| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc. (1173)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BEČKA, D. – RŮŽEK, L. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – TOMÁŠEK, J. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti JuWital s.r.o. v roce 2020 u řepky ozimé. Výzkumná zpráva pro JuWital s.r.o. za rok 2020. Praha: JuWital s.r.o., 2020, 28s. ISBN: neuveden,

**NEVORALOVÁ, M. – **KOUTNÝ, M. – **UJCIC, A. – **HORÁK, P. – **KREDATUSOVA, J. – **SERA, J. – RŮŽEK, L. – **RŮŽKOVÁ, M. – **KREJČÍKOVÁ, S. – **SLOUF, M. – **KRULIŠ, Z. Controlled biodegradability of functionalized thermoplastic starch based materials. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2019, roč. 170, č. , s. 1-14. ISSN: 0141-3910.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Concentration of air-borne microorganisms in sport facilities. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1720-1727. ISSN: 1406-894X.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – **BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – RŮŽEK, L.Problémy řepky v Evropě, EU, ČR, SR – sucho, zimy, kořeny. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 1-3. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

RŮŽEK, L. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Ochrana ozimé řepky před houbovými chorobami původem z půdy s pozitivním vlivem na živou mikrobní složku půdy. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 96-98. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

RŮŽKOVÁ, M. – KOUTNÁ, O. – NAVRÁTILOVÁ, I. – FIKAROVÁ, J. – RŮŽEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Živočišné proteiny v krmivech. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 22, s. 42. ISSN: 12113816.

RŮŽKOVÁ, M. – RŮŽEK, L. – FIKAROVÁ, J. – KOUTNÁ, O. – NAVRÁTILOVÁ, I. Živočišné proteiny v krmivech, vývoj v oblasti jejich detekce. Krmivářství, 2015, roč. 19, č. 5, s. 34-34. ISSN: 1212-9992.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2015, ČZU v Praze, 2015, PowerPrint, desáté přepracováné vydání, s. 1-77. ISBN: 978-80-213-2561-6.

KIC, P. – RŮŽEK, L. The microbiological environment in special rooms of university campus. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 837-842. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Air-conditioning and microbiological environment in the lecture room . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 104-109. ISSN: 1211-3174.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VOŘÍŠEK, K. – ŠIMKA, J. Effects of Conventional and Stabilized Urea Fertilizers on Soil Biological Status. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2014, roč. 45, č. 17, s. 2363-2372. ISSN: 0010-3624.

RŮŽEK, L. – KUČEROVÁ FOUKALOVÁ, J. – RŮŽKOVÁ, M. – BRTNICKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané parametry černozemí (HPJ 01-08) jižní Moravy. 2013, Vedecké práce z oblasti poĺnohospodarskej mikrobiológie, 2013, Nitra, Slovensko, s. 85-90. ISBN 978-80-552-1040-7.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – RŮŽKOVÁ, M. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – KOTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biodegradability of new composites with wheat B-starch in green waste compost. 2013, 47 Ogonopolska Konferencja Naukowa, 12.-15.5.2013, Pulawy - Lublin, s.224. ISBN 978-83-7562-128-0.

KOTEK, J. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – RŮŽEK, L. Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy. Česká republika, Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6-Bubeneč. 303 840. 10.04.2013.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. Podtyp: Skripta; Nová biodegradabilní kompozita s pšeničným b-škrobem a jejich dekompozice v kompostu. 2013, Vedecké práce z oblasti polnohospodárskej mikrobiológie, Nitra, Slovensko, ALCEDO, 81 - 87 s., 90 s., 978-80-552-1040-7.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍKOVÁ, J. – VRÁBLÍK, P. Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58 , č. 2 , s. 68-75. ISSN: 1214-1178.

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – RŮŽKOVÁ, M. – EKRT, O. Composites containing acetylated wheat B-starch for agriculture applications. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 354-359. ISSN: 1214-1178.

KOTEK, J. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – RŮŽEK, L. Biodegradovatelný termoplast na bázi modifikovaného škrobu. Úřad průmyslového vlastnictví; http://upv.cz/cs.html. CZ24013U1. 25.06.2012.

KOTEK, J. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – RŮŽEK, L. Biodegradovatelný kompozit s matricí na bázi modifikovaného škrobu. Úřad průmyslového vlastnictví, http://upv.cz/cs.html. CZ24012U1. 25.06.2012.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2012, ČZU v Praze, 2012, PowerPrint, deváté přepracované vydání, 80s. ISBN: 978-80-213-2290-5.

ŠÁRKA, E. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Wheat B-starch: Application in biodegradable films. 2012, Jounal of Agriculture Science and Applications (JASA), roč.1, č.2, s.45-48. ISSN: 2227-6475.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ALZON® 46 a UREAstabil zlepšují vlastnosti půdy pod ozimou řepkou. 2012, Zborník z konferencie Prosperujúce olejniny 2012, Nitra, 23.2.2012, s.58-59, ISBN: 978-80-213-2255-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – RŮŽEK, L. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Využití stabilizovaných močovin ve výživě řepky ozimé - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 43-48.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – ŠIMKA, J. – BEČKA, D. Směs močoviny s inhibitory (nitrifikace i ureasy) a ledku amonného s vápencem pro ozimou řepku. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 49-50.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – BUBNÍK, Z. Properties of a new biodegradable composite based on wheat b-starch. In PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYSACCHARIDES-GLYCOSCIENCE 28.11.2012, PRAGUE. PRAGUE: CZECH CHEMICAL SOCIETY, NOVOTNEHO LAVKA 5, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 48-51.

RŮŽKOVÁ, M. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍK, P. – MUSILOVÁ, D. Microbiological characterization of land set-aside before and after Roundup desiccation.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 2, s. 88-94. ISSN: 1214-1178.

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – KORBÁŘOVÁ, A. – BUBNÍK, Z. – RŮŽKOVÁ, M. Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č. 3, s. 232-242. ISSN: 1212-1800.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOUDELA, M. – LEDVINA, Š. Kvalita substrátu po biodegradaci kompozit se škroby, PCL a EVA., Quality of substrate after biodegradation of composites with starch, PCL and EVA, green waste compost; horticular production parameters; biodegradation; B-starch; PCL; EVA, 2011, XX - Nepřiřazeno, ISBN: 978-80-85990-18-8, Praha,Sborník symposia Odpadové forum 2011, CEMS, L - Lokální přístup, N, N

KRULIŠ, Z. – KOVÁŘOVÁ, J. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – ŠÁRKA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of biodegradable PCL/B-starch composites . 2011. In: Sborník VI. Česko-Slovenská konference Polymery 2010. ÚMCH AV ČR, v.v.i. Praha, 4.10.2010, Liblice, s. 118-120. ISBN: 978-80-85009-64-4..

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – BUBNÍK, Z. Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi pšeničného B-škrobu s upotřebením v zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127 , č. 12, s. 402-405. ISSN: 1210-3306.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ALZON® 46 a UREAstabil zlepšují vlastnosti půdy pod ozimou řepkou. 2011, Sborník konference Prosperující olejniny 2011, Praha, Větrný Jeníkov, 8. - 9.12.2011, s. 58-59. ISBN: 978-80-213-2218-9.

Construction wastes, green waste compost and Switchgrass (Panicum virgatum L.) used for landfill cover restoration - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Michaela Růžková (externí), prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Mikrobiologie pracovní sešit - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Michaela Růžková (externí), 2010

Pedobiologie a mikrobiologie - doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., 2010

Preparation of acetates of high degree of substitution from wheat B-starch - E. Šárka (externí), J. Koláček (externí), K. Hrušková (externí), Z. Kruliš (externí), J. Kotek (externí), doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., 2010

Preparation of acetates of high degree of substitution from wheat B-starch - E. Šárka (externí), Marie Hrušková (externí), J. Koláček (externí), Z. Kruliš (externí), Jiří Kotek (externí), doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., 2010

ŠÁRKA, E. – SYNYTSYA, A. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – BUBNÍK, Z. – RŮŽKOVÁ, M. In: M.Fiedorowicz, E.Bertoft (Eds.) Starch, recent advances in biopolymer science and technology.. Poland: Polish Society of Food technologist, 2010. 197s. ISBN 978-83-932389-0-3. Structure, mechanical properties and biodegradability of PCL/B-starch blends, s. 131-143.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Mikrobiologické parametry půdy při rozdílném hnojení ozimé řepky dusíkem. In Prosperující olejniny 09.12.2010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2010. s. 75-76.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – KUBÁT, J. – FRIEDLOVÁ, M. – MIKANOVÁ, O. Chemical and microbiological characterization of Cambisols, Luvisols and Stagnosols. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 6, č. 55, s. 231 - 237. ISSN: 1214-1178.

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

Disturbed sites restoration using mixture of construction and biodegradable wastes - prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Bc. Zárubová Dana, 2009

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Fyzikální vlastnosti biodegradovatelných plastů připravených z B-škrobu. - Šárka E.; Kruliš Z.; Kotek Jan; Hrušková K.; Cihelková L.; Bubník Zdeněk; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc., 2009

Biodegradovatelné plasty připravené z acetylovaného B-škrobu. - Šárka E.; Kruliš Z.; Kotek Jan; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Hrušková K.; Cihelková L.; Bubník Zdeněk; Pour V., 2009

Detekce živočišných proteinů v krmivech mikroskopickou metodou podle ES 152/2009 příloha IV. - Růžková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Linhová Z., 2009

Klasický a molekulární pohled na vliv sulfonylmočovin na půdní mikroorganismy. - doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Žabová J.; Urbanová M.; Baldrián P.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot