| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Helena Řezbová, Ph.D. (1863)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2078
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Ing. Helena Řezbová, Ph.D.
Konzultační hodiny v zimním semestru 2017/2018 jsou v úterý od 13 do 14 hodin. Pro studenty, píšící BP a DP jsou konzultační hodiny v úterý od 7:30 do 11:30 hodin. Konzultace k BP a DP jsou možné pouze po objednání na e-mail: rezbova@pef.czu.cz.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. Distribuce produkčních kapacit na trhu zemí EU – kdo vládne současnými kapacitami?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 2, s. 71-77. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – ROVNÝ, P. – PULKRÁBEK, J. – ŘEZBOVÁ, H. – HORSKÁ, E. – URBAN, J. České a slovenské cukrovarnictví – více než dvacet let po rozpadu Československa. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 4, s. 144-149. ISSN: 1210-3306.

MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENKO, E. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 132-138. ISSN: 2146-4138.

MALEC, K. – GOUDA, S. – KUZMENKO, E. – SOLEIMANI, D. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt (2000-2013). International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 199-206. ISSN: 2146-4138.

MAITAH, M. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. European Sugar Production and its Control in the World Market. Sugar Tech, 2016, roč. 18, č. 3, s. 236-241. ISSN: 0972-1525.

ŘEZBOVÁ, H. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. The Economic Aspects of Sugar Beet Production. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS of the 25 th International Scientific Conference 14.09.2016, Praha. PEF, CZU v Praze: CZU v Praze, 2016. s. 327-335.

MAITAH, M. – MURJAN, A. – ŘEZBOVÁ, H. – JEHAR, M. Economic analysis of olive oil production costs as influenced by farm size in syrian coastal region. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. , č. , s. 154-162. ISSN: 2146-4138.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – PACHMANN, A. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. Economics of palm oil empty fruit bunches bio briquettes in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, roč. 6, č. 1, s. 35-38. ISSN: 2146-4553.

ŘEZBOVÁ, H. – GEBELTOVÁ, Z. – ŠKUBNA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASYMETRIE CEN NA TRHU S MLÉKEM. 2015, Asymetrické informace, alokace zdrojů a efektivnost, Recenzovaný sborník původních vědeckých příspěvků z mezinárodní konference, 18.-19.9.2014, Lipno nad Vltavou, Jihočeská universita v Českých Budějovicích..

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropský trh s kvótovaným řepným cukrem – kdo jej kontroluje?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 298-305. ISSN: 1210-3306.

PROCHÁZKA, P. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. Crops Rotation – the Solution of Environmental Problems (a Case Study of Prince Edward Island in Canada). AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 13-23. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. – SVATOŠ, M. Comparison of Agricultural Trade in Selected Groups of Countries – Comparison of Real Results. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1739-1748. ISSN: 1211-8516.

BENEŠOVÁ, I. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – LAPUTKOVÁ, A. EUROPEAN SUGAR MARKET - IMPACT OF QUOTA SYSTEM. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1825-1838. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – ROVNÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); EUROPEAN UNION´S SUGAR MARKET CONCENTRATION UNDER THE SUGAR QUOTA PRODUCTION SYSTEM. 2015, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015 Edited by prof. Asta Raupeliene ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-0916 eISBN 978-609-449-092-7 Article DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2015.110 .

ŘEZBOVÁ, H. – MAITAH, M. – SERGIENKO, O. EU Quota Sugar Market Concentration – the Main Drivers of EU Sugar Market. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 4, s. 131-142. ISSN: 1804-1930.

GEBELTOVÁ, Z. – ŘEZBOVÁ, H. – PLETICHOVÁ, D. Quantification of Changes in the State of the CR Agricultural Land Fund from 2001-2013. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 3, s. 13-25. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 11, s. 365-369. ISSN: 1210-3306.

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ČERMÁK, J. Situace místních akčních skupin ve vybraných zemích EU v programovacím období 2014 - 2020. In THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2014. s. 145-150.

ŘEZBOVÁ, H. – BELOVÁ, A. – ŠKUBNA, O. Sugar beet production in the European Union and their future trends. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 5, č. 4, s. 165-179. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. Analýza vlivu dotací na ekonomické výsledky zemědělských podniků v České republice. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 78-85.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. The Role of Transgenic Crops in the Future of Global Food and Feed. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV., č. 2, s. 49-59. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Impact of Complementary National Direct Payments on Cattle Breeding Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV., č. 4 Special, s. 95-106. ISSN: 1804-1930.

ŽÍDKOVÁ, D. – ŘEZBOVÁ, H. – ROSOCHATECKÁ, E. Analysis of Development of Investments in the Agricultural Sector of the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 1, s. 33-43. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. – MACH, J. Trends of Biotech Crops in Food, Feed, Fiber and Fuel. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 127-138.

ŠIMEK, P. – ŘEZBOVÁ, H. – JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ČERVENKOVÁ, E. Bioplynové stanice v ČR - Jihočeský kraj, Biogas stations - South Bohemia Region, biogas plant, biogas stations, portal map, Google Maps, World Wide Web, Web browser, 2010, JC - Počítačový hardware a software, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa bioplyn - JČ pilot, Prezentace vybraných dat (na základě výzkumu validovaná DB bioplyn. stanic - pilotně JČ) v rámci vlastního mapového portálu, prostředí Google Maps (Google Maps API verze 3 , JavaScript, atd.), dostupnost širokém spektru koncových zařízení., Výzkumně ověřovaná DB bioplynových stanic s přesnou lokací v mapovém portálu. Široké využití pro MZe, MŽP, státní správu, kontrolní orgány, širokou odbornou i další veřejnost., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR (Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení obnovitelných zdrojů energie a environmentálních strategií) - spolupráce na tvorbě, využití, další vývoj., 08.12.2010

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. Faktory ovlivňující investice do zemědělské ekonomiky. Agritech Science, 2010, roč. 2010, č 3, s. 1-11. ISSN: 1802-8942.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SELBY, R. – ŘEZBOVÁ, H. Dairy farm development plans in the EU. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 225-232.

Mezinárodní vědecký seminář „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systému“ - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Comparison of milk production costs among EU members - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2009

Analýza vývoje přímých plateb v České republice - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2009

INVESTIČNÍ AKTIVITY V ZEMĚDĚLSTVÍ ČR - Ing. Žídková Dana, CSc.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2009

Vliv investiční aktivity v zemědělství na strukturu dlouhodobého majetku - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot