| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Jaroslava Vospělová (1029)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2590
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – VOSPĚLOVÁ, J. – **BARANYK, P. – **MIČKA, M. – **ČECH, P. Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae – lokality Kůští, Opavice 2019/20. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2020, 20s. ISBN: ,

ZUSKOVÁ, E. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – **HNILIČKA, R. Choroby kořenů řepky ozimé 2019/2020 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 2020, 33s. ISBN: ,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicae, Possibilities of growing oilseed rape on farmers with the occurrence of soil pathogen Plasmodiophora brassicae, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; agrotechnica, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1310227, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, V průměru můžeme počítat při napadení se sníženým výnosem o 40 % a finanční ztráty mohou dosáhnout okolo 400 milionů korun. Při dodržování doporučení nemusí ke ztrátám docházet. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 17.12.2017,

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt škůdců makovic krytonosce makovicového a bejlomorky makové v Čechách a ochrana proti nim. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 57-60, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

PROKINOVÁ, E. – VOSPĚLOVÁ, J. – BENEŠOVÁ, E. Vliv herbicidní látky fluroxypyr na Fusarium spp. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – ANDR, J. Ochrana proti blýskáčkovi (Meligethes aeneus) na základě pokusů v roce 2011. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 26-31. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ochrana ozimé řepky proti hlavním škůdcům v roce 2012. 2012, Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky,Systém výroby slunečnice. 21.11.2012. Hluk. Praha: SPZO, s. 54-67. ISBN:978-80-87065-42-6.

VLAŽNÝ, P. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana proti plísni máku. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č.5, s.15-16. ISSN: 1211-3565.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot