| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Milan Kubín (17679)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MAIER, K. – MULÍČEK, O. – FRANKE, D. – SEIDENGLANZ, D. – PELTAN, T. – KUBÍN, M. – WRANOVÁ, A. Mapa České republiky s vyhodnoceným vlivem rozvoje dopravní infrastruktury na potenciál území se zohledněním přeshraničních vazeb, Map of Czech Republic to assess the development of transport infrastructure including potential cross-border links, map; infrastructure; potential; modelling, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TB0500MD007 - 01, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Soubor map slouží k především k plánování dopravních sítí regionálního, národního a nadnárodního významu. Hlavní uživatelé jsou MD ČR, SŽDC a další orgány státní správy., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo dopravy České republiky, 31.12.2016,

MAIER, K. – FRANKE, D. – MULÍČEK, O. – SEIDENGLANZ, D. – PELTAN, T. – KUBÍN, M. – WRANOVÁ, A. Software umožňující vyhodnocování potenciálních přínosů rozvoje dopravní infrastruktury s využitím gravitačního modelu, zejména se zaměřením na propojenost center a dostupnost městských funkcí, The software enables the evaluation of the potential benefits of transport infrastructure development using gravity model, particularly focusing on the interconnectedness of urban centers and accessibility features, software; infrastructure; gravity model; accessibility, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TB0500MD007- 02, TB0500MD007- 02, Vstupní a výstupní rozhraní software je založeno na geografickém informačním systému ESRI ArcGIS verze 10.x jako sada nástrojů Arctoolbox v programovacím jazyce Python. , Software slouží k především k plánování dopravních sítí regionálního, národního a nadnárodního významu. Hlavní uživatelé jsou MD ČR, SŽDC a další orgány státní správy., Ministerstvo dopravy České republiky, 66003008, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot