| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. (1020)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
včetně bakalářských a diplomových prací, pouze po předchozí dohodě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

PROKINOVÁ, E. Odumírání zimostrázu pokračuje. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 34-37. ISSN: 1213-7596.

PROKINOVÁ, E. Listová skvrnitost řepky. Úroda, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 38-40. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

PROKINOVÁ, E.; idPublikace = 71767; Název: Hodnocení významu ošetření osiva obilnin-- Neexistuje podtyp publikace --

PROKINOVÁ, E.Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy(31). Sledování výskytu škodlivých organismů - choroby. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 2, s. 53-55. ISSN 1801-7673 .

PROKINOVÁ, E.Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy(32). Sledování výskytu škodlivých organismů - choroby (2). 2016, Agromanuál, č.3, 2016:76-78 ISSN 1801-7673.

PROKINOVÁ, E.Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy(36). Sledování výskytu škodlivých organismů - choroby (6). 2016, Agromanuál, č. 4, 2016:60-61.

PROKINOVÁ, E.Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy(34). Nechemické metody ochrany rostlin proti chorobám. 2016, Agromanuál, č.6, 2016:47-52 ISSN 1801-7673.

PROKINOVÁ, E.Význam ošetření osiva obilnin. 2016, Agromanuál, č. 9-10, 2016:32-35 ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E.Výskyt sněti Macalpinomyces neglectus na béru sivém. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

PROKINOVÁ, E. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. Biologické ošetření osiva obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 28-34.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam ošetrenia osiva morením I.. 2014, Naše pole, odborný mesačník pre pestovatelov rastlín, 2014, č.10, s.18 - 19, ISSN:1335-2466.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetření osiva není jen moření. 2014, Agromanuál, roč.9, č.8, s.42-45: ISSN 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Princípy regulácie povodcov chorob rastlín. 2014, Naše pole, odborný mesačník pre pestovatelov rastlín, 2014, č.8, s.40 - 42.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zdraví kořenů rostlin. 2014, Agromanuál, roč.9, č.7, s.42-44: ISSN 1801-7673.

ŽABKA, M. – PAVELA, R. – PROKINOVÁ, E. Antifungal activity and chemical composition of twenty essential oils against significant indoor and outdoor toxigenic and aeroallergenic fungi. Chemosphere, 2014, roč. 2014, č. 112, s. 443-448. ISSN: 0045-6535.

PROKINOVÁ, E. – KUTHAN, A. Listové skvrnitosti obilnin nepatogenního původu. Úroda, 2014, roč. 62, č. 9, s. 11-17. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Choroby řepky - význam dříve a dnes. Úroda, 2014, roč. 62, č. 6, s. 80-84. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZDEŇKA, V. Opatření k omezení rizika výskytu fuzarióz klasů obilnin v ekologickém zemědělství, Measures for risks reduction of cereals Fusarium Head Blight Occurence in organic farming, cereals, Fusarium Head Blight, organic farming, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, fuzariózy klasů obilnin v EZ, MZe 1/2014-17250, zvýšení výnosů a kvality obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 24.11.2014, ISBN: 978-80-213-2521-0, 40 s.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. Využití petal testu u raně kvetoucích odrůd řepky ozimé (Brassica napus, L.) pro diagnostiku šíření askospor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rostlinolékař, 2014, roč. 25, č. 6, s. 13-17. ISSN: 1211-3565.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nová a nebezpečná choroba slunečnice. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s. 206-207. ISBN: 978-80-87065-56-3.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetření osiva obilnin - účinnost fungicidních mořidel. 2013, Agromanuál, 2013, č.6:18-21, ISSN 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. Prašná snětivost ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 45-48. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poznámky ke zdravotnímu stavu osiv. 2013, Rostlinolékař, 2013, č.6, 34-37, ISSN 1211-3565.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

PROKINOVÁ, E. – DUKOVÁ, K. Účinnost fungicidních mořidel na houbové patogeny. Úroda, 2013, roč. 61, č. 9, s. 27-32. ISSN: 0139-6013.

KORBA, J. – ŠILLEROVÁ, J. – PAPRŠTEIN, F. – SEDLÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – HOŠKOVÁ, P. Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in the Czech Republic. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 58-64. ISSN: 0862-867X.

ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – PROKINOVÁ, E. – NESRSTA, M. Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana. Úroda, 2013, roč. 65, č. 1, s. 103-112. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. 2013, Rostlinolékař, roč.24, č.1, str.26-30, ISSN 1211 - 3565.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Houbové choroby ozimé řepky a ochrana proti nim. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana polních plodin na podzim. 2013, Farmář, 2013, č.8:38-40, ISSN 1210-9789.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Virózy obilnin. 2013, Agromanuál, 2013, č. 9-10, s.30-31, ISSN 1801-7673.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv fungicidního ošetření porostu na klíčivost semen máku. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 42-45, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ, J. Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství, Cereal seed production in organic farming, organic farming, cereals, seed quality and production, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, osivo obilnin v EZ, MZE 5/2013-17252, zvýšení výnosů obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-7427-146-5, 60 s.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Odolnost odrůd ozimé pšenice ke snětím rodu Tilletia. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 11-15. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – VOSPĚLOVÁ, J. – BENEŠOVÁ, E. Vliv herbicidní látky fluroxypyr na Fusarium spp. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Determinace Peronospora brassicae na řepce - záměny v roce 2011. 2012, Agromauál, roč. 7, č. 5, s. 36 - 38. ISSN: 1801-7673 .

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zdravé osivo - základ zdravého porostu. 2012, Prokinová E., 2012:Zdravé osivo základ zdravého porostu. In: Samsonová P. (ed.), 2012. Produkce osiv v ekologickém zemědělství. metodika pro praxi. MZe, Bioinstitut, 127 str.:17-20 ISBN 978-80-87371-01-5.

PROKINOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – ONDRÁČKOVÁ, E. – NESRSTA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clonostachys rosea - the possibility of use in plant protection. 2012, Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, 5. -7. 9.2012:41-42 ISBN 978-80-552-0838-1.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tilletia spp. - the pathogen of winter wheat in the Czech Republic. 2012, Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, 5. -7. 9.2012:117-118 ISBN 978-80-552-0838-1.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Virové choroby obilnin. 2012, Syninfo, červenec-srpen 2012:13-15.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologická jakost a obsah deoxynivalenolu v zrnu obilovin s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 53-57, EUR. ISBN 978-80-7427-117-5.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seed health status on follow-up oat seed generation produced in organic farming. 2012, In: Abstracts - The 9th International Oat Conference. 20.–23.6.2012, Beijing, China. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2012, p. 50, WRD.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prognóza výskytu hlízenky obecné u řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 38-40. ISSN: 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zdravie rastlín. 2012, Naše pole, roč. 16, č. 10, s. 28-29. ISSN: 1336-2666.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rostliny a jejich choroby v roce 2012. 2012, Agrotip, 11/12. 2012. s. 10-13.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

VLAŽNÝ, P. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana proti plísni máku. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č.5, s.15-16. ISSN: 1211-3565.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. Diagnostika hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) u řepky ozimé pomocí odběru korunních plátků (Petal test) . In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 74-77.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – PAPOUŠKOVÁ, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v technologické jakosti ozimé pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2011. Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2011“, 25-26.10.2011, Pardubice, s. 24-27. ISBN: 978-80-904468-1-6.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. Význam fuzariózy klasů ozimé pšenice pro osivo. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 70-77.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 5, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fuzarióza klasů ozimé pšenice – význam odrůdy. 2011. 2011, Agromanuál, roč. 6, č. 5:12-14 ISSN: 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. Rizika spojená s výskytem snětivosti klasů pšenice.. Úroda, 2011, roč. LIX, č. 9, s. 60-63. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osivo jako zdroj původců chorob rostlin. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9:17 – 19 ISSN 1210-9789.

ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – PLACHKÁ, E. – ŠAROUN, J. Příčiny poškození šešulí řepky v roce 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – DVOŘÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam ošetření osiva máku. 2011. 2011, 10. makový občasník- sborník seminářů "Mák v roce 2011". ČZU, 63-67, Dolany, 1.2. 2011, ISBN 978-80-213-2151-9.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 55 - 61.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Rizika výskytu fuzarióz pro technologickou jakost pšenice - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., M. Kostelanská (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., L. Papoušková (externí), Ing. Alena Škeříková, Jana Hajšlová (externí), Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2010

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství - Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. – SÝKOROVÁ, S. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 197 - 205. ISSN: 1211-3174.

KAZDA, J. – MIKULKA, J. – PROKINOVÁ, E. Encyklopedie ochrany rostlin. Praha: Profi Press s.r.o., 2010. 400s. ISBN 978-80-86726-34-2.

Hodnocení zdravotního stavu osiva máku - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., 2010

PROKINOVÁ, E. Pesticid je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 53 - 55. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Čerň je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 8 - 10. ISSN: 0139-6013.

Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D., 2010

Výsledky pokusů s mákem v ekologickém a integrovaném systému pěstování - Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Miroslava Hájková (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Jiří Havel (externí), 2010

Význam způsobu pěstování a odrůdy pro napadení zrn Fusarium spp. - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Marta Kostelanská (externí), 2010

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – VÁŇOVÁ, M. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reakce odrůd na napadení klasů ozimé pšenice Fusarium spp. a Tilletia caries. 2010. Úroda, 2010, roč. 58, č 12, vědecká příloha, s. 327-330. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – KOCHANOVÁ, M. Význam snětivostí obilnin u nás. Úroda, 2009, roč. 57, č. 9, s. 8 - 12. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Současné možnosti detekce Tilletia spp. v ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 16 - 19. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – ŘIČAŘ, J. – KOCHANOVÁ, M. – VÁŇOVÁ, M. Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě. Obilnářské listy, 2009, roč. 17, č. 3, s. 67 - 69. ISSN: 1212-138X.

Choroby obilnin – nejčastější problémy v praxi - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Mák a jeho nejrozšířenější onemocnění - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (sclerotinia sclerotiorum). - Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Zdravotní stav máku v roce 2009 - Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Choroby obilnin – stav, perspektivy - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc.; Ing. Kochanová Michaela, 2009

Tilletia spp. a Fusarium spp. na ozimé pšenici - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Štočková Lenka; Sýkorová Světlana; Ing. Váňová Marie, CSc., 2009

Způsob pěstování a obsah DON a NIV v zrnu ozimé pšenice - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Hajšlová Jana, 2009

 
page foot