| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Věra Kožnarová, CSc. (945)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – **MOŽNÝ, M. – **BARTOŠOVÁ, L. Influence of climate change on flowering season of birch in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, 2020, roč. 64, č. 5, s. 791-801. ISSN: 0020-7128.

**HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – **MOŽNÝ, M. – **ŽALUD, Z. Vliv klimatické změny na termíny setí, vzcházení a sklizně cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 7-8, s. 256-261. ISSN: 1210-3306.

**HÁJKOVÁ, L. – **MOŽNÝ, M. – KOŽNAROVÁ, V. – **BARTOŠOVÁ, L. – **ŽALUD, Z. Relationship between phenological and meteorological data as an important input into spring barley phenological model. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 679-688. ISSN: 1211-8516.

**HÁJKOVÁ, L. – **HUBÁLEK, Z. – KOŽNAROVÁ, V. – **BARTOŠOVÁ, L. – **MOŽNÝ, M. Flowering of allergenically important plant species in relation to the North Atlantic Oscillation system and thermal time in the Czech Republic. AEROBIOLOGIA, 2018, roč. 34, č. 2, s. 157-169. ISSN: 0393-5965.

**GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2017/2018 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 254-259. ISSN: 1210-3306.

**HÁJKOVÁ, L. – **BARTOŠOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Evaluation of Aridity Index in the Czech Republic within 1961 – 2015. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1111-1118. ISSN: 1211-8516.

KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. – KLABZUBA, J. – SULOVSKÁ, S. Vybrané klimatologické charakteristiky stanice Praha, Karlov pro biologické a technické aplikace. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2018, 68s. ISBN 978-80-87577-65-3.

**GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2016/2017 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 310-316. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2015/2016 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 7-8, s. 252-258. ISSN: 1210-3306.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. History and present of phenological observations or phenology at the crossroad. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 107-119.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Selected agroclimatological characteristics at Tušimice station in the period 1968-2012. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 120-127.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – VRÁBLÍK, T. – REITSCHLÄGER, J. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – BARTOŠOVÁ, L. Mezinárodní fenologické zahrádky (International Phenological Gardens - IPGs) v České republice. Meteorologické zprávy, 2016, roč. 69, č. 2, s. 33-40. ISSN: 0026-1173.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V.Začínají kvést líska, olše, bříza šířící významné pylové alergeny dříve? Aneb vyhodnocení dlouhých fenologických řad. 2016, In: Bělík, M. (ed)Sborník z konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice 19.-21.května 2015. s.100-107, ISBN 978-80-86303-44-4.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – HNILIČKA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza dlouhých časových řad teplotních charakteristik ve vztahu k výskytu mimořádných jevů. 2015, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU v Praze 16.-17.9.2015, s. 3-10. ISBN: 978-80-813-2567-8.

BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are there any changes in the beginning of flowering of important allergens in the Czech Republic?. 2015, In: Conference proceedings Global change: A complex challenge, Global Change Research Centre Brno 23.-24.3.2015, s. 74-77. ISBN: 978-80-87902-10-3.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení výskytu sucha na stanici Tušimice v období 1968-2012. 2015, In: Sborník z 35. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Hvězdárna v Úpici 13.-15.5.2014, s. 73-77. ISBN: 978-80-86303-41-3.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita srážek v agrometeorologickém roce na stanici Praha Karlov v období 1921/22 až 2013/14. 2015, In: Sborník z konference Závlahy a jejich perspektiva, Mikulov 18.-19.3.2015, 13 s. ISBN: 978-80-87577-47-9 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – VRÁBLÍK, T. – KOŽNAROVÁ, V. – NEJEDLÍK, P. – MOŽNÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are there any changes in Betula pendula vegetative and generative phenophases onsets in Czechia and Slovakia?. 2015, In: Annalen der Meteorologie 48 "Phenology 2015", Third International Conference on Phenology, Kusadasi (Turkey) 5.-8. October 2015, s. 34-35. ISBN: 978-3-88148-484-8.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2014/2015 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 7-8, s. 242-248. ISSN: 1210-3306.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – BARTOŠOVÁ, L. Changes in flowering of birch in the Czech Republic in recent 25 years (1991–2015) in connection with meteorological variables. Acta Agrobotanica, 2015, roč. 68, č. 4, s. 285-302. ISSN: 0065-0951.

BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Are there any changes in the beginning of flowering of important allergens in the Czech Republic?. In Global Change: A Complex Challenge 23.03.2015, Brno. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 74-77.

**MOŽNÝ, M. – **HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – **BAREŠ, D. – **BARTOŠOVÁ, L.Evaluation of leaf unfolding of beech (Fagus sylvatica) in the Czech Republic in the period 1961–1990. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 7-8, s. 242-248. ISSN: 1210-3306.

VÁVRA, A. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – VONDRÁKOVÁ, A. – VOŽENÍLEK, V. Cukrová řepa na fenologických mapách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 4, s. 144-148. ISSN: 1210-3306.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – KAZMAROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nástup pylové sezóny břízy bělokoré (Betula pendula) v letech 2001–2014. 2014, In: 21. International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava 13.11.2014, Institute of Hydrology SAS Bratislava, s. 149-157. ISBN: 978-80-89139-33-0 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – KOŽNAROVÁ, V. – BARTOŠOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Intensive phenological monitoring of deciduous trees by phenological cameras. 2014, Geophysical Research Abstracts, roč. 16, 1 s. eISSN: 1607-7962.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); International Phenological Gardens (IPGs) in the Czech Republic – results in period 2002–2014. 2014, In: 8. BIOMET-Tagung "Mensch–Pflanze–Atmosphäre" im 21. Jahrhundert, Dresden 2.-3.12.2014, Technische Universität Dresden, s. 85-86. ISBN: 978-3-86780-405-9.

KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V. Termoelektrický snímač efektivní hodnoty stereoinsolace. Uřad průmyslového vlastnictví. 304800. 18.09.2014.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); History and present of phenological observations or phenology at the crossroad. 2014, In: Proceedings international conference Mendel and Bioclimatology, Masaryk University Brno 3.-5. September 2014, s. 134-149. ISBN: 978-80-210-6983-1.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Selected agroclimatological characteristics at Tušimice station in the period 1968–2012. 2014, In: Proceedings international conference Mendel and Bioclimatology, Masaryk University Brno 3.-5. September 2014, s. 150-159. ISBN: 978-80-210-6983-1.

MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – HLAVINKA, P. – KOŽNAROVÁ, V. – NOVÁK, J. – SEMERÁDOVÁ, D. – POTOP, V. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Změny klimatu, fenologie a ekosystémové procesy. Praha: Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 2013, 126s. ISBN 978-80-86690-64-3.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2012/2013 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7-8, s. 239-245. ISSN: 1210-3306.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Variability of phenological stages of Dactylis glomerata in dependence on meteorological conditions in the Czech Republic. Allergo Journal, 2013, roč. 22, č. 7, s. 488-489. ISSN: 0941-8849.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv počasí na nástup fenologických fází olše lepkavé (Alnus glutinosa). 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 38-43. ISBN: 978-80-7427-131-1.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. – ŠKVARENINA, J. Phenological season onsets in the Czech Republic. Folia Oecologica, 2013, roč. 40, č. 2, s. 206-219. ISSN: 1336-5266.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – NEKOVÁŘ, J. Fenologické charakteristiky vybraných lesních bylin v Česku. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2013, 82s. ISBN 978-80-87577-22-6.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení směru a rychlosti větru na stanici Tušimice v období 1968–2012. 2013, In: 34. konference "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí", Hvězdárna v Úpici 14.-16.5.2013, s. 67-74. ISBN: 978-80-86303-38-3 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – NEKOVÁŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of results at International Phenological Gardens (IPGs) in the Czech Republic in the period 2002–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 2 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of maximum air temperature in relation to synoptic situations at Tušimice station in 1968–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 2 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – MOŽNÝ, M. – NEKOVÁŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Global radiation at Prague-Karlov station during the period 1984–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – BIČÁROVÁ, S. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The latest knowledge of bioclimatological research in the world. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 2 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. – NEKOVÁŘ, J. Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2012, 200s. ISBN 978-80-7427-087-1. Historie a současnost fenologie v České republice, s. 13-39.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Nástup vybraných fenologických fází jabloně domácí ve vztahu k počasí. Zahradnictví, 2012, roč. 11, č. 6, s. 14-17. ISSN: 1213-7596.

MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŠTĚPÁNEK, P. – ŽALUD, Z. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – BAREŠ, D. – SEMERÁDOVÁ, D. Long-term comparison of temperature measurements by the multi-plate shield and Czech-Slovak thermometer screen. METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT, 2012, roč. 21, č. 2, s. 125-133. ISSN: 0941-2948.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. The temporal and spatial variability of phenological phases of the Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the Czech Republic. Folia Oecologica, 2012, roč. 39, č. 1, s. 10-20. ISSN: 1336-5266.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2011/2012 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 7-8, s. 238-245. ISSN: 1210-3306.

HÁJKOVÁ, L. – NEKOVÁŘ, J. – RICHTEROVÁ, D. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – VÁVRA, A. – VONDRÁKOVÁ, A. – VOŽENÍLEK, V. Phenology and Climate Change. Rijeka, Croatia: InTech, 2012, 320s. ISBN 978-953-51-0336-3. Phenological Observation in the Czech Republic - History and Present, s. 71-100.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časová variabilita fenologických fází ječmene jarního. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 13–20. ISBN: 978-80-213-2247-9.

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. – NOVÁK, M. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané klimatologické charakteristiky na stanici Tušimice za období pozorování 1968–2011. 2012, In: 20. International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava 15.11.2012, s. 382-392. ISBN: 978-80-89139-28-6 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Teplotní poměry na stanici Tušimice v období 1968–2011. 2012, In: Bulletin referátů z konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Hvězdárna v Úpici 15.-17.5.2012, s. 79-83. ISBN: 978-80-86303-35-2 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. – NOVÁK, M. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 50 years of meteorological observations at the meteorological station in Ústí nad Labem. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 28-29. ISBN: 978-80-213-2299-8.

JAKUBÍKOVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Beginning of flowering of Common Hazel (Corylus avellana L.) in the Czech and Slovak Republic in the period 1991–2010. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 36-37. ISBN: 978-80-213-2299-8.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Urban heat island in Prague. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 52-53. ISBN: 978-80-213-2299-8.

KOŽNAROVÁ, V. – KLABZUBA, J. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příspěvek ke studiu teplotních podmínek v půdě. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, VÚRV Praha-Ruzyně 9.-10.3.2011, s. 14-19. ISBN 978-80-7427-068-0.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2010/2011 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 190-196. ISSN: 1210-3306.

SULOVSKÁ, S. – KOŽNAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proměnlivost teploty vzduchu v prostředí městské zástavby. 2011. In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2.-4.2.2011, 19 s. ISBN 978-80-86690-87-2 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenology season onset in relation to synoptic situations in the Czech republic within 1991 – 2010. 2011. In: International Conference on Current Knowledge of Climate Change Impacts on Agriculture and Forestry in Europe. Book of abstrakt. Topolčianky 3.-6.5.2011, s. 129-130 .

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The pollen season of the main allergens in the Czech Republic within the period 1991–2010. 2011. In: Šiška, B. – Hauptvogl, M. – Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6.-9. September 2011, Topoľčianky, Slovakia, 2 s. ISBN 978-80-552-0640-0 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – SNOPKOVÁ, Z. – HRUŠKOVÁ, K. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání časového nástupu vybraných fenologických ročních období v České a Slovenské republice v letech 1996–2011. 2011. In: 19. International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava 10.11.2011, s. 150-160. ISBN 978-80-89139-26-2 (CD).

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. – NEKOVÁŘ, J. – SNOPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Líska obecná jako významný pylový alergen - fenofáze spojené s pylovou sezonou v období 1991–2010 včetně meteorologických charakteristik. 2011. In: 19. International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava 10.11.2011, s. 392-401. ISBN 978-80-89139-26-2 (CD).

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. Časová variabilita nástupu fenofází ovocných dřevin sledovaných ve fenologické síti ČHMÚ za období 1991 - 2010 ve vztahu k synoptickým situacím. Úroda, 2011, roč. 59, č. 10, s. 285-295. ISSN: 0139-6013.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. Nástup fenologických ročních období v České republice v letech 1991 až 2010. Meteorologické zprávy, 2011, roč. 64, č. 6, s. 161-167. ISSN: 0026-1173.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

KOŽNAROVÁ, V. – KLABZUBA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Teplota půdy jako významný faktor mikroklimatu porostu. 2011. In: Aktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu 2011. Powerprint, Praha, s. 34-54. ISBN 978-80-213-2159-5.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. The pollen season of the main allergens in the Czech Republic within the period 1991-2010 . In Bioclimate: Source and limit of social development 06.09.2011, Topoľčianky. Nitra: Slovak University of Agriculture Nitra, 2011. s. 77-78.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. – HÁJKOVÁ, L. Evaluation of „Poaceae“ allergens phenological onsets in dependence on weather conditions within the period 1991–2010. In Bioclimate: Source and limit of social development 06.09.2011, Topoľčianky. Nitra: Slovak University of Agriculture Nitra, 2011. s. 79-80.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. Drought episodes in the Czech Republic and their potential effects in agriculture. . Theoretical and Applied Climatology, 2010, roč. 99, č. 3-4, s. 373 - 388. ISSN: 0177-798X.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2009/10 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 146 - 152. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Bericht über die Kampagne 2009/10 - Tschechische Republik. Zuckerindustrie /Sugar Industry, 2010, roč. 135, č. 5, s. 318 - 321. ISSN: 0344-8657.

Bioklima 2010, Bioklíma 2010 - Ing. Věra Kožnarová, CSc., Ing. Soňa Sulovská, 2010

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa - Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty stereoinsolace - CZ 18667 U1 - prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., 2010

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty prostorové radiační bilance CZ 18669 U1 - prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., 2010

Variabilita radiačních podmínek za anticyklonálních situací ve střední Evropě - Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Soňa Sulovská, 2010

Tepelný ostrov města v chladném období roku - Ing. Soňa Sulovská, Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., 2010

Možnosti využití termopluviogramů a klimagramů pro vizualizaci počasí a podnebí - Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., 2010

Nové metody měření a snímače ve fytoaktinometrii - Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., 2010

Radiační měření v porostu - Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., 2010

Tradiční i moderní metody hodnocení počasí a podnebí v biologických disciplínách - Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., 2010

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. Drought impact on variability crop yields in the Bohemia Central. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 2, s. 295 - 304. ISSN: 0133-3720.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – KOŽNAROVÁ, V. – HOSTÁK, V. – BALŠÁNEK, V. – BUBNÍK, Z. – POUR, L. Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 274 - 276. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 134 - 140. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Bericht über die Kampagne 2008 – Tschechische Republik . Zuckerindustrie /Sugar Industry, 2009, roč. 134, č. 5, s. 361 - 365. ISSN: 0344-8657.

Pozor na listové choroby cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Kotyk Arnošt; Jarý Jiří, 2009

Skládkové choroby cukrovky a ochrana proti nim - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Kotyk Arnošt; Balšánek Vladislav, 2009

Kdy a jak správně sklízet cukrovku - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Bubník Z.; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009

Progresivní prostředek ochrany cukrovky zvyšující její technologickou jakost - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Balšánek Vladislav, 2009

Fytopatogenní mikroflóra skladované cukrovky a příčiny její alterace - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Jarý Jiří; Balšánek Vladislav, 2009

Nepatogenní stresoví škodliví činitelé cukrovky ve druhé polovině vegetačního období - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Kotyk Arnošt, 2009

Stresový účinek krupobití na cukrovku v druhé polovině vegetace - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Kotyk Arnošt, 2009

Zralost cukrovky, její znaky a vitalita a vlivy na ní působící - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Jarý Jiří, 2009

Regenerace ozimé pšenice stresované mrazem - vliv ošetření Atonikem Pro - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2009

Řepařský rok 2008 z pohledu pěstitele, klimatologa a cukrovarníka - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Hosták Václav, 2009

Technologická jakost cukrovky a možnosti jejího zlepšování ve světle nových poznatků - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Hosták Václav, 2009

Pozor na letní zaplevelení cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Zkušenosti s mimokořenovou - foliární výživou cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Bubník Zdeněk; Pour V., 2009

Climagramms as a Possibility of Evaluation of Hazards from Agrometeorological Point of View. - Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Hodnocení mimořádného a rozsáhlého sucha v roce 2006 a 2007 na území ČR. - Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Agrometeorologický pohled na hodnocení počasí - Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Dr. Potop Vera, 2009

Winter calculation-based air temperatures and their variability in the Czech Republic - prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Possible Uses of Weather Types for Microclimatic Studies of Radiation Conditions of the Vegetation - Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Nekovář Jiří; Dr. Potop Vera, 2009

Hodnocení počasí v agrometeorologickém roce 2008/2009 - Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc., 2009

Základy meteorologie a klimatologie - pracovní sešit - Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Základy bioklimatologie - pracovní sešit - Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Materiály a návody na cvičení - ČAS - Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Materiály a návody na cvičení - SOUMRAKY - Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Inovace výuky meteorologie a klimatologie MSM 2005 - 2005
 
page foot