| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Josef Holec, Ph.D. (104)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POLÁKOVÁ, J. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – MAITAH, M. – SOUKUP, J. Effects of Agri-Environment Schemes in Terms of the Results for Soil, Water and Soil Organic Matter in Central and Eastern Europe. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro zamezení šíření plevelů, plevelné řepy, škůdců a chorob odpadní půdou produkovanou při zpracování řepy cukrové, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, suger beet; Heterodera schachtii; weeds; Cercospora beticola; waste soil, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie kaly, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, V cukrovaru se vyprodukuje odpadní půdy až 300 000 ročně. Při produkci ozdravené odpadní půdy - ornice v množství cca 100 000 tun ročně se jedná o tržbu pro cukrovar ve výši 60 – 80 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

POLÁKOVÁ, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biomass production in farms in Less Favoured Areas: is it feasible to reconcile energy objectives with production and soil protection?. BIOMASS & BIOENERGY, 2021, roč. 148, č. May, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

**MRÁZKOVÁ-ŠTÝBNAROVÁ, M. – HOLEC, J. – **ŠTENCL, R. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – **LÁTAL, O. Impact of renewed cattle grazing on floristic composition in the Hrubý Jeseník mountains. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 335-342. ISSN: 1211-8516.

**KRAEHMER, H. – **ANDREASEN, C. – **ECONOMOU-ANTONAKA, G. – HOLEC, J. – **KALIVAS, D. – KOLÁŘOVÁ, M. – **NOVÁK, R. – **PANOZZO, S. – **PINKE, G. – **SALONEN, J. – **SATTIN, M. – **STEFANIC, E. – **VANAGA, I. – **FRIED, G. Weed surveys and weed mapping in Europe: State of the art and future tasks. Crop Protection, 2020, roč. 129, č. MAR 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

POLÁKOVÁ, J. – POTOPOVÁ, V. – HOLEC, J. Ochrana přírodních zdrojů v politice rozvoje venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020, 250s. ISBN 9788021330177.

**MRÁZKOVÁ, M. – **BILOŠOVÁ, H. – HOLEC, J. – TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – **LÁTAL, O. – **POZDÍŠEK, J. – **FIALA, K. Hodnocení obnovené pastvy skotu a ovcí, jako prostředku k údržbě chráněných biotopů v NPR Praděd, Evaluation of renewed cattle and sheep grazing as a tool for protected habitats management in the Praděd National Nature Reserve, grazing; cattle; sheep; protected areas; biodiversity; soil parameters; floristic composition, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-87592-32-8, Smlouva o uplatnění metodiky: Uživatel AOPK ČR - RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník, IČO: 62933591, Mgr. Petr Šaj, tel. 724 800 937, e-mail: petr.saj@nature.cz, uzavřeno 22.9.2020. Smlouva o uplatnění metodiky: Uživatel Ranch M - farmář Václav Merta, Vernířovice č. 175, 788 15 Velké Losiny, IČO: 41710436, Václav Merta, tel. 583 237 050, e-mail: ranch-m@ranch-m.cz, uzavřeno 22.9.2020., Obtížně vyčíslitelným aspektem, který je potřeba brát v úvahu při znovuzavedení pastvy v zvláště chráněných územích je podpora biodiverzity travinných společenstev. Je možno konstatovat, že odhadované ekonomické a environmentální přínosy biologické rozmanitosti jsou značné. Další aspekt vychází z vyčíslení nákladů obvyklých opatření doporučených MŽP ČR. Při uplatňování pastvy, jakožto opatření vedoucímu k podpoře druhové diverzity ve zvláště chráněných územích, se ročně ušetří 2 tis. Kč na 1 ha., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 04.11.2020,

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 180-186. ISSN: 1210-3306.

KYSILKOVÁ, K. – HOLEC, J. – HOOVÁ, T. – SOUKUP, J. Zaplevelení okrajů porostů ozimých obilnin. Úroda, 2019, roč. 67, č. 9, s. 24-29. ISSN: 0139-6013.

**SVOBODOVÁ, Z. – **SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – HOLEC, J. – **HOLEC, M. – **BOHÁČ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – **SEHNAL, F. Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, roč. 251, č. 2018, s. 171-179. ISSN: 0167-8809.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Ježatka kuří noha. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 41-45. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Místo a mechanizmus působení (účinku) herbicidů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 33-37. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Weeds and other flowering wild plants as important food source for pollinators in orchards. 2018, in: Book of Abstracts - 18th European Weed research Society Symposium, 17.-21. 6. 2018, Ljubljana, Slovenia, s. 248, ISBN 978-961-6998-21-5.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

**BÜCKMANN, H. – **CAPELLADES, G. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – **MESSEGUER, J. – **MELÉ, E. – **NADAL, A. – **GUILLEN, X. – **PLA, M. – **SERRA, J. – **THIELE, K. – **SCHIEMANN, J. Cytoplasmic male sterility as a biological confinement tool for maize coexistence: optimization of pollinator spatial arrangement. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 4, s. 145-151. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. Rychlá a přehlížená invaze lebedy různoplodé (Atriplex micrantha). Rostlinolékař, 2016, roč. 27, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1211-3565.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of perennial arable weeds in the Czech Republic with respect to the farming systems. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 376. ISBN: 978-80-213-2648-4.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

JURSÍK, M. – HOLEC, J.Regulace plevelů v cukrové řepě. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – KYSILKOVÁ, K.Technologie herbicidní tolerance plodin k herbicidům. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – DOBEŠOVÁ, T. – SOUKUP, J.Natural hybridisation between Solanum nigrum and invasive species Solanum physalifolium. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 369. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. – VENCLOVÁ, V.Effect of herbicide treatment and cover crop on weed occurrence in glyphosate-tolerant maize. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 343. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Mírné zimy a přezimování vymrzajících plevelů v porostech ozimé řepky. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 23. – 24.11.2016, s. 175-177. ISBN 978-80-87065-69-3..

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E.Výskyt sněti Macalpinomyces neglectus na béru sivém. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Přezimování běžně vymrzajících plevelů. 2016, Farmář, roč. 22, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J.Praha centrem plevelářského světa. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 31, s 27-28. ISSN: 1211-3816.

KOLÁŘOVÁ, M. – MÁJEKOVÁ, J. – TYŠER, L. – HOLEC, J.Comparison of weed flora on arable land in the Czech Republic and Slovakia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 555. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. – HOLEC, J.The invasion of Atriplex micrantha in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 556. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical control of Conyza canadensis on railways is failing. 2015, In: Proceedings Resistance 2015, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK 14.-16. September 2015, s. 56.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mizející druhy polních plevelů. 2015, Farmář, roč. 21, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ambrosia species in the Czech Republic and the first findings of fields heavily infested with A. artemisiifolia. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 257. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed species richness in genetically modified glyphosate-tolerant maize. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 229. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia) na orné půdě v ČR. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 122.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) jako polní plevel. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 121.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed population dynamics under site-specific weed management. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 221. ISBN: 978-2-905550-41-5.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize - Czech Republic. Final report for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2015, 29s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Botanická charakteristika a rozšíření významných sveřepů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 5-6, s. 166-172. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek jako plevel na orné půdě. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 20-21. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (2). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 22-25. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy - významní zástupci teplomilných plevelů. 2014, Pícninářské listy, roč. 20, s. 50-53. ISBN: 978-80-87091-50-0.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele časně vysévaných jařin. 2014, Farmář, roč. 20, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nejvýznamnější plevele v širokořádkových plodinách. 2014, Farmář, roč. 20, č. 5, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Feral occurrence of arable crops and vegetables along the Vltava River - the influence of floods. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 148. ISBN: 978-605-4672-80-6.

HOLEC, J. – VODIČKOVÁ, E. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sex composition of Ailanthus altissima population in the city of Prague and the occurrence of andromonoecious individuals. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 228. ISBN: 978-605-4672-80-6.

HOLEC, J. – BULEJČÍKOVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cyperus esculentus - differences in growth and tuber production between cultivated and wild forms. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 208-213. ISSN: 1868-9892.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reproduction ability and control of Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.) in sugar beet. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 171. ISBN: 978-605-4672-80-6.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Field survey in 2006-2008. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 167. ISBN: 978-605-4672-80-6.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Seed ecology of Bromus sterilis L. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 156-164. ISSN: 1868-9892.

HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakteristika stanovišť obsazovaných invazním druhem Eragrostis albensis (milička polabská). 2014, In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU Praha 4.12.2014, s. 41-44. ISBN: 978-80-213-2529-6.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize I: opportunity to control weeds more effectively in soil conservation tillage systems. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 6-7.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize – Czech Republic (Opolany). Annual report 2014 for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2014, 16s. ISBN: neuveden,

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kapustovité buriny v porastoch ozimnej repky. 2013, Naše pole, roč. 17, č. 2, s. 48-50. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected ALS inhibiting herbicides. 2013, In: Global Herbicide Resistance Challenge, Fremantle 18.–22.2.2013, s. 58.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy v porostech kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 9, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele řepky v podzimním období. 2013, Farmář, roč. 19, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin. 2013, Farmář, roč. 19, č. 8, s. 30-32. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co možná nevíte o konopí. 2013, Farmář, roč. 19, č. 5, s. 46-47. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hulevník Loeselův. Lokálně významný a potenciálně škodlivý plevel v porostech ozimé řepky. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HUBÁČKOVÁ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příměs semen a plodů plevelů v maloobchodních baleních potravinářského máku. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 239-242. ISBN: 978-80-87065-50-1.

HOLEC, J. – KLEMPEROVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Germination biology of Phytolacca esculenta – a new urban weed in the Czech Republic. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 58. ISBN: 978-90-809789-12.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – TYŠER, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed occurrence in GM maize tolerant to glyphosate. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 141. ISBN: 978-90-809789-12.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2012, In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochraně rastlín, Nitra, 5.-7.9.2012, s. 80-81. ISBN: 978-80-552-0838-1.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace problematických ozimých trávovitých plevelů v obilninách. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – MIKULKA, J. – KROULÍK, M. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stane se klejicha hedvábná významným plevelem v ČR?. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevelné druhy rodu Amaranthus (laskavec) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1211-3565.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brukvovité plevele v porostech ozimé řepky. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 53-56. ISBN: 978-80-87065-43-3.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace výdrolu v ozimých plodinách. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – HOLEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakteristika stanovišť obsazovaných zplanělými jedinci komule Davidovy (Buddleja davidii). 2011. In: Ekologie 2011. 3. konference České společnosti pro ekologii, Kostelec nad Černými Lesy, 21.-23.10.2011, s. 51.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti Plzeňského kraje. 2011. Zemědělec v regionu, Plzeňský kraj, roč. 3, č. 1, s. 11. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Karlovarský kraj, roč. 3, č. 2, s. 13. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Olomoucký kraj, roč. 3, č. 3, s. 16. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Ústecký kraj, roč. 3, č. 4, s. 16. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Jihomoravský kraj, roč. 3, č. 5, s. 18. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie kraje. 2011. Zemědělec v regionu, Pardubický kraj, roč. 3, č. 6, s. 17. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Moravskoslezský kraj, roč. 3, č. 7, s. 14. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Jihočeský kraj, roč. 3, č. 8, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Královéhradecký kraj, roč. 3, č. 9, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Zlínský kraj, roč. 3, č. 10, s. 15. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, kraj Vysočina, roč. 3, č. 11, s. 20. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Liberecký kraj, roč. 3, č. 12, s. 13. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné osobnosti zemědělské historie. 2011. Zemědělec v regionu, Středočeský kraj, roč. 3, č. 13, s. 17. ISSN 1804-2333.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin . 2011. Farmář, roč. 17, č. 6, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lokálně významné a potenciálně škodlivé plevele v porostech ozimé řepky. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 166-170. ISBN 978-80-87065-36-5.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologická regulace širokolistých šťovíků na trvalých travních porostech. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 2, s. 27-30. ISSN 1211-3565.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Slunečnice jako zaplevelující rostlina v porostech následných plodin. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 266-269. ISBN 978-80-87065-36-5 .

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in weed communities exposed to herbicides or herbicide-tolerant GM crops. 2011. In: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. 5. EIGMO meeting, 22.-25.06.2011, Institute of Entomology AS ČR, České Budějovice, s. 15-16. ISBN 978-80-86668-14-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology, 2011, roč. 25, č. 1, s. 14-18. ISSN: 0890-037X.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Využití HT technologií při regulaci plevelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 286-291. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Adjuvanty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 384-388. ISSN: 1210-3306.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-Journal of Consumer Protection and Food Safety, 2011, roč. 6, č. S1, s. 125-130. ISSN: 1661-5751.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 14 - 16. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 100 - 102. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 134 - 138. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7-8, s. 250 - 253. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 445 - 448. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Seasonal emergence of selected summer annual weed species in dependence on soil temperature. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 9, s. 444 - 450. ISSN: 1214-1178.

LANDOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SQUIRE, G. Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 1214-1178.

LANDOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 436 - 441. ISSN: 1210-3306.

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – HOLEC, J. Ústup širokolistých šťovíků z polí a luk. Úroda, 2010, roč. 58, č. 4, s. 76 - 78. ISSN: 0139-6013.

Environmental and agronomic monitoring of HT plants - prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., 2010

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Occurrence of glyphosate-tolerant Commelina communis in the Czech Republic and a prediction of its future spread - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Změny druhové diverzity polních plodin pěstovaných na území ČR v období 1956-2008 - Ing. Josef Holec, Ph.D., M. Levinská (externí), Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Biological control of broad-leaved docks on perennial grassland in the Czech Republic - prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová Hradecká, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., 2010

Zaplevelující řepice v porostech ozimé řepky - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., 2010

Počátek doby kvetení u vybraných druhů polních plevelů v roce 2010 - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Intenzita poškození listové plochy hybridních jírovců (Aesculus x carnea, A. x plantierensis) klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) - Ing. Josef Holec, Ph.D., Marie Urbánková (externí), 2010

Využití gazometrické metody pro zjištění reakce křížatky obecné (Commelina communis) na glyphosate - Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Vesnovka obecná - Cardaria draba (L.) DESV.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 16 - 18. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 90 - 93. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Ostrožka stračka – Consolida regalis S.F.GRAY. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 221 - 223. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pryšec kolovratec –Euphorbia helioscopia L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 342 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 314 - 316. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 267 - 269. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Plevelné vikve (Vicia spp.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 58 - 61. ISSN: 1210-3306.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

Brukvovité plevele a nádorovitost košťálovin - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Vyběhlice a plevelná řepa cukrovce škodí - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Pour Ladislav, 2009

Zralost cukrovky, její znaky a vitalita a vlivy na ní působící - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Jarý Jiří, 2009

Pozor na letní zaplevelení cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2009

The influence of environmental conditions and farming systems on diversity of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2009

Natural tolerance of Asiatic dayflower (Commelina communis) to glyphosate - Ing. Satrapová Jitka; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Trifolium subterraneum L. (Subterranean clover) on arable land in regions with limited precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Neckář Karel; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Vliv půdoochranného zpracování půdy na produkci biomasy silážní kukuřice - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bc. Procházka Luděk, 2009

Seasonal cycles of emergence of some annual summer weeds in condition of the Czech Republic - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Effect of glyphosate on weed occurence during the vegetation of GM maize - prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Invasive Nutria (Myocastor coypus) as an agricultural pest, hunting game, and popular animal to feed in the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Levinská M., 2009

Fast spread of Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) and its dominant role as a pest of Robinia pseudacacia in the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Krmelová Kateřina, 2009

Biologie a možnosti šíření plané formy slunečnice roční (Helianthus annuus var. annuus) v podmínkách České republiky. - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Cettlová D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Intenzita výskytu bejlomorky akátové (Obolodiplosis robiniae), klíněnky akátové (Phyllonorycter robiniella) a vzpřímenky akátové (Parectopa robiniella) na invazní dřevině trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Krmelová D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes in diversity of crop species grown in the area of the Czech Republic between 1956 – 2008 - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

Vliv vzdálenosti od trvalého travního porostu na početnost a biomasu žížal na orné půdě - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Švecová Veronika; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot