| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Karel Hamouz, CSc. (961)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – **KASAL, P. Chlorogenic acid content in potato tubers with colored flesh as affected by genotype, location and long-term storage. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 7, s. 355-360. ISSN: 1214-1178.

JANATOVÁ, A. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – HAMOUZ, K. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Yield and cannabinoids contents in different cannabis (Cannabis sativa L.) genotypes for medical use. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2018, roč. 112, č. February, s. 363-367. ISSN: 0926-6690.

**GLOSEK-SOBIERAJ, M. – **CWALINA-AMBROZIAK, B. – HAMOUZ, K. The Effect of Growth Regulators and a Biostimulator on the Health Status, Yield and Yield Components of Potatoes (Solanum tuberosum L.) . Gesunde Pflanzen, 2018, roč. 70, č. 1, s. 1-11. ISSN: 0367-4223.

**RYTEL, E. – **TAJNER-CZOPEK, A. – **KITA, A. – **KUCHARSKA, A. – **SOKOL-LETOWSKA, A. – HAMOUZ, K. Content of anthocyanins and glycoalkaloids in blue-fleshed potatoes and changes in the content of alpha-solanine and alpha-chaconine during manufacture of fried and dried products. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, roč. 53, č. 3, s. 719-727. ISSN: 0950-5423.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – HAMOUZ, K. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na výnos zrna na 7 lokalitách po celé ČR, vegetační sezóna 2017/2018. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2018, 19s. ISBN: ,

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – PIVEC, V. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Changes in anthocyanidin levels during the maturation of color-fleshed potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Food Chemistry, 2017, roč. 237, č. , s. 981-988. ISSN: 0308-8146.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. Yield and resistance of potato cultivars with colour flesh to potato late blight. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 328-333. ISSN: 1214-1178.

**MAZUREK, S. – **SZOSTAK, R. – **KITA, A. – **KUCHARSKA, A. – **SOKÓL-LETOWSKA, A. – HAMOUZ, K. Determination of antioxidant activity and polyphenols content in chips by raman and IR spectroscopy. Food Analytical Methods, 2017, roč. 10, č. 12, s. 3964-3971. ISSN: 1936-9751.

**RYTEL, E. – **TAJNER-CZOPEK, A. – **MIEDZIANKA, J. – **KITA, A. – **NEMŚ, A. – HAMOUZ, K. Acrylamide content in dried coloured-flesh potato products: Effects of drying. International Journal of Food Properties, 2017, roč. 20, č. S1, s. 228-239. ISSN: 1094-2912.

DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Potatoes – applied technologies in organic potato growing, s. 89-116.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. Zastoupení hlíz sadbové velikosti u odrůd s barevnou dužninou. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2017. s. 273-276.

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. Advances in Potato Chemistry and Technology. Oxford: Academic Press Elsevier, 2016, 752s. ISBN 9780128000021. Colored Potatoes, s. 249-282.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – JEDLIČKOVÁ, M. Organic Farming - A Promising Way of Food Production. Rijeka: InTech, 2016, 372s. ISBN 978-953-51-2256-2. Potatoes (Solanum tuberosum L.), s. 147-166.

HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – LACHMAN, J.Effect of selected factors on the carotenoid content in potatoes. 2016, Sborník IX Mezinárodní konference Ziemniak spozywczy i przemyslowy oraz jego przetwarzanie, Pawlowice, 9th -11th May, Wroclaw, s. 57-58, ISBN 978-83-923549-8-2.

KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. Carotenoid profile and retention in yellow-, purple- and red-fleshed potatoes after thermal processing. Food Chemistry, 2016, roč. 197, č. Part A, s. 992-1001. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. Carotenoids in potatoes – a short overview. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 474-481. ISSN: 1214-1178.

KITA, A. – BAKOWSKA-BARCZAK, A. – LISIŇSKA, G. – HAMOUZ, K. – KULAKOWSKA, K. Antioxidant activity and quality of red and purple flesh potato chips . LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 62, č. 1 Special Issue, s. 525-531. ISSN: 0023-6438.

NEMŚ, A. – PEKSA, A. – KUCHARSKA, A. – SOKÓL-LETOWSKA, A. – KITA, A. – DROZDZ, W. – HAMOUZ, K. Anthocyanin and antioxidant activity of snacks with coloured potato. Food Chemistry, 2015, roč. 172, č. 1, s. 175-182. ISSN: 0308-8146.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Reply of mulch systems on weeds and yield components in potatoes. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic. 2015, Research and innovations in the crop production, 17.09.2015, Kraków, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddzial w Krakowie and Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersitetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie, 2015. s. 102, ISBN: 978-83-943123-0-5.

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Brambory (Solanum tuberosum L.), s. 123-166.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antioxidační látky v bramborách s odlišnou barvou dužniny. 2014, Sborník XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Mendelova universita v Brně, ISBN 978-80-7375-944-5, s. 42-47.

RYTEL, E. – TAJNER-CZOPEK, A. – KITA, A. – ANIOLOWSKA, M. – KUCHARSKA, A. – SOKÓL-LETOWSKA, A. – HAMOUZ, K. Content of polyphenols in coloured and yellow fleshed potatoes during dices processing . Food Chemistry, 2014, roč. 161, č. 1, s. 224-229. ISSN: 0308-8146.

TAJNER-CZOPEK, A. – RYTEL, E. – ANIOLOWSKA, M. – HAMOUZ, K. The influence of French fries processing on the glycoalkaloid content in coloured-fleshed potatoes. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2014, roč. 238, č. 6, s. 895-904. ISSN: 1438-2377.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 512-517. ISSN: 1214-1178.

KITA, A. – BAKOWSKA-BARCZAK, A. – HAMOUZ, K. – KULAKOWSKA, K. – LISIŇSKA, G. The effect of frying on anthocyanin stability and antioxidant activity of crips from red- and purple-fleshed potatoes (Solanum tuberosum L.). JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2013, roč. 32, č. 2, s. 169-175. ISSN: 0889-1575.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. ..., 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

ŠIMKOVÁ, D. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – VOKÁL, B. Effect of cultivar, location and year on total starch, amylose, phosphorus content and starch grain size of high starch potato cultivars for food and industrial processing. Food Chemistry, 2013, roč. 141, č. 4, s. 3872-3880. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 10, s. 465-471. ISSN: 1214-1178.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – HAMOUZ, K. – PIVEC, V. – VACEK, J. – LACHMAN, J. Influence of flesh colour, year and growing area on carotenoid and anthocyanin content in potato tubers. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2013, roč. 32, č. 1, s. 20-27. ISSN: 0889-1575.

RYTEL, E. – TAJNER-CZOPEK, A. – ANIOLOWSKA, M. – HAMOUZ, K. The influence of dehydrated potatoes processing on the glycoalkaloids content in coloured-fleshed potato. Food Chemistry, 2013, roč. 141, č. 3, s. 2495-2500. ISSN: 0308-8146.

PEKSA, A. – KITA, A. – KULAKOWSKA, K. – ANIOLOWSKA, M. – HAMOUZ, K. – NEMS, A. The quality of protein of coloured fleshed potatoes. Food Chemistry, 2013, roč. 141, č. 3, s. 2960-2966. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Situace a trendy v pěstování brambor v České republice. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 49-54, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – CIMR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověřený postup v ochraně půdy a porostů brambor. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 55-60, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

DVOŘÁK, P. – SCHULZOVÁ, V. – KRTKOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The quality of potato tubers when using a surface mulching. 2013, In: Second International Conference on Organic Food Quality and Health Research, June 5–7, 2013, Warsaw, Poland. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press, 2013, s. 74, WRD. ISBN: 978-83-7583-454-3.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – MIČÁK, L. Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor, Integration of surface mulching in potato cultivation technology, mulch, potato, soil, Colorado potato beetle, Late Blight, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Povrchové mulčování u brambor, 1/2013-17250, Řeší problematiku stabilizace a zvýšení produkce brambor v podmínkách ekologického zemědělství, která současně zachovává či snižuje potřebu přímé ochrany porostů (tj. snižuje spotřebu přípravků na ochranu rostlin)., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 18.07.2013, ISBN: 978-80-213-2389-6, 32 s.

HAMOUZ, K. Brambory. Praha: Profi Press s.r.o., 2013, 160s. ISBN 978-80-86726-54-0. Rané konzumní brambory , s. 106-112.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Yield and quality of potato with a different colour flesh under the conditions of organic farming. 2012, In: VII Konferencja Naukowa, Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie - Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza. 8-10 May 2012, Jugowice, PL, Wroclaw: Unywersytet Przyrodnicy we Wroclawiu, 2012, s. 40-41, EUR. ISBN 83-923549-6-6.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výnos a kvalita brambor s barevnou dužninou. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 11-12, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – CIMR, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; Brambory. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Brambory: odrůdy, složení hlíz, zpracování, výrobky z brambor.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

TAJNER-CZOPEK, A. – RYTEL, E. – KITA, A. – PEKSA, A. – HAMOUZ, K. The influence of thermal process of coloured potatoes on the content of glycoalkaloids in the potato products. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1117-1122. ISSN: 0308-8146.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Effect of mulching materials on potato production in different soil-climatic conditions. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 29, s. 201-209. ISSN: 1222-4227.

HONSOVÁ, H. – KŘOVÁČEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – HAMOUZ, K. Katalog plodin - rozšíření, Crop catalogue - extension, catalogue, special and small-scale crops, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Katalog plodin, ČZU, KRV, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://krv.agrobiologie.cz/atlas/

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Effect of flesh colour on the content of major antioxidants in potato tubers from organic cultivation. Vědecké práce , 2011, roč. 19, č. , s. 19-26. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Differences in anthocyanin content and antioxidant activity of potato tubers with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 10, s. 478-485. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – VACEK, J. Vliv barvy dužniny na antioxidační aktivitu hlíz brambor. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 475-478. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – CIMR, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Obsah antioxidantů a výnos u brambor s různou barvou dužniny. Úroda, 2011, roč. 59, č 11, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah hlavních antioxidantů v ekologicky vypěstovaných bramborách s různou barvou dužniny. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny, Brno, 3.3.2011, Mendelova univerzita v Brně, s. 93-98. ISBN: 978-80-7375-495-2.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (1. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 3, s. 12-15. ISSN: 1211-2429.

TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of seed treatment on the yield and storage of organic potatoes . 2011. In: XVI Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXVIII Sejmik SKN, 12.-13.5.2011, Wroclaw: Unywersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, s. 217, EUR. ISBN: 978-83-7717-046-5.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of mulching materials on the soil temperature, soil water potential, number and weight tubers of organic potatoes. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of flesh colour on the content of major antioxidants in potatoes from ecological growing. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 29-32, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (2. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 5, s. 16-18. ISSN: 1211-2429.

CIMR, J. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of colour flesh and method of cultivation on the content of ascorbic acid and glycoalkaloids. 2011. In: XVI Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXVIII Sejmik SKN, 12.-13.5.2011, Wroclaw: Unywersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, s. 216, EUR. ISBN: 978-83-7717-046-5.

PEKSA, A. – RYTEL, E. – TAJNER -CZOPEK, A. – KITA, A. – MIEDZIANKA, J. – HAMOUZ, K. – SZUMNY, A. Product development & quality assurance. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2011, 296s. ISBN 978-83-7717-068-7. Physicochemical properties of cooked tubers of blue and red potato, s. 144-156.

Biologically active compounds in coloured varieties of potatoes - Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Kotíková Zora; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J., 2010

Differences in abundance of major antioxidants contained in potatoes with variously coloured tuber flesh - prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, J. Vacek (externí), 2010

Growing of the organic potatoes with using of the mulching materials - Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Jaroslav Tomášek, 2010

Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor - Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Jaroslav Tomášek, 2010

Ecological growing of potatoes with using of grass mulch and black textile mulch - Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., 2010

Evaluation of specialty potato varieties growing in Czechia - J. Vacek (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Kateřina Hejtmánková, Dagmar Šimková (externí), 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality - Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality - Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou - prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

VACEK, J. – HAMOUZ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. Evaluation of specialty potato growing in the Czech Republic. Vědecké práce , 2010, roč. 2010, č. 18, s. 15-21. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Effect of location, variety, colour of flesh and way of cultivation on the content of ascorbic acid in potato tubers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 73 - 76. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Differences in the content of major antioxidants contained in potatoes with various coloured tuber flesh. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 253-260. ISSN: 0084-5477.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. Cultivation of organic potatoes with the use of mulching materials. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 95-102. ISSN: 0084-5477.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Topinambur hlíznatý – Helianthus tuberosus L., s. 29 - 49.

ČÍŽEK, M. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Konzumní brambory na poli, zahradě a v kuchyni. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-86940-23-6. s. Složení hlíz bramboru z hlediska lidské výživy, s. 83 - 106.

HAMOUZ, K. Rukověť zahrádkáře. Praha Uhříněves: Vltava-Labe-Press, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-85362-63-3. s. Pěstování brambor za použití netkané textilie a příprava sadby, s. 33 - 36.

Brambory s barevnou dužninou vynikají zvýšeným obsahem antioxidantů - prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J.; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

Pro časnou sklizeň raných brambor fyziologicky starou sadbu - prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2009

Study on the effect of mulching on potato production in organic farming - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Protection from Colorado beetle and Late blight of potatoes in the system of organic farming - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Factors affecting high antioxidant content and activity in novel foods – coloured potatoes, red grapes and wines and minority crops - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Effect of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes in Organic Farming - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black Polypropylene Non-woven Textile as Mulch in Organic Agriculture - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Černá netkaná textilie jako mulč v ekologickém zemědělství - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Vliv povrchového mulčování na velikost hlíz a výnos konzumních brambor v systému ekologického zemědělství - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black PolyPropylene Mulch Textile in Organic Agriculture - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black Polyethylene Mulch Textile in Organic Agriculture - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Speciální Fytotechnika - prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2009

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – ČÍŽEK, M. Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 11, s. 103 - 109. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 12, s. 111 - 118. ISSN: 1802-940X.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Black Polypropylene Mulch Textile in Organic Agriculture. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 116 - 120. ISSN: 1222-5339.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes . Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 121 - 125. ISSN: 1222-5339.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Quality of Coloured Varieties of Potatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 310 - 313. ISSN: 1212-1800.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČÍŽEK, M. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 281 - 287. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 151 - 158. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 169 - 174. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy, stanoviště a hnojení na obsah kyseliny askorbové v bramborách s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 537 - 541. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 315 - 318. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Černá netkaná textilie při pěstování brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 311 - 314. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. VÝNOSY RANÝCH BRAMBOR POD NETKANOU TEXTILIÍ V LETECH S POZDNÍMI MRAZÍKY. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 138 - 141. ISSN: 0139-6013.

ŠEVČÍK, R. – KONDRASHOV, A. – KVASNIČKA, F. – VACEK, J. – HAMOUZ, K. – JIRUŠKOVÁ, M. – VOLDŘICH, M. – ČÍŽKOVÁ, H. The impact of cooking procedures on antioxidant capacity of potatoes. Journal of Food and Nutrition Research, 2009, roč. 28, č. 4, s. 171 - 177. ISSN: 1336-8672.

 
page foot