| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. (48)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Rámcové konzultační hodiny
Dle dohody lze poskytnout konzultaci i v jiném termínu.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – KONRADY, M. Výskyt Polymyxa graminis f. sp. temperata a f. sp. tepida jako potenciálních vektorů některých virů obilnin na území České republiky, Occurrence of Polymyxa graminis f. sp. temperata and f. sp. tepida as potential vectors of some cereal viruses on the territory of Czech Republic, Polymyxa graminis; forma specialis; cereals; viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, specializovaná mapa QJ1230159, číslo ovědčení UKZUZ 052731/2016, nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016, UKZUZ 052731/2016

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – STEJSKAL, V. Using of hydrogen cyanide against Ditylenchus dipsaci nematode present on garlic. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 4, s. 184-188. ISSN: 1214-1178.

MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům. Obilnářské listy, 2016, roč. 24, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1212-138X.

HUSSAIN, M. – KAMRAN, M. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Response of selected okra cultivars to Meloidogyne incognita. Crop Protection, 2016, roč. 82, č. 4, s. 1-6. ISSN: 0261-2194.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Relationship between Meloidogyne incognita density and plant growth of okra. Journal of Animal and Plant Sciences, 2016, roč. 26, č. 3, s. 739-744. ISSN: 1018-7081.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZOUHAR, M. – NOVÝ, P. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. Botanical pesticides and their human health safety on the example of Citrus sinensis essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. ..., 2015, roč. 65, č. 1, s. 89-93. ISSN: N.

MATUŠINSKÝ, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Antifungal effect of five essential oils against important pathogenic fungi of cereals. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 208-215. ISSN: 0926-6690.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Přenos rostlinných virů organismy z rodu Polymyxa. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

SVOBODA, J. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – HOMA, I. First report of Cucurbit aphid-borne yellows virus, Watermelon mosaic virus, and Zucchini yellow mosaic virus infecting zucchini plants in Libya. Plant Disease, 2015, roč. 99, č. 4, s. 558-558. ISSN: 0191-2917.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2015, roč. 61, č. 2, s. 204-210. ISSN: 1435-0211.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

SKUHROVEC, J. – DOUDA, O. – PAVELA, R. – ZOUHAR, M. Rostlinné esence jako nástroj ochrany vůči mandelince bramborové. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 89-91. ISSN: 0139-6013.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silic, Determination of residues of the botanical pesticides which contents essential oils compounds, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/1, Číslo osvědčení UKZUZ 009041/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

ZOUHAR, M. Test účinnosti EDN proti B. xylophilus. Praha: ČZU v Praze, 2015, 10s. ISBN: ,

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky, Molecular methods of detection and determination of selected oilseed rape pathogens, oilseed rape, detection, PCR, qPCR, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika QJ1310227, Číslo osvědčení UKZUZ 01704/2016, Snížení nákladů na adaptace metod a zvýšení produktivity práce u uživatele , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 26.01.2016, zákon 130/2002 Sb.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC, Determination of residues of the botanical pesticides using of SPME-GC, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/2, UKZUZ č. 009043/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – GAAR, V. – RYŠÁNEK, P. Comparative molecular analysis of Bursaphelenchus vallesianus, a wood-inhabiting nematode isolated from declining pine trees in the Czech Republic. Plant Pathology, 2014, roč. 63, č. 1, s. 232-242. ISSN: 0032-0862.

SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans: A causal agent of blackleg dDisease in oilseed rape (Brassica napus). OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 2014, roč. 18, č. 10, s. 645-657. ISSN: 1536-2310.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – RENČO, M. – MAREK, M. Molecular and morphological exploration of a mixed population of two potato-parasiting nematode species, Globodera rostochiensis and G. pallida. Helminthologia, 2014, roč. 51, č. 1, s. 3-6. ISSN: 0440-6605.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. PHYTOPATHOLOGY, 2014, roč. 104, č. 3, s. 306-312. ISSN: 0031-949X.

STEJSKAL, V. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – ŠIMBERA, J. – AULICKÝ, R. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda) . International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, roč. 2014, č. 86, s. 189-195. ISSN: 0964-8305.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – GAAR, V. Rostlinné extrakty jako alternativní nematocidy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 68-70. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – MAREK, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Insights into the structure and phylogeny of the 28S rRNA expansion segments D2 and D3 of the plant-infecting nematodes from the genus Ditylenchus (Nematoda: Anguinidae). PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2013, roč. 52, č. 1, s. 84-97. ISSN: 0031-9465.

ČERMÁK, V. – VIEIRA, P. – GAAR, V. – ČUDĚJKOVÁ, M. – FOIT, J. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MOTA, M. On the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Parasitaphelenchinae) associated with wood and insects from declining forest trees in the Czech Republic. Forest Pathology, 2013, roč. 43, č. 4, s. 306-316. ISSN: 1437-4781.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – ŠPULÁKOVÁ, B. Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 9-10. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. Alternative methods of carrot (Daucus carota) protection against the northern root knot nematode (Meloidogyne hapla). ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2012, roč. 62, č. 1, s. 91-93. ISSN: 0906-4710.

URBAN, J. – MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – BERANOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of phoma leaf spot pathogens on winter oilseed rape in selected areas of the Czech Republic. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, p. 123.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 139. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Zařízení pro hodnocení účinnosti fumigantů na mortalitu háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus). Úřad průmyslového vlastnictví. 24090. 09.07.2012.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKA, I. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – PAVELA, R. Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 12, č. 9, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – URBAN, J. – ČERMÁK, V. – GAAR, V. Identification and Characterization of Pale Potato Cyst Nematode (Globodera pallida) in Teplá, the Czech Republic. Plant Disease, 2012, roč. 96, č. 9, s. 1386-1386. ISSN: 0191-2917.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Detection of Polymyxa graminis in a Barley Crop in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2012, roč. 48, č. 2, s. 65-71. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÁKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Rostlinné extrakty jako ochrana mrkve vůči háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 6, č. , s. 78-79. ISSN: 0139-6013.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

KETTA, H. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. First report of Polymyxa graminis f. sp. temperata, a vector of soilborne cereal viruses in the Czech Republic.. Plant Disease, 2011, roč. 95, č. 3, s. 353-353. ISSN: 0191-2917.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmissibility of Barley mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis.. 2011. Hammad Ketta, Pavel Ryšánek and Miloslav Zouhar. Transmissibility of Barely mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis. Sborník abstraktů, IX. Mezinárodní Konference doktorandů experimentální biologie rostlin, Karlova universita v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. 5. - 6. Září 2011, pp 18, ISSN: 1212-6670. .

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2011, roč. 47, č 1, s. 5-12. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RŮŽIČKOVÁ, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Presto©, a new potential tool for control of the root-knot nematode Meloidogyne hapla. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 79..

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – DOUDA, O. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Report on the most important nematode species in the Czech Republic. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 21..

RYŠÁNEK, P. – HASSAN, M. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Viroid latentní mozaiky broskvoně a stav jeho výzkumu v České republice. 2011. Sborník ze semináře Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky, Žatec, 17.5.2011, 25-31. ISBN 978-80-903545-4-8.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, J. Arthrobotrys oligospora jako alternativní bioagens proti Meloidogyne hapla (Certifikovaná metodika), Arthrobotrys oligospora alternative bioagens against Meloidogyne hapla (Certified methodology), crop protection, bioagens, alternative methods, nematophageous fungi, 2011, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A. oligospora metodika, SRS 003245/2012, Sortiment bioagens použitelných pro ochranu proti M. hapla bude rozšířen o A. oligospora. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní rostlinolékařská správa, 07.02.2012

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. 2011, Journal of Plant Pathology, roč. 93, č. 4, s. 86. ISSN: 0929-1873.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 89 - 97. ISSN: 1212-2580.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – PAVELA, R. Using plant essences as alternative mean for northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science, 2010, roč. 83, č. 3, s. 217 - 221. ISSN: 1612-4758.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 4, s. 171 - 180. ISSN: 1212-2580.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Bioinformatics-assisted characterization of the ITS1-5 8S-ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its exploitation in molecular diagnostics of European crop-parasitic nematodes of the genus Ditylenchus. Plant Pathology, 2010, roč. 59, č 5, s. 931-943. ISSN: 0032-0862.

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

GRIMOVÁ, L. – BAZZONI, A. – RYŠÁNEK, P. – PALMISANO, F. – ZOUHAR, M. – MINAFRA, A. – SAVINO, V. Biological characterization and variability in the coat protein gene of an isolate of Apricot latent virus. . Journal of Plant Pathology, 2010, roč. 92, č. 1, s. 111 - 116. ISSN: 1125-4653.

Development of several laboratory assays for the detection of Apricot latent virus - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Lubomír Věchet (externí), 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVOTNÝ, D. – NOVÁKOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi. Czech Mycology, 2010, roč. 61, č. 2, s. 139 - 147. ISSN: 1211-0981.

Meloidogyne hapla, the serious enemy of the Czech vegetable growers - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

KOKOŠKOVÁ, B. – MARHULOVÁ, I. – ZOUHAR, M. Nový test patogenity pro spálu růžovitých rostlin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 7, s. 51 - 53. ISSN: 1213-7596.

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010

Variability of the D2/D3 segment sequences of several potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) populations - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Alternative management of the nothern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) using plant essences - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Roman Pavela (externí), 2010

MOLINARI, S. – GRECO, N. – ZOUHAR, M. Superoxide dismutase isoelectric focusing patterns as a tool to differentiate pathotypes of Globodera spp.. Nematology, 2010, roč. 12, č. 5, s. 751 - 758. ISSN: 1388-5545.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, J. Nematofágní mikroskopické houby. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 2, s. 28 - 29. ISSN: 1213-7596.

Predikce nematofágní aktivity půdních hub - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Jana Nováková, Ing. Jan Urban, 2010

Detekce genů rezistence k braničnatce pšeničné ve starých českých odrůdách pšenice seté - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Optimalizace laboratorních metod pro detekci latentního viru meruňky - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

First occurence of Cherry virus A (CVA) in the Czech Republic. - Ing. Lenka Grimová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Drabešová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. František Paprštein (externí), 2010

NOVÁKOVÁ, E. – ZOUHAR, M. Meloidogyne Hapla – škůdce, kterého možná neznáte. Zahradnictví, 2009, roč. 83, č. 7, s. 15 - 17. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – LHOTSKÝ, D. – PAVELA, R. Effect of plant essential oils on mortality of the stem nematode (Ditylenchus dipsaci). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2009, roč. 45, č. 2, s. 66 - 73. ISSN: 1212-2580.

Meloidogyne hapla – neviditelný nepřítel - Ing. Nováková Eva; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2009

Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Hassan Mohamed, 2009

Charakteristika českých izolátů Phytophthora infestans v roce 2008 - Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

First occurence of Cherry virus A in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Paprštein František, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Bazzoni Alessandra; Minafra Angelantonio; Palmisano Francesco; Savino Vito, 2009

Pseudomonas fluorescens a Bacillus subtilis jako biologická agens vůči fytoparazitickým háďátkům Meloidogyne hapla na kořenové zelenině Daucus carota - Ing. Nováková Eva; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Herbaceous host plants for Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Ketta Hammad; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Molekulární markery rezistence proti Mycosphaerella graminicola jako prostředek pro hledání vhodných genetických zdrojů - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Věchet Lubomír; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

FTA technology as a tool for the molecular study of plant-parasitic nematodes - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Douda Ondřej; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

A study of the sugar beet nematode Heterodera schachtii host range concerning crop rotation changes in the Czech Republic - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; Veselá Kamila; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Stem nematodes Ditylenchus dipsaci - D2/D3 segments of ribosomal DNA as diagnostic tool - Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Marek Miroslav; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biofumigace - opatření proti háďátku zhoubnému Ditylenchus dipsaci v integrovaných systémech produkce zeleniny - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Douda Ondřej; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

An innovated test of pathogenicity for Erwinia amylovora, the causative agent of fire blight - Kokošková Blanka; Marhulová Gabriela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2009

Monitoring Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa, původců fómové hniloby – rakoviny stonku řepky, na území České republiky v roce 2007 a 2008 - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Jaňourová Blanka; Ing. Plachká Eva, CSc., 2009

První zpráva o výskytu Polymyxa graminis (Ledingham, 1939) v České republice - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Opplová Karolína, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; Bazzoni Alessandra; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Palmisano Francesco; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus and its survey in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bazzoni Alessandra; Palmisano Francesco; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Host range and (un)specifity of different Polymyxa betae isolates - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; MSc. Homa Ihmed Han; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Rozo Maria; Putz Charles, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora MZE 2017 - 2019
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2016 - 2016
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2015 - 2015
Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému TA0 2014 - 2017
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2014 - 2014
Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství MZE 2013 - 2017
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací GAFAPPZ 2013 - 2013
Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích GAFAPPZ 2012 - 2012
Mimořádná stipendia studentů magisterského oboru Rostlinolékařství GAFAPPZ 2011 - 2011
Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů MZE 2011 - 2014
Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce MZE 2008 - 2012
Vývoj a ověření alternativních prostředků ochrany zeleniny proti fytofágním háďátkům v podmínkách ČR MZE 2005 - 2008
Stanovení genetických markerů vhodných pro diferenciaci bioras Ditylenchus dipsaci pomocí SCAR GA0 2003 - 2005
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TA0 -
Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu TA0 -
 
page foot