| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miloš Pavelek, Ph.D. (17117)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultace je potřeba předem domluvit po emailu.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠTĚRBOVÁ, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – PAVELEK, M. Influence of different exposition of larch wood facade models on their surface degradation processes. Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 1, s. 45-53. ISSN: 2454-034X.

PAVELEK, M. – **POHLOUDEK, J. – **HOLUB, J. – **ŠENFELDR, P. – **SVATOŠ, J. – **POSPÍŠIL, T. – ADAMOVÁ, T. – TRGALA, K. – ŠEDIVKA, P. Metodika měření tepelně-technických parametrů u obytných dřevěných stavebních konstrukcí, Methodology of measurement of thermo-technical parameters of residential wooden building structures, Wood; building structures; thermal parameters, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02020792-2019V002, Cílem metodiky je vypracování vhodných metodických postupů měření tepelných vlastností u obvodových konstrukcí ve formě panelů na bázi dřeva. Licenční smlouva je uzavřena se společností RD Rýmařov, a.s. RD Rýmařov s. r. o., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, www.rdrymarov.cz, +420 602 154 344, Úspory plynoucí z úspor tepelně-izolačních materiálů použitých při výstavbě, úspory energií plynoucí díky optimalizaci tloušťky a materiálové skladby obvodového pláště a tepelné energie potřebné pro vytápění anebo klimatizaci, zvýšení standardu a komfortu bydlení z hlediska optimalizace tepelně-technických parametrů konstrukcí obvodových plášťů obytných budov na bázi dřeva, Optimalizace vnitřního prostředí v interiéru pro omezení vzniku plísní a houbového napadení, díky čemuž dojde ke snížení potenciálního rizika negativních vlivů prostředí v interiérech na lidské zdraví (omezení výskytu respiračních onemocnění a astmatu) a na napadení konstrukce biotickými činiteli (plísně, spóry hub). , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno - odbor posuzování shody č.1381, 31.10.2019,

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – PODLENA, M. – PAVELEK, M. – ŠTĚRBOVÁ, I. Color Stabilization of Siberian and European Larch Wood Using UVA, HALS, and Nanoparticle Pretreatments. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Bio-Waste Thermal Insulation Panel for Sustainable Building Construction in Steady and Unsteady-State Conditions. Materials, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.

TRGALA, K. – PAVELEK, M. – **WIMMER, R. Energy performance of five different building envelope structures using a modified Guarded Hot Box apparatus-Comparative analysis. ENERGY AND BUILDINGS, 2019, roč. 195, č. 2019, s. 116-125. ISSN: 0378-7788.

ŠEDIVKA, P. – **POHLOUDEK, I. – **HOLUB, PH.D., p. – **ŠENFELDR, DIS., BA, B. – **SVATOŠ, PH.D., I. – **POSPÍŠIL, I. – PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště, Functional sample of cladding construction, Wooden building; temperature; humidity, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TH02020792-2019V005, TH02020792-2019V005, Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště dřevostaveb. Výsledek je licencován firmě RD Rýmařov s.r.o., IČ 18953581, 17.12.2019, Bc. Petr Šenfeldr, DiS, BA., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, tel.: +420 602 154 344, email: senfeldr@rdrymarov.cz, Fukční vzorek může zvýšit obrat prodeje dřevostaveb segmentu difúzně uzavřené sloupkové konstrukce výrobce firmy DR Rýmařov s.r.o. o maximální výši 5%. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PAVELEK, M. – PRAJER, M. – TRGALA, K. Static and Dynamic Thermal Characterization of Timber Frame/Wheat (Triticum Aestivum) Chaff Thermal Insulation Panel for Sustainable Building Construction . Sustainability, 2018, roč. 10, č. 7, s. 1-19. ISSN: 2071-1050.

 
page foot