| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. (1353)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Analysis of sampling precision in low-density weed populations. Precision Agriculture, 2022, roč. 23, č. 2, s. 603-621. ISSN: 1385-2256.

**GERHARDS, R. – **SANCHEZ, D. – HAMOUZ, P. – **PETEINATOS, G. – **CHRISTENSEN, S. – **FERNANDEZ-QUINTANILLA, C. Advances in site-specific weed management in agriculture—A review. Weed Research, 2022, roč. 62, č. 2, s. 123-133. ISSN: 0043-1737.

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

SEN, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MIKULKA, J. – BHARATI, R. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ROY, A. – SOUKUP, J. Enhanced metabolism and target gene overexpression confer resistance against acetolactate synthase-inhibiting herbicides in Bromus sterilis. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2021, roč. 77, č. 4, s. 2122-2128. ISSN: 1526-498X.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **LINN, A. – SEN, M. – MIKULKA, J. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Apera spica-venti in the Czech Republic develops resistance to three herbicide modes of action. Weed Research, 2021, roč. 61, č. 5, s. 420-429. ISSN: 0043-1737.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – TULAČKA, O. – HAMOUZ, P. Weed vegetation in conventional and organic farming in West Bohemia (Czech Republic). Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 376-382. ISSN: 1214-1178.

**ŻELAZNY, W. – **CHRPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Fusarium head blight detection from spectral measurements in a field phenotyping setting — A pre-registered study. Biosystems Engineering, 2021, roč. 211, č. November, s. 97-113. ISSN: 1537-5110.

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie, Herbicide resistance monitoring and anti-resistance strategies, resistance; monitoring; herbicides; management strategy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), monitoring herbicidní rezistence, Smlouva o uplatnění metodiky - Uživatel: Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO:00020338, 10.2.2021, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 15.02.2021,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2021, 18s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

POTOPOVÁ, V. – **TRNKA, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. – **CASTRAVET, T. Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2020, roč. 236, č. JUN 30 2020, s. 0-0. ISSN: 0378-3774.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2020, 21s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAVEL, J. Mapa výskytu rezistentních hospodářsky významných populací plevelů, Maps of resistant populations of economically important weeds, weed mapping; herbicide resistance; Czech Republic; Apera spica-venti; Amaranthus retroflexus; Chenopodium album; Tripleurospermum inodorum; Papaver rhoeas , 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa rezistentních plevelů, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem - uživatel mapy: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO: 00020338, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, datum uzavření smlouvy: 8.12.2020, Přímé ekonomické přínosy plynoucí z cílenější aplikace herbicidů a zvýšení výnosů předcházením ztrát způsobených selháním účinků herbicidů v důsledku rezistence. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 21.12.2020,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v ČR. Úroda, 2019, roč. 67, č. 4, s. 77-80. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – HAMOUZ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠMÖGER, J. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin. Praha: Agrární komora České republiky, 2019, 164s. ISBN 978-80-88351-03-0.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J.Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů. 2019, Agromanuál, roč. 14, č. 9-10, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2019, 22s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – HAMOUZ, P.Odborná metodika pro využití SWIR kamery v detekci dozrávání silážní kukuřice. 2019, Odborná metodika obsahuje popis sběru dat v dozrávajícím porostu kukuřice, kalibrační postupy při hodnocení snímků a popis a uplatnění vegetačních indexů pro stanovení stav sušiny v dozrávajícím porostu. .

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Ježatka kuří noha. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 41-45. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Místo a mechanizmus působení (účinku) herbicidů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 33-37. ISSN: 1801-7673.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2018, 62s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2017, 26s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sběr a využití dat pro precizní zemědělství a autonomní systémy. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 144-151. ISBN: 978-80-87065-69-3.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. A handbook of weed seedlings. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2016, 250s. ISBN 978-80-87111-60-4.

KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. Atlas of weed mapping. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, 488s. ISBN 978-1-118-72073-8. Weed data collection, analysis and presentation of results, s. 429-461.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam containing formulations on populations of grass weeds with suspected ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 44s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of GF-1343, GF-2007 and GF-3313 on annual BLWs with alleged ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 61s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Slovakia s.r.o.. Praha: Syngenta Slovakia s.r.o., 2016, 31s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Komorový postřikovač PK-3, Laboratory chamber sprayer PK-3, chamber sprayer; pesticide application; pot experiments, 2016, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Komorový postřikovač PK-3, PK-3, Aviko Praha s.r.o., Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 62906534, Jindřich Sobotka, Tel. + 420 251 087 150, E-mail: sobotka@avikopraha.cz, úspora nákladů na aplikaci přípravků na ochranu rostlin; na základě tohoto funkčního vzorku byly vyrobeny a exportovány další tři exempláře do zahraničí, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HAMOUZ, P. Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství. Závěrečná zpráva z projektu QI111A184. . Praha: ČZU Praha, 2015, 72s. ISBN: neuveden,

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – NOVOTNÁ, K. Effects of spring herbicide treatments on winter wheat growth and grain yield. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Atlas klíčních rostlin polních plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2015, 231s. ISBN 978-80-87111-48-2.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Atlas klíčních rostlin polních plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2015, 233s. ISBN 978-80-87111-53-6.

HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of site-specific weed management on crop yield and weed populations. 2015, In: Proceedings EWRS Workshop - Optimizing herbicide use in an Integrated Weed Management (IWM) context, Heraklion, Crete 5.-7. March 2015, s. 15. ISBN: 978-618-81865-0-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentní nebo časná postemergentní regulace plevelů v kukuřici?. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Environmentální zátěž herbicidů a její kvantifikace. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mizející druhy polních plevelů. 2015, Farmář, roč. 21, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ambrosia species in the Czech Republic and the first findings of fields heavily infested with A. artemisiifolia. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 257. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed population dynamics under site-specific weed management. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 221. ISBN: 978-2-905550-41-5.

HAMOUZ, P. – KASAL, P. Ověřená technologie variabilní aplikace herbicidů, Verified technology of the site-specific weed management, patch spraying; weed control; barley; potato, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Variabilní aplikace herbicidů, S2015MF0060, smlouva o využití výsledku - ZERAS a.s., IČO: 25546040, datum uzavření smlouvy: 23.1. 2015. František Toman, Radostín nad Oslavou 224, tel. 566 670 112, ekonomické parametry: Předpokládané snížení nákladů na herbicidní ošetření o 25 % v jarním ječmeni a o 10 % v bramborách., Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2014, roč. 70, č. 4, s. 541-548. ISSN: 1526-498X.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (2). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 22-25. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy - významní zástupci teplomilných plevelů. 2014, Pícninářské listy, roč. 20, s. 50-53. ISBN: 978-80-87091-50-0.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele časně vysévaných jařin. 2014, Farmář, roč. 20, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nejvýznamnější plevele v širokořádkových plodinách. 2014, Farmář, roč. 20, č. 5, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – BULEJČÍKOVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cyperus esculentus - differences in growth and tuber production between cultivated and wild forms. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 208-213. ISSN: 1868-9892.

STREIBIG, J. – RASMUSSEN, J. – ANDÚJAR, D. – ANDREASEN, C. – BERGE, T. – CHACHALIS, D. – DITTMANN, T. – GERHARDS, R. – GISELSSON, T. – HAMOUZ, P. – JAEGER-HANSEN, C. – JENSEN, K. – JORGENSEN, R. – KELLER, M. – LAURSEN, M. – MIDTIBY, H. – NIELSEN, J. – MÜLLER, S. – NORDMEYER, H. – PETEINATOS, G. – PAPADOPOULOS, A. – SVENSGAARD, J. – WEIS, M. – CHRISTENSEN, S. Sensor-based assessment of herbicide effects. Weed Research, 2014, roč. 54, č. 3, s. 223-233. ISSN: 0043-1737.

HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); WeedMap – a geodatabase for recording data on weed distribution. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 15.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize I: opportunity to control weeds more effectively in soil conservation tillage systems. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 6-7.

HAMOUZ, P. Metody regulace zaplevelení pro precizní zemědělství, Methods of weed management for precision agriculture, site-specific weed management; population dynamics; winter wheat; winter rape, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, variabilní aplikace herbicidů, 88406/2014 - MZE, omezení nákladů na herbicidy v rozsahu 200 Kč/ha za rok, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České Republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 19.12.2014,

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kapustovité buriny v porastoch ozimnej repky. 2013, Naše pole, roč. 17, č. 2, s. 48-50. ISSN: 1335-2466.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy v porostech kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 9, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele řepky v podzimním období. 2013, Farmář, roč. 19, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hulevník Loeselův. Lokálně významný a potenciálně škodlivý plevel v porostech ozimé řepky. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (11) - Rdesno blešník, rdesno červivec a rdesno peprník. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (12) – Violka rolní, rozrazil perský a rozrazil lesklý. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 4, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (13) – Úhorník mnohodílný a zemědým lékařský. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 12-13. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (14) – Svlačec rolní a opletka obecná. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (15) – Pampeliška (sekce Ruderalia) a locika kompasová. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 7, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (16) – Durman obecný, lilek černý a blín černý. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

POTOP, V. – HAMOUZ, P. – ZAHRADNIČEK, P. – TÜRKOTT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A GIS tool to evaluate the spatial evolution of hydro-thermic features during growing season of vegetable crops in Elbe River lowland (Polabi). 2012, Geographia Napocensis, roč. 6, č. 2, s. 28-39. ISSN: 1843-5920.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Chování herbicidů v prostředí. Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 67-69. ISSN: 0139-6013.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevelné druhy rodu Amaranthus (laskavec) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1211-3565.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brukvovité plevele v porostech ozimé řepky. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 53-56. ISBN: 978-80-87065-43-3.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gamma diversity of arable weeds in the Czech Republic. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 2.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin . 2011. Farmář, roč. 17, č. 6, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lokálně významné a potenciálně škodlivé plevele v porostech ozimé řepky. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 166-170. ISBN 978-80-87065-36-5.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Časně jarní plevele. 2011. Syninfo, č. 1, s. 22-23.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Časně jarní plevele (pokračování). 2011. Syninfo, č. 2, s. 30-31.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní jarní plevele. 2011. Syninfo, č. 3, s. 26-27.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vytrvalé plevele. 2011. Syninfo, č. 5, s. 42-43.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vytrvalé plevele. 2011. Syninfo, č. 6, s. 26-27.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimé plevele. 2011. Syninfo, č. 7-8, s. 26-27.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimé plevele - druhá část. 2011. Syninfo, č. 9-10, s. 22-23.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ozimé plevele - třetí část. 2011. Syninfo, č. 12, s. 18-19.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní jarní plevele. 2011. Syninfo, č. 4, s. 30-31.

HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A new geodatabase software for the management and interpretation of data from weed surveys. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 3.

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using aerial multispectral imaging - Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Počátek doby kvetení u vybraných druhů polních plevelů v roce 2010 - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using a multispectral imaging and vegetation indices - Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

 
page foot