| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. (48)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Rámcové konzultační hodiny
Dle dohody lze poskytnout konzultaci i v jiném termínu.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. Effect of plant essential oils on the mortality of Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) nematode under in vitro conditions. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 9, s. 410-414. ISSN: 1214-1178.

ALI, A. – KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. Evaluation of the ability of seven active ingredients of fungicides to suppress Phytophthora cactorum at diverse life stages, and variability in resistance found among isolates . Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 10, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

**PÁNEK, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. Peronosporales species associated with strawberry crown rot in the Czech Republic. Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

**ZAMANI-NOOR, N. – **WALLENHAMMAR, A. – **KACZMAREK, J. – PATAR, U. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **JEDRYCZKA, M. Pathotype characterization of Plasmodiophora brassicae, the cause of clubroot in Central Europe and Sweden (2016–2020). Pathogens, 2022, roč. 11, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2076-0817.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro zamezení šíření plevelů, plevelné řepy, škůdců a chorob odpadní půdou produkovanou při zpracování řepy cukrové, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, suger beet; Heterodera schachtii; weeds; Cercospora beticola; waste soil, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie kaly, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, V cukrovaru se vyprodukuje odpadní půdy až 300 000 ročně. Při produkci ozdravené odpadní půdy - ornice v množství cca 100 000 tun ročně se jedná o tržbu pro cukrovar ve výši 60 – 80 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro uskladnění bulev řepy cukrové v polní skládce s důrazem na zlepšení zdravotního stavu skladované řepy, Technology for storage of sugar beets in a field dump with emphasis on improving the health status of the stored beets, Suger beet; essential oils; storage; field dump; health status, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie skladování, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, Při výkupní ceně 1000 Kč/t při 16 % cukernatosti a eliminaci 3 % ztrát na uskladněné řepě aplikací ověřené technologie dojde k nárůstu obratu u pěstitelů řepy cukrové o cca 111 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – HNÁTEK, J. – STEJSKAL, V. Field Validation of the Effect of Soil Fumigation of Ethanedinitrile (EDN) on the Mortality of Meloidogyne hapla and Carrot Yield Parameters. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

**PÁNEK, M. – **STŘÍŽKOVÁ, I. – ZOUHAR, M. – **KUDLÁČEK, T. – **TOMŠOVSKÝ, M. Mixed Mating Model of Reproduction Revealed in European Phytophthora cactorum by ddRADseq and Effector Gene Sequence Data. Microorganisms, 2021, roč. 2, č. 9, s. 1-22. ISSN: 2076-2607.

**STEFANOVSKA, T. – **SKWIERCZ, A. – **FLIS, L. – **PIDLISNYUK, V. – ZOUHAR, M. First record of the ectoparasitic nematode Amplimerlinius macrurus (Nematoda: Tylenchida) on the perennial grass Miscanthus x giganteus (Angiosperms: Poaceae) in Ukraine. JOURNAL OF NEMATOLOGY, 2021, roč. 53, č. 06-March-2021, s. 1-7. ISSN: 0022-300X.

**AFSHAR, F. – **RASHIDIFARD, M. – **ABOLAFIA, J. – ZOUHAR, M. – **FOURIE, H. – **PEDRAM, M. Laimaphelenchus africanus n. sp. (Tylenchomorpha Aphelenchoididae) from South Africa, a morphological and molecular phylogenetic study, with an update to the diagnostics of the genus. JOURNAL OF NEMATOLOGY, 2021, roč. 53, č. , s. 1-14. ISSN: 0022-300X.

KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – ALI, A. – **SUR, V. – SEN, M. – **BOLTON, M. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Characterization of the molecular mechanisms of resistance against DMI fungicides in Cercospora beticola populations from the Czech Republic. Journal of Fungi, 2021, roč. 7, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

**PÁNEK, M. – **HANÁČEK, A. – WENZLOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. A Comparison of the Ability of Some Commercially Produced Biological Control Agents to Protect Strawberry Plants against the Plant Pathogen Phytophthora cactorum. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.

RYŠÁNEK, P. – MAŇASOVÁ, M. – **CHOCHOLA, J. – ZOUHAR, M. Hrozí nám návrat virových žloutenek řepy?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 12, s. 411-416. ISSN: 1210-3306.

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Detekce genů avirulence v izolátech Leptosphaeria maculans, Detection of avirulence genes in Leptosphaeria maculans isolates, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Avr geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Identifikace specifických genů rezistence k Leptosphaeria maculans v odrůdách řepky a šlechtitelských materiálech, Identification of specific resistance genes to Leptosphaeria maculans in oilseed rape cultivars and breeding materials, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Rlm geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Metodika testování nových způsobů ochrany jahodníku proti Phytophthora cactorum, Methodology of testing new ways of protecting strawberry against Phytophthora cactorum, Phytophthora cactorum; protection; biology control, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika testování, Smlouva uzavřena s Bc. Milanem Hančem, se sídlem Vraňany 230, 277 07, Mělník, IČO:68280572, 1.7.2021, tel: +420 737 703 606, e-mail: jahodarna@jahodarna-vranany.cz, Za posledních sedm let činila průměrná výměra pěstební plochy jahodníku 1779 ha s celkovou výší sklizně průměrně 9390 tun, což nám dává výnos 4,7 t/ha. Spotřebitelské ceny pro jahody se v posledních třech letech pohybovaly průměrně za rok na částce okolo 140 Kč/Kg. Tržby tedy činí průměrně 1,3 mld. Kč za rok (Anonym, 2020). Patogen P. cactorum způsobuje ročně přímé škody minimálně ve výši 15 %, což v přepočtu na tržby činí ztrátu 197 mil., v této částce ovšem nejsou započítány nepřímé škody, které tento patogen způsobuje, jako je akutní odumření mladých výsadeb, nebo snížení životaschopnosti starších porostů. Je tedy žádoucí hledat nové způsoby ochrany proti tomuto patogenu i jejich metody validace., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.09.2021,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **HANÁČEK, A. – **PÁNEK, M. Studium vztahů mezi vybranými mikroorganismy a hodnocení jejich potenciálu v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. neuvedeno, č. 6, s. 9-11. ISSN: 1211-3565.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **WEIGRICHT, O. – WENZLOVÁ, J. – **ROSOKHA, H. – **ZOUHAROVÁ, V. – **PÁNEK, M. Sekundární metabolity rostlin a jejich potenciál při využití v ochraně rostlin proti Phytophthora cactorum. Rostlinolékař, 2021, roč. 32, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Mapa výskytů patogenů Leptosphaeria maculans a L. biglobosa a jejich ras v ČR, Map of occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa and their races in the Czech Republic, Leptosphaeria maculans; L. biglobosa; oilseed rape; avirulence genes; races, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa_LM rasy a LB, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **PÁNEK, M. Primery pro specifickou diagnostiku Phytophthora cactorum. -- Neuvedený název vydavatele --. 35 647. 14.12.2021.

HNÁTEK, J. – STEJSKAL, V. – **VENDL, T. – **AULICKÝ, R. – **MÁLKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. Fumigation of Insect-Infested Wooden Logs by EDN Using Two Scenarios of Plastic Tent-Tarpaulin Sealing: Wooden Logs Stacks Placed on Bottom Plastic Sheets or Directly on Underlying Soil. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 23, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal and Behavioral Effect of Microparticles of Pimpinella anisum Essential Oil on Larvae of Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae).. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, 2020, roč. 113, č. 1, s. 255-262. ISSN: 0022-0493.

HUSSAIN, M. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparative virulence assessment of different nematophagous fungi and chemicals against northern root-knot nematodes, Meloidogyne hapla, on carrots. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2020, roč. 52, č. 1, s. 199-206. ISSN: 0030-9923.

**DOUDA, O. – STEJSKAL, V. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – HNÁTEK, J. Inexpensive Screening Method to Validate the Efficacy of Ethanedinitrile Fumigant on the Forest Invasive Nematode Pest Bursaphelenchus xylophilus. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-7. ISSN: 2071-1050.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – **AULICKÝ, R. Metodika testování účinnosti fumigantu v poloprovozních podmínkách, Methodology for testing the effectiveness of fumigant in pilot plant conditions, EDN; ethanedinitrile; field condition, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN pole, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické přínosy závisejí na komerční dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR stejnou nebo podobnou alternativu. Z těchto důvodů je velmi obtížné hodnotit ekonomické aspekty, nicméně při roční produkci mrkve cca 35 tis. tun a konzervativně odhadnuté výkupní ceně 10 Kč/kg představuje hrubý zisk pěstitelů 350 milionů Kč. Zabráněním ztrátám ve výši 5 % způsobených háďátky by pěstitelé získali navíc každoročně 17,5 milionu Kč. V případě původce nádorovitosti košťálovin lze vycházet z předpokladu, že tento patogen bude vzhledem ke svému biologickému cyklu a schopnosti setrvat na pozemku bez hostitele po dobu 10-15 let hrát významnou roli jak při pěstování brukvovité zeleniny, tak při pěstování řepky olejky. V ČR může působit ztráty na výnose až 15 % a to na cca 8 % osevních ploch, což představuje 3280 ha, při průměrném výnose 3,36 t/ha a ceně 9284 Kč/t pak celková ztráta činí cca 15,3 mil Kč. V případě brukvovité zeleniny jsou pak nejvyšší ztráty zaznamenány na kv, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.07.2020,

**DU PREEZ, G. – **FOURIE, H. – **DANEEL, M. – **MILLER, H. – **HÖSS, S. – **RICCI, C. – **ENGELBRECHT, G. – ZOUHAR, M. – **WEPENER, V. Oxygen consumption rate of Caenorhabditis elegans as a highthroughput endpoint of toxicity testing using the Seahorse XFe 96 Extracellular Flux Analyzer. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **AULICKÝ, R. – **DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Metodika testování nematocidních účinků fumigantů v mobilních provozních podmínkách, The methodology of testing the nematicidal effects of fumigants in mobile operating conditions, Bursaphelenchus xylophilus; ethanedinitrile; EDN; fumigation; operating conditions, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN karanténa, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické aspekty aplikace metodiky lze charakterizovat z několika hledisek. První z nich je přímý vliv na zvýšení možnosti využití dřeva napadeného háďátky pro předem stanovené účely, tento aspekt se týká zejména řeziva zvláštního významu pro umělecké či nábytkářské využití, protože kapacita kontejneru je omezená. Přínos je v dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR i ve světě stejnou nebo podobnou alternativu. Další neméně důležitý ekonomický aspekt spočívá v postavení ČR jako jediného producenta tohoto fumigantu na světě. Tato skutečnost sama o sobě dává dobrý předpoklad pro zvyšování nejen zisků ale i prestiže naší země v celosvětovém měřítku. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 27.10.2020,

**STEFANOVSKA, T. – **SKWIERCZ, A. – ZOUHAR, M. – **PIDLISNYUK, V. – **ZHUKOV, O. Plant feeding nematodes associated with Miscanthus giganteus and their use as potential indicators of the plantations state. International Journal of Environmental Science and Technology, 2020, roč. 1, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1735-1472.

ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 308580. 05.11.2020.

**PÁNEK, M. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. Mapa rozšíření jednotlivých genetických linií Phytophthora cactorum v čr, Distribution map of occurrence of individual genetic lines of Phytophthora cactorum in the Czech Republic, map; Phytophthora cactorum; DNA, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), makak_2020, uzavřená smlouva o využití s Bc. Milan Hanč, Vraňany 230, Vraňany 27707, tel.: 315691988, nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 21.12.2020,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **AULICKÝ, R. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování řepky olejné a brukvovité zeleniny na pozemcích s výskytem patogena Plasmodiophora brassicae, Proven technology for cultivation of oilseed rape and cruciferous vegetables on the field infested by Plasmodiophora brassicae., EDN; cruciferous crops; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, kaput, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 58.51%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **HNÁTEK, J. Ověřená technologie pěstování kořenové zeleniny na pozemcích s výskytem škůdce Meloidogyne hapla, Proven technology cultivation of root vegetables on the field infested by Meloidogyne hapla, EDN; carrot; plant protection, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, mrkv, není relevantní, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, rentabilita vyjádřená poměrem nákladovosti oproti zisku činí při plošném ošetření 42,25%, Lučební závody Draslovka a.s. Havlíčkova 605, Kolín IV Kolín, 280 99 Tel.: +420 321 335 111, 46357351, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – **AULICKÝ, R. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. Metodika testování účinnosti fumigantu ethandinitrilu v řízených podmínkách, The methodology of testing an efficiency of a fumigant ethanedinitrile under a controlled conditions, Fumigant; Controlled conditions; Soil; EDN, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Fumigace v řízených podmínkách, Lučební závody Draslovka a.s., IČO: 46357351, datum uzavření smlouvy: 25.3.2019, Ing. Jonáš Hnátek, 727892529, Ekonomické přínosy závisí na komerční dostupnosti nového fumigantu a technologii jeho využití, která nemá v současné době v ČR stejnou nebo podobnou alternativu. Z těchto důvodů je velmi obtížné hodnotit ekonomické aspekty, nicméně při roční produkci mrkve cca 35 tis. tun a konzervativně odhadnuté výkupní ceně 10 Kč/kg představuje hrubý zisk pěstitelů 350 milionů Kč. Zabráněním ztrát ve výši 5% způsobených háďátky by pěstitelé získali navíc každoročně 17,5 milionu Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední k a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 31.07.2019,

**MATUŠINSKY, P. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Fungicidní prostředek na ochranu rostlin na základě esenciálního oleje z Thymus vulgaris, způsob jeho výroby a použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 308 145. 11.12.2019.

SANDHU SINGH, K. – **TZELEPIS, G. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – **DIXELIUS, C. The immunophilin repertoire of Plasmodiophora brassicae and functional analysis of PbCYP3 cyclophilin. MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS, 2018, roč. 293, č. 2, s. 381-390. ISSN: 1617-4615.

**ABDUKERIM, R. – **LEDNEV, G. – TRÝZNA, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Comparison analysis of species composition of entomopathogenic fungi isolated from bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). OnLine Journal of Biological Sciences, 2018, roč. 18, č. 1, s. 62-68. ISSN: 1608-4217.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Suppression of Meloidogyne incognita by entomopathogenic fungus Lecanicillium muscarium. Plant Disease, 2018, roč. 102, č. 5, s. 977-982. ISSN: 0191-2917.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – SEDLÁK, P. – ZUSKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – **HAUSVATER, E. Sensitivity to Fungicides and Esential Oils in Czech Isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1211-3174.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal activity of two formulations of essential oils against the cereal leaf beetle. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 6, s. 489-495. ISSN: 0906-4710.

SANDHU SINGH, K. – **WINTER, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Cyclophilins: less studied proteins with critical roles in pathogenesis. PHYTOPATHOLOGY, 2018, roč. 108, č. 1, s. 6-14. ISSN: 0031-949X.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Attraction of Root Knot Nematodes, Meloidogyne incognita, to Living Mycelium of Nematophagous Fungi . PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2073-2078. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Parasitic activity of the root knot nematode Meloidogyne incognita in okra in a naturally infested field and its suppression by Lecanicillium muscarium . PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2107-2114. ISSN: 0030-9923.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 154. 09.10.2018.

**KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. – **ČMEJLA, R. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům , The methodology of quantitative detection of mutation in the Cytb gene in Venturia Inaequalis and methods of determination of the resistance of pathogens on selected DMI fungicides, qPCR; Cytb gene; Venturia inaequalis; resistance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Detekce rezistence - Venturia , Ovocnářská unie ČR z.s., IČ: 44477325, 09. 07. 2018, Ing. Martin Ludvík, Jabloně jsou nejvíce pěstovanou ovocnou plodinou, při špatně zvolené ochraně, k čemuž patří i nezjištěná rezistence přípravků, vznikají pěstiteli velké finanční ztráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 19.09.2018,

**DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – PAVELA, R. – KLOUČEK, P. Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin, Plant essences as a means of protection plant against beetles (Oulema spp.) - important cereal pests, Leaf beetles; plant essences; Oulema spp, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ochrana proti Oulema spp., Jan Procházka, IČO: 45825963, Ing. Jan Procházka, Semice 327, 28917, Tento přípravek je vhodný i pro zemědělce pěstující obilí v ekologické produkci, pro které dosud přípravek nebyl. Tento přípravek značně sníží ekonomické ztráty způsobené tímto škůdcem, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.01.2018,

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Significance of sexual reproduction of Phytophthora infestans in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1191-1197. ISSN: 1211-8516.

**MATUŠINSKY, P. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Fungicidní prostředek na ochranu rostlin na základě esenciálního oleje z Thymus vulgaris a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 32213. 29.10.2018.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - ROKAF, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - ROKAF, Biofungicide; plant protection; essential oils; , 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, ROKAF, QJ1510353 G 1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 20 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. Alternativní prostředek na ochranu jabloní proti Venturia inaequalis - TYHR, An alternative means of protecting apple trees agains Venturia inaequalis - TYHR, Apple scab; Essential oils; Apple tree; Plant protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TYHR, QJ1510353 G 2, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Venturia inaequalis. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost přípravku schválil RNDr. David Novotný, Ph.D., +420 233 022 358 , Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709, Pořizovací hodnota prostředku aplikovaného na 1 ha je cca 25 tis. Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparison between Biological and Chemical Management of Sugar Beet Nematode, Heterodera schachtii. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 45-50. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Potential of some nematophagous fungi against Meloidogyne hapla infection in Czech Republic. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 35-43. ISSN: 0030-9923.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – **PAVELA, R. – KLOUČEK, P. – BOŽIK, M. – ZOUHAR, M. The Effects of Pimpinella anisum Essential Oils on Young Larvae Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH, 2017, roč. 94, č. 1, s. 64-69. ISSN: 1099-209X.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Effect of some nematophagous fungi on reproduction of a nematode pest, Heterodera schachtii, and growth of sugar beet. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 189-196. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparison between Biological and Chemical Management of Root Knot Nematode, Meloidogyne hapla. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 205-210. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Population dynamics of a nematophagous fungus Lecanicillium muscarium, and root knot nematode, Meloidogyne incognita to assess the disease pressure and its management. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 197-204. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Effects of nematophagous fungi on viability of eggs and juveniles of Meloidogyne incognita. Journal of Animal and Plant Sciences, 2017, roč. 27, č. 1, s. 252-258. ISSN: 1018-7081.

ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. Zařízení pro poloautomatizovaný ruční sběr cyst fytoparazitických háďátek druhu Globodera rostochiensis. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 306786 B6. 24.05.2017.

MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Analysis of Leptosphaeria species complex causing phoma leaf spot and stem canker of winter oilseed rape (Brassica napus) in the Czech Republic. Crop & Pasture Science, 2017, roč. 68, č. 3, s. 254-264. ISSN: 1836-0947.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. Prostředek na ochranu proti háďátku řepnému. -- Neuvedený název vydavatele --. 31083. 04.10.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. Prostředek na ochranu rostlin proti Peronospora destructor. -- Neuvedený název vydavatele --. 30707. 30.05.2017.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – WENZLOVÁ, J. Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých, Protection agent again Peronospora destructor; the cause of downy mildew, Peronospora destructor; downy mildew; essential oil; Pelargonium graveolens, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Prostředek ochrany , Smlouva s Jan Procházka, IČO: 45825963, uzavřená dne: 5.1.2017, Jedná se o cenově srovnatelné náklady na ošetření 1 ha, jako u konvenčních fungicidů. Tento přípravek je ovšem možné aplikovat i v ekologickém zemědělství, kde může být výskyt Peronospora destructor limitující faktorem výnosu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 18.01.2017,

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě konvenční PCR, Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on conventional PCR, sugarbeet cyst nematode; diagnostics; polymerase chain reaction, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT PCR heterodera, TA04021117-V16_1, Funkční vzorek je schopen realizovat diagnostiku Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl nebo 48 reakci po 50 µl, obsahuje pouze reagencie pro polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní konvenční PCR. Pro Izolaci DNA z vajíček, embryonů, larev a jednotlivých cyst je doporučeno použití kitu ExgeneTM Plant SV GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709). Pořizovací hodnota soupravy je 15 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Diagnostická souprava pro komerční diagnostiku háďátka řepného na základě Real Time PCR, 88/5000 Diagnostic kit for commercial diagnosis of sugarbeet cyst nematode based on Real Time PCR, , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, KIT Real time PCR hetrodera , TA04021117-V16_2, Funkční vzorek je schopen realizovat kvantifikaci Heterodera schachtii na úrovni nukleových kyselin. Diagnostická souprava je určena pro 96 reakcí po 25 µl, obsahuje pouze reagencie pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci. Pro diagnostiku je nejprve nutné vyizolovat DNA pro vlastní Real Time PCR. Pro izolaci DNA z hrubého extraktu z půdy anebo napadených kořenů rostlin je možné použít kit ExgeneTM Soil SV mini, GeneAll®. Pro konstrukci soupravy byly použity komerčně dostupné reagencie, jejichž koncentrace a složení byly optimalizovány za účelem dosažení optimálních výsledků při aplikaci diagnostické soupravy. Sekvence primerů a sondy jsou součástí ochrany duševního vlastnictví autorů ÚPV 28637. Postup stanovení je uveden v podrobném návodu, který je součástí soupravy. Diagnostická souprava je využívána pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., +420 606 508 188., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota soupravy je 27 tis. Kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. Alternativní prostředek na ochranu obilnin proti Oulema sp. Meol-L, An alternative means of protecting cereals against Oulema sp. Meol-L, bioinsecticide; plant protection; pest, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Funkční vzorek, Meol-L, QJ1310226_G_1, Funkční vzorek je schopen realizovat ochranný kurativní zásah proti Oulema sp. a to jak proti vajíčkům tak dospělcům má tedy i prokazatelné ovicidní účinky. Všechny látky, které byly použity pro formulaci tohoto prostředku ochrany, jsou používané v potravinářství nebo jsou potravinami. Tato skutečnost dává funkčnímu vzorku vysoký potenciál při jeho uplatnění na trhu. Unikátní postup výroby, který je duševním vlastnictvím týmu autorů dovoluje zachovat reziduální účinnost prostředku na volné pěstební ploše v horizontu 8-14 dní v závislosti na počasí. Funkční vzorek je využíván pracovištěm ČZU v Praze, licenční smlouva dosud nebyla uzavřena, funkčnost soupravy schválil Ing. Radek Aulický, Ph.D., +420 233 022 360., Funkční vzorek je využíván příjemcem ČZU v Praze, IČ 60460709. Pořizovací hodnota prostředku aplikovatelného na 1 ha je cca. 17 tis. kč, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beetroot nematode in pilot plant tests, nemathophagous fung; Pleurotus ostreatus; sugar beet; beetroot nematode, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Hlíva ústřičná proti H. schachti, 00000, Astur Straškov, a.s., IČ: 25421921, 22.12.2017, Miroslav Novák, Straškov – Vodochody 103, 411 84, 416 866 115, Při silném zamoření pozemku háďátkem řepným dochází při aplikaci této technologie, k výraznému snížení půdní zásoby tohoto háďátka a ke zvýšení výnosu o cca min 5 %., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. Komplexní metodika integrované ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v provozních podmínkách, Complex methodology of integrated protection of sugar beet against beetroot nematode under operating conditions, Complex methodology;, sugar beet; beetroot nematode; organic farming, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Komplexní metodika, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při uplatnění komplexní metodiky ochrany může dojít k výraznému snížení nákladů na aplikaci ochranných opatření a ke zvýšení výnosu v řádech procent. , Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Účinnost látek na podporu růstu rostlin jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v poloprovozních testech., Efficacy of plant growth promoting agents as a protecting means of sugar beet against to sugar beet cyst nematode in pilot tests., sugar beet; cyst nematode; growth promoting agents, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Látky na podporu růstu, 00000, Agroprogres Kateřinky, spol. s r.o. IČ: 47977400, 29.12 2017, Ing. Hynek Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553 719 546, Při použití látek na podporu růstu dle ověřené technologie, dojde ke snížení nákladů na aplikaci a ke zvýšení výnosu o cca min 2- 5 %., Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i., 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. Ochrana pšenice ozimé proti Tilletia caries, Protection of winter wheat against to Tilletia caries, winter wheat; essential oils; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Ochrana pšenice, 00000, Ing. Jan Procházka, IČ:45825963, 15.12. 2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, Díky této technologii mohou meziročně vzrůst plochy pěstování obilovin v ekologických systémech o 2%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – **NOVOTNÝ, D. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **FRIDRICH, P. Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v podmínkách polního testu, Efficacy of nematophagous fungi as a means of protecting sugar beet against beet cyst nematode in field test conditions, Beet cyst nematode; nematophagous fungi; sugar beet; protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Nematofágní houby-metodika, Agroprogres Kateřinky, spol. sr.o., IČ: 47977400, 31.1.2017, Jiří Valík, Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov, 553719546, Aplikace nematofágních hub na zamořené pozemky háďátkem řepným je ekonomičtější, než použití konvenčních prostředků - jako jsou přípravky pro dezinfekci půd., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 22.02.2017,

MAŇASOVÁ, M. – **MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. Alternativní prostředek ochrany proti houbovým patogenům obilnin, An alternative means of protecting against fungal pathogens in cereals, Pathogens; alternative means; cereal;, fungi , 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Alternativní prostředek - obilí, Ing. Jan Procházka, IČ: 45825963, 5.1.2017, Ing. Jan Procházka, Semice 327, PSČ 28917, 603534135, V kontextu měnící se legislativy a platnosti Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR, je důležité mít ekologickou alternativu. Dále vzhledem ke zvyšující se poptávce po komoditách z ekologické produkce, je důležité mít možnost ochrany v těchto systémech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06, Brno, 31.01.2017,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – KONRADY, M. Výskyt Polymyxa graminis f. sp. temperata a f. sp. tepida jako potenciálních vektorů některých virů obilnin na území České republiky, Occurrence of Polymyxa graminis f. sp. temperata and f. sp. tepida as potential vectors of some cereal viruses on the territory of Czech Republic, Polymyxa graminis; forma specialis; cereals; viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, specializovaná mapa QJ1230159, číslo ovědčení UKZUZ 052731/2016, nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016, UKZUZ 052731/2016

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – STEJSKAL, V. Using of hydrogen cyanide against Ditylenchus dipsaci nematode present on garlic. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 4, s. 184-188. ISSN: 1214-1178.

MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům. Obilnářské listy, 2016, roč. 24, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1212-138X.

HUSSAIN, M. – KAMRAN, M. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Response of selected okra cultivars to Meloidogyne incognita. Crop Protection, 2016, roč. 82, č. 4, s. 1-6. ISSN: 0261-2194.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Relationship between Meloidogyne incognita density and plant growth of okra. Journal of Animal and Plant Sciences, 2016, roč. 26, č. 3, s. 739-744. ISSN: 1018-7081.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. Výskyt původců fomového černání stonku řepky na území České republiky a jejich lokalizace v napadených stoncích. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. s. 81-83.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZOUHAR, M. – NOVÝ, P. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. Botanical pesticides and their human health safety on the example of Citrus sinensis essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. ..., 2015, roč. 65, č. 1, s. 89-93. ISSN: N.

MATUŠINSKÝ, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Antifungal effect of five essential oils against important pathogenic fungi of cereals. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 208-215. ISSN: 0926-6690.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – WENZLOVÁ, J. Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. ..., 2015, roč. 63, č. 3, s. 90-94. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Přenos rostlinných virů organismy z rodu Polymyxa. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

SVOBODA, J. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – HOMA, I. First report of Cucurbit aphid-borne yellows virus, Watermelon mosaic virus, and Zucchini yellow mosaic virus infecting zucchini plants in Libya. Plant Disease, 2015, roč. 99, č. 4, s. 558-558. ISSN: 0191-2917.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2015, roč. 61, č. 2, s. 204-210. ISSN: 1435-0211.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. Souprava pro PCR detekci háďátka řepného v rostlině a v půdě. Úřad průmyslového vlastnictví. 28637. 14.09.2015.

SKUHROVEC, J. – DOUDA, O. – PAVELA, R. – ZOUHAR, M. Rostlinné esence jako nástroj ochrany vůči mandelince bramborové. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 89-91. ISSN: 0139-6013.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silic, Determination of residues of the botanical pesticides which contents essential oils compounds, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/1, Číslo osvědčení UKZUZ 009041/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

ZOUHAR, M. Test účinnosti EDN proti B. xylophilus. Praha: ČZU v Praze, 2015, 10s. ISBN: ,

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky, Molecular methods of detection and determination of selected oilseed rape pathogens, oilseed rape, detection, PCR, qPCR, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika QJ1310227, Číslo osvědčení UKZUZ 01704/2016, Snížení nákladů na adaptace metod a zvýšení produktivity práce u uživatele , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 26.01.2016, zákon 130/2002 Sb.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC, Determination of residues of the botanical pesticides using of SPME-GC, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/2, UKZUZ č. 009043/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – GAAR, V. – RYŠÁNEK, P. Comparative molecular analysis of Bursaphelenchus vallesianus, a wood-inhabiting nematode isolated from declining pine trees in the Czech Republic. Plant Pathology, 2014, roč. 63, č. 1, s. 232-242. ISSN: 0032-0862.

SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans: A causal agent of blackleg dDisease in oilseed rape (Brassica napus). OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 2014, roč. 18, č. 10, s. 645-657. ISSN: 1536-2310.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – RENČO, M. – MAREK, M. Molecular and morphological exploration of a mixed population of two potato-parasiting nematode species, Globodera rostochiensis and G. pallida. Helminthologia, 2014, roč. 51, č. 1, s. 3-6. ISSN: 0440-6605.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. PHYTOPATHOLOGY, 2014, roč. 104, č. 3, s. 306-312. ISSN: 0031-949X.

STEJSKAL, V. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – ŠIMBERA, J. – AULICKÝ, R. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda) . International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, roč. 2014, č. 86, s. 189-195. ISSN: 0964-8305.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – GAAR, V. Rostlinné extrakty jako alternativní nematocidy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 68-70. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – MAREK, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Insights into the structure and phylogeny of the 28S rRNA expansion segments D2 and D3 of the plant-infecting nematodes from the genus Ditylenchus (Nematoda: Anguinidae). PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2013, roč. 52, č. 1, s. 84-97. ISSN: 0031-9465.

ČERMÁK, V. – VIEIRA, P. – GAAR, V. – ČUDĚJKOVÁ, M. – FOIT, J. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MOTA, M. On the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Parasitaphelenchinae) associated with wood and insects from declining forest trees in the Czech Republic. Forest Pathology, 2013, roč. 43, č. 4, s. 306-316. ISSN: 1437-4781.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – ŠPULÁKOVÁ, B. Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 9-10. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. Alternative methods of carrot (Daucus carota) protection against the northern root knot nematode (Meloidogyne hapla). ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2012, roč. 62, č. 1, s. 91-93. ISSN: 0906-4710.

URBAN, J. – MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – BERANOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of phoma leaf spot pathogens on winter oilseed rape in selected areas of the Czech Republic. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, p. 123.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 139. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Zařízení pro hodnocení účinnosti fumigantů na mortalitu háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus). Úřad průmyslového vlastnictví. 24090. 09.07.2012.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKA, I. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – PAVELA, R. Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 12, č. 9, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – URBAN, J. – ČERMÁK, V. – GAAR, V. Identification and Characterization of Pale Potato Cyst Nematode (Globodera pallida) in Teplá, the Czech Republic. Plant Disease, 2012, roč. 96, č. 9, s. 1386-1386. ISSN: 0191-2917.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Detection of Polymyxa graminis in a Barley Crop in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2012, roč. 48, č. 2, s. 65-71. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÁKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Rostlinné extrakty jako ochrana mrkve vůči háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 6, č. , s. 78-79. ISSN: 0139-6013.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

KETTA, H. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. First report of Polymyxa graminis f. sp. temperata, a vector of soilborne cereal viruses in the Czech Republic.. Plant Disease, 2011, roč. 95, č. 3, s. 353-353. ISSN: 0191-2917.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmissibility of Barley mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis.. 2011. Hammad Ketta, Pavel Ryšánek and Miloslav Zouhar. Transmissibility of Barely mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis. Sborník abstraktů, IX. Mezinárodní Konference doktorandů experimentální biologie rostlin, Karlova universita v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. 5. - 6. Září 2011, pp 18, ISSN: 1212-6670. .

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2011, roč. 47, č 1, s. 5-12. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RŮŽIČKOVÁ, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Presto©, a new potential tool for control of the root-knot nematode Meloidogyne hapla. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 79..

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – DOUDA, O. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Report on the most important nematode species in the Czech Republic. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 21..

RYŠÁNEK, P. – HASSAN, M. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Viroid latentní mozaiky broskvoně a stav jeho výzkumu v České republice. 2011. Sborník ze semináře Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky, Žatec, 17.5.2011, 25-31. ISBN 978-80-903545-4-8.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, J. Arthrobotrys oligospora jako alternativní bioagens proti Meloidogyne hapla (Certifikovaná metodika), Arthrobotrys oligospora alternative bioagens against Meloidogyne hapla (Certified methodology), crop protection, bioagens, alternative methods, nematophageous fungi, 2011, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A. oligospora metodika, SRS 003245/2012, Sortiment bioagens použitelných pro ochranu proti M. hapla bude rozšířen o A. oligospora. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní rostlinolékařská správa, 07.02.2012

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. 2011, Journal of Plant Pathology, roč. 93, č. 4, s. 86. ISSN: 0929-1873.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 89 - 97. ISSN: 1212-2580.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – PAVELA, R. Using plant essences as alternative mean for northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science, 2010, roč. 83, č. 3, s. 217 - 221. ISSN: 1612-4758.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 4, s. 171 - 180. ISSN: 1212-2580.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Bioinformatics-assisted characterization of the ITS1-5 8S-ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its exploitation in molecular diagnostics of European crop-parasitic nematodes of the genus Ditylenchus. Plant Pathology, 2010, roč. 59, č 5, s. 931-943. ISSN: 0032-0862.

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

GRIMOVÁ, L. – BAZZONI, A. – RYŠÁNEK, P. – PALMISANO, F. – ZOUHAR, M. – MINAFRA, A. – SAVINO, V. Biological characterization and variability in the coat protein gene of an isolate of Apricot latent virus. . Journal of Plant Pathology, 2010, roč. 92, č. 1, s. 111 - 116. ISSN: 1125-4653.

Development of several laboratory assays for the detection of Apricot latent virus - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Lubomír Věchet (externí), 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVOTNÝ, D. – NOVÁKOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi. Czech Mycology, 2010, roč. 61, č. 2, s. 139 - 147. ISSN: 1211-0981.

Meloidogyne hapla, the serious enemy of the Czech vegetable growers - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

KOKOŠKOVÁ, B. – MARHULOVÁ, I. – ZOUHAR, M. Nový test patogenity pro spálu růžovitých rostlin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 7, s. 51 - 53. ISSN: 1213-7596.

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010

Variability of the D2/D3 segment sequences of several potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) populations - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Alternative management of the nothern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) using plant essences - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Roman Pavela (externí), 2010

MOLINARI, S. – GRECO, N. – ZOUHAR, M. Superoxide dismutase isoelectric focusing patterns as a tool to differentiate pathotypes of Globodera spp.. Nematology, 2010, roč. 12, č. 5, s. 751 - 758. ISSN: 1388-5545.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, J. Nematofágní mikroskopické houby. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 2, s. 28 - 29. ISSN: 1213-7596.

Predikce nematofágní aktivity půdních hub - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Jana Nováková, Ing. Jan Urban, 2010

Detekce genů rezistence k braničnatce pšeničné ve starých českých odrůdách pšenice seté - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Optimalizace laboratorních metod pro detekci latentního viru meruňky - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

First occurence of Cherry virus A (CVA) in the Czech Republic. - Ing. Lenka Grimová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Drabešová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. František Paprštein (externí), 2010

NOVÁKOVÁ, E. – ZOUHAR, M. Meloidogyne Hapla – škůdce, kterého možná neznáte. Zahradnictví, 2009, roč. 83, č. 7, s. 15 - 17. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – LHOTSKÝ, D. – PAVELA, R. Effect of plant essential oils on mortality of the stem nematode (Ditylenchus dipsaci). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2009, roč. 45, č. 2, s. 66 - 73. ISSN: 1212-2580.

Meloidogyne hapla – neviditelný nepřítel - Ing. Nováková Eva; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2009

Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Hassan Mohamed, 2009

Charakteristika českých izolátů Phytophthora infestans v roce 2008 - Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

First occurence of Cherry virus A in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Paprštein František, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Bazzoni Alessandra; Minafra Angelantonio; Palmisano Francesco; Savino Vito, 2009

Pseudomonas fluorescens a Bacillus subtilis jako biologická agens vůči fytoparazitickým háďátkům Meloidogyne hapla na kořenové zelenině Daucus carota - Ing. Nováková Eva; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Herbaceous host plants for Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Ketta Hammad; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Molekulární markery rezistence proti Mycosphaerella graminicola jako prostředek pro hledání vhodných genetických zdrojů - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Věchet Lubomír; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

FTA technology as a tool for the molecular study of plant-parasitic nematodes - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Douda Ondřej; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

A study of the sugar beet nematode Heterodera schachtii host range concerning crop rotation changes in the Czech Republic - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; Veselá Kamila; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Stem nematodes Ditylenchus dipsaci - D2/D3 segments of ribosomal DNA as diagnostic tool - Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Marek Miroslav; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biofumigace - opatření proti háďátku zhoubnému Ditylenchus dipsaci v integrovaných systémech produkce zeleniny - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Douda Ondřej; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

An innovated test of pathogenicity for Erwinia amylovora, the causative agent of fire blight - Kokošková Blanka; Marhulová Gabriela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2009

Monitoring Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa, původců fómové hniloby – rakoviny stonku řepky, na území České republiky v roce 2007 a 2008 - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Jaňourová Blanka; Ing. Plachká Eva, CSc., 2009

První zpráva o výskytu Polymyxa graminis (Ledingham, 1939) v České republice - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Opplová Karolína, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; Bazzoni Alessandra; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Palmisano Francesco; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus and its survey in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bazzoni Alessandra; Palmisano Francesco; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Host range and (un)specifity of different Polymyxa betae isolates - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; MSc. Homa Ihmed Han; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Rozo Maria; Putz Charles, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Zvýšení rentability pěstování řepy cukrové v kontextu zvýšeného výskytu virových žloutenek a trvale udržitelného snižování podílu pesticidů v EU TA0 2022 - 2025
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy TA0 2019 - 2022
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TA0 2017 - 2018
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora MZE 2017 - 2019
Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu TA0 2017 - 2020
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2016 - 2016
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2015 - 2015
Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému TA0 2014 - 2017
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu GAFAPPZ 2014 - 2014
Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství MZE 2013 - 2017
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací GAFAPPZ 2013 - 2013
Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích GAFAPPZ 2012 - 2012
Mimořádná stipendia studentů magisterského oboru Rostlinolékařství GAFAPPZ 2011 - 2011
Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů MZE 2011 - 2014
Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce MZE 2008 - 2012
Vývoj a ověření alternativních prostředků ochrany zeleniny proti fytofágním háďátkům v podmínkách ČR MZE 2005 - 2008
Stanovení genetických markerů vhodných pro diferenciaci bioras Ditylenchus dipsaci pomocí SCAR GA0 2003 - 2005
 
page foot