| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (115)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ROUBÍK, H. – LOŠŤÁK, M. – KETUAMA, C. – PROCHÁZKA, P. – SOUKUPOVÁ, J. – HAKL, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Current coronavirus crisis and past pandemics - What can happen in post-COVID-19 agriculture? . Sustainable Production and Consumption, 2022, roč. 30, č. Mar, s. 752-760. ISSN: 2352-5509.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – **NERUŠIL, P. Efficacy of Pythium oligandrum on improvement of lucerne yield, root development and disease score under field conditions. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. December, s. 0-0. ISSN: 1664-462X.

HOLÍK, M. – **KUNZOVÁ, E. – LUDVÍKOVÁ, V. – HAKL, J. Impact of long-term manure and mineral fertilization on accumulation of non-structural carbohydrates in lucerne forage. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

ROUBÍK, H. – LOŠŤÁK, M. – KETUAMA, C. – PROCHÁZKA, P. – SOUKUPOVÁ, J. – HAKL, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Current coronavirus crisis and past pandemics- What can happen in post-COVID-19 agriculture. Sustainable Production and Consumption, 2022, roč. 2022, č. 30, s. 752-760. ISSN: 2352-5509.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **DAJČL, J. – MÍCHAL, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – **NETÍK, Š. Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin, Control of the anaerobic digestion process using raw materials based on substances with a high nitrogen content, particularly legumes, anaerobic digestion; nitrogen; leguminous plants; biogas; fertilizer , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-56343/2022-13123, Podstatným benefitem pěstování jetelovin v porovnání s pěstováním kukuřice je úspora vycházející z fixace dusíku pomocí hlízkových bakterií přítomných u těchto plodin. Autoři této studie se pokusili v tabulce 12 kalkulovat jeho úsporu, přičemž pro vlastní výpočet bylo počítáno s fixací 150 až 200 kg dusíku na hektar a cenou dusíku 21 Kč/kg. Z těchto kalkulací tedy vyplývá, že při pěstování jetelovin lze uspořit minimálně 3 150 Kč až 4 200 Kč na hektar. Neposledním benefitem je též úspora za dopravu a aplikaci hnojiva na pozemku, v potaz je třeba brát i snížení pojezdů zemědělské techniky na pozemku. Tyto úvahy však nebyly při výpočtu kalkulovány, obdobně jako benefit zvýšeného obsahu dusíku v digestátu z jetelovin, který je téměř dvojnásobný v porovnání s obsahem dusíku s využitím kukuřičné siláže při anaerobní digesci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.10.2022,

PACEK, L. – HAKL, J. – PRAČKE, K. – **PAPAJ, V. Metodika strategického zaměření výroby ve zvoleném území s použitím biomasy pro energetické účely, Methodology for agriculture production strategy in a defined region with respect to energy use of biomass, sustainable crop production; biomass; economy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-3093-1, Smlouva o uplatnění metodiky uzavřena s MZe, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, IČO 00020478, Oddělení OZE a environmentálních strategií, Ing. Petr Jílek, tel. 221 812 461 (petr.jilek@mze.cz), smlouva uzavřena dne 14. 5. 2021, Metodika pomocí indikátorů hodnotí diverzitu pěstovaných plodin, živočišnou produkci a bilanci využití biomasy ve zvoleném území., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství MZe, 27.05.2021,

HAKL, J. – **KUNZOVÁ, E. – TOCAUEROVÁ, Š. – **MENŠÍK, L. – **MRÁZKOVÁ, M. – **POZDÍŠEK, J. Impact of long-term manure and mineral fertilization on yield and nutritive value of lucerne (Medicago sativa) in relation to changes in canopy structure. European Journal of Agronomy, 2021, roč. 123, č. February, s. 0-0. ISSN: 1161-0301.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – HREVUŠOVÁ, Z. Efficacy of variable timing of Pythium oligandrum applications on red clover grown under field conditions. Crop Protection, 2021, roč. 149, č. November, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – **DOSTÁLOVÁ, A. – **SKLENÁŘ, J. – **HÁP, I. – **KLEJZAR, T.Separace listů a stonků leguminóz. 2021, Publikace k projektu PRV Separace listů a stonků leguminóz. 1. vydání, ČZU v Praze, 24 s. ISBN: 978-80-213-3134-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root diseases of red clover under field conditions. Crop Protection, 2020, roč. 127, č. JAN 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

HAKL, J. – FUKSA, P. Výnosové pokusy silážní kukuřice 2020. Závěrečná zpráva pro Soufflet Agro a.s.. Praha: Soufflet Agro a.s., 2020, 10s. ISBN: neuveden,

JOCH, M. – **KUDRNA, V. – HAKL, J. – BOŽIK, M. – HOMOLKA, P. – **ILLEK, J. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÝBORNÁ, A. In vitro and in vivo potential of a blend of essential oil compounds to improve rumen fermentation and performance of dairy cows. Animal Feed Science and Technology , 2019, roč. 251, č. 2019, s. 176-186. ISSN: 0377-8401.

HRONCOVÁ, Z. – KILLER, J. – HAKL, J. – TITĚRA, D. – HAVLÍK, J. In-hive variation of the gut microbial composition of honey bee larvae and pupae from the same oviposition time. BMC MICROBIOLOGY, 2019, roč. 19, č. MAY, s. 1-8. ISSN: 1471-2180.

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – **NERUŠIL, P. Relationships between long-term fertilization management and forage nutritive value in grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment, 2019, roč. 279, č. 2019, s. 139-148. ISSN: 0167-8809.

HAKL, J. – **MOFIDIAN, S. – **KOZOVÁ, Z. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Estimation of lucerne yield stability for enabling effective cultivar selection under rainfed conditions. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 4, s. 687-695. ISSN: 0142-5242.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. – **NERUŠIL, P. Biological control in lucerne crops can negatively affect the development of root morphology, forage yield and quality. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 10, s. 477-482. ISSN: 1214-1178.

**KLIMEK-KOPYRA, A. – HAKL, J. – **SKLÁDANKA, J. – **DLUZNIEWSKA, J. Influence of phosphorus nutrition on seed yield and quality of pea (Pisum sativum L.) cultivars across different seasons. Italian Journal of Agronomy /Rivista di Agronomia, 2019, roč. 14, č. 4, s. 208-213. ISSN: 1125-4718.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů jetelovin, The utilization of Polyversum for increasing of yield and stand persistence of forage legume crops, forage crops; Pythium oligandrum; biological control, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-213-2987-4, Smlouva o uplatnění metodiky: Biopreparáty, spol. s r.o., Tylišovská 772/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 25607324, kontaktní osoba Ing. Petr Rubák, tel: 777 673 818, email:rubak@biopreparaty.eu, smlouva uzavřena dne 6.11.2019 , Při aplikaci u jetele lučního byl získán pozitivní výnosový efekt 3 - 10 %, u vojtěšky byl vliv na výnos nekonzistetní. Pro návratnost vkladů při jedné aplikaci přípravku musí dojít ke zvýšení výnosu o 340 kg sušiny na hektar ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZe, Praha, 19.12.2019,

HAKL, J. Separace lístků a stonků leguminóz. Závěrečná zpráva pro Josefa Sklenáře, biofarma Sasov.. Praha: Josef Sklenář, 2019, 10s. ISBN: neuveden,

HAKL, J. Rozdíly v kvalitě píce u sortimentu českých odrůd vojtěšky a u vybraných novošlechtění typu falcata. : Agrogen spol. s r.o., 2018, 5s. ISBN: ,

CUDLÍN, O. – HAKL, J. – HEJCMAN, M. – **CUDLÍN, P. The use of compressed height to estimate the yield of a differently fertilized meadow. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1214-1178.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – BALÍK, J. Use of active microorganisms of Pseudomonas genus during cultivation of maize in field conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1214-1178.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČAŤ, M. – HAKL, J. – STÁDNÍK, L. Relationship between body mass index, body energy reserves, milk, and meat production of original Wallachian sheep. Small Ruminant Research, 2018, roč. 2018, č. 165, s. 131-133. ISSN: 0921-4488.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOFBAUER, M. Water demands and biomass production of sorghum and maize plants in areas with insufficient precipitation in Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 367-378. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

**CUDLÍN, O. – HAKL, J. – **HEJCMAN, M. – **CUDLÍN, P. The use of compressed height to estimate yield of a differently fertilized meadows. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J.Intenzivní pícninářství uprostřed Atlantiku. 2018, fff.

HAKL, J. – PISARČIK, M.Správná organizace porostů vojtěšky. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 7, s. 15 - 17. ISSN: 1211-3816.

HAKL, J. – **DOSTÁLOVÁ, A. – **SKLENÁŘ, J. – **KLEJZAR, T.Evaluation of potential of forage legume leaves as a protein source for organic pig farms. 2018, Proceeding of the 27th General Meeting of the European Grassland Federation, Sustainable meat and milk production from grasslands. 17-21.6.2018, p. 215 - 217. ISBN:978-1-84170-643-6. .

PISARČIK, M. – HAKL, J.Vliv fungicidních přípravků na morfologii kořenového systému a zdravotní stav jetele lučního v prvním vegetačním roce. 2018, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 6. 12. 2018, s. 42 - 51. ISBN 978-80-213-2914-0..

PISARČIKOVÁ, V. – HAKL, J.Možnosti zvýšení využití dusíkatých látek v pícninách prostřednictvím pěstování jetelovinotravních směsí. 2018, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 6. 12. 2018, s. 52-56. ISBN 978-80-213-2914-0..

HAKL, J.Vliv hustoty vojtěšky na výnosy píce v suchých podmínkách. 2018, Úroda, roč. 66, č. 9, s. 66 - 68. ISSN: 0139-6013.

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2017. : Soufflet Agro, 2017, 10s. ISBN: ,

HAKL, J. Hodnocení obsahu křemíku u novošlechtěních srhy říznačky a kostřavy rákosovité ve vztahu ke kvalitě píce. : Výzkumné centrum Selton, s.r.o., 2017, 15s. ISBN: ,

HAKL, J. – PISARČÍK, M. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost. In SEED AND SEEDLINGS XIII 02.02.2017, Praha. Power Print Praha Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 176-179.

HAKL, J. – **LOUČKA, CSC., I. – JIRMANOVÁ, J. – **JAMBOR, V. Influence of genotype, site and year on maize nutritive value - yield relationships. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – HAKL, J. – FANTOVÁ, M. Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2017, roč. 60, č. 2, s. 43-50. ISSN: 0003-9438.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – HAKL, J. – SKALICKÁ, J. – **HRONOVSKÁ, M. Spring (the Krkonoše Mountains National Park, Czech Republic). species diversity in relation to environmental factors. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1935-1945. ISSN: 1589-1623.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – KONEČNÁ, J. Impact of long-term organic and mineral fertilization on lucerne forage yield over 8 year period. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 36-41. ISSN: 1214-1178.

ŠTÝBNAROVÁ, M. – HAKL, J. – BILOŠOVÁ, H. – MIČOVÁ, P. – LÁTAL, O. – POZDÍŠEK, J. Effect of Cutting Frequency on Species Richness and Dry Matter Yield of Permanent Grassland after Cessation of Grazing Management . Archives of Agronomy and Soil Science, 2016, roč. 62, č. 8, s. 1182-1193. ISSN: 0365-0340.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HAKL, J. – HUČKO, B. – DUŠKOVÁ, D. – MAROUNEK, M. In vitro Screening of Essential Oil Active Compounds for Manipulation of Rumen Fermentation and Methane Mitigation. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2016, roč. 29, č. 7, s. 952-959. ISSN: 1011-2367.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s. ISBN: ,

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

HAKL, J. – PROCHÁZKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití intenzivních jílkových směsí. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 7, s. 15 - 16. ISSN: 1211-3816.

HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na výnosy píce a stav porostu vojtěšky seté. 2016, Farmář, roč. 22, č. 6, s. 27 - 29. ISSN: 1210-9789.

HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of long-term fertilization on crude protein fractions of lucerne forage in the first cut. 2016, Proceeding of the 26th General Meeting of the European Grassland Federation, The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. 4-8.9.2016, p. 320 - 322. ISBN:978-82-17-01677-9. .

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biologických přípravků pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů hlavních jetelovin. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, p. 47 - 56. ISBN 978-80-213-2707-8..

FUKSA, P. – VRABCOVÁ, Z. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam organizace porostu na výnosové parametry silážní kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 84-86. ISSN 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie v lučních druzích. 2016, 38. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Pozlovice u Luhačovic, 23.5.-27.5. 2016, s. 125-128, ISBN 978-80-7395-986-9.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J.Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. 2016, Odborný seminář, 1. 12. 2016, ČZU v Praze.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P.; idPublikace = 71756; Název: Optimalizácia termínov kosieb ďatelovín -- Neexistuje podtyp publikace --

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

PANSKÝ, J. – HAKL, J.Vliv hnojení na produkci pastevní píce . 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 42-6. ISBN 978-80-213-2707-8.

DINDOVÁ, A. – HAKL, J.; idPublikace = 71762; Název: Změna sklizňového hmotnostního podílu agrobotanických skupin mezofytního lučního porostu v závislosti na hnojení-- Neexistuje podtyp publikace --

HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. – HAKL, J.Využití indexu fidelity k určení vztahu dvouděložných druhů a přesličky bahenní k trofickému stupni psárkové louky. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 18-24, ISBN 978-80-213-2707-8.

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I.Vliv rozdílných hybridů na kvalitu píce kukuřice. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 30 - 34. ISBN 978-80-213-2707-8..

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vojtěškotrávy poskytují vyšší výnosy píce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 7, s. 12. ISSN: 1211-3816 .

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změna druhového složení vlivem hnojení. 2015, Tóthová, M., Vozár, L. (eds.): X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre s mezinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 12.11.2015, 96 - 99, ISBN: 978-80-552-1421-4..

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. – NERUŠIL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bílkovinná a energetická hodnota píce mezofytního lučního porostu. 2015, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. Sborník příspěvků z odborného semináře, 3. 12. 2015, ČZU v Praze, Praha, 14 - 19. ISBN: 978-80-213-2611-8..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku na kvalitu kukuřičných siláží. 2015, Farmář, roč. 21, č. 11, s. 14-15. ISSN: 1210-9789 .

DIVIŠ, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zpracování půdy na utváření kořenového systému vojtěšky v roce výsevu. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 20-23. ISBN: 978-80-213-2611-8.

ČÍTKOVÁ, L. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na obsah dusíkatých látek v píci vojtěšky. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 9-13. ISBN: 978-80-213-2611-8.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠTÝBNAROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kvalitu píce vojtěšky. 2015, In: Tóthová, M., Vozár, L'.(eds.)X. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku. FAPZ Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 12.11.2015, 24 - 27, ISBN: 978-80-552-1421-4. .

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na hodnoty indexu listové plochy u vojtěšky seté v období nárůstu do druhé seče. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 67-71. ISBN: 978-80-213-2611-8.

ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarná inventarizácia porastov ďatelovín. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 5, s. 33-34. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problémy s hrabošom polným. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv biologických silážních aditiv na ztráty sušiny při konzervaci píce. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 72-79. ISBN: 978-80-213-2611-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. 2015, Odborný seminář, 3. 12. 2015, ČZU v Praze.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland. 2015, Proceedings of the 6th Conference of Polish Society of Agronomy, 17 - 19 September 2015, Krakow, Poland, p. 101, ISBN 978-83-943123-0-5.

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin. ČZU v Praze: , 2015, 10s. ISBN: ,

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv doby skladování osiva vojtěšky na jeho klíčivost v závislosti na tvrdoslupečnosti osiva. In Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 126-130.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J. – KAMLER, M. – TITĚRA, D. – HAKL, J. – MRÁZEK, J. – BUNEŠOVÁ, V. – RADA, V. Variation in honey bee gut microbial diversity affected by ontogenetic stage, age and geographic location. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

HLAVA, J. – HLAVOVÁ, A. – HAKL, J. – FÉR, M. Earthworm responses to different reclamation processes in post opencast mining lands during succession. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, roč. 187, č. 1, s. 4108-4108. ISSN: 0167-6369.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Soil chemical properties, plant species composition, herbage quality, production and nutrient uptake of an alluvial meadow after 45 years of N, P and K application. Grass and Forage Science, 2015, roč. 70, č. 2, s. 205-218. ISSN: 0142-5242.

LOUČKA, CSC., I. – HAKL, J. – JIRMANOVÁ, J. – TYROLOVÁ, Y. Yearly variation in maize silage fermentation and nutritive quality. Grass and Forage Science, 2015, roč. 70, č. 4, s. 674-681. ISSN: 0142-5242.

BUREŠ, D. – BARTOŇ, L. – KOTRBA, R. – HAKL, J. Quality attributes and composition of meat from red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama) and Aberdeen Angus and Holstein cattle (Bos taurus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, roč. 95, č. 11, s. 2299-2306. ISSN: 0022-5142.

ŠTÝBNAROVÁ, M. – HAKL, J. – MIČOVÁ, P. – KARABCOVÁ, H. – LÁTAL, O. – FIALA, K. – POZDÍŠEK, J. Species diversity and botanical composition of permanent grassland as a response to different grazing management practices. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1201-1209. ISSN: 1211-8516.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci energie trvalého travního porostu. 2014, 36. mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Trenčianské Teplice, Slovensko, 26.5.-30.5. 2014, s. 107-110, ISBN 978-80-7395-784-1.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 82–83. ISSN: 1801-7673.

HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita píce vojtěšky ve vojtěškotravních směsích. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 3, s. 10–11. ISSN: 1211-3816.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných porostových charakteristik na lučním stanovišti s reziduálním působením hnojiv. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 17 - 22. ISBN: 978-80-213-2529-6.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 62-68, ISBN 978-80-213-2529-6.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání polní odolnosti k chorobám kořene u českých a zahraničních odrůd vojtěšky seté - lokalita Želešice. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 83-88. ISBN: 978-80-213-2529-6.

JANČAŘÍKOVÁ, B. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na akumulaci vodorozpustných sacharidů na píci vojtěšky. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 55-61. ISBN: 978-80-213-2529-6.

MAŇÁKOVÁ, L. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kvalitu píce vojtěšky. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 89-96. ISBN: 978-80-213-2529-6.

BOREŠOVÁ, N. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na obsah fytoestrogenů v píci vojtěšky. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 11-16. ISBN: 978-80-213-2529-6.

PISARČIK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv silážních inokulantů na fermentaci travní siláže. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 101-106. ISBN: 978-80-213-2529-6 .

FUKSA, P. – HAKL, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. 2014, Úroda, 62, (11), s. 44-45, ISSN 0139-6013 .

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výhřevnost biomasy z trvalého travního porostu. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 30-35, ISBN 978-80-213-2529-6.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. 2014, Odborný seminář, 4. 12. 2014, ČZU v Praze..

TLUSTOŠ, P. – HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prediction of forage energy potential through the regional differences in growing conditions and energy policy. 2014, Proceeding of 11th International Phytotechnologies Conference 2014, Sept. 30 - Oct. 3 2014, Heraklion, Greece, s. 326. ISBN: 978-960-6865-81-7.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení botanického složení pomocí Ellenbergových indikátorů pro světlo na lučním porostu typu Alopecuretum. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 52-59. ISBN: 978-80-213-2431-2.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – NERAD, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj druhového složení směsi pro opylovače v průběhu dvou let od založení . 2013, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 61, č. 12, s. 284-287.

HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Crude Protein Prediction in the Forage of Lucerne. 2013, Proceeding of 15th International Symposium Forage Conservation, Vysoké Tatry, Slovensko. str. 67 – 68. ISBN:978-80-89418-29-9..

ZEMÁNKOVÁ, P. – HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva na výnos vojtěšky a kvalitu píce v užitkových letech. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 149 – 154. ISBN: 978-80-213-2431-2.

HOUDOVÁ, K. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z jednotlivých částí píce vojtěšky. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 46 – 51. ISBN: 978-80-213-2431-2.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce energie v rostlinách vícesečných čiroků. 2013, In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Třeboň, 27.5. - 31.5. 2013, s. 165-168. ISBN 978-80-7395-611-0..

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání výnosové schopnosti hybridů čiroku při různém způsobu využívání porostu . 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 143-148, ISBN: 978-80-213-2431-2..

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stlačené výšky na výnosy lučního porostu mezofytního charakteru. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, 20 - 24, ISBN: 978-80-213-2431-2..

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení obsahu ligninu v píci vojtěšky kalorimetrickou metodou. 2013, In: Vozár L.(ed.)VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013,49 - 52, ISBN: 978-80-552-1091-9. .

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na výnosy v sušině a na strukturu porostu vojtěšky seté. 2013, Fuksa, P. (ed): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 98 - 104. ISBN: 978-80-213-2431-2..

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. 2013, Odborný seminář, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha.

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hybridů čiroku při jednosečném a dvousečném využití porostu v ČR. 2013, In: Vozár L.(ed.)VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležetosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013,78 - 81, ISBN: 978-80-552-1091-9..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu vlákniny v píci kukuřice. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 66-71. ISBN: 978-80-213-2431-2..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of grass component and the cut order on crude protein fractions in alfalfa . 2013, Bíro D., Šimko M., Zelinková G. (eds.) NutriNET 2013. Sborník z mezinárodní vědecké konference, SPU Nitre, Nitra 12.9.2013, s. 48-52, ISBN: 978-80-552-1065-0..

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. 2013, Šantrůček,J., Hakl, J., Fuksa, P., Svobodová, M, 2013: Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. Naše pole, XVII/9 s. 20-21, ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zakladanie porastov ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., 2013: Zakladanie porastov ďatelovín. Naše pole, XVII/4, s. 26-27. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuksa, P., 2013: Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. Naše pole, XVII/6, s. 44-46. ISSN 1335-2466.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Vliv vodivosti osiva vojtěšky na jeho vzcházivost v různých půdních podmínkách. In Osivo a sadba XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Česká zemědělská univerzita v Praze. Česká zemědělská univerzita v Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 150-154.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – JIRMANOVÁ, J. The effect of lucerne seed inoculation on yield and quality of two different varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J. Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. Energy balance of catch crops production. Zemdirbyste / Agriculture, 2013, roč. 100, č. 4, s. 355-362. ISSN: 1392-3196.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2012, roč. 48, č. 2, s. 93-97. ISSN: 1212-1975.

HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J. The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání metod stanovení termínu první seče vojtěšky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. Water consumption by Asteraceae weeds under field conditions. WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT, 2012, roč. 12, č. 2, s. 71-83. ISSN: 1444-6162.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MARTINEK, J. – MRKVIČKA, J.; idPublikace = 56278; Název: Cellulose and cutisin decomposition in soil of Alopecuretum meadow-- Neexistuje podtyp publikace --

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 2012, roč. 67, č. 4, s. 589-596. ISSN: 0142-5242.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

HAKL, J. – BRANT, V. – FUKSA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Volba odrůdy vojtěšky do vojtěškotravních směsí. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 3, s. 11-12. ISSN: 1211-3816.

HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam volby odrůdy vojtěšky do vojtěškotravních směsí. 2012, Pícninářské listy, 2012, roč. 18, s. 51 - 53. ISBN: 978-80-87091-32-6.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z biomasy jetelovin a trvalého travního porostu. 2012, Kobes, M. (ed.): Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, 30.8.2012, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 67-73. ISBN: 978-80-7394-345-5.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první seči v závislosti na stáří porostu. 2012, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 60, č. 12, s. 279-282.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na výnosy píce v prvním užitkovém roce . 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 17 – 21. ISBN: 978-80-213-2344-5.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie u pícních čiroků. 2012, Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Harrachov, 28.5.-1.6. 2012, s. 85-88. ISBN: 978-80-7395-491-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (6) - Uplatnění vícesečných pícních čiroků. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 5, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KŇAVOVÁ, M. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nízkých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 5-10. ISBN: 978-80-213-2344-5.

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pořadí seče a přítomnosti travního komponentu na zastoupení frakcí dusíkatých látek v píci vojtěšky . 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 40 – 44. ISBN: 978-80-213-2344-5.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu vojtěšky v první a druhé seči v závislosti na stáří porostu . 2011. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 18 – 23. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polní odolnost českých odrůd vojtěšky seté k chorobám kořene v poloprovozních podmínkách – lokalita Loděnice u Opavy . 2011. Vědecká příloha časopisu Úroda, 59, (12), s. 209 – 212.

HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití vojtěškotravních porostů. 2011. Zemědělec, číslo 4, s. 9.

HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Skripta; Produkce a dietetické účinky objemných krmiv. 2011. FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, 134 s. ISBN: 978-80-213-2216-5 .

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv způsobu obhospodařování na energetickou bilanci lučního porostu. 2011. In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 33. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Srní, 23.-27.5. 2011, s. 197-200. ISBN: 978-80-7395-398-0.

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. 2011. Odborný seminář, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nárůst obsahu vlákniny v závislosti na výšce lučního porostu typu Alopecuretum pratensis. 2011. In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha, s. 24-28. ISBN: 978-80-213-2239-4.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na akumulaci dusíku v roce založení. 2011. In. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 44 – 48. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění nutriční hodnoty vojtěšky zastoupením jednotlivých frakcí vlákniny.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno, 18.5.2011, s. 201-205. ISBN: 978-80-7399-125-8.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Parametry osiva ovlivňující vzcházivost vojtěšky. In Osivo a sadba. X. odborný vědecký seminář 10.02.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 190-194.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – BRANT, V. – MÁŠKOVÁ, K. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. The forage utilization of winter pea-cereal mixture in agriculture low-input system . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 5, s. 47-52. ISSN: 1211-8516.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté. Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 6, s. 258 - 265. ISSN: 1212-1819.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KRAJÍC, L. – DROBNÁ, J. The comparison of root system size among selected populations within Medicago sativa complex. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 129 - 133. ISSN: 1211-3174.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.

FUKSA, P. – HAKL, J. Výnos pícních čiroků při jednosečném a dvousečném využití porostů - Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 769 - 772. ISSN: 0139-6013.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výšku a botanické složení lučního porostu. 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.777-781. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tvorba výnosu jetele perského a alexandrijského v první a druhé seči . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.773-776. ISSN: 0139-6013.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva vojtěšky seté na výnos píce a akumulaci dusíku v černozemní půdě . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.789-792. ISSN: 0139-6013 .

Výhody a nevýhody směsí s vojtěškou - Ing. Josef Hakl, Ph.D., 2010

Vliv stáří porostu vojtěšky na dynamiku růstu v první seči - Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv očkování osiva vojtěšky seté na aktivitu nitrogenázy v kořenovém systému - Ing. Kamila Mášková, Ing. Josef Hakl, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

The changes in gross energy content in lucerne leave and stems in the first cut - Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv hnojení a zastoupení funkčních skupin na rozšíření jetelovin na trvalém lučním porostu - Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., 2010

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

Energetické bilance trvalých travních porostů - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, 2010

Dynamics of phytomass growth of multi-cut sorghums during the vegetation period - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., 2010

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009 - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Development, current state and changes in grassland in the past year - Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

Development, current state and changes in grassland in the past year - Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav, 2009

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Martinek Jaroslav; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Vliv odrůdy a ročníku na morfologické a výnosové znaky odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) - Matyášová Elena; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Mgr. Stránská Irena; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Trifolium subterraneum L. (Subterranean clover) on arable land in regions with limited precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Neckář Karel; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Změny u osiv českých novošlechtění vojtěšek v průběhu pěti let skladování - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2009

Vliv odolnosti k napadení chorobami kořenového systému na výnos vojtěšky seté v poloprovozních podmínkách - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Hrubá M., 2009

Multivariate analysis of relationships between contents and digestibility of organic nutrients of maize hybrids - Loučka Radko; Jambor Václav; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

The root morphology of alfalfa in relation to the position of the roots in soil - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

The competition of grass component within alfalfa-grass mixture in the seeding year - Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Botanical composition of pasture sward influenced by intensity of utilization and mineral fertilization - Mgr. Štýbnarová Marie; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Krhoujáková J.; Pozdíšek Jan, 2009

Změny obsahu spalného tepla u vojtěšky seté v první seči - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Mášková Kamila; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Hodnocení změn druhového složení při rozdílném způsobu obhospodařování travních porostů - Mgr. Štýbnarová Marie; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Svozilová Lenka; Otrhálková P., 2009

Výtěžek bioplynu z biomasy jetelovin a trvalých travních porostů - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Tluka Petr; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Produkce energie na spontánních a cíleně ozeleněných úhorech - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Hodnocení odolnosti k chorobám kořenového systému v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté v druhém a třetím roce vegetace - Ing. Mášková Kamila; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Obsahy prvků v jednotlivých sečích lučního porostu - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2009

Speciální fytotechnika - Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. – HAKL, J. – ČEŠKOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 130, č. 0, s. 123 - 130. ISSN: 0167-8809.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Vývoj lučního porostu s dlouhodobě přerušeným hnojením Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 357 - 360. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 2, s. 19 - 23. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – KRAJÍC, L. – HRUBÁ, M. Morfologie kořenového systému českých odrůd vojtěšky seté v poloprovozních podmínkách – lokalita Bystřice u Jičína (vědecká příloha časopisu). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 337 - 340. ISSN: 0139-6013.

LOUČKA, R. – JAMBOR, V. – HAKL, J. Vliv termínu sklizně kukuřice na obsah a stravitelnost živin. Krmivářství, 2009, roč. 13, č. 4, s. 29 - 31. ISSN: 1212-9992.

LOUČKA, R. – JAMBOR, V. – HAKL, J. Kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů . Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 34 - 35. ISSN: 0027-8068.

FUKSA, P. – HAKL, J. Vliv ranosti hybridu kukuřice na obsah živin v jednotlivých částech rostlin - Vědecká příloha časopisu. Krmivářství, 2009, roč. 13, č. 5, s. 32 - 33. ISSN: 1212-9992.

FUKSA, P. – HAKL, J. Obsah minerálních prvků v jednotlivých částech rostlin kukuřice v závislosti na ranosti hybridu - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 325 - 328. ISSN: 0139-6013.

 
page foot