| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Luboš Türkott, Ph.D. (2801)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POTOPOVÁ, V. – **ŠTĚPÁNEK, P. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J. Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2018, roč. 38, č. 1, s. 939-954. ISSN: 0899-8418.

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – **FARDA, A. – SOUKUP, J. The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1648-1664. ISSN: 0899-8418.

TÜRKOTT, L. – POTOPOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D.Temporal evolution of snow cover and the Urban Heat Island in Prague. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.-21.9.2017, 4 s. ISBN: 978-80-85754-40-7.

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L.The link between snow cover characteristics and drought propagation processes. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.-21.9.2017, 4 s. ISBN: 978-80-85754-40-7.

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – SOUKUP, J. Drought stress impact on vegetable crop yields in the Elbe River Lowland between 1961 and 2014. Cuadernos de Investigacion Geografica, 2016, roč. 42, č. 1, s. 127-143. ISSN: 0211-6820.

POTOPOVÁ, V. – TÜRKOTT, L. – HIŘMANOVÁ, D.CROPGRO-Tomato model for simulated growth parametres of field-grown tomato in the Elbe lowland conditions. 2016, In: International crop modelling symposium "Crop modelling for agriculture and food security under global change", Berlin 15.-17.3.2016, s. 360-361.

TÜRKOTT, L. – MARTINČÍKOVÁ, E. – POTOPOVÁ, V. The thermal regime of ice pits of the Boreč hill. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 404-410.

POTOPOVÁ, V. – MATEESCU, E. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – BORONEANT, C. – CONSTANTINESCU, F. – IAMANDEI, M. Application of DSSAT model to simulated thermophilic crops in central and southern Europe. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 273-285.

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – ZAHRADNÍČEK, P. – FARDA, A. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Projected changes in the evolution of drought in the 21st century over the Czech Republic. 2016, In: 2. International congress on water: Floods and Droughts, Ourense 27.-28.10.2016, s. 64. ISBN: 9788461760497.

POTOPOVÁ, V. – ŠTĚPÁNEK, P. – MOŽNÝ, M. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J. Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2015, roč. 202, č. N, s. 26-38. ISSN: 0168-1923.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 2, s. 66-70. ISSN: 1210-3306.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. The effects of climate change on variability of the growing seasons in the Elbe River lowland, Czech Republic. ADVANCES IN METEOROLOGY , 2015, roč. 2015, č. 546920, s. 1-16. ISSN: 1687-9309.

TÜRKOTT, L. – POTOPOVÁ, V.The yield analysis of the pome fruits in the north bohemian region. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3.

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Observed changes in the occurrence of extreme events in the main vegetable-growing regions in the Czech Republic. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3 In: Towards Climatic Services Nitra, 15.-18.9.2015, 4 s .

POTOPOVÁ, V. – **ZAHRADNÍČEK, P. – **FARDA, A. – **ŠTĚPÁNEK, P. – TÜRKOTT, L. – SOUKUP, J.Projected changes in the occurrence of extreme events in the main vegetable-growing regions in the Czech Republic. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3 In: Towards Climatic Services Nitra, 15.-18.9.2015, 3 s.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. Časové změny vegetačního období Polabí. Meteorologické zprávy, 2014, roč. 67, č. 5, s. 147-153. ISSN: 0026-1173.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Risk analysis of the first and last frost occurrences during growing season of vegetables in the Elbe River lowland. Idojaras, 2014, roč. 118, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0324-6329.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Risk occurrences of damaging frosts during the growing season of vegetables in the Elbe River lowland, the Czech Republic. NATURAL HAZARDS, 2014, roč. 71, č. 1, s. 1-19. ISSN: 0921-030X.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. Plošné rozložení pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí. Meteorologické zprávy, 2014, roč. 67, č. 3, s. 78-84. ISSN: 0026-1173.

POTOPOVÁ, V. – TÜRKOTT, L. Agronomická evidence vstupních dat pro růstový model zelenin CROPGRO. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 405-408. ISSN: 0139-6013.

POTOPOVÁ, V. – ZAHRADNÍČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. – SOUKUP, J. Potential impacts of climate change on damaging frost during growing season of vegetables. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 26-35. ISSN: 1211-3174.

POTOPOVÁ, V. – TÜRKOTT, L. Kumulativní vláhové podmínky před setím, v průběhu růstu a při skládkování cukrové řepy ve Středočeském kraji. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 11, s. 346-351. ISSN: 1210-3306.

POTOPOVÁ, V. – MATEESCU, E. – BORONEANT, C. – ZAHRADNIČEK, P. – CONSTANTINESCU, F. – TÜRKOTT, L. – SKALÁK, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelling climate change impacts on thermophilic crops production in central and southern Europe. 2014, In: FACCE MACSUR CropM International Symposium and Workshop: Modelling climate change impacts on crop production for food security, Oslo 10.-12.2.2014, s. 71.

TÜRKOTT, L. – MARTINČÍKOVÁ, E. – POTOPOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The thermal regime of ice pits of the Boreč hill. 2014, In: Proceedings international conference Mendel and Bioclimatology, Masaryk University Brno 3.-5. September 2014, s. 534-543. ISBN: 978-80-210-6983-1.

POTOPOVÁ, V. – MATEESCU, E. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – BORONEANT, C. – CONSTANTINESCU, F. – IAMANDEI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Application of DSSAT model to simulated thermophilic crops in central and southern Europe. 2014, In: Proceedings international conference Mendel and Bioclimatology, Masaryk University Brno 3.-5. September 2014, s. 355-372. ISBN: 978-80-210-6983-1.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. Rizika výskytu pozdních jarních mrazů a prvních podzimních mrazů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 9-10, s. 283-291. ISSN: 1210-3306.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – ŠTĚPÁNEK, P. Hodnocení agroklimatického potenciálu oblasti České tabule pro pěstování zeleniny. Meteorologické zprávy, 2013, roč. 66, č. 2, s. 42-48. ISSN: 0026-1173.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – ZAHRADNÍČEK, P. – ŠTĚPÁNEK, P. Časová variabilita pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí. Meteorologické zprávy, 2013, roč. 66, č. 5, s. 135-142. ISSN: 0026-1173.

POTOP, V. – MOŽNÝ, M. – TÜRKOTT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impacts of drought at various time scales on the productivity of agricultural crops grown in the Czech Republic. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

POTOP, V. – ZAHRADNIČEK, P. – TÜRKOTT, L. – ŠTĚPÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impacts of potential climate change on damaging frost during growing season of vegetable crops in Elbe River Lowland (Polabí). 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

TÜRKOTT, L. – POSPÍŠILOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu ventarol vrchu Boreč na vegetaci borečky vzácné (Targionia hypophylla L.). 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 202-205. ISBN: 978-80-7427-131-1.

POTOP, V. – HAMOUZ, P. – ZAHRADNIČEK, P. – TÜRKOTT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A GIS tool to evaluate the spatial evolution of hydro-thermic features during growing season of vegetable crops in Elbe River lowland (Polabi). 2012, Geographia Napocensis, roč. 6, č. 2, s. 28-39. ISSN: 1843-5920.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. Využití standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu SPEI pro hodnocení vláhových poměrů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 12, s. 368-373. ISSN: 1210-3306.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Povětrnostní podmínky během vegetačního období raných jarních zelenin v Polabí. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 181–184. ISBN: 978-80-213-2247-9.

TÜRKOTT, L. – POTOP, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní a podzimní mrazy ve vztahu k synoptickým situacím. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 197–200. ISBN: 978-80-213-2247-9.

TÜRKOTT, L. – POSPÍŠILOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microclimatic conditions of ventarols in Boreč hill. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 134-135. ISBN: 978-80-213-2299-8.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. Variabilita výnosů cukrovky ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 338-343. ISSN: 1210-3306.

TÜRKOTT, L. – POTOP, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The severity of the winter in the Czech Republic in the period from 2005 to 2010. 2011. In: Šiška, B. – Hauptvogl, M. – Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6.-9. September 2011, Topoľčianky, Slovakia, 3 s. ISBN 978-80-552-0640-0 (CD).

TÜRKOTT, L. – POTOP, V. The severity of the winter in the Czech Republic in the period from 2005 to 2010. In Bioclimate: Source and Limit of Social Development 06.09.2011, Topoľčianky SK. Nitra SK: SPU NITRA, SLOVAKIA , 2011. s. 20-21.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. Drought episodes in the Czech Republic and their potential effects in agriculture. . Theoretical and Applied Climatology, 2010, roč. 99, č. 3-4, s. 373 - 388. ISSN: 0177-798X.

Variabilita výnosů zelenin ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím v Polabí - Dr. Vera Potop, Ing. Luboš Türkott, Ph.D., Martin Možný (externí), 2010

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. Drought impact on variability crop yields in the Bohemia Central. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 2, s. 295 - 304. ISSN: 0133-3720.

Climagramms as a Possibility of Evaluation of Hazards from Agrometeorological Point of View. - Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Hodnocení mimořádného a rozsáhlého sucha v roce 2006 a 2007 na území ČR. - Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Poisson modelling of the heat waves and tropical days in the Czech Republic - Dr. Potop Vera; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

The evaluation of winter severity on the basis of daily minimum air temperature in Prague for the period of 1978 – 2009 - Ing. Türkott Luboš, Ph.D.; Dr. Potop Vera, 2009

 
page foot