| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (1177)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: ZS 2012/13
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠLAPÁKOVÁ, B. – JEŘÁBKOVÁ, J. – VOŘÍŠEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. The biochar effect on soil respiration and nitrification. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 114-119. ISSN: 1214-1178.

KOČÁREK, M. – ARTIKOV, H. – VOŘÍŠEK, K. – BORŮVKA, L. Pendimethalin Degradation in Soil and Its Interaction with Soil Microorganisms. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1801-5395.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2015, ČZU v Praze, 2015, PowerPrint, desáté přepracováné vydání, s. 1-77. ISBN: 978-80-213-2561-6.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VOŘÍŠEK, K. – ŠIMKA, J. Effects of Conventional and Stabilized Urea Fertilizers on Soil Biological Status. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2014, roč. 45, č. 17, s. 2363-2372. ISSN: 0010-3624.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – RŮŽKOVÁ, M. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – KOTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biodegradability of new composites with wheat B-starch in green waste compost. 2013, 47 Ogonopolska Konferencja Naukowa, 12.-15.5.2013, Pulawy - Lublin, s.224. ISBN 978-83-7562-128-0.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. Podtyp: Skripta; Nová biodegradabilní kompozita s pšeničným b-škrobem a jejich dekompozice v kompostu. 2013, Vedecké práce z oblasti polnohospodárskej mikrobiológie, Nitra, Slovensko, ALCEDO, 81 - 87 s., 90 s., 978-80-552-1040-7.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍKOVÁ, J. – VRÁBLÍK, P. Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58 , č. 2 , s. 68-75. ISSN: 1214-1178.

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – RŮŽKOVÁ, M. – EKRT, O. Composites containing acetylated wheat B-starch for agriculture applications. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 354-359. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2012, ČZU v Praze, 2012, PowerPrint, deváté přepracované vydání, 80s. ISBN: 978-80-213-2290-5.

RŮŽKOVÁ, M. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍK, P. – MUSILOVÁ, D. Microbiological characterization of land set-aside before and after Roundup desiccation.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 2, s. 88-94. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Construction wastes, green waste compost and Switchgrass (Panicum virgatum L.) used for landfill cover restoration - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Michaela Růžková (externí), prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Mikrobiologie pracovní sešit - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Michaela Růžková (externí), 2010

Pedobiologie a mikrobiologie - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., 2010

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – KUBÁT, J. – FRIEDLOVÁ, M. – MIKANOVÁ, O. Chemical and microbiological characterization of Cambisols, Luvisols and Stagnosols. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 6, č. 55, s. 231 - 237. ISSN: 1214-1178.

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

Disturbed sites restoration using mixture of construction and biodegradable wastes - prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Bc. Zárubová Dana, 2009

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

 
page foot