dny - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Setkání u kukuřičných hybridů - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Není pivo jako pivo - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Setkání na poli ve Slovči - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Seminář mezi odrůdami brambor - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Na biodynamické farmě u sousedů - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Sklizeň kukuřice se nekonala - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Po dvou letech české firmy opět na Feldtage v Německu - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Vydařené polní dny nad porosty obilnin - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Moření osiva a výnosové prvky jarního ječmene - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Oceněné kapalné humatizované hnojivo - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Vydařené polní dny o bramborách - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Dny pro mák se vydařily - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Brambory v Okrouhlici - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Polní dny Sója 2010 - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Zastavení u množitelů brambor - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Brambory s mnoha novinkami - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Ekologický den v Uhříněvsi - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Den pro mák - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

O řepce v Humburkách - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Porosty brambor v Hořicích - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jarní ječmen ekologický a konvenční - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Den na zkušební stanici - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Obilnářský den - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Polní den v Chrášťanech - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Setkání nad lupínky - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Jarní ječmen v ekologickém a integrovaném systému pěstování - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Možnosti zvýšení klíčivosti osiva rodu Echinacea stratifikací - Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petra Chládková (externí), Martin Grbavčic Grbavčic (externí), Ing. Miluše Štolcová, CSc., 2010

Podstata možnosti setí máku na podzim - Ing. Hana Honsová, Ph.D., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr.h.c., 2010

Setkání na poli s hybridy kukuřice - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Mezi pokusy s ovocem a zeleninou - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Na Slovensku je také méně brambor - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Setkání u rakouských šlechtitelů - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Nad porosty ječmene a cukrové řepy - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Setkání na zkušební stanici - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Nové možnosti pro cukrovou řepu - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

V cukrovce je stále co zlepšovat - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Cukrová řepa loni potěšila - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Zastavení u cukrové a krmné řepy ve Slovči - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Řepka představuje jistotu pro pěstitele - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Vliv ekologického pěstování a odrůdy na produkci jarního ječmene - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Možnosti úspory hnojiv nejen při pěstování pšenice - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

Nové možnosti v pěstování chmele - Ing. Hana Honsová, Ph.D., 2010

PRODUKČNÍ SCHOPNOST EKOLOGICKÉHO OSIVA JARNÍHO JEČMENE - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

VLIV KVALITY OSIVA JEČMENE NA VÝNOSOVÉ PRVKY - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vliv kvality osiva ječmene na výnosové prvky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Produkce ekologicky pěstovaného ječmene - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ecological growing of fodder beet - Ing. Honsová Hana, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2009

PODSTATA MOŽNOSTI SETÍ MÁKU SETÉHO NA PODZIM - prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

HONSOVÁ, H. – PAZDERKOVÁ, M. Významné choroby hrachu. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 76 - 77. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Produkce ekologicky pěstovaného jarního ječmene není stabilní. Úroda, 2009, roč. 57, č. 3, s. 37 - 38. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Vliv ročníku, původu osiva a odrůdy jarního ječmene na výnos . Úroda, 2009, roč. 57, č. 3, s. 40 - 41. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Možnosti pro pěstitele cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 42 - 44. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Poučný seminář nejen o cukrové řepě v Loučeni. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 62 - 63. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Virové choroby představují vážný problém. Úroda, 2009, roč. 57, č. 4, s. 10 - 11. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Obsah chlorofylu v listech ekologicky pěstované krmné řepy a cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 177 - 179. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. – PAZDERKOVÁ, M. Semenářská hodnota hrachu podle odrůdy a původu osiva. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 59 - 61. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – PAZDERKOVÁ, M. Dusíkaté látky v semenech hrachu podle odrůdy a původu osiva. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 46 - 47. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – PAZDERKOVÁ, M. Kvalita hrachu v závislosti na odrůdě a původu osiva. Úroda, 2009, roč. 57, č. 9, s. 50 - 53. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. Ekologickou řepku lze vypěstovat. Úroda, 2009, roč. 57, č. 9, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. Výnosy ekologicky pěstované krmné řepy. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 175 - 178. ISSN: 0139-6013.

PETR, J. – HONSOVÁ, H. Podstata ozimosti máku setého. Úroda, 2009, roč. 57, č. 11, s. 32 - 34. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. Obsah vybraných prvků v bulvách ekologické krmné řepy a cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 317 - 319. ISSN: 1210-3306.

HONSOVÁ, H. Konference Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

Setkání pěstitelů řepky v Hluku - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Představení odrůd cukrovky v Bezně - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vinné révě se v Praze daří - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Možnosti pro energetické rostliny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Šance pro energetické a průmyslové rostliny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Racionální použití fosforečných hnojiv - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Jak na choroby a škůdce - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Prosperující olejniny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Prospěšné látky v bramborách - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na jaře bude určitě z čeho vybírat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pokusy pro ekologické zemědělství - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Koně, zubři i víno s dávnými kořeny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pravidla v ekologickém zemědělství - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Seminář pro pěstitele cukrovky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Čisticí stanice si stále vede dobře - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Jak pěstovat obilniny v prostředí kolísajících cen - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

V Lánech umějí hospodařit - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Velký výběr pro agronomy nejen pro jaro - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Výnosy ekologicky pěstovaného ječmene kolísají - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Lupina v pokusech na Slovensku - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ziskové pěstování obilnin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Brambory u nás ustupují - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání pěstitelů cukrovky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Aktuální trendy ochrany - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Unikátní faremní chov - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Mák v roce 2009 zaujal - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Kvalita řepky, slunečnice a máku - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Huminové látky prospívají - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pěstitelé cukrovky mohou vybírat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bayer Expert forum v Praze - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Přínosný seminář nejen o cukrovce - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Úspěšná konference Osivo a sadba - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Jak v pěstování máku v roce 2009 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Mák v roce 2009 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nepřeberný výběr pro pěstitele - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Šlechtění brambor s dlouhou tradicí - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Jubilejní veletrh BioFach - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Osivo a sadba - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pro kvalitní sladovnický ječmen - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

BioFach ani letos nezklamal - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vše se odvíjí od kvality - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Semináře pro pěstitele řepky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Návštěva u německých šlechtitelů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na trhu je velký počet přípravků - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Konference Osivo a sadba zaujala - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Úspěšné silážování kukuřice a jetelovin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Přibyly další odrůdy mnoha olejnin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Konference nejen o stresech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Den výžiny a agrotechniky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Možnosti konzervace pícnin - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pěstitelé mají z čeho vybírat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Poučný jarní polní seminář ve Stupicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Seminář nejen o správném silážování - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Významná sladovna v Polabí - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den nezkazilo ani chladno - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nové odrůdy ve Stupicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pozornost porostům ozimé řepky se vyplatí - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Cukrovka - naše tradiční plodina - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

15 let chovu plemene gasconne - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Úskalí ekologického zemědělství se dají překonat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Poučný ekologický seminář - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den v Nabočanech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Sladovnickému ječmenu se dařilo - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den ve Vstiši - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Jarní seminář ve Stupicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den byl ve znamení žluté - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pestrá nabídka pro vegetaci - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pozor na hlízenku - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Výnosy ječmene při ekologickém a konvenčním pěstování - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den v Červeném Újezdě - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nové možnosti pro chmel - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den na ČZU - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Řepařské dny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den o pšenici - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Olejniny v Chorušicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ekologický seminář pro všechny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vína z Chloumku chrání známka - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání v Hrušovanech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Deváté Naše pole - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Zajímavá setkání nad porosty pšenice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ekologický seminář s ochutnávkou - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bioakademie 2009 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Řepka a pšenice v Chrášťanech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den v Humpolci - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Dny pro mák 2009 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vydařený polní den v Chrášťanech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní porovnání dvou technologií - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Řepařské dny v Bezně plné informací - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Užitečné informace ze dne s řepkou - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Dny pro mák 2009 zaujaly - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

V Rostěnicích umějí hospodařit - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ekologický den v Uhříněvsi - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání nad porosty brambor - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den o bramborách - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nejvíce odrůd máku na jednom poli - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na návštěvě v Hořicích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vydařený polní den mezi odrůdami brambor - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Ekologický den mezi kapkami deště - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Tradiční setkání v Hrušovanech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bioakademii 2009 navštívili hosté z mnoha zemí - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

V Hrotovicích jsou dobří hospodáři - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na návštěvě u pěstitelů va Velharticích - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

O pšenici mezi kapkami - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Zastavení na rakouské ekofarmě - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Návštěva na ekofarmě u hraběte - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

O přednostech brambor a novinkách - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na zeleninové ekofarmě u sousedů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní dny nad porosty brambor - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní dny Sója 2009 - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání pěstitelů kukuřice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Seminář nad bramborovými chipsy - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Polní den s ochutnávkou lupínků - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

GMO cukrovka se v USA rozšiřuje - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání s pětapadesáti hybridy kukuřice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Za bramboráři v Senožatech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Zlatý klas pro odrůdu Bella - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Předplodinová hodnota sóji luštinaté je vysoká - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

V Choustníku zaměřeno na bramborové lupínky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bioplynová stanice v Olešné již v provozu - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Zastavení u množitelů brambor - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Plevele v pšenici - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bramboráři v Senožatech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání nejen u kukuřice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vše pro brambory - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Brambory skloňované ve všech pádech - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na porosty brambor se snášel déšť - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

U bramborářů na Vysočině - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Brambory pro mnohostranné využití - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nové možnosti proti zaplevelení ozimé pšenice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Zhodnocení řepky nejen v Červeném Újezdě - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Obiloviny ve výživě zvířat - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání na pokusné stanici - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Seminář v Lukavci - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Brambory všech užitkových směrů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vinařské středisko v Chloumku má co nabídnout - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Vínu se na území Prahy daří - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Bramborářské dny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání u kukuřice, čiroku a cukrovky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Konference k jubileím - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Kukuřice pro široké využití - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Setkání pěstitelů řepky - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na kvalitě krmiv záleží - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Výzkum prasat na stanici v Ploskově - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Rostlinolékařské dny - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Biomasa a energetika - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

U vinařů poblíž rakouské hranice - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Nově proti plevelům v ozimé pšenici - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Na pokusných plochách univerzity - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Tradiční setkání rostlinolékařů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Kvalitní víno od našich slovenských sousedů - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Pravidelná konzumace jablek prospívá zdraví - Ing. Honsová Hana, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot