| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. (2304)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **DAJČL, J. – MÍCHAL, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – **NETÍK, Š. Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin, Control of the anaerobic digestion process using raw materials based on substances with a high nitrogen content, particularly legumes, anaerobic digestion; nitrogen; leguminous plants; biogas; fertilizer , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-56343/2022-13123, Podstatným benefitem pěstování jetelovin v porovnání s pěstováním kukuřice je úspora vycházející z fixace dusíku pomocí hlízkových bakterií přítomných u těchto plodin. Autoři této studie se pokusili v tabulce 12 kalkulovat jeho úsporu, přičemž pro vlastní výpočet bylo počítáno s fixací 150 až 200 kg dusíku na hektar a cenou dusíku 21 Kč/kg. Z těchto kalkulací tedy vyplývá, že při pěstování jetelovin lze uspořit minimálně 3 150 Kč až 4 200 Kč na hektar. Neposledním benefitem je též úspora za dopravu a aplikaci hnojiva na pozemku, v potaz je třeba brát i snížení pojezdů zemědělské techniky na pozemku. Tyto úvahy však nebyly při výpočtu kalkulovány, obdobně jako benefit zvýšeného obsahu dusíku v digestátu z jetelovin, který je téměř dvojnásobný v porovnání s obsahem dusíku s využitím kukuřičné siláže při anaerobní digesci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.10.2022,

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

**VOLTR, V. – **WOLLNEROVÁ, J. – FUKSA, P. – **HRUŠKA, M. Influence of tillage on the production inputs, outputs, soil compaction and GHG emissions. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 5, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

**ŠIMEK, M. – **ELHOTTOVÁ, D. – FUKSA, P. – **HYNŠT, J. – **KOBES, M. – **KVÍTEK, T. – **MALÝ, S. – **MOUDRÝ, J. – **ROZSYPAL, R. – **TAJOVSKÝ, K. Živá půda - praktický manuál. Praha: Academia, 2021, 324s. ISBN 978-80-200-3199-0.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

HAKL, J. – FUKSA, P. Výnosové pokusy silážní kukuřice 2020. Závěrečná zpráva pro Soufflet Agro a.s.. Praha: Soufflet Agro a.s., 2020, 10s. ISBN: neuveden,

**VOLTR, V. – **HRUŠKA, M. – **NOBILIS, L. – FUKSA, P. – **POKORNÝ, J. Procedure of economic, energy and environmental evaluation of crop production in the Czech Republic. In 28th European Biomass Conference and Exhibition: Bioeconomy´s role in the post-pandemic economic recovery 06.07.2020, Conference held virtually. Florence, Italy: ETA-Florence Renewable Energies, 2020. s. 55-61.

HAKL, J. – **MOFIDIAN, S. – **KOZOVÁ, Z. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Estimation of lucerne yield stability for enabling effective cultivar selection under rainfed conditions. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 4, s. 687-695. ISSN: 0142-5242.

**VOLTR, V. – **HRUŠKA, M. – **NOBILIS, L. – FUKSA, P. Metodika ekonomického, energetického a environmentálního hodnocení výroby plodin, Methodology for economic, energy and environmental assessment of crop production, Crop production economics; energy yield of crops; environmental indicators of production; evaluated soil ecological units, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-7271-242-7, Smlouva o uplatnění metodiky: Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČ 00020478, odpovědná osoba: Ing. Petr Jílek, tel.: 221 812 461, e-mail: petr.jilek@mze.cz, smlouva uzavřena dne 10. 12. 2019, Uplatnění certifikované metodiky nepředpokládá navýšení výdajů na nové vybavení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství, Praha, 13.12.2019,

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

FUKSA, P.; idPublikace = 77654; Název: Vliv organizace porostu silážní kukuřice na produkci bioplynu-- Neexistuje podtyp publikace --

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2017. : Soufflet Agro, 2017, 10s. ISBN: ,

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

FUKSA, P. – VRABCOVÁ, Z. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam organizace porostu na výnosové parametry silážní kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 84-86. ISSN 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie v lučních druzích. 2016, 38. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Pozlovice u Luhačovic, 23.5.-27.5. 2016, s. 125-128, ISBN 978-80-7395-986-9.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení trvalého travního porostu na kumulativní produkci bioplynu. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 61-68, ISBN 978-80-213-2707-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J.Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. 2016, Odborný seminář, 1. 12. 2016, ČZU v Praze.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu siláže. 2016, Zemědělec, č. 15, s. 15. ISSN 1211-3816.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P.; idPublikace = 71756; Název: Optimalizácia termínov kosieb ďatelovín -- Neexistuje podtyp publikace --

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s. ISBN: ,

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam škrobu v silážní kukuřici. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 49-55, ISBN 978-80-213-2611-8.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výsevku a rozteče řádků na morfologické ukazatele silážní kukuřice. 2015, X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre, SPU v Nitre, 12. 11. 2015, s. 20-23, ISBN 978-80-552-1421-4..

ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarná inventarizácia porastov ďatelovín. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 5, s. 33-34. ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problémy s hrabošom polným. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

VRABCOVÁ, Z. – FUKSA, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce a kvalita bioplynu z jednotlivých částí rostlin kukuřice při pěstování v různých meziřádkových vzdálenostech. 2015, X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre, SPU v Nitre, 12. 11. 2015, s. 115-118, ISBN 978-80-552-1421-4.

VRABCOVÁ, Z. – FUKSA, P. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující produkci bioplynu ze silážní kukuřice. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2611-8.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na kvalitu bioplynu z biomasy trvalého travního porostu. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 80-86, ISBN 978-80-213-2611-8.

HREVUŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agronomická efektivita dusíkatého hnojení psárkové louky. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 38-42, ISBN 978-80-213-2611-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. 2015, Odborný seminář, 3. 12. 2015, ČZU v Praze.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland. 2015, Proceedings of the 6th Conference of Polish Society of Agronomy, 17 - 19 September 2015, Krakow, Poland, p. 101, ISBN 978-83-943123-0-5.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci energie trvalého travního porostu. 2014, 36. mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Trenčianské Teplice, Slovensko, 26.5.-30.5. 2014, s. 107-110, ISBN 978-80-7395-784-1.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 82–83. ISSN: 1801-7673.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 62-68, ISBN 978-80-213-2529-6.

PILÍK, M. – FUKSA, P. – JIRMANOVÁ, J. – TOMŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv organizace porostu na výnosové charakteristiky silážní kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 97-100, ISBN 978-80-213-2529-6.

FUKSA, P. – HAKL, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. 2014, Úroda, 62, (11), s. 44-45, ISSN 0139-6013 .

ŠANTRŮČEK, J. – VESELÁ, M. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Proč a jak pěstovat jetelovinotrávy na orné půdě. 2014, Krmivářství, 18, (2), s. 46-49, ISSN 1212-9992.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výhřevnost biomasy z trvalého travního porostu. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 30-35, ISBN 978-80-213-2529-6.

GERNDTOVÁ, ING., I. – FUKSA, P. – ANDERT, D. – ŠRÁMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na výnos sušiny. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 36-40, ISBN 978-80-213-2529-6.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci bioplynu z trvalých travních porostů. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2529-6..

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. 2014, Odborný seminář, 4. 12. 2014, ČZU v Praze..

TLUSTOŠ, P. – HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prediction of forage energy potential through the regional differences in growing conditions and energy policy. 2014, Proceeding of 11th International Phytotechnologies Conference 2014, Sept. 30 - Oct. 3 2014, Heraklion, Greece, s. 326. ISBN: 978-960-6865-81-7.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. – GEMERLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J. Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce energie v rostlinách vícesečných čiroků. 2013, In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Třeboň, 27.5. - 31.5. 2013, s. 165-168. ISBN 978-80-7395-611-0..

BURGETOVÁ, M. – FUKSA, P. – JIRMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologie zakládání porostů kukuřice. 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 13-19, ISBN: 978-80-213-2431-2..

FUKSA, P. – PROCHÁZKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace křídlatky japonské pastvou ovcí. 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 30-35, ISBN: 978-80-213-2431-2..

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – TOMŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z trvalých travních porostů . 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 124-131, ISBN: 978-80-213-2431-2..

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání výnosové schopnosti hybridů čiroku při různém způsobu využívání porostu . 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 143-148, ISBN: 978-80-213-2431-2..

FUKSA, P. – HEZKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kukuřice. 2013, Farmář, 19, (9), s. 20-21, ISSN: 1210-9789..

FUKSA, P. Podtyp: Skripta; Alternativní využití porostů a biomasy pícnin. 2013, In: Hejnák, V. (ed.): Zemědělství a zdravé potraviny. Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2356-8, s. 117-122..

FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. Energy balance of catch crops production. Zemdirbyste / Agriculture, 2013, roč. 100, č. 4, s. 355-362. ISSN: 1392-3196.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. 2013, Odborný seminář, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha.

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hybridů čiroku při jednosečném a dvousečném využití porostu v ČR. 2013, In: Vozár L.(ed.)VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležetosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013,78 - 81, ISBN: 978-80-552-1091-9..

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. 2013, Šantrůček,J., Hakl, J., Fuksa, P., Svobodová, M, 2013: Zber, konzervácia a skladovanie krmu ďatelovín. Naše pole, XVII/9 s. 20-21, ISSN 1335-2466.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuksa, P., 2013: Vlastnosti ovplyvňujúce systémy využívania ďatelovín. Naše pole, XVII/6, s. 44-46. ISSN 1335-2466.

HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J. The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PIVEC, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (3) - Vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 84-86. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – BRANT, V. – FUKSA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z biomasy jetelovin a trvalého travního porostu. 2012, Kobes, M. (ed.): Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, 30.8.2012, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 67-73. ISBN: 978-80-7394-345-5.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie u pícních čiroků. 2012, Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Harrachov, 28.5.-1.6. 2012, s. 85-88. ISBN: 978-80-7395-491-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (6) - Uplatnění vícesečných pícních čiroků. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 5, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KŇAVOVÁ, M. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nízkých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 5-10. ISBN: 978-80-213-2344-5.

HREVUŠOVÁ, Z. – GERNDTOVÁ, I. – FUKSA, P. – ŠRÁMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny botanického složení lučního porostu v závislosti na ročním období a způsobu obhospodařování. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 22-28. ISBN: 978-80-213-2344-5.

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče – 1. část. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 25-25. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče - dokončení. ..., 2012, roč. 60, č. 5, s. 19-21.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 2012, roč. 67, č. 4, s. 589-596. ISSN: 0142-5242.

BRANT, V. – PIVEC, J. – FUKSA, P. – NECKÁŘ, K. – KOCOURKOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Biomass and energy production of catch crops in areas with deficiency of precipitation during summer period in central Bohemia. BIOMASS & BIOENERGY, 2011, roč. 35, č. 3, s. 1286-1294. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – HOLEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 5, s. 24-26. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – FUKSA, P. Klíčivost semen čiroku obecného v podmínkách snížené dostupnosti vody. In OSIVO A SADBA. X. odborný a vědecký seminář 10.02.2011, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 130-134.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Skripta; Produkce a dietetické účinky objemných krmiv. 2011. FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, 134 s. ISBN: 978-80-213-2216-5 .

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv způsobu obhospodařování na energetickou bilanci lučního porostu. 2011. In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 33. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Srní, 23.-27.5. 2011, s. 197-200. ISBN: 978-80-7395-398-0.

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. 2011. Odborný seminář, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 6, s. 258 - 265. ISSN: 1212-1819.

Rozdělení a využití hybridů kukuřice - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

FUKSA, P. – HAKL, J. Výnos pícních čiroků při jednosečném a dvousečném využití porostů - Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 769 - 772. ISSN: 0139-6013.

Produkce biomasy strniskových meziplodin v rozdílných výrobních oblastech - Ing. Václav Brant, Ph.D., Pavel Kasal (externí), Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Karel Neckář, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

The changes in gross energy content in lucerne leave and stems in the first cut - Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

Klíčivost semen pícních čiroků v podmínkách snížené dostupnosti vody - Ing. Petr Zábranský, Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

Energetické bilance trvalých travních porostů - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, 2010

Dynamics of phytomass growth of multi-cut sorghums during the vegetation period - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., 2010

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tvorba výnosu jetele perského a alexandrijského v první a druhé seči . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.773-776. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 2, s. 19 - 23. ISSN: 0139-7265.

FUKSA, P. – HAKL, J. Vliv ranosti hybridu kukuřice na obsah živin v jednotlivých částech rostlin - Vědecká příloha časopisu. Krmivářství, 2009, roč. 13, č. 5, s. 32 - 33. ISSN: 1212-9992.

FUKSA, P. – HAKL, J. Obsah minerálních prvků v jednotlivých částech rostlin kukuřice v závislosti na ranosti hybridu - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 325 - 328. ISSN: 0139-6013.

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009 - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Strniskové meziplodiny - stabilizátory energetické bilance zemědělských systémů - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Neckář Karel; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Základy pěstitelského systému kukuřice - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., 2009

Netradiční využití biomasy v praxi - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., 2009

Vliv půdoochranného zpracování půdy na produkci biomasy silážní kukuřice - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bc. Procházka Luděk, 2009

The root morphology of alfalfa in relation to the position of the roots in soil - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Změny obsahu spalného tepla u vojtěšky seté v první seči - Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Mášková Kamila; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Výtěžek bioplynu z biomasy jetelovin a trvalých travních porostů - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Tluka Petr; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Produkce energie na spontánních a cíleně ozeleněných úhorech - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Speciální fytotechnika - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., 2009

 
page foot