| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. (900)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: konzultace mimo KH
Dohoda o konzultacích mimo uvedené hodiny po dohodě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MATULA, S. Vývoj platformy bezpilotního letadla a jeho kolaborujících součástí pro plnění úkolů v režimu kolaborace: bezpilotní letadlo – země - voda - vzduch. Katedra vodních zdrojů, ČZU v Praze: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2022, 11s. ISBN: ,

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – **HRÚZOVÁ, E. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – ALMAZ, C. A comparison of measured and estimated saturated hydraulic conductivity of various soils in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 7, č. 68, s. 338-346. ISSN: 1214-1178.

**YILGAN, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – VOPRAVIL, J. – MATULA, S. – KARA, R. Analysis of Soil Moisture and Temperature Regime by Using Remote Sensing in South Bohemia, Czech Republic. In 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) 20.07.2022, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2022. s. 1-6.

BÁŤKOVÁ, K. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. Hydraulic Properties of a Cultivated Soil in Temperate Continental Climate Determined by Mini Disk Infiltrometer . Water, 2020, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

**DUFFKOVÁ, R. – **FUČÍK, P. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HABERLE, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **HOLUB, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – MATULA, S. – **STŘEDA, T. – **SVOBODA, P. – **KHEL, T. – **HEJDUK, T. – **BRZEZINA, J. – **STŘEDOVÁ, PH.D., I. – **KUREŠOVÁ, G. – **NOVOTNÝ, I. – **VOPRAVIL, J. – **CHUCHMA, F. – **PELÍŠEK, I. – BÁŤKOVÁ, K. – **ŠIMON, T. – ALMAZ, C. Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah, Assessment of crop water requirements for effective irrigation in Czechia – a certified methodology, Crop water requirements; irrigation management; long-term water balance; FAO-56; soil hydrolimits, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QK1720285V018, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Zelinářskou unií Čech a Moravy ze dne 27.4.2020 je uložena ve VÚMOP, v.v.i., Použití představených metodických postupů umožňuje z dlouhodobého hlediska efektivnější využití vody dodávané ve formě doplňkové závlahy a optimalizaci výnosů zemědělských plodin. Ekonomický přínos metodiky je však obtížně vyčíslitelný, neboť ten je silně variabilní, závislý na druhu pěstované plodiny a přírodních (zejména půdních) podmínkách., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 27.05.2020,

CHALA, A. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. Evaluation of methods for water and non-volatile LNAPL content measurement in porous media. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 1, s. 47-56. ISSN: 1801-5395.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – DAVID, V. Zemědělské sucho - je závlaha jediné správné a možné řešení?. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 11-15. ISSN: 1211-0760.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

BORŮVKA, L. – **BRAUNER, P. – **CELBA, J. – **ČEPL, J. – **ČERVENKA, J. – **DOUCHA, T. – **DRBOHLAV, J. – **FIALA, J. – **HAUSVATER, E. – HOMOLKA, P. – HRON, J. – **ILAVSKÁ, B. – **KACÁLEK, D. – **KÁRA, J. – **KOUTNÝ, L. – **KROFTOVÁ, V. – **KŮDELA, V. – **KULHAVÝ, F. – **KULHAVÝ, J. – **LIPAVSKÝ, J. – MATULA, S. – **NEDĚLNÍK, J. – PASTOREK, Z. – **PERLÍN, C. – PODRÁZSKÝ, V. – **POKORNÝ, E. – **POTOČEK, J. – **PRAX, A. – **PŘIBYL, J. – **ROUBAL, P. – **ROZMAR, J. – RYBKA, A. – **ŘEHÁK, V. – **SKŘIVANOVÁ, V. – **SOBOCKA, J. – **SUCHÝ, P. – ŠILEROVÁ, E. – **ŠMIROUS, P. – **TÁBORSKÝ, V. – **TOMAN, M. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÁCHA, R. – **VÁŠA, J. – **VAVREINOVÁ, S. – **VOKÁL, B. – **ZAHRADNÍK, P. – **ZAPLETAL, M. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2018, 484s. ISBN 978-80-7002-038-8.

BARRADAS, J. – **DIDA, B. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. A model to formulate nutritive solutions for fertigation with customized electrical conductivity an nutrient ratios. Irrigation Science, 2018, roč. 36, č. 3, s. 133-142. ISSN: 0342-7188.

DOLEŽAL, F. – **HERNANDEZ-GOMIS, R. – MATULA, S. – **GULAMOV, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KHODJAEV, S. Actual Evapotranspiration of Unirrigated Grass in a Smart Field Lysimeter. Vadose Zone Journal, 2018, roč. 17, č. 1, s. 1-13. ISSN: 1539-1663.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HERNÁNDEZ-GOMIS, R. – **GULAMOV, M. – DOLEŽAL, F.Actual evapotranspiration at a typical standard weather station measured by a smart field lysimeter. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Oral presentation..

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – FOLAUFOVÁ, K. – **DZIADULA, A.Hydrophysical properties of biochar treated soils in a laboratory study. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Poster presentation..

**FREMROVÁ, L. – **SCHWARZOVÁ, P. – **KURÁŽ, V. – DOLEŽAL, F. – **BRAŤKOVÁ, N. – **VALERIÁNOVÁ, A. – KULHAVÝ, Z. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **ČERMÁK, M.Meliorace-Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 2017, Skupina typů: Právní předpisy a směrnice výsledek typu Hneleg Typ ve skupině: PPN-Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Odeslat do RIV: Ano patří do RIV Rok dokončení:2017 Kompetenčně příslušný orgán:Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví Číselná identifikace: ČSN 75 0434 Územní platnost: platnost pro Českou republiku .

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Laboratory Performance of Five Selected Soil Moisture Sensors Applying Factory and Own Calibration Equations for Two Soil Media of Different Bulk Density and Salinity Levels. SENSORS, 2016, roč. 16, č. 11, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

MEKONNEN, G. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – FIŠÁK, J. Adjustment to rainfall measurement undercatch with a tipping-bucket rain gauge using ground-level manual gauges. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, 2015, roč. 127, č. 3, s. 241-256. ISSN: 0177-7971.

BARRADAS, J. – ABDELFATTAH, A. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Effect of fertigation on soil salinization and aggregate stability. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce, 2015, roč. 141, č. 4, s. 1-7. ISSN: 0733-9437.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – LUFINKOVÁ, J. – BÁŤKOVÁ, K. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. ..., 2015, roč. 61, č. 11, s. 515-521. ISSN: N.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MYŠKA, J. Hydrologické a vodohospodářské výpočty k urbanistickému řešení území Kunratice-jih. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 8, s. 5-10. ISSN: 1211-0760.

KOGELBAUER, I. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – LOISKANDL, W. Preferential percolation quantified by large water content sensors with artifactual macroporous envelopes. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2015, roč. 29, č. , s. 4325-4338. ISSN: 0885-6087.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Rapid Percolation of Water through Soil Macropores Affects Reading and Calibration of Large Encapsulated TDR Sensors. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 3, s. 155-163. ISSN: 1801-5395.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soil water fluxes measured with a small lysimeter. 2015, Acta Hydrologica Slovaca (ISSN 1335-6291), vol. 16, no. 3, p. 3-14.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vertical soil water fluxes measured with a small smart field lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2015, In: Pavelková, D. et al. (eds.), 2015: Ninth International Scientific Conference „Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory“ and „Physics of Soil Water“, Zemplínska šírava, June, 2-4, 2015, Slovak Republic, Proceedings of peer-reviewed contributions. Published by Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base Michalovce, Slovak Republic. ISBN : 978 – 80 – 89139 – 35 – 4, pp. 32-41.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Stanovení hydrofyzikálních vlastností substrátu se zeolitem. Praha: ČZU v Praze, 2015, 9s. ISBN: ,

MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – HRKALOVÁ, M. Výtokové poměry rybníka Šeberák 2014 a 2015. Praha: Praha ČZU, 2015, 21s. ISBN: ,

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Application of k-Nearest code to the improvement of class pedotransfer functions and countrywide Field Capacity and Wilting Point maps. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-5395.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Testing of activated carbon for water and non-volatile LNAPL quantitative determination in porous media under laboratory conditions. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 161-168. ISSN: 1801-5395.

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fine resolution soil water fluxes measured with a small Smart Field Lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-10198, 2014 EGU General Assembly 2014.

DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů filtrace signálu na měření hustoty svislého toku vody malým inteligentním lyzimetrem SMF UMS. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 41-48. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MRÁZ, A. – VON UNOLD, G. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – DOLEŽAL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkušenosti z instalace a provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 309-316. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

DOLEŽAL, F. – VOGEL, T. – KOGELBAUER, I. – MATULA, S. – CÍSLEROVÁ, M. – VACEK, J. – LOISKANDL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preferential percolation through unsaturated soil: uncertainty turned into a working tool. 2014, Sborník: The grand challenges facing hydrology in the 21st century. Doog Nash International Symposium. 23rd - 26th April, 2014, Dublin, Ireland, p. 105-117. ISBN: 9781905254835.

MATULA, S. – MYŠKA, J. – DOLEŽAL, F. Možnosti řešení území Praha – Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže „Královský rybník“. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 7, s. 23-31. ISSN: 1211-0760.

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Practical application of DSS-FS fertigation simulator in several crops worldwide. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2014, roč. 63, č. 4, s. 532-537. ISSN: 1531-0353.

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – BÁŤKOVÁ, K. – NEŠETŘIL, K. Simulations of groundwater-surface water interaction and particle movement due to the effect of weir construction in the sub-watershed of the river Labe in the town of Decin. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, roč. 186, č. 11, s. 7755-7770. ISSN: 0167-6369.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements. 2014, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, roč.1, č.2, s.170-175. ISSN: 2148-2306 .

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vplyv biologického pôdneho povlaku na priestorovú variabilitu hydraulickej vodivosti pôdy. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 504-510. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

RODNÝ, M. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledovanie kinetiky infiltrácie pomocou digitálnej analýzy obrazu. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 417-421. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI). Italy: Publications Office of the European Union, 2013, 168s. ISBN 978-92-79-32355-3. Soil data from the Czech Republic, s. 27-30.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. HYPRESCZ – database of soil hydrophysical properties in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 1, s. 34-41. ISSN: 1801-5395.

MATULA, S. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; Vodohospodářské a hydrogeologické posouzení na pramen (prameny) - Nebušice. 2013, Vodohospodářské a hydrogeologické posouzení na pramen (prameny) - Nebušice. Česká zemědělská univerzita, FAPPZ - KVZ. 2013.

RODNÝ, M. – RODNÝ, P. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Automatizácia merania minidiskovým infiltrometrom s využitím princípu sledovania častíc. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.460-465. SAV Bratislava.

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Horizontálna a vertikálna priestorová variabilita hydraulickej vodivosti pody s biologickým povlakom. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.466-472. SAV Bratislava.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření evapotranspirace, srážek, infiltrace a průsaku pomocí malého inteligentního lyzimetru. 2013, Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚH SAV a SVH., Bratislava, Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský výbor pre hydrológiu, 23.09.2013, Smolenický zámok, 52 - 63 str., 978-80-89139-30-9.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření (2. doplněné vydání). 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, 978-80-213-2434-3.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – VOPRAVIL, J. Mapa ČR - odhad zásoby půdní vody dostupné pro rostliny, Czech Republic: Total Available Water between -50 and -15000 cm, total available water; HYPRESCZ, 2012, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa zásoby dostupné vody, číslo osvědčení: 15/2012-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody v orných půdách ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2012, Osvědčení MZe č. 15/2012-13300

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. A Decision Support System-Fertigation Simulator (DSS-FS) for design and optimization of sprinkler and drip irrigation systems. Computers and Electronics in Agriculture, 2012, roč. 86, č. , s. 111-119. ISSN: 0168-1699.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Percolation in macropores and performance of large time-domain reflectometry sensors. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 503-507. ISSN: 1214-1178.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Improved horizontal installation of large soil moisture content and interpretation of their readings in terms of proferential flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 333-338. ISSN: 0042-790X.

MATULA, S. – CHALA, A. – DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil core sample size on soil water retention curve determination. 2012, Poster, presented at 20th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant_Atmosphere System". 15th November 2012, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by A.Čelková, p. 457-468. ISBN: 978-80-89139-28-6.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); An application of large encapsulated TDR sensors for indication of preferential flow. 2012, Oral presentation, presented at International Scientific Conference "Soils of Azerbaijan: Genesis, Geography, Amelioration, Rational Use and Ecology".8th June 2012,The Azerbijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan,9th-10th June 2012, Gabala, Azerbaijan. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by G. Mammadov, p. 609-612. ISBN: 978-99-52-453-37-7.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

MATULA, S. Encyclopedia of Agrophysics. Heidelberg, Germany: Springer Science + Business Media B.V., 2011. 900s. ISBN 978-90-481-3585-1. Encyclopedia of Agrophysics, s. 376-378.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. – KLIK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A comparison of five FDR soil moisture sensors; laboratory testing of generic and own calibration. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.).Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 889. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Laboratory testing of activated carbon for water/LNAPL determination in a porous media. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.). Zborník recenzovaných príspekov: „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, Bratislava, 10.11.2011, Ústav hydrológie SAV, Bratislava, 2011. s. 886 – 888. ISBN: 978-80-89139-26-2. .

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimediální učebnice vybraných hydropedologických terénních měření. 2011. In: Havelková, L., Khel, T. a Holubík, O. (Eds.), Sborník abstraktů "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", Chodová Planá, 21.-22.9. 2011, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 2011. s.6.

MATULA, S. – MEKONNEN, G. – NEŠETŘIL, K. – BÁŤKOVÁ, K. Pollution and water resources Columbia University Seminar Proceedings. New York City, New York, United States: Columbia University - University Seminars, 2011. 442s. ISBN 978-80-89139-24-8. Groundwater movement and discharge in the watershed of the River Labe in Děčín, North - West Bohemia and numerical simulation modeling of steady and transient state scenarios, s. 319-334.

MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – LEGESE, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions. 2011. In: Havelková, L., Khel, T., Holubík, O. (Eds) 2011. Sborník abstraktů: „Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana“. Pedologické dny 2011, Chodová Planá 21. – 22.9., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,.s.34-35.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Detekce preferenčního proudění (gravitační vody) ve strukturní černozemi pomocí čidel Aqua-Tel-TDR. 2011. In:Šír, M., Tesař, M.(eds.):Hydrologie malého povodí 2011.ÚH AV ČR, Praha. s.49-56. ISBN: 978-80-02-02290-9.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Indikace rychlého průsaku vody systémem půdních makropórů pomocí velkých zapouzdřených sensorů typu TDR. 2011. In:8. vedecká konferencia "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" a 18. slovensko-česko-pol'ský vedecký seminár "Fyzika vody v pode", Vinianké jezero,Slovenska Republika 17.-19.5.2011, zborník konferencie, Conference Proceedings.s.69-76. ISBN:978-80-89139-23-1.

KOGELBAUER, I. – DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – LOISKANDL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelling approach of preferential flow phenomena in a structured chernozem soil. 2011. In: Čelkavá, A. (Ed.).Zborník recenzovaných príspekov:"Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra". 19. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH, Bratislava, 10.11.2011, ÚH SAV, Bratislava. s. 302-321.ISBN:978-80-89139-26-2.

Evaluation of selected FDR soil moisture sensors in the laboratory conditions: Theta Probe, ECH2O EC-5, EC-10, EC-20, and EC-5 TE - prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., W. L. Legese (externí), Andreas Klik (externí), 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors - Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., MSc. Joao Barradas, Ing. Markéta Miháliková, 2010

HYPRESCZ – Database of hydrophysical properties of soils in the Czech Republic - prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Markéta Miháliková, Ing. Kamila Špongrová, MSc., Martina Vlčková (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices - Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Národní mapy hydrolimitů - Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments - Ing. Kamila Špongrová, MSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Aplikace pedotransferových funkcí pro odhad nenasycené hydraulické vodivosti K(h) na testovací lokalitě VÚRV v Praze Ruzyni - Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors - Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., MSc. Joao Barradas, 2010

Differences in topsoil properties of a sandy loam soil under different tillage treatments - Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Cedric Kechavarzi (externí), Marc Dresser (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices - Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

DOSTÁLEK, J. – WEBER, M. – MATULA, S. – FRANTÍK, T. Planting of different-sized tree transplants on arable soil. Central European Journal of Biology -Print version, 2009, roč. 4, č. 4, s. 574 - 584. ISSN: 1895-104X.

BÁŤKOVÁ, K. – KECHAVARZI, C. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Laboratory and field testing of an automated tension infiltrometer. Biosystems Engineering, 2009, roč. 104, č. 2, s. 266 - 277. ISSN: 1537-5110.

KECHAVARZI, C. – BÁŤKOVÁ, K. – DRESSER, M. – MATULA, S. – GODWIN, R. Development of an Automated Tension Infi ltrometer for Field Use. Vadose Zone Journal, 2009, roč. 8, č. 3, s. 810 - 817. ISSN: 1539-1663.

Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk infiltrometer - Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Shiferaw Elias Tedla; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Pedotransferové funkce pro bodový odhad retenčních čar na lokalitě Tišice - Ing. Miháliková Markéta; Krsková Julie; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Hydrogeological modelling of different scenarios of groundwater movement - prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Mekonnen Getu Bekere; Nešetřil Kamil; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc., 2009

Seasonal changes in saturated hydraulic conductivity of silty clay loam under different tillage treatments - Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2009

Odhad polní kapacity a bodu vadnutí metodou nejbližšího souseda pomocí programu k-nearest - Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění MZE 2019 - 2023
Půda/hornina a voda - vědecké exkurze MSM 2017 - 2018
Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3 MSM 2014 - 2015
Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2 MSM 2013 - 2014
Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd MSM 2012 - 2013
Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice GAFAPPZ 2012 - 2012
Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT MSM 2012 - 2013
Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd MSM 2011 - 2013
Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky GAFAPPZ 2011 - 2011
EDUWAT MSM 2010 - 2015
WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia EU 2006 - 2008
Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU MZE 2005 - 2009
Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha MSM 2004 - 2004
Numerické modelování transportu vícesložkové kontamince ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin GA0 2002 - 2004
 
page foot