| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. (1021)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

FAJEMISIN, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Emergence of fungicide sensitivity in Leptosphaeria maculans isolates collected from the Czech Republic to DMI fungicides. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

FAJEMISIN, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Evaluation of the sensitivity of Leptosphaeria maculans isolates causing phoma stem canker in oilseed rape in the Czech Republic to boscalid and dimoxystrobin fungicides. Plant Protection Science, 2022, roč. 58, č. 4, s. 305-314. ISSN: 1805-9341.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Detekce genů avirulence v izolátech Leptosphaeria maculans, Detection of avirulence genes in Leptosphaeria maculans isolates, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Avr geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Identifikace specifických genů rezistence k Leptosphaeria maculans v odrůdách řepky a šlechtitelských materiálech, Identification of specific resistance genes to Leptosphaeria maculans in oilseed rape cultivars and breeding materials, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Rlm geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Mapa výskytů patogenů Leptosphaeria maculans a L. biglobosa a jejich ras v ČR, Map of occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa and their races in the Czech Republic, Leptosphaeria maculans; L. biglobosa; oilseed rape; avirulence genes; races, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa_LM rasy a LB, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – ALI, A. – **SUR, V. – SEN, M. – **BOLTON, M. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Characterization of the molecular mechanisms of resistance against DMI fungicides in Cercospora beticola populations from the Czech Republic. Journal of Fungi, 2021, roč. 7, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

RYŠÁNEK, P. – MAŇASOVÁ, M. – **CHOCHOLA, J. – ZOUHAR, M. Hrozí nám návrat virových žloutenek řepy?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 12, s. 411-416. ISSN: 1210-3306.

MANSOURI, F. – **KRAHULEC, F. – **DUCHOSLAV, M. – RYŠÁNEK, P. Newly identified host range of viruses infecting species of the genus Allium and their distribution in six habitats in the Czech Republic. Plant Pathology, 2021, roč. 70, č. , s. 1496-1507. ISSN: 0032-0862.

MANSOURI, F. – **RICHERT-POGGELER, K. – **LEWANDOWSKI, M. – RYŠÁNEK, P. Transmission characteristics of allexiviruses by the eriophyid mite, Aceria tulipae (Keifer) (Acari: Eriophyidae) from naturally mixed infected garlic (Allium sativum L.). European Journal of Plant Pathology, 2021, roč. 160, č. , s. 789-796. ISSN: 0929-1873.

MANSOURI, F. – RYŠÁNEK, P. Allexivirus: review and perspectives. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2021, roč. 60, č. 3, s. 389-402. ISSN: 0031-9465.

HUSSAIN, M. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparative virulence assessment of different nematophagous fungi and chemicals against northern root-knot nematodes, Meloidogyne hapla, on carrots. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2020, roč. 52, č. 1, s. 199-206. ISSN: 0030-9923.

CEJNAR, P. – **KUČKOVÁ, Š. – **ŠANTRŮČEK, J. – **GLASA, M. – **KOMÍNEK, P. – **MIHÁLIK, D. – SLAVÍKOVÁ, L. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **SMIRNOVA, T. – **HYNEK, R. – **JIBAN, K. – RYŠÁNEK, P. Efficient Confirmation of Plant Viral Proteins andIdentification of Specific Viral Strains bynanoLC-ESI-Q-TOF UsingSingle-Leaf-Tissue Samples. Pathogens, 2020, roč. 9, č. 966, s. 1-20. ISSN: 2076-0817.

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **AULICKÝ, R. – **DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Metodika testování nematocidních účinků fumigantů v mobilních provozních podmínkách, The methodology of testing the nematicidal effects of fumigants in mobile operating conditions, Bursaphelenchus xylophilus; ethanedinitrile; EDN; fumigation; operating conditions, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN karanténa, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické aspekty aplikace metodiky lze charakterizovat z několika hledisek. První z nich je přímý vliv na zvýšení možnosti využití dřeva napadeného háďátky pro předem stanovené účely, tento aspekt se týká zejména řeziva zvláštního významu pro umělecké či nábytkářské využití, protože kapacita kontejneru je omezená. Přínos je v dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR i ve světě stejnou nebo podobnou alternativu. Další neméně důležitý ekonomický aspekt spočívá v postavení ČR jako jediného producenta tohoto fumigantu na světě. Tato skutečnost sama o sobě dává dobrý předpoklad pro zvyšování nejen zisků ale i prestiže naší země v celosvětovém měřítku. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 27.10.2020,

**KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. – **ČMEJLA, R. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům , The methodology of quantitative detection of mutation in the Cytb gene in Venturia Inaequalis and methods of determination of the resistance of pathogens on selected DMI fungicides, qPCR; Cytb gene; Venturia inaequalis; resistance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Detekce rezistence - Venturia , Ovocnářská unie ČR z.s., IČ: 44477325, 09. 07. 2018, Ing. Martin Ludvík, Jabloně jsou nejvíce pěstovanou ovocnou plodinou, při špatně zvolené ochraně, k čemuž patří i nezjištěná rezistence přípravků, vznikají pěstiteli velké finanční ztráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 19.09.2018,

SANDHU SINGH, K. – **TZELEPIS, G. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – **DIXELIUS, C. The immunophilin repertoire of Plasmodiophora brassicae and functional analysis of PbCYP3 cyclophilin. MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS, 2018, roč. 293, č. 2, s. 381-390. ISSN: 1617-4615.

**ABDUKERIM, R. – **LEDNEV, G. – TRÝZNA, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Comparison analysis of species composition of entomopathogenic fungi isolated from bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). OnLine Journal of Biological Sciences, 2018, roč. 18, č. 1, s. 62-68. ISSN: 1608-4217.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Suppression of Meloidogyne incognita by entomopathogenic fungus Lecanicillium muscarium. Plant Disease, 2018, roč. 102, č. 5, s. 977-982. ISSN: 0191-2917.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – SEDLÁK, P. – ZUSKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – **HAUSVATER, E. Sensitivity to Fungicides and Esential Oils in Czech Isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1211-3174.

SANDHU SINGH, K. – **WINTER, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Cyclophilins: less studied proteins with critical roles in pathogenesis. PHYTOPATHOLOGY, 2018, roč. 108, č. 1, s. 6-14. ISSN: 0031-949X.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Attraction of Root Knot Nematodes, Meloidogyne incognita, to Living Mycelium of Nematophagous Fungi . PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2073-2078. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Parasitic activity of the root knot nematode Meloidogyne incognita in okra in a naturally infested field and its suppression by Lecanicillium muscarium . PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2107-2114. ISSN: 0030-9923.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Significance of sexual reproduction of Phytophthora infestans in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1191-1197. ISSN: 1211-8516.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparison between Biological and Chemical Management of Sugar Beet Nematode, Heterodera schachtii. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 45-50. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Potential of some nematophagous fungi against Meloidogyne hapla infection in Czech Republic. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 35-43. ISSN: 0030-9923.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ŠPULÁKOVÁ, B. – RŮŽIČKOVÁ, P. – RYŠÁNEK, P. Distribution of two formae speciales of Polymyxa graminis in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 54-62. ISSN: 1211-3174.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Effect of some nematophagous fungi on reproduction of a nematode pest, Heterodera schachtii, and growth of sugar beet. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 189-196. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Comparison between Biological and Chemical Management of Root Knot Nematode, Meloidogyne hapla. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 205-210. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Population dynamics of a nematophagous fungus Lecanicillium muscarium, and root knot nematode, Meloidogyne incognita to assess the disease pressure and its management. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 49, č. 1, s. 197-204. ISSN: 0030-9923.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Effects of nematophagous fungi on viability of eggs and juveniles of Meloidogyne incognita. Journal of Animal and Plant Sciences, 2017, roč. 27, č. 1, s. 252-258. ISSN: 1018-7081.

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Greenhouse and field experiments with winter oilseed rape cultivars resistant to Plasmodiophora brassicae Wor.. Crop Protection, 2017, roč. 92, č. , s. 60-69. ISSN: 0261-2194.

MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Analysis of Leptosphaeria species complex causing phoma leaf spot and stem canker of winter oilseed rape (Brassica napus) in the Czech Republic. Crop & Pasture Science, 2017, roč. 68, č. 3, s. 254-264. ISSN: 1836-0947.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ZÍKA, L. – RYŠÁNEK, P. Distribution of viruses in old commercial and abandoned orchards and wild apple trees. Journal of Plant Pathology, 2016, roč. 98, č. 3, s. 75-80. ISSN: 1125-4653.

RYŠÁNEK, P. Katedra ochrany rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze: výzkum a výchova rostlinolékařských odborníků jdou ruku v ruce. Rostlinolékař, 2016, roč. 27, č. 1, s. 3-5. ISSN: 1211-3565.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. Výskyt původců fomového černání stonku řepky na území České republiky a jejich lokalizace v napadených stoncích. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. s. 81-83.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – SANDHU SINGH, K. – RYŠÁNEK, P. Clubroot caused by Plasmodiophora brassicae Wor.: a review of emerging serious disease of oilseed rape in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2016, roč. 52, č. 2, s. 71-86. ISSN: 1212-2580.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KACZMAREK, J. – STRELKOV, S. – KAZDA, J. – LUEDERS, W. – RYŠÁNEK, P. – MANOLII, V. – JEDRYCZKA, M. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causing damage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. ..., 2016, roč. 145, č. 3, s. 559-572. ISSN: N.

HUSSAIN, M. – KAMRAN, M. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Response of selected okra cultivars to Meloidogyne incognita. Crop Protection, 2016, roč. 82, č. 4, s. 1-6. ISSN: 0261-2194.

HUSSAIN, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – ANWAR, S. Relationship between Meloidogyne incognita density and plant growth of okra. Journal of Animal and Plant Sciences, 2016, roč. 26, č. 3, s. 739-744. ISSN: 1018-7081.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Clubroot – an emerging disease faced by Czech oilseed rape growers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 105-112. ISSN: 1211-3174.

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Quantitative detection of four pome fruit viruses in apple trees throughout the year. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2016, roč. 55, č. 2, s. 207-224. ISSN: 0031-9465.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – KONRADY, M. – RYŠÁNEK, P. Apple mosaic virus. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2016, roč. 55, č. 1, s. 1-19. ISSN: 0031-9465.

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Occurrence of several viruses infecting wild growing stone fruit trees in Central Bohemia.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 141-147. ISSN: 1211-3174.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – KONRADY, M. Výskyt Polymyxa graminis f. sp. temperata a f. sp. tepida jako potenciálních vektorů některých virů obilnin na území České republiky, Occurrence of Polymyxa graminis f. sp. temperata and f. sp. tepida as potential vectors of some cereal viruses on the territory of Czech Republic, Polymyxa graminis; forma specialis; cereals; viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, specializovaná mapa QJ1230159, číslo ovědčení UKZUZ 052731/2016, nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016, UKZUZ 052731/2016

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. Detekce vybraných virů infikujících stromy jabloní, Detection of selected apple viruses, ApMV; ASGV; ASPV; ACLSV; virus detection, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certif. metodika MSM60460709, VÚRV Prah Ruzyně, v.v.i., IČO 00027006, Dr. Ing. Pavel Čermák, nelze přesně vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZÚZ Brno, 29.12.2016,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – CHRPOVÁ, J. – SUMÍKOVÁ, T. Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene, Management of cereal viruses transmitted by Polymyxa graminis, Polymyxa graminis; cereal viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Brno, 11.01.2017,

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky, Molecular methods of detection and determination of selected oilseed rape pathogens, oilseed rape, detection, PCR, qPCR, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika QJ1310227, Číslo osvědčení UKZUZ 01704/2016, Snížení nákladů na adaptace metod a zvýšení produktivity práce u uživatele , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 26.01.2016, zákon 130/2002 Sb.

RYŠÁNEK, P. – KAZDA, J. – MAZÁKOVÁ, J. – POSLUŠNÁ, J. – PLACHKÁ, E. – SPITZER, T. – POKORNÝ, R. Chemická ochrana a fomové černání stonku . Úroda, 2015, roč. 63, č. 6, s. 55-58. ISSN: 0139-6013.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Laboratorní diagnostika hlavních patogenů řepky. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 35-37. ISSN: 1211-3565.

RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Přenos rostlinných virů organismy z rodu Polymyxa. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

GRIMOVÁ, L. – MAREK, M. – KONRADY, M. – RYŠÁNEK, P. Newly identified host range of European mountain ash ringspot-associated virus (EMARaV) and its distribution in the CR . Forest Pathology, 2015, roč. 45, č. 3, s. 177-189. ISSN: 1437-4781.

SVOBODA, J. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – HOMA, I. First report of Cucurbit aphid-borne yellows virus, Watermelon mosaic virus, and Zucchini yellow mosaic virus infecting zucchini plants in Libya. Plant Disease, 2015, roč. 99, č. 4, s. 558-558. ISSN: 0191-2917.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – DLOUHÝ, M. – LIŠKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2015, roč. 61, č. 2, s. 204-210. ISSN: 1435-0211.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – GAAR, V. – RYŠÁNEK, P. Comparative molecular analysis of Bursaphelenchus vallesianus, a wood-inhabiting nematode isolated from declining pine trees in the Czech Republic. Plant Pathology, 2014, roč. 63, č. 1, s. 232-242. ISSN: 0032-0862.

SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans: A causal agent of blackleg dDisease in oilseed rape (Brassica napus). OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 2014, roč. 18, č. 10, s. 645-657. ISSN: 1536-2310.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Exploitation of FTA cartridges for the sampling, long-term storage, and DNA-based analyses of plant-parasitic nematodes. PHYTOPATHOLOGY, 2014, roč. 104, č. 3, s. 306-312. ISSN: 0031-949X.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – POSLUŠNÁ, J. Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, P. – PETRZIK, K. Reflects the coat protein variability of apple mosaic virus host preference?. Virus Genes, 2013, roč. 47, č. 1, s. 119-125. ISSN: 0920-8569.

DRABEŠOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – BRUNNER, P. – MCDONALD, B. – CROLL, D. Population genetic structure of Mycosphaerella graminicola and Quinone Outside Inhibitor (QoI) resistence in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology, 2013, roč. 135, č. 1, s. 211-224. ISSN: 0929-1873.

DOUDA, O. – MAREK, M. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Insights into the structure and phylogeny of the 28S rRNA expansion segments D2 and D3 of the plant-infecting nematodes from the genus Ditylenchus (Nematoda: Anguinidae). PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2013, roč. 52, č. 1, s. 84-97. ISSN: 0031-9465.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Virus mozaiky jabloně. ..., 2013, roč. 12, č. 11, s. 14-17. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. Plíseň šedá na okrasných rostlinách. ..., 2013, roč. 12, č. 12, s. 40-41. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – ŠPULÁKOVÁ, B. Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 9-10. ISSN: 0139-6013.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Apricot latent virus – Review. . Horticultural Science, 2012, roč. 39 , č. 3, s. 144-148. ISSN: 0862-867X.

RYŠÁNEK, P. Virus kroužkovitosti jeřábu ptačího a jeho rozšíření v České republice. Zahradnictví, 2012, roč. 11, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1213-7596.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKA, I. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – PAVELA, R. Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 12, č. 9, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Detection of Polymyxa graminis in a Barley Crop in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2012, roč. 48, č. 2, s. 65-71. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÁKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Rostlinné extrakty jako ochrana mrkve vůči háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 6, č. , s. 78-79. ISSN: 0139-6013.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

URBAN, J. – MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – BERANOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of phoma leaf spot pathogens on winter oilseed rape in selected areas of the Czech Republic. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, p. 123.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular variability in the coat protein gene of the isolates of Apple mosaic virus. . 2012, 22nd International Conference on Virus and Other Graft Transmissible diseases of fruit crops. Rome, June 3.-8.2012. Book of abstracts.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 139. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular variability in the coat protein gene of the different isolates of Apple mosaic virus.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 140. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. 2011, Journal of Plant Pathology, roč. 93, č. 4, s. 86. ISSN: 0929-1873.

KETTA, H. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transmissibility of Barley mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis.. 2011. Hammad Ketta, Pavel Ryšánek and Miloslav Zouhar. Transmissibility of Barely mild mosaic virus (BaMMV) by Czech isolates of Polymyxa graminis. Sborník abstraktů, IX. Mezinárodní Konference doktorandů experimentální biologie rostlin, Karlova universita v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. 5. - 6. Září 2011, pp 18, ISSN: 1212-6670. .

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RŮŽIČKOVÁ, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Presto©, a new potential tool for control of the root-knot nematode Meloidogyne hapla. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 79..

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – DOUDA, O. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Report on the most important nematode species in the Czech Republic. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 21..

RYŠÁNEK, P. – HASSAN, M. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Viroid latentní mozaiky broskvoně a stav jeho výzkumu v České republice. 2011. Sborník ze semináře Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky, Žatec, 17.5.2011, 25-31. ISBN 978-80-903545-4-8.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hřebíčkovec kořenný (Syzygium aromaticum) – obsahové látky a biologická účinnost proti rostlinným bakteriím. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 3,s. 30-32, ISSN 1211-3565..

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

DRABEŠOVÁ, J. – MCDONALD, B. – RYŠÁNEK, P. – ZALA, M. – CROLL, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Population genomics of dispensable chromosomes in Mycosphaerella graminicola. 2011. In: 8th International Symposium on Mycosphaerella and Stagonospora. Diseases of Cereal. 11.-14.9. 2011, s. 22, Mexico City, Mexico. WRD. ISBN 978-970-648-180-1..

KETTA, H. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. First report of Polymyxa graminis f. sp. temperata, a vector of soilborne cereal viruses in the Czech Republic.. Plant Disease, 2011, roč. 95, č. 3, s. 353-353. ISSN: 0191-2917.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2011, roč. 47, č 1, s. 5-12. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Virové choroby řepky v České republice. . ..., 2011, roč. 59, č. 1, s. 24-26.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 89 - 97. ISSN: 1212-2580.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 4, s. 171 - 180. ISSN: 1212-2580.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Bioinformatics-assisted characterization of the ITS1-5 8S-ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its exploitation in molecular diagnostics of European crop-parasitic nematodes of the genus Ditylenchus. Plant Pathology, 2010, roč. 59, č 5, s. 931-943. ISSN: 0032-0862.

ZICHOVÁ, T. – STARÁ, J. – FALTA, V. – RYŠÁNEK, P. – KOCOUREK, F. Citlivost populací obaleče jablečného na virus granulózy obaleče jablečného v ČR. Zahradnictví, 2010, roč. 14, č. 7, s. 64 - 66. ISSN: 1213-7596.

MALÁKOVÁ, R. – RYŠÁNEK, P. Anatomy and histology of the alimentary canal of the Colorado potato beetle larvae. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 134 - 139. ISSN: 1211-3174.

GRIMOVÁ, L. – BAZZONI, A. – RYŠÁNEK, P. – PALMISANO, F. – ZOUHAR, M. – MINAFRA, A. – SAVINO, V. Biological characterization and variability in the coat protein gene of an isolate of Apricot latent virus. . Journal of Plant Pathology, 2010, roč. 92, č. 1, s. 111 - 116. ISSN: 1125-4653.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Tymián proti bakteriálním nákazám . Zahradnictví, 2010, roč. 2010, č 18, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

Role and identification of gut symbiotic bacteria of the red firebug Pyrrhocoris apterus. - Ing. Hana Ryšavá, Petr Štursa (externí), Veronika Kurzawová (externí), Milan Pavlík (externí), Zdeněk Wimmer (externí), Martina Macková (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Efficacy of the novel juvenogen esters on the red firebug (Pyrrhocoris apterus) - Ing. Hana Ryšavá, Ondřej Jurček (externí), Hana Svobodová (externí), Milan Pavlík (externí), Zdeněk Wimmer (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

Potvrzení výskytu virových onemocnění v porostech ozimé řepky. - Ing. Jan Kazda, CSc., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Development of several laboratory assays for the detection of Apricot latent virus - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Lubomír Věchet (externí), 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Meloidogyne hapla, the serious enemy of the Czech vegetable growers - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010

Variability of the D2/D3 segment sequences of several potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) populations - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Detekce genů rezistence k braničnatce pšeničné ve starých českých odrůdách pšenice seté - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Optimalizace laboratorních metod pro detekci latentního viru meruňky - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

First occurence of Cherry virus A (CVA) in the Czech Republic. - Ing. Lenka Grimová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Drabešová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. František Paprštein (externí), 2010

Účinnost rostlinných esenciálních olejů proti Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum původci měkké bakteriální hniloby u rostlin - Ing. Dagmar Pouvová, Blanka Kokošková (externí), Ing. Roman Pavela (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Identifikace kultivovaných střevních bakterií ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) - Ing. Hana Ryšavá, Petr Štursa (externí), Veronika Kurzawová (externí), Milan Pavlík (externí), Zdeněk Wimmer (externí), Martina Macková (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Insect juvenile hormone analogues as environmentally safe pest management agens - Ing. Hana Ryšavá, Ondřej Jurček (externí), Hana Svobodová (externí), Milan Pavlík (externí), Zdeněk Wimmer (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

RYŠÁNEK, P.; idPublikace = 50418; Název: Vliv infekce virem mozaiky vodnice na výnos ozimého máku-- Neexistuje podtyp publikace --

Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Hassan Mohamed, 2009

Choroby kořene cukrovky v závěru vegetace - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bubník Z., 2009

Studium vertikálního přenosu subletální infekce Cydia pomonella granulovirus (Baculoviridae) obaleče jablečného (Cydia pomonella) - Ing. Zichová Tereza; Kumar Kundu Jiban; Jehle J.A.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Stará Jitka, 2009

Monitoring rezistence obaleče jablečného (Cydia pomonella) k Cydia pomonella granulovirus - Ing. Zichová Tereza; Stará Jitka; Falta Vladan; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Kumar Kundu Jiban, 2009

Bioassays of juvenille hormone analogs on the red firebug Pyrrhocoris apterus - Ing. Ryšavá Hana; Pavlík Milan; Wimmer Zdeněk; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Action of selected juvenoids and juvenogens on the red firebug Pyrrhocoris apterus - Ing. Ryšavá Hana; Pavlík Milan; Wimmer Zdeněk; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Charakteristika českých izolátů Phytophthora infestans v roce 2008 - Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

First occurence of Cherry virus A in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Paprštein František, 2009

Real-time reverse transcription PCR assay for Peach latent mosaic viroid detection - Ing. Grimová Lenka; Ing. Kochanová Michaela; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Bazzoni Alessandra; Minafra Angelantonio; Palmisano Francesco; Savino Vito, 2009

Pseudomonas fluorescens a Bacillus subtilis jako biologická agens vůči fytoparazitickým háďátkům Meloidogyne hapla na kořenové zelenině Daucus carota - Ing. Nováková Eva; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Herbaceous host plants for Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Ketta Hammad; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Molekulární markery rezistence proti Mycosphaerella graminicola jako prostředek pro hledání vhodných genetických zdrojů - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Věchet Lubomír; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

FTA technology as a tool for the molecular study of plant-parasitic nematodes - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Douda Ondřej; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

A study of the sugar beet nematode Heterodera schachtii host range concerning crop rotation changes in the Czech Republic - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; Veselá Kamila; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Effectivity of plant essential oils against Gram-positive and Gram-negative plant pathogenic bacteria - Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

BIOLOGICAL EFFECTIVITY OF PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST THE CAUSAL AGENTS OF SIGNIFICANT BACTERIAL DISEASES OF STONE FRUITS AND WALNUTS - Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

INOVOVANÁ METODIKA TEKUTÝCH ŽIVNÝCH PŮD PRO TESTOVÁNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTEK (IN VITRO) - Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Stem nematodes Ditylenchus dipsaci - D2/D3 segments of ribosomal DNA as diagnostic tool - Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Marek Miroslav; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biofumigace - opatření proti háďátku zhoubnému Ditylenchus dipsaci v integrovaných systémech produkce zeleniny - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Douda Ondřej; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Monitoring Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa, původců fómové hniloby – rakoviny stonku řepky, na území České republiky v roce 2007 a 2008 - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Jaňourová Blanka; Ing. Plachká Eva, CSc., 2009

První zpráva o výskytu Polymyxa graminis (Ledingham, 1939) v České republice - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Opplová Karolína, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; Bazzoni Alessandra; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Palmisano Francesco; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus and its survey in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bazzoni Alessandra; Palmisano Francesco; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Host range and (un)specifity of different Polymyxa betae isolates - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; MSc. Homa Ihmed Han; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Rozo Maria; Putz Charles, 2009

RYŠAVÁ, H. – PAVLÍK, M. – WIMMER, Z. – JURČEK, O. – SVOBODOVÁ, H. – RYŠÁNEK, P. Biologická účinnost nových typů analogů juvenilních hormonů testovaných na ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus). Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 209 - 212. ISSN: 0139-6013.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Ochrana proti bakteriálním patogenům. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 39 - 40. ISSN: 1213-7596.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. ÚČINNOST ROSTLINNÝCH ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ Z THYMUS VULGARIS PROTI FYTOPATOGENÍM BAKTERIÍM ZPŮSOBUJÍCÍM MĚKKÉ HNILOBY U ROSTLIN. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 185 - 189. ISSN: 0139-6013.

Název Poskytovatel Trvání
Ochrana rostlin jako záruka potravinové soběstačnosti v kontextu probíhajících klimatických změn GAFAPPZ 2023 - 2024
Chrakterizace kompatibilityvztahů mezi původci fomového černání stonků a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR MZE 2017 - 2021
Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti. MZE 2015 - 2018
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim MZE 2013 - 2017
Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz MZE 2012 - 2016
Monitoring, diagnostika a práh škodlivosti viróz obilnin a jejich přenašečů v souvislostech stále se měnícího klimatu MZE 2012 - 2016
Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné MZE 2008 - 2012
Inovace diagnostických metod a ochranných opatření vůči virovým zakrslostem obilnin a jejich vektorům MZE 2008 - 2012
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR MZE 2008 - 2012
Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody MZE 2006 - 2009
Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce MZE 2005 - 2009
Komplexní metoda monitorování a detekce kontaminace skladovaných obilovin a cereálních produktů škůdci pomocí fyzikálně-chemických, imunochemických a molekulárních technik MZE 2004 - 2007
Systém produkce certifikované sadby česneku MZE 2004 - 2004
Vývoj diagnostických metod pro determinaci karanténních háďátek z rodů Aphelenchoides, Bursaphelenchus, Xiphinema a Radolphulus MZE 2004 - 2007
Inovace ekologicky a ekonomicky vhodných postupů ochrany proti plísni bramborové v různých systémech pěstování brambor a monitoring populací patogena. MZE 2003 - 2004
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin MZE 2001 - 2004
 
page foot