| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc. (1155)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

HAKL, J. – **MOFIDIAN, S. – **KOZOVÁ, Z. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Estimation of lucerne yield stability for enabling effective cultivar selection under rainfed conditions. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 4, s. 687-695. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – PISARČÍK, M. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost. In SEED AND SEEDLINGS XIII 02.02.2017, Praha. Power Print Praha Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 176-179.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J.Vliv herní zátěže na kvalitu fotbalových trávníků. 2016, Sborník příspěvků ze semináře IOG ČR, 3. 2. 2016, s. 26-27. .

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

FUKSA, P. – VRABCOVÁ, Z. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam organizace porostu na výnosové parametry silážní kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 84-86. ISSN 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J.Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. 2016, Odborný seminář, 1. 12. 2016, ČZU v Praze.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SKALICKÝ, M.Pastva a zastoupení jetelovin v TTP. 2016, Farmář, roč. 22, č. 4, s. 16-18. ISSN 1210-9789..

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P.; idPublikace = 71756; Název: Optimalizácia termínov kosieb ďatelovín -- Neexistuje podtyp publikace --

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

FUČÍK, P. – ZEMEK, F. – HAKROVÁ, P. – SVOBODOVÁ, M. – ZAJÍČEK, A. – ŠLACHTA, M. – PIKL, M. – DUFFKOVÁ, R. – MRKVIČKA, J. – BYSTŘICKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – SKALICKÝ, M. – HOLUBÍK, O. – MORAVCOVÁ, J. – NOVOTNÝ, J. – SKALICKÁ, J. – PETERKOVÁ, J. – MUSIL, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MATOUŠKOVÁ, V. – BROM, J. – HANUŠ, J. – NOVOTNÁ, K. – HUISLOVÁ, P. Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině, A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity , Cattle grazing, pastures, soil compaction, water quality, plant diversity, pasture invertebrates , 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, CM 2015 PF, Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 12.12.2014, č. osvědč. 5/2014 MZe

ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Akademik Antonín Klečka - zakladatel moderního pícninářství. 2015, Šantrůček, J., 2015: Akademik Antonín Klečka - zakladatel moderního pícninářství. Pícninářské listy, roč. XXI, s. 79, ISBN 978-80-87091-59-3.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výběr travních směsí a zakládání trávníků v zahradách. 2015, Svobodová, M., Šantrůček, J., 2015: Výběr travních směsí a zakládání trávníků v zahradách, Zahradnictví, 4/2015, s. 64-67..

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv doby skladování osiva vojtěšky na jeho klíčivost v závislosti na tvrdoslupečnosti osiva. In Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 126-130.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam škrobu v silážní kukuřici. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 49-55, ISBN 978-80-213-2611-8.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výsevku a rozteče řádků na morfologické ukazatele silážní kukuřice. 2015, X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre, SPU v Nitre, 12. 11. 2015, s. 20-23, ISBN 978-80-552-1421-4..

ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarná inventarizácia porastov ďatelovín. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 5, s. 33-34. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problémy s hrabošom polným. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. 2015, Odborný seminář, 3. 12. 2015, ČZU v Praze.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – FUČÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pastevní využití trvalého travního porostu a jeho složení. 2014, Úroda, roč. 62, č. 12, s. 437-440. ISBN: 0139-6013.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání polní odolnosti k chorobám kořene u českých a zahraničních odrůd vojtěšky seté - lokalita Želešice. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 83-88. ISBN: 978-80-213-2529-6.

ŠANTRŮČEK, J. – VESELÁ, M. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Proč a jak pěstovat jetelovinotrávy na orné půdě. 2014, Krmivářství, 18, (2), s. 46-49, ISSN 1212-9992.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. 2014, Odborný seminář, 4. 12. 2014, ČZU v Praze..

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Vliv vodivosti osiva vojtěšky na jeho vzcházivost v různých půdních podmínkách. In Osivo a sadba XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Česká zemědělská univerzita v Praze. Česká zemědělská univerzita v Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 150-154.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – FUČÍK, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. 2013, Svobodová M., Mrkvička, J., Fučík P., Šantrůček J., 2013: Využití travních porostů a koncentrace živin v píci. Use of grass swards and concentration of nutrients in the forage. Vědecká příloha časopisu Úroda, č. 12, s. 351-355, ISSN 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – KOVÁŘOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav . 2013, Svobodová, M., Šantrůček, J., Kovářová, D., 2013: Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav. Zborník vedeckých prác Ekológia trávneho porastu, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Banská Bystrica 18.-20.3.2013., s. 148-152, ISBN 987-80-89417-48-3.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – JIRMANOVÁ, J. The effect of lucerne seed inoculation on yield and quality of two different varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J. Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na výnosy v sušině a na strukturu porostu vojtěšky seté. 2013, Fuksa, P. (ed): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 98 - 104. ISBN: 978-80-213-2431-2..

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. 2013, Odborný seminář, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha.

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of grass component and the cut order on crude protein fractions in alfalfa . 2013, Bíro D., Šimko M., Zelinková G. (eds.) NutriNET 2013. Sborník z mezinárodní vědecké konference, SPU Nitre, Nitra 12.9.2013, s. 48-52, ISBN: 978-80-552-1065-0..

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. 2013, Šantrůček,J., Hakl, J., Fuksa, P., Svobodová, M, 2013: Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. Naše pole, XVII/9 s. 20-21, ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zakladanie porastov ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., 2013: Zakladanie porastov ďatelovín. Naše pole, XVII/4, s. 26-27. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuksa, P., 2013: Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. Naše pole, XVII/6, s. 44-46. ISSN 1335-2466.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv růstového regulátoru Moddus na produkci fytomasy vybraných kultivarů trávníkových druhů trav v podmínkách nízké světelné intenzity . 2013, Martinek, J., Svobodová, M., Králíčková, T., Šantrůček, J., 2013: Vliv růstového regulátoru Moddus na produkci fytomasy vybraných kultivarů trávníkových druhů trav v podmínkách nízké světelné intenzity. Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických sresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha 13.-14.2.2013, VÚRV Praha - Ruzyně, FAPPZ ČZU v Praze, s. 278-281. ISBN: 978-80-213-2357-5 .

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2012, roč. 48, č. 2, s. 93-97. ISSN: 1212-1975.

HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J. The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání metod stanovení termínu první seče vojtěšky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první seči v závislosti na stáří porostu. 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 60, č. 12, s. 279-282.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na výnosy píce v prvním užitkovém roce . 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 17 – 21. ISBN: 978-80-213-2344-5.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pastva a botanické složení travních porostů. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5. 12. 2012, ČZU v Praze, s. 71-75. ISBN: 978-80-213-2344-5.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213-7596.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. – GALAJDOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růstové charakteristiky vybraných odrůd jetele plazivého v prvních vývojových fázích. 2012, Recenzovaný sborník příspěvků z 12. ročníku konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha 1.-2.2. 2012, ČZU v Praze a VURV v.v.i., Praha - Ruzyně, s. 189-192. ISBN: 978-80-213-2247-9 .

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývin metlice trsnaté v trávníku. . 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 335-338. ISSN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . 2012, Svět zeleně, 2012, roč. 3, č.2, s. 4-6. ISBN: 978-80-87091-21-0.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Parametry osiva ovlivňující vzcházivost vojtěšky. In Osivo a sadba. X. odborný vědecký seminář 10.02.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 190-194.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté. Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první a druhé seči v závislosti na stáří porostu . 2011. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 18 – 23. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polní odolnost českých odrůd vojtěšky seté k chorobám kořene v poloprovozních podmínkách – lokalita Loděnice u Opavy . 2011. Vědecká příloha časopisu Úroda, 59, (12), s. 209 – 212.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. 2011. Odborný seminář, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na akumulaci dusíku v roce založení. 2011. In. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 44 – 48. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 6, s. 258 - 265. ISSN: 1212-1819.

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa - Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv stáří porostu vojtěšky na dynamiku růstu v první seči - Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv očkování osiva vojtěšky seté na aktivitu nitrogenázy v kořenovém systému - Ing. Kamila Mášková, Ing. Josef Hakl, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

The changes in gross energy content in lucerne leave and stems in the first cut - Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tvorba výnosu jetele perského a alexandrijského v první a druhé seči . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.773-776. ISSN: 0139-6013.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na výnos píce a akumulaci dusíku v černozemní půdě . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.789-792. ISSN: 0139-6013 .

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Uplatnění jetele plazivého v porostech s různou intenzitou využívání.. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 485 - 488. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 2, s. 19 - 23. ISSN: 0139-7265.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M.Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009 - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Manažerské a podnikatelské fórum Pelhřimovska a kraje Vysočina - prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

Vliv hustoty porostu a výšky seče na kořenový systém trav - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Změny u osiv českých novošlechtění vojtěšek v průběhu pěti let skladování - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2009

Vliv odolnosti k napadení chorobami kořenového systému na výnos vojtěšky seté v poloprovozních podmínkách - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Hrubá M., 2009

The root morphology of alfalfa in relation to the position of the roots in soil - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

The competition of grass component within alfalfa-grass mixture in the seeding year - Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Pastva – základ produkce kvalitního jehněčího masa - doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Změny obsahu spalného tepla u vojtěšky seté v první seči - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Mášková Kamila; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Hodnocení odolnosti k chorobám kořenového systému v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté v druhém a třetím roce vegetace - Ing. Mášková Kamila; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Speciální fytotechnika Jeteloviny - prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

Speciální fytotechnika Význam a uplatnění pícnin - prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Speciální fytotechnika Pícní trávy - doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

 
page foot