| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Josef Holec, Ph.D. (104)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POLÁKOVÁ, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biomass production in farms in Less Favoured Areas: is it feasible to reconcile energy objectives with production and soil protection?. BIOMASS & BIOENERGY, 2021, roč. 148, č. May, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

POLÁKOVÁ, J. – POTOPOVÁ, V. – HOLEC, J. Ochrana přírodních zdrojů v politice rozvoje venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020, 250s. ISBN 9788021330177.

**MRÁZKOVÁ, M. – **BILOŠOVÁ, H. – HOLEC, J. – TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – **LÁTAL, O. – **POZDÍŠEK, J. – **FIALA, K. Hodnocení obnovené pastvy skotu a ovcí, jako prostředku k údržbě chráněných biotopů v NPR Praděd, Evaluation of renewed cattle and sheep grazing as a tool for protected habitats management in the Praděd National Nature Reserve, grazing; cattle; sheep; protected areas; biodiversity; soil parameters; floristic composition, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-87592-32-8, Smlouva o uplatnění metodiky: Uživatel AOPK ČR - RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník, IČO: 62933591, Mgr. Petr Šaj, tel. 724 800 937, e-mail: petr.saj@nature.cz, uzavřeno 22.9.2020. Smlouva o uplatnění metodiky: Uživatel Ranch M - farmář Václav Merta, Vernířovice č. 175, 788 15 Velké Losiny, IČO: 41710436, Václav Merta, tel. 583 237 050, e-mail: ranch-m@ranch-m.cz, uzavřeno 22.9.2020., Obtížně vyčíslitelným aspektem, který je potřeba brát v úvahu při znovuzavedení pastvy v zvláště chráněných územích je podpora biodiverzity travinných společenstev. Je možno konstatovat, že odhadované ekonomické a environmentální přínosy biologické rozmanitosti jsou značné. Další aspekt vychází z vyčíslení nákladů obvyklých opatření doporučených MŽP ČR. Při uplatňování pastvy, jakožto opatření vedoucímu k podpoře druhové diverzity ve zvláště chráněných územích, se ročně ušetří 2 tis. Kč na 1 ha., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 04.11.2020,

**MRÁZKOVÁ-ŠTÝBNAROVÁ, M. – HOLEC, J. – **ŠTENCL, R. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – **LÁTAL, O. Impact of renewed cattle grazing on floristic composition in the Hrubý Jeseník mountains. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 335-342. ISSN: 1211-8516.

**KRAEHMER, H. – **ANDREASEN, C. – **ECONOMOU-ANTONAKA, G. – HOLEC, J. – **KALIVAS, D. – KOLÁŘOVÁ, M. – **NOVÁK, R. – **PANOZZO, S. – **PINKE, G. – **SALONEN, J. – **SATTIN, M. – **STEFANIC, E. – **VANAGA, I. – **FRIED, G. Weed surveys and weed mapping in Europe: State of the art and future tasks. Crop Protection, 2020, roč. 129, č. MAR 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 180-186. ISSN: 1210-3306.

KYSILKOVÁ, K. – HOLEC, J. – HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. Zaplevelení okrajů porostů ozimých obilnin. Úroda, 2019, roč. 67, č. 9, s. 24-29. ISSN: 0139-6013.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Ježatka kuří noha. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 41-45. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Místo a mechanizmus působení (účinku) herbicidů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 33-37. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Weeds and other flowering wild plants as important food source for pollinators in orchards. 2018, in: Book of Abstracts - 18th European Weed research Society Symposium, 17.-21. 6. 2018, Ljubljana, Slovenia, s. 248, ISBN 978-961-6998-21-5.

**SVOBODOVÁ, Z. – **SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – HOLEC, J. – **HOLEC, M. – **BOHÁČ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – **SEHNAL, F. Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, roč. 251, č. 2018, s. 171-179. ISSN: 0167-8809.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

**BÜCKMANN, H. – **CAPELLADES, G. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – **MESSEGUER, J. – **MELÉ, E. – **NADAL, A. – **GUILLEN, X. – **PLA, M. – **SERRA, J. – **THIELE, K. – **SCHIEMANN, J. Cytoplasmic male sterility as a biological confinement tool for maize coexistence: optimization of pollinator spatial arrangement. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 4, s. 145-151. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. Rychlá a přehlížená invaze lebedy různoplodé (Atriplex micrantha). Rostlinolékař, 2016, roč. 27, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1211-3565.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of perennial arable weeds in the Czech Republic with respect to the farming systems. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 376. ISBN: 978-80-213-2648-4.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

JURSÍK, M. – HOLEC, J.Regulace plevelů v cukrové řepě. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – KYSILKOVÁ, K.Technologie herbicidní tolerance plodin k herbicidům. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – DOBEŠOVÁ, T. – SOUKUP, J.Natural hybridisation between Solanum nigrum and invasive species Solanum physalifolium. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 369. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. – VENCLOVÁ, V.Effect of herbicide treatment and cover crop on weed occurrence in glyphosate-tolerant maize. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 343. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Mírné zimy a přezimování vymrzajících plevelů v porostech ozimé řepky. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 23. – 24.11.2016, s. 175-177. ISBN 978-80-87065-69-3..

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E.Výskyt sněti Macalpinomyces neglectus na béru sivém. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Přezimování běžně vymrzajících plevelů. 2016, Farmář, roč. 22, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J.Praha centrem plevelářského světa. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 31, s 27-28. ISSN: 1211-3816.

KOLÁŘOVÁ, M. – MÁJEKOVÁ, J. – TYŠER, L. – HOLEC, J.Comparison of weed flora on arable land in the Czech Republic and Slovakia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 555. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. – HOLEC, J.The invasion of Atriplex micrantha in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 556. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical control of Conyza canadensis on railways is failing. 2015, In: Proceedings Resistance 2015, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK 14.-16. September 2015, s. 56.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mizející druhy polních plevelů. 2015, Farmář, roč. 21, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ambrosia species in the Czech Republic and the first findings of fields heavily infested with A. artemisiifolia. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 257. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed species richness in genetically modified glyphosate-tolerant maize. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 229. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia) na orné půdě v ČR. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 122.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) jako polní plevel. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 121.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed population dynamics under site-specific weed management. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 221. ISBN: 978-2-905550-41-5.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize - Czech Republic. Final report for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2015, 29s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Botanická charakteristika a rozšíření významných sveřepů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 5-6, s. 166-172. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize – Czech Republic (Opolany). Annual report 2014 for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2014, 16s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek jako plevel na orné půdě. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 20-21. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (2). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 22-25. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy - významní zástupci teplomilných plevelů. 2014, Pícninářské listy, roč. 20, s. 50-53. ISBN: 978-80-87091-50-0.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele časně vysévaných jařin. 2014, Farmář, roč. 20, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nejvýznamnější plevele v širokořádkových plodinách. 2014, Farmář, roč. 20, č. 5, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Feral occurrence of arable crops and vegetables along the Vltava River - the influence of floods. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 148. ISBN: 978-605-4672-80-6.

HOLEC, J. – VODIČKOVÁ, E. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sex composition of Ailanthus altissima population in the city of Prague and the occurrence of andromonoecious individuals. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 228. ISBN: 978-605-4672-80-6.

HOLEC, J. – BULEJČÍKOVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cyperus esculentus - differences in growth and tuber production between cultivated and wild forms. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 208-213. ISSN: 1868-9892.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reproduction ability and control of Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.) in sugar beet. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 171. ISBN: 978-605-4672-80-6.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Field survey in 2006-2008. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 167. ISBN: 978-605-4672-80-6.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Seed ecology of Bromus sterilis L. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 156-164. ISSN: 1868-9892.

HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakteristika stanovišť obsazovaných invazním druhem Eragrostis albensis (milička polabská). 2014, In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU Praha 4.12.2014, s. 41-44. ISBN: 978-80-213-2529-6.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize I: opportunity to control weeds more effectively in soil conservation tillage systems. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 6-7.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kapustovité buriny v porastoch ozimnej repky. 2013, Naše pole, roč. 17, č. 2, s. 48-50. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected ALS inhibiting herbicides. 2013, In: Global Herbicide Resistance Challenge, Fremantle 18.–22.2.2013, s. 58.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy v porostech kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 9, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele řepky v podzimním období. 2013, Farmář, roč. 19, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin. 2013, Farmář, roč. 19, č. 8, s. 30-32. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co možná nevíte o konopí. 2013, Farmář, roč. 19, č. 5, s. 46-47. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hulevník Loeselův. Lokálně významný a potenciálně škodlivý plevel v porostech ozimé řepky. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příměs semen a plodů plevelů v maloobchodních baleních potravinářského máku. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 239-242. ISBN: 978-80-87065-50-1.

HOLEC, J. – KLEMPEROVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Germination biology of Phytolacca esculenta – a new urban weed in the Czech Republic. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 58. ISBN: 978-90-809789-12.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – TYŠER, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed occurrence in GM maize tolerant to glyphosate. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 141. ISBN: 978-90-809789-12.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2012, In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochraně rastlín, Nitra, 5.-7.9.2012, s. 80-81. ISBN: 978-80-552-0838-1.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace problematických ozimých trávovitých plevelů v obilninách. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – MIKULKA, J. – KROULÍK, M. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stane se klejicha hedvábná významným plevelem v ČR?. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevelné druhy rodu Amaranthus (laskavec) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1211-3565.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brukvovité plevele v porostech ozimé řepky. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 53-56. ISBN: 978-80-87065-43-3.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace výdrolu v ozimých plodinách. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – HOLEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakteristika stanovišť obsazovaných zplanělými jedinci komule Davidovy (Buddleja davidii). 2011. In: Ekologie 2011. 3. konference České společnosti pro ekologii, Kostelec nad Černými Lesy, 21.-23.10.2011, s. 51.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti Plzeňského kraje. 2011. Zemědělec v regionu, Plzeňský kraj, roč. 3, č. 1, s. 11. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Karlovarský kraj, roč. 3, č. 2, s. 13. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Olomoucký kraj, roč. 3, č. 3, s. 16. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Ústecký kraj, roč. 3, č. 4, s. 16. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Jihomoravský kraj, roč. 3, č. 5, s. 18. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie kraje. 2011. Zemědělec v regionu, Pardubický kraj, roč. 3, č. 6, s. 17. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Moravskoslezský kraj, roč. 3, č. 7, s. 14. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Jihočeský kraj, roč. 3, č. 8, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Královéhradecký kraj, roč. 3, č. 9, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Zlínský kraj, roč. 3, č. 10, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, kraj Vysočina, roč. 3, č. 11, s. 20. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Liberecký kraj, roč. 3, č. 12, s. 13. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Středočeský kraj, roč. 3, č. 13, s. 17. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin . 2011. Farmář, roč. 17, č. 6, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lokálně významné a potenciálně škodlivé plevele v porostech ozimé řepky. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 166-170. ISBN 978-80-87065-36-5.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologická regulace širokolistých šťovíků na trvalých travních porostech. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 2, s. 27-30. ISSN 1211-3565.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Slunečnice jako zaplevelující rostlina v porostech následných plodin. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 266-269. ISBN 978-80-87065-36-5 .

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in weed communities exposed to herbicides or herbicide-tolerant GM crops. 2011. In: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. 5. EIGMO meeting, 22.-25.06.2011, Institute of Entomology AS ČR, České Budějovice, s. 15-16. ISBN 978-80-86668-14-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology, 2011, roč. 25, č. 1, s. 14-18. ISSN: 0890-037X.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Využití HT technologií při regulaci plevelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 286-291. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Adjuvanty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 384-388. ISSN: 1210-3306.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-Journal of Consumer Protection and Food Safety, 2011, roč. 6, č. S1, s. 125-130. ISSN: 1661-5751.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 14 - 16. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 100 - 102. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 134 - 138. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7-8, s. 250 - 253. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 445 - 448. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Seasonal emergence of selected summer annual weed species in dependence on soil temperature. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 9, s. 444 - 450. ISSN: 1214-1178.

LANDOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SQUIRE, G. Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 1214-1178.

LANDOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 436 - 441. ISSN: 1210-3306.

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – HOLEC, J. Ústup širokolistých šťovíků z polí a luk. Úroda, 2010, roč. 58, č. 4, s. 76 - 78. ISSN: 0139-6013.

Environmental and agronomic monitoring of HT plants - prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., 2010

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Occurrence of glyphosate-tolerant Commelina communis in the Czech Republic and a prediction of its future spread - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Změny druhové diverzity polních plodin pěstovaných na území ČR v období 1956-2008 - Ing. Josef Holec, Ph.D., M. Levinská (externí), Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Biological control of broad-leaved docks on perennial grassland in the Czech Republic - prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová Hradecká, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., 2010

Zaplevelující řepice v porostech ozimé řepky - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., 2010

Počátek doby kvetení u vybraných druhů polních plevelů v roce 2010 - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Intenzita poškození listové plochy hybridních jírovců (Aesculus x carnea, A. x plantierensis) klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) - Ing. Josef Holec, Ph.D., Marie Urbánková (externí), 2010

Využití gazometrické metody pro zjištění reakce křížatky obecné (Commelina communis) na glyphosate - Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Vesnovka obecná - Cardaria draba (L.) DESV.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 16 - 18. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 90 - 93. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Ostrožka stračka – Consolida regalis S.F.GRAY. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 221 - 223. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pryšec kolovratec –Euphorbia helioscopia L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 342 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 314 - 316. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 267 - 269. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Plevelné vikve (Vicia spp.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 58 - 61. ISSN: 1210-3306.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

Brukvovité plevele a nádorovitost košťálovin - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Vyběhlice a plevelná řepa cukrovce škodí - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Pour Ladislav, 2009

Zralost cukrovky, její znaky a vitalita a vlivy na ní působící - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Jarý Jiří, 2009

Pozor na letní zaplevelení cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

The influence of environmental conditions and farming systems on diversity of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2009

Natural tolerance of Asiatic dayflower (Commelina communis) to glyphosate - Ing. Satrapová Jitka; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Trifolium subterraneum L. (Subterranean clover) on arable land in regions with limited precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Neckář Karel; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Vliv půdoochranného zpracování půdy na produkci biomasy silážní kukuřice - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bc. Procházka Luděk, 2009

Seasonal cycles of emergence of some annual summer weeds in condition of the Czech Republic - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Effect of glyphosate on weed occurence during the vegetation of GM maize - prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Invasive Nutria (Myocastor coypus) as an agricultural pest, hunting game, and popular animal to feed in the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Levinská M., 2009

Fast spread of Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) and its dominant role as a pest of Robinia pseudacacia in the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Krmelová Kateřina, 2009

Biologie a možnosti šíření plané formy slunečnice roční (Helianthus annuus var. annuus) v podmínkách České republiky. - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Cettlová D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Intenzita výskytu bejlomorky akátové (Obolodiplosis robiniae), klíněnky akátové (Phyllonorycter robiniella) a vzpřímenky akátové (Parectopa robiniella) na invazní dřevině trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Krmelová D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes in diversity of crop species grown in the area of the Czech Republic between 1956 – 2008 - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

Vliv vzdálenosti od trvalého travního porostu na početnost a biomasu žížal na orné půdě - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Švecová Veronika; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot