| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (2354)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – **KABELKA, D. – **KROFTA, K. – DREKSLER, J. – PROCHÁZKA, P. – **KINCL, D. – ZÁBRANSKÝ, P. Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy, Optimizing soil tillage in hop gardens for the purpose of support water infiltration and soil protection from degradation processes, soil tillage; water infiltration; soil protection; hop, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-88323-73-0, technologie zpracování půdy, Náklady jsou kompenzovány environmentálními přínosy meziplodin. V první řadě je to ochrana půdy před vodní a větrnou erozí, zejména na svažitých pozemcích. Dalším ekonomickým přínosem může být využití bobovitých rostlin v meziřadí, na jejichž kořenech žijí nitrofilní hlízkovité bakterie. Ty jsou schopny obohatit půdu až o 100 kg dusíku na hektar za rok. To samo o sobě přináší vyčíslitelný přínos v podobě nižší následné dávky dusíku v minerálních hnojivech. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 23.08.2022,

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **MISTR, M. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro Statek Bureš, s.r.o.. Praha: Statek Bureš, s.r.o., 2022, 13s. ISBN: neuveden,

**HOLUBÍK, O. – **SVOBODA, P. – BRANT, V. – **PETERÁČ, J. – **MILATA, P. – **JACKO, K. SMART FARMING - Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin. Odborná zpráva za rok 2022 projektu QK21010130. Praha: NAZV (MZe), 2022, 14s. ISBN: neuveden,

**KÁŠ, M. – **KUREŠOVÁ, G. – **RAIMANOVÁ, I. – **HABERLE, J. – **SVOBODA, P. – **ŠIMON, T. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – **VRBOVSKÝ, V. – **RYCHLÁ, A. – **GALIŠOVÁ, V. – **JAVOR, T. – **DOSTÁL, J. – **BERANOVÁ, L. – **SUCHODOL, J. – **VELETA, V. – **VELETA, V. Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací. Odborná zpráva za rok 2022 projektu QK21010308. Praha: NAZV (MZe), 2022, 99s. ISBN: neuveden,

KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – **KROFTA, K. – STARÝ, K. – BRANT, V. Evaluation of UAV and Sentinel 2 images to estimate condition of hop (Humulus lupulus L.) plants. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 95-102.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – **JEŽEK, J. – DONNER, P. – KROULÍK, M. – **POKORNÝ, J. Management of infiltration processes in hop gardens. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 115-120.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – **VOPRAVIL, J. – **KABELKA, D. – **JEŽEK, J. Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému. Praha: Agrární komora ČR, 2021, 100s. ISBN 978-80-88351-21-4.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – **DRIMAJ, M. – **SRBEK, J. – **SALVA, V. – **HELEBRANT, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – **DONNER, P. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2021, 82s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **MISTR, M. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro Statek Bureš, s.r.o.. Praha: Statek Bureš, s.r.o., 2021, 16s. ISBN: neuveden,

**KÁŠ, M. – **KUREŠOVÁ, G. – **RAIMANOVÁ, I. – **HABERLE, J. – **SVOBODA, P. – **ŠIMON, T. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – **VRBOVSKÝ, V. – **RYCHLÁ, A. – **GALIŠOVÁ, V. – **JAVOR, T. – **DOSTÁL, J. – **BERANOVÁ, L. – **SUCHODOL, J. – **VELETA, V. – **VELETA, V. Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací. Průběžná zpráva za řešení projektu NAZV QK21010308. Praha: NAZV, 2021, 59s. ISBN: neuveden,

**HOLUBÍK, O. – **SVOBODA, P. – BRANT, V. – **PETERÁČ, J. – **MILATA, P. – **JACKO, K. SMART FARMING - Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin. Odborná zpráva za rok 2021 projektu QK21010130. Praha: NAZV (MZe), 2021, 11s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – PROCHÁZKA, P. – **CHÁRA, J.S technickými možnostmi přibývají data i otázky. 2021, Úroda, roč. 69, č. 1, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **ČEJKA, J. – KROULÍK, M. – **RYČL, D. – **KUNTE, J.Pěstování máku setého s pomocnou plodinou. 2020, Pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Kurent s.r.o.. 32 s. ISBN: 978-80-87111-83-3.

KROULÍK, M. – BRANT, V.Podpora navigačních systémů GIS aplikacemi. 2020, Farmář, roč. 26, č. 10, s. 21-23. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Využití sběru dat a podpůrné systémy pro navigace. 2020, Farmář, roč. 26, č. 11, s. 54-56. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Navigace není pouze satelitní. 2020, Farmář, roč. 26, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J.Modifikace technologie předseťové přípravy. 2020, Farmář, roč. 26, č. 5, s. 57-59. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – **PINKAS, J.Fyzikální a chemické vlastnosti hnojiv - limity aplikační techniky. 2020, Sborník z 26. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, 3.12.2020, s. 83-90. ISBN 978-80-213-3054-2.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – **POKORNÝ, J. Distribution of root system of hop plants in hop gardens with regular rows cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 317-326. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – **NÝČ, M. – **KUSÁ, H. – KROULÍK, M. – **RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu, Economically and ecologically efficient procedures for incorporating slurry and digestate into the soil profile, slurry; digestate; soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-87111-86-4, Metodika řeší využití nových strojů pro aplikaci kejdy a digestátu., Ověřená technologie s využitím nových strojů snižuje náklady na aplikaci až o 20 %., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 16.12.2020,

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **MISTR, M. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro Statek Bureš, s.r.o.. Praha: Statek Bureš, s.r.o., 2020, 13s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2020, 9s. ISBN: neuveden,

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2020, 89s. ISBN: neuveden,

**KUBÍN, K. – BRANT, V. Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 projektu TH03010409. Praha: TAČR, 2020, 16s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **MISTR, M. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro Statek Bureš, s.r.o.. Praha: Statek Bureš, s.r.o., 2019, 13s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2019, 9s. ISBN: neuveden,

**KUBÍN, K. – BRANT, V. Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu TH03010409. Praha: TAČR, 2019, 15s. ISBN: neuveden,

**NÝČ, M. – BRANT, V. – **RŮŽEK, P. Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu TH02010706. Česká Skalice: TAČR, 2019, 35s. ISBN: neuveden,

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2019, 61s. ISBN: neuveden,

**LUKÁŠ, J. – **HABERLE, J. – **CHRPOVÁ, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – **SOVA, J. – **KOVÁŘ, J. – **ŠVESTKA, A. Metodika detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým systémem, Methodology of water stress of field crops detection by use of thermocamera system, Water Deficiency; Water Stress; UAV; Thermocamera, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), FV10213, Smlouva o uplatnění metodiky, Uživatel Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., Ocelářská 949/43, 19000 Praha 9 - Vysočany, IČO 61647055, tel: 731586001, uzavřeno 21.11.2019, Časová úspora při využikí kombinace termokamera a UAV v porovnání s pozemním průzkumem. Cca. 30x rychlejší pořízení dat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZe, Praha, 05.12.2019,

KRČEK, V. – **BARANYK, P. – BRANT, V. – PULKRÁBEK, J. Influence of crop management on formation of yield components of winter oilseed rape. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 1, s. 21-26. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – HAMOUZ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠMÖGER, J. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin. Praha: Agrární komora České republiky, 2019, 164s. ISBN 978-80-88351-03-0.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Detaily budou nabývat na významu. 2019, Úroda, roč. 67, č. 2, s. 16-19. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS. 2019, Praha: Agrární komora České republiky, 56 s. ISBN: 978-80-88351-04-7.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J.Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů. 2019, Agromanuál, roč. 14, č. 9-10, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Možnosti správy dat a jejich využití. 2019, Mechanizace zemědělství, roč. 69, č. 5, s.60-62 ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – **LUKÁŠ, J. – **SOVA, J.Technické možnosti zmírnění dopadu sucha. 2019, Farmář, roč. 25, č. 10, s. 22-24. ISSN: 1210-9789 podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství. 2019, Sborník ze semináře pro chovatelskou veřejnost: Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat, Praha 2019, vydáno 12. července 209, s:20-24.Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Methods of precise agriculture in fodder plant and fodder industry. 2019, 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION, Brno, Česká republika, srpen 13-16, 2019, ISBN 978-80-7509-670-8, s. 200-203. Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058. .

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Internet věcí (IoT) jako podpora konceptu smart farming. 2019, Sborník: Hluk 2019, 20.-21.11.2019, ISBN 978-80-87065-91-4, s. 183-189. Podpořeno rovněž EIP 16/003/1611a/120/000095.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – DLOUHÝ, M.Optické senzory a přesné navigace. 2018, Zemědělec, roč. 27, č. 37, 22 – 23. ISSN 1211-3816.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – **PETRTÝL, I.Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha. 2018, Úroda, roč. 66, č. 10, s. 33– 36. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOFBAUER, M. Water demands and biomass production of sorghum and maize plants in areas with insufficient precipitation in Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 367-378. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. Field trajectories proposals as a tool for increasing work efficiency and sustainable land management . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1752-1761. ISSN: 1406-894X.

BRANT, V. – **HANÁČEK, P. Inovační deník - Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství. Závěrečná zpráva pro Zemaspol odbyt s.r.o.. Praha: Zemaspol odbyt s.r.o., 2018, 104s. ISBN: neuveden,

KRČEK, V. – BRANT, V. Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů. Závěrečná zpráva pro Agra Řisuty s.r.o.. Praha: Agra Řisuty s.r.o., 2018, 8s. ISBN: neuveden,

**KUBÍN, K. – BRANT, V. – KROULÍK, M. Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin. Průběžná zpráva za rok 2018 projektu TH03010409.. Praha: TAČR, 2018, 15s. ISBN: neuveden,

**MISTR, M. – **NOVOTNÝ, I. – **PAPAJ, V. – **KINCL, D. – **ČÁP, P. – **VOPRAVIL, J. – **DOSTÁL, T. – **KRÁSA, J. – **ZUMR, D. – **NEUMANN, M. – **STROUHAL, L. – **ROUDNICKÁ, A. – **STAŠEK, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice. Závěrečná zpráva projektu QJ1530181.. Praha: NAZV, 2018, 95s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství. Závěrečná zpráva pro Zemaspol odbyt s.r.o.. Praha: Zemaspol odbyt s.r.o., 2017, 9s. ISBN: neuveden,

BRANT, V.; idPublikace = 75133; Název: Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů. Závěrečná zpráva pro Agra Řisuty s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

BRANT, V. – KROULÍK, M. Metodický postup pro optimalizaci velikosti půdních bloků. Závěrečná zpráva pro VÚMOP, v.v.i.. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2017, 94s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – **MISTR, M. – **NOVOTNÝ, I. – **PAPAJ, V. – **KINCL, D. – **ČÁP, P. – **VOPRAVIL, J. – **DOSTÁL, T. – **KRÁSA, J. – **ZUMR, D. – **NEUMANN, M. – **SOBOTKOVÁ, M. – **STROUHAL, L. – **ROUDNICKÁ, A. – **STAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. Stanovení hodnot C faktoru. Redakčně upravená roční zpráva za 2017 projektu QJ1530181. Praha: NAZV, 2017, 72s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Zařízení a sada pro měření stoku vody po stonku rostliny, způsob měření a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306942. 16.08.2017.

BRANT, V. – **NÝČ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení, Optimization of technological processes seedbed forming by using a zonal system of fertilization, sowing; fertilizers application, 2017, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, Farmet a.s., Jiřinková 276, 55203 Česká Skalice, IČO: 465004931, 5.12.2017, Ing. Michal Nýč, tel. 491 450 111, e-mail: m.nyc@farmet.cz, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Praha, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 11.12.2017,

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Effect of row width on splash erosion and throughfall in silage maize crops. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1801-5395.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Sběr a využití dat pro předseťovou přípravu půdy a setí. Úroda, 2017, roč. 65, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Distribuce srážek v porostech slunečnice roční. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 47-50. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **KUNTE, J. – **LUKÁŠ, J. Vliv pěstební technologie na růstové parametry rostlin hrachu (Pisum sativum L.). Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 113-120. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P.Hĺbkové kyprenie pri pestovaní repky. 2017, Naše pole, roč. 21, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

**KROFTA, K. – BRANT, V. – **POKORNÝ, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **ŠNIDLOVÁ, J. – **MRAVCOVÁ, L.Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic. 2017, In: Proceedings of the Scientific-Technical Commission, I.H.G.C., St. Stefan am Walde 25.-29.6.2017, s. 109. ISSN: 2512-3785.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Využití provozních dat strojů pro efektivní plánování. 2017, In: Sborník z 34. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 22.-23.11.2017, SPZO Praha, s. 158-162. ISBN: 978-80-87065-76-1.

KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Precízne poľnohospodárstvo a repka. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 4, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky cukrové řepy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti využití kypřičů s parabolickými slupicemi při základní přípravě půdy pro řepku při pozdním setí. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 9, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PRIKNER, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – MODRÁČEK, J. – ŘEHÁK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 90-93. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hloubkové kypření v systémech pěstování ozimé řepky. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 128-132. ISBN: 978-80-87065-69-3.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sběr a využití dat pro precizní zemědělství a autonomní systémy. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 144-151. ISBN: 978-80-87065-69-3.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – DĚDEK, J. – HRDINA, I. – MARKYTÁN, P. – MIČKA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hluboké kypření a ozimá řepka. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 24, s. 23-24. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základem setí je biologie rostlin. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 47, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of microclimate on Arthropod biodiversity hedgerow in agroecosystem of field. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 587. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2016, In: Sborník z konference Zoologické dny České Budějovice 2016, České Budějovice 11.-12.2.2016, s. 126-127. ISBN: 978-80-87189-20-7.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv expozice na společenstvo pavouků v agroekosystémech. 2016, In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 25. ISBN: 978-80-972437-0-8.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 2, s. 72-77. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Aplikace dusíkatých hnojiv z pohledu variability pozemku. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 5, s. 58-61. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Minimalizace předseťové přípravy a seťové lože při setí kukuřice. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 14-20. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Seťové lůžko a abiotické faktory ovlivňující klíčení a vzcházení. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 12-16. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Přesné a variabilní setí ozimé řepky. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Cukrová řepa bez orby - alternativy zpracování půdy 1. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 84-86. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - pásové zpracování půdy 2. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 86-89. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - kypřiče s parabolickými slupicemi (dokončení). Úroda, 2016, roč. 64, č. 8, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

MISTR, M. – DOSTÁL, T. – BRANT, V. – KRÁSA, J. – STŘEDA, T. – NOVOTNÝ, I. – STŘEDOVÁ, H. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZUMR, D. Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pomocí simulátoru deště, Determination of the protective effects factor of vegetation by using a rain simulator, rain simulator; vegetation protective factor, 2016, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ochranný účinek vegetace, 74408/2016-MZE-10052, Efektivnější posuzování erozních procesů, erozní ohroženosti a navrhování ochranných opatření významně přispěje k redukci největších škod způsobených povrchovým odtokem a především erozními procesy zejména na vodních zdrojích a infrastruktuře. Za předpokladu, že by na základě zpřesněných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace, potažmo erozního ohrožení, vyjádřeného průměrnou dlouhodobou ztrátou půdy, došlo ke snížení smyvu půdy pouze o 1 %, půjde o částku 43 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 29.12.2016,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Effect of plowing and deep loosening on cone index and water flow. In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 732-736.

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy. Průběžná zpráva za rok 2015.. Česká Skalice: Farmet a.s., 2016, 36s. ISBN: neuveden,

MISTR, M. – NOVOTNÝ, I. – PAPAJ, V. – KOBZOVÁ, D. – KHEL, T. – VOPRAVIL, J. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – KAVKA, P. – NEUMANN, M. – SOBOTKOVÁ, M. – BAUER, M. – STROUHAL, L. – ZUMR, D. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ROŽNOVSKÝ, J. – STŘEDA, T. – STŘEDOVÁ, H. Metodika stanovení hodnot C faktoru pomocí simulátoru deště. Redakčně upravená roční zpráva za 2015 projektu QJ1530181.. Praha: VÚMOP Praha-Zbraslav, 2016, 62s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J. Yield crop dependence on soil properties and soil water availability . In Proceedings of 14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 20-22, 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: , 2015. s. 530-535.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – NÝČ, M. VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy. Průběžná zpráva 2014.. Česká Skalice: Farmet a.s., 2015, 26s. ISBN: neuveden,

GAVLAS, D. – BRANT, V. Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení. Průběžná zpráva 2014.. Česká Skalice: Farmet a.s., 2015, 25s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Dynamika růstu meziplodin v polních podmínkách. Závěrečná zpráva pro SZIF a SPZO.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 6s. ISBN: neuveden,

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – SMUTNÝ, V. – KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – NEUDERT, L. – LUKAS, V. Technologické postupy využití strojů pro diferencované zpracování půdy a cílenou aplikaci hnojiv do půdy, The technological procedures of machines utilization for differentiated tillage and targeted application of fertilizers to the soil, technological procedures; differentiated tillage; fertilizers, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, 68257/2015 –MZE/17221, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 16.12.2015,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. Význam GPS navigací v půdoochranných opatřeních. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 77-82. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. Measurement of tensile force at the fundamental tillage using tractor’s build -in sensor and external sensor connected between machines and their comparison . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 95-100. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. CTF a omezení nežádoucího zhutňování půdy. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 5, s. 66-68. ISSN: 0373-6776.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. The values of crop coefficients and Bowen ratio of field crops in areas with insufficient precipitation in Central Europe. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2015, roč. 64, č. 2, s. 253-262. ISSN: 1531-0353.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy - strip tillage. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 98-103. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita úrodotvorných prvkov a úroda ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 2, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 108-111. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 84-87. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 56-60. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita půdního profilu po orbě. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 64-68. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zpracování půdy pod řepky se musí přizpůsobit stavu půdy. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 9, s. 3. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co může nabídnout strip-tillage. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 36-38. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu meziplodin. 2015, Farmář, roč. 21, č. 10 , s. 32-36. ISSN: 1210-9789.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 81-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nižší výsevky a zonální aplikace hnojiv při pěstování obilnin jako základ precizního zemědělství. 2015, Agrojournal, roč. 2, č. 4, s. 58-61. ISSN: 2464-5230.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – POLÁKOVÁ, M. – ŠILHA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 11-12, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost a současné systémy zpracování půdy. 2015, In: Sborník z 21. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, ČZU v Praze 26.11.2015, s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – KRČEK, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a analýza vstupů jako základ precizního setí řepek. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 122-129. ISBN: 978-80-87065-64-8.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2015, In: Sborník ze 7. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 19.-20.11.2015, ČZU v Praze, s. 43-44. ISBN: 978-80-213-2593-7.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Vizualizace a kvantifikace pohybu vody v půdním profilu. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 42-44. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – PIVEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – SATRAPOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Determination of the influence of herbicides on dicotyledons plant transpiration using the sap flow method. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 12, s. 562-568. ISSN: 1214-1178.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – GEMERLOVÁ, M. Produkce nadzemní biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 26-29. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice technologií strip tillage v podmínkách České republiky. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 36-38. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 104-106. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 107-109. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systémy pěstování ozimé řepky v širších řádcích. 2014, Syninfo, č. 6, s. 16-18.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav strniště po sklizni předplodiny. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 13-14. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 76-79. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v systému strip till. 2014, Květy olejnin, roč. 19, č. 10, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 91-95. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice v užších řádcích. 2014, Syninfo, č. 3, s. 18-20.

PIVEC, J. – BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita biometrických parametrů rostlin a výnos ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 107-111. ISBN: 978-80-87065-57-0.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv založení a organizace porostu na tvorbu výnosu řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s.39-43. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Variabilita půdního profilu při diferencovaném zpracování půdy. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0373-6776.

FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. Energy balance of catch crops production. Zemdirbyste / Agriculture, 2013, roč. 100, č. 4, s. 355-362. ISSN: 1392-3196.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv struktrury porostů kukuřice seté na distribuci srážek. 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 310-313. ISBN: 978-80-7427-131-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdoochranného zpracování půdy. 2013, Agromanuál, roč. 8., č. 8., s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. – GEMERLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek v porostech kukuřice seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 87-89. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 104-108. ISSN: 1801-7673.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? . 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků ozimé řepky na hodnoty kapkové eroze, rozvoj kořenového systému a na výnosové parametry porostu. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 152-158. ISBN: 978-80-87065-50-1.

KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. – BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. Vliv stupňovaného dávkování kompostu a technologie zpracování na infiltrační vlastnosti půdy. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 258-263. ISSN: 1802-2391.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. Water consumption by Asteraceae weeds under field conditions. WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT, 2012, roč. 12, č. 2, s. 71-83. ISSN: 1444-6162.

BRANT, V. – KROULÍK, M. Pásové zpracování půdy (strip-tillage). Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče – 1. část. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 25-25. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče - dokončení. ..., 2012, roč. 60, č. 5, s. 19-21.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze – půdoochranné technologie. 2012, Farmář, roč. 18, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1210-9789.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (7) - Kapková eroze v porostech čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (4) - Vláhové nároky čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 89-91. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PIVEC, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (3) - Vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 84-86. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transpirační nároky Zea mays a Sorghum bicolor v polních podmínkách. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 253–256. ISBN: 978-80-213-2247-9.

HAKL, J. – BRANT, V. – FUKSA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KŇAVOVÁ, M. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nízkých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 5-10. ISBN: 978-80-213-2344-5.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice seté. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 11-16. ISBN: 978-80-213-2344-5.

ZÁBRANSKÝ, P. – GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na produkci nadzemní biomasy kukuřice seté (Zea Mays). 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 94-99. ISBN: 978-80-213-2344-5.

BRANT, V. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky polních plodin v oblastech s nedostatkem srážek. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 7, s. 54-55. ISSN 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – HOLEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – PROCHÁZKA, L. – SATRAPOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelové ověření závislosti vodního potenciálu listů stanoveného Scholanderovou bombou na hodnotách transpirace, stomatální vodivosti a objemové vlhkosti půdy. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, VÚRV Praha-Ruzyně 9.-10.3.2011, s. 265-268. ISBN 978-80-7427-068-0.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – SOUKUP, J. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The determination of evapotranspiration demands of Zea mays and Sorghum bicolor. 2011. In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 21.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnoty kapkové eroze v porostech Zea mays a Sorghum bicolor. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 70-75. ISBN 978-80-213-2239-4.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze - obecné principy. 2011. Farmář, roč. 17, č. 12, s. 21-23. ISSN 1210-9789.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. Consumptive use of water in Brassica napus L. from flowering to ripening stage under rainless region conditions. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2011, roč. 60, č 4, s. 493-498. ISSN: 1531-0353.

BRANT, V. – PIVEC, J. – FUKSA, P. – NECKÁŘ, K. – KOCOURKOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Biomass and energy production of catch crops in areas with deficiency of precipitation during summer period in central Bohemia. BIOMASS & BIOENERGY, 2011, roč. 35, č. 3, s. 1286-1294. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – PIVEC, J. – NECKÁŘ, K. Vliv zpracování půdy na její vlhkost během vegetace. Úroda, 2011, roč. 59, č. 7, s. 74-76. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 5, s. 24-26. ISSN: 0373-6776.

HAKL, J. – BRANT, V. – MÁŠKOVÁ, K. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. The forage utilization of winter pea-cereal mixture in agriculture low-input system . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 5, s. 47-52. ISSN: 1211-8516.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – FUKSA, P. Klíčivost semen čiroku obecného v podmínkách snížené dostupnosti vody. In OSIVO A SADBA. X. odborný a vědecký seminář 10.02.2011, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 130-134.

PIVEC, J. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. Evapotranspiration - From Measurements to Agricultural and Environmental Applications. Rijeka, Croatia: InTech - Open Access Publisher, 2011. 410s. ISBN 978-953-307-512-9. Evapotranspiration and transpiration measurements in crops and weed species by the Bowen ratio and sapflow methods under the rainless region conditions, s. 125-140.

Influence of soil tillage treatment and compost application on soil properties and water infiltration - Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Pavel Kovaříček (externí), 2010

Vláhové nároky čiroku a kukuřice v polních podmínkách - Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Bc. Luděk Procházka, 2010

Herbicide efficacy evaluation using sap flow method - Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, 2010

Změny druhové diverzity polních plodin pěstovaných na území ČR v období 1956-2008 - Ing. Josef Holec, Ph.D., M. Levinská (externí), Ing. Václav Brant, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Zaplevelující řepice v porostech ozimé řepky - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., 2010

Produkce biomasy strniskových meziplodin v rozdílných výrobních oblastech - Ing. Václav Brant, Ph.D., Pavel Kasal (externí), Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Karel Neckář, Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

Klíčivost semen pícních čiroků v podmínkách snížené dostupnosti vody - Ing. Petr Zábranský, Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

Evapotranspirační nároky porostů Zea mays v podmínkách s nedostatkem srážek - Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D., 2010

Hodnocení účinku herbicidů na základě změn transpiračního toku rostlin - Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, 2010

Strniskové meziplodiny - stabilizátory energetické bilance zemědělských systémů - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Neckář Karel; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

Properties of Arrhenatherum elatius under arable land set aside. - prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Urbanec Jakub; Ing. Niňaj Martin, 2009

Trifolium subterraneum L. (Subterranean clover) on arable land in regions with limited precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Neckář Karel; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Evapotranspirational demands of cereal crops in the areas with shortage of precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

Vliv půdoochranného zpracování půdy na produkci biomasy silážní kukuřice - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bc. Procházka Luděk, 2009

Produkce energie na spontánních a cíleně ozeleněných úhorech - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Utilization of Lolium multiflorum on arable land in the context of non-production functions of an agriculture system - Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

The phenological monitoring of plants - Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan, 2009

Changes in diversity of crop species grown in the area of the Czech Republic between 1956 – 2008 - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Vliv vzdálenosti od trvalého travního porostu na početnost a biomasu žížal na orné půdě - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Švecová Veronika; Ing. Brant Václav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

PIVEC, J. – BRANT, V. The actual consumption of water by selected cultivated and weed species of plants and the actual values of evapotranspiration of the stands as determined under field conditions. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 39 - 48. ISSN: 1801-5395.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. The influence of weather conditions on the sap flow of Brassica napus L. during the fructification and maturation stages. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 28, č. 1, s. 43 - 51. ISSN: 1335-342X.

PIVEC, J. – BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – KROULÍK, M. Vliv zpracování půdy na evapotranspiraci porostů ječmene. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 8, s. 60 - 62. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

Název Poskytovatel Trvání
Precizní zonální aplikace kapalných hnojiv TA0 2023 - 2025
Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací TA0 2021 - 2025
SMART FARMING - Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin MZE 2021 - 2025
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming MZE 2019 - 2023
Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin TA0 2018 - 2020
Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy TA0 2017 - 2020
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice MZE 2015 - 2018
Mimořádná stipendia studentům MgrSP za provádění výzkumu dle metodik magisterských diplomových prací. GAFAPPZ 2014 - 2014
VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy TA0 2014 - 2017
Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení  TA0 2012 - 2015
Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC MZE 2008 - 2012
Inovace cvičení předmětu Soustavy hospodaření MSM 2005 - 2005
Studium funkcí rostlinného pokryvu půdy v meziporostním období jako součásti systému agro-environmentálních opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova MZE 2004 - 2007
 
page foot