| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Martin Lexa, Ph.D. (16947)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVA, M. – ZEIDLER, A. EFFECT OF IMISSION TO XYLEM ANATOMY OF NORWAY SPRUCE. Wood Research, 2021, roč. 66, č. 4, s. 528-543. ISSN: 1336-4561.

WIMMEROVÁ, L. – **HENZLOVÁ, L. – LEXA, M. Mikroplasty ve vodách – jejich analýza a toxicita pro vodní organismy. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 09, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

SAMUSEVICH, A. – LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – **ALTMAN, J. – ZEIDLER, A. Comparison of methods for the demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce. DENDROCHRONOLOGIA, 2020, roč. 60, č. 2020, s. 1-6. ISSN: 1125-7865.

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – LEXA, M. – JARSKÝ, V. Utilization of agricultural rests: Straw-based composite panels made from enzymatic modified wheat and rapeseed straw. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2020, roč. 144, č. 2020, s. 1-8. ISSN: 0926-6690.

PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Zesilovač světla pro iluminaci optickými vlákny. -- Neuvedený název vydavatele --. 32 597. 19.02.2019.

HÝSEK, Š. – ČERMÁK, J. – LEXA, M. Influence of Lignocellulosic Waste Pre-Treatment on the Characteristics of Bond Rupture. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 17, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea Abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné Hory). Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 2, s. 136-146. ISSN: 0322-9688.

HÝSEK, Š. – TRGALA, K. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – LEXA, M. – BÖHM, M. – **VEVERKA, J. ULTRASOUND MEASUREMENT OF EXTERIOR WOOD COATING THICKNESS. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2018, roč. 20, č. 4, s. 671-680. ISSN: 0717-3644.

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – ZEIDLER, A.Rozdíly v projevech abiotických stresových faktorů na tloušťce buněčných stěn a ploše lumene v rámci jarního a letního dřeva (Picea Abies (L.) Karst) na Klínovci. 2018, Název sborníku: Dendrofórum 2018 vydavatel: ČZU v Praze místo konání: Praha datum konání: 1. - 2. 11. 2018 strana: 11.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – DREŠLOVÁ, M. – **POLÁŠEK, M. – LEXA, M. Tvarovatelná deska z vlnité překližky , Formable panel made of corrugated plywood , Formable panel; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-7, 7-1, Funkční vzorek je vyroben z bukové vlnité překližky, která je dále na klasické stolní pile prořezána z obou stran v patřičných roztečích, čímž je dosaženo vysoké tvarovatelnosti materiálu. Šířkou a vzdálenost jednotlivých prořezů se dá míra tvarovatelnosti modifikovat, přičemž s menší roztečí prořezů se tvarovatelnost zvyšuje. Tvarované desky mají rozměry 600x300x50 mm. Geometrie vln obsahuje vnitřní rádius vlny 40mm., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby tvarovatelných akustických obkladů, které jsou součástí stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto desek. Výhodou je možnost využití bukové suroviny, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 100 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HOLUB, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – PROCHÁZKA, J. – HÝSEK, Š. – LEXA, M. Vrstvený materiál na bázi zalévacích hmot pro multispektrální iluminaci nábytku a stavebních výrobků , Multilayered material based on sealing resins for multi-colored illumination of furniture and building products , Sealing resins, furniture; multi-colored illumination, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FVZ-43240-KZ05-2017-4, 4, Funkční vzorek je vyroben ze smrkového korpusu do jehož horní plochy jsou profrézovány otvory ve tvaru žebříčkové perforace cév. Vyfrézované otvory jsou zality epoxidovou pryskyřicí červené barvy. Celý horní povrch korpusu byl poté zalit epoxidovou pryskyřicí s přidaným zeleným barvivem a perleťovým leskem. Dovnitř korpusu byl instalován světelný zdroj (bílé LED diody) s plynulou regulací jasu. Při rozsvícení zdroje je zelená barva korpusu iluminována červeným obrazcem, jehož jas lze nastavit regulací zdroje., Výroba funkčního vzorku byla realizována v rámci řešení projektu OP PPR. Jedná se o designovou úpravu povrchu nábytkového dílce, jehož cena závisí na velikosti produktu. Pro vyrobený funkční vzorek s rozměrem horní upravené plochy 25 x 30 cm byl nakoupen materiál za 1 200 Kč, prodejní cena byla stanovena na 3 600 Kč. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LEXA, M. – **VEJPUSTKOVÁ, M. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 76324; Název: Abstrakt ve sborníku z konference TRACE 2017 - Tree rings in archaeology, climatology and ecology, 16. - 21. 5. 2017, Svetlogorsk, Rusko: Sign of air pollution calamity in anatomical features of spruce (Picea abies (L.) Karst) in the Klínovec area (Ore mountains)-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot