| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. (2469)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – **KRÄHMER, H. Occurrence of neophytes in agrophytocoenoses - Field survey in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 661-668. ISSN: 1211-8516.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of perennial arable weeds in the Czech Republic with respect to the farming systems. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 376. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOOVÁ, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání metod snímkování plevelné vegetace v hlavních plodinách na orné půdě. 2016, In: Sborník z 8. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 24.-25.11.2016, s. 50. ISBN: 978-80-213-2690-3.

KOLÁŘOVÁ, M. – MÁJEKOVÁ, J. – TYŠER, L. – HOLEC, J.Comparison of weed flora on arable land in the Czech Republic and Slovakia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 555. ISBN: 978-80-213-2648-4.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu meziplodin. 2015, Farmář, roč. 21, č. 10 , s. 32-36. ISSN: 1210-9789.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed species diversity in the Czech Republic under different farming and site conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 741-749. ISSN: 1211-8516.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – LOSOSOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Different farming managements in apple orchards: effect on plant species composition and diversity. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 227. ISBN: 978-2-905550-41-5.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Dynamika růstu meziplodin v polních podmínkách. Závěrečná zpráva pro SZIF a SPZO.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 6s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed vegetation of arable land in the Czech Republic: environmental a management factors determining weed species composition. Biologia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 443-448. ISSN: 0006-3088.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů v jarních obilninách v režimu ekologického hospodaření. Obilnářské listy, 2014, roč. 22, č. 2, s. 54-56. ISSN: 1212-138X.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Field survey in 2006-2008. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 167. ISBN: 978-605-4672-80-6.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Impact of site conditions and farming practices on the occurrence of rare and endangered weeds on arable land in the Czech Republic. Weed Research, 2013, roč. 53, č. 6, s. 489-498. ISSN: 0043-1737.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Diversity of current weed vegetation on arable land in selected areas of the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 5, s. 208-213. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Survey about the weed occurrence on arable land in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1211-3174.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů v ozimých obilninách v režimu ekologického hospodaření. Obilnářské listy, 2013, roč. 21, č. 3-4, s. 59-61. ISSN: 1212-138X.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed species diversity in the Czech Republic under different farming and site conditions. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 124. ISBN: 978-90-809789-12.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – TYŠER, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed occurrence in GM maize tolerant to glyphosate. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 141. ISBN: 978-90-809789-12.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

HOLEC, J. – MIKULKA, J. – KROULÍK, M. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stane se klejicha hedvábná významným plevelem v ČR?. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

ŠARIĆ, T. – OSTOJIĆ, Z. – STEFANOVIĆ, L. – MILANOVA, S. – KAZINCZI, G. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The changes of the composition of weed flora in southeastern and central Europe as affected by cropping practices. 2011. Herbologia, roč. 12, č. 1, s. 5-27. ISSN 1840-0809.

LOSOSOVÁ, Z. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – LVONČÍK, S. Organic, integrated and conventional management in apple orchards: effect on plant species composition, richness and diversity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 5, s. 151-158. ISSN: 1211-8516.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v okopaninách v režimu ekologického hospodaření. Úroda, 2011, roč. 59, č. 10, s. 48-50. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gamma diversity of arable weeds in the Czech Republic. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 2.

Plevelné druhy rodu rozrazil v České republice - Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, 2010

Current weed spectrum in selected areas of the Czech Republic - Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, 2010

The influence of environmental factors on weed spectrum - Ing. Michaela Kolářová, Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. Monitoring biologické rozmanitosti ovocných sadů v České republice. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 11, s. 14 - 15. ISSN: 1213-7596.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v porostech brambor na vybraných lokalitách v ČR. Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 26 - 28. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Současné spektrum plevelů v porostech cukrovky na vybraných plochách České republiky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 116 - 119. ISSN: 1210-3306.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů ozimých obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 14 - 16. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Plevelné vikve (Vicia spp.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 58 - 61. ISSN: 1210-3306.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – KOŽNAROVÁ, V. – HOSTÁK, V. – BALŠÁNEK, V. – BUBNÍK, Z. – POUR, L. Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 274 - 276. ISSN: 1210-3306.

Skládkové choroby cukrovky a ochrana proti nim - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Kotyk Arnošt; Balšánek Vladislav, 2009

Progresivní prostředek ochrany cukrovky zvyšující její technologickou jakost - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Balšánek Vladislav, 2009

Nepatogenní stresoví škodliví činitelé cukrovky ve druhé polovině vegetačního období - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Kotyk Arnošt, 2009

Vyběhlice a plevelná řepa cukrovce škodí - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Pour Ladislav, 2009

Stresový účinek krupobití na cukrovku v druhé polovině vegetace - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Kotyk Arnošt, 2009

Fyziologie sklizené cukrovky a její ochrana při skladování - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Jarý Jiří; Bubník Zdeněk, 2009

Regenerace ozimé pšenice stresované mrazem - vliv ošetření Atonikem Pro - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2009

Řepařský rok 2008 z pohledu pěstitele, klimatologa a cukrovarníka - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Hosták Václav, 2009

Technologická jakost cukrovky a možnosti jejího zlepšování ve světle nových poznatků - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Hosták Václav, 2009

Zkušenosti s mimokořenovou - foliární výživou cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Bubník Zdeněk; Pour V., 2009

The influence of environmental conditions and farming systems on diversity of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2009

Differences between weed communities under conventional and organic management - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Weed species of genus Veronica in the Czech Republic - Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela, 2009

Occurrence of endangered and rare weed species in agrophytocoenoses in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

 
page foot