| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Channa Nishantha Bandara Suraw Pinidiya Arachchilage ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **BENEŠ, P. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. 2022, Kuneš I., Baláš M., Beneš P., Suraweera Ch. 2022. Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, Praha, 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 25–29. .

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. – PODRÁZSKÝ, V.Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Šulitka M., Pinidiya Arachchilage C., Podrázský V. (2020): Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. Lesnická práce 99(11): 24–26..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Potenciál rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – SURAWEERA, CH. (2020): Potenciál a rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy – Truba, 25. srpna 2020, Česká lesnická společnost, [Praha], 34 s., ISBN 978-80-02-02912-0, s. 29–34.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 181-190. ISSN: 0322-9688.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot