| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Cukor, Ph.D. (13650)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat v ČR. 2022, VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2022): Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat. In: Vacek Z. (ed.), Klíště – zbytečná panika nebo reálná hrozba v lesích? Výskyt, ochrana a onemocnění. Sborník příspěvků, 12.4. 2022, ŠLP ČZU, Kostelec nad Černými lesy, Česká lesnická společnost, z.s.: 30–44. .

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S.Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů.. 2022, 780. CUKOR J., VACEK Z., VACEK S. (2022): Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 29–39..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BRABEC, P. – GALLO, J.Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách. 2022, Fuchs Z., Vacek Z., Vacek S., Cukor J., Brabec P., Gallo J. 2022. Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách [Evolution of beech stands under game pressure with respect to different management practices in the Krušné hory Mts.] – In: Belko M., Štefančík I., Mačejovský V. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Národné lesnícke centrum Zvolen, Zvolen, p. 144–150. ISBN 978 - 80 - 8093 - 338 - 8..

VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, S. – CUKOR, J. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – BRICHTA, J. – VACEK, O. – DRÁBEK, O. – ZAHRADNÍK, D. Afforestation suitability and production potential of five tree species on abandoned farmland in response to climate change, Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2022, roč. 36, č. 4, s. 1369-1385. ISSN: 0931-1890.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – LINDA, R. – PODRÁZSKÝ, V. Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia. Catena, 2022, roč. 210, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0341-8162.

CUKOR, J. – FALTUSOVÁ, M. – VACEK, Z.Zatížení honiteb rekreačními aktivitami v odlišných režimech vstupu do lesa I.. 2022, Myslivost 7/2022.

CUKOR, J. – FALTUSOVÁ, M. – VACEK, Z.Zatížení honiteb rekreačními aktivitami v odlišných režimech vstupu do lesa II.. 2022, Myslivost 8/2022.

ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – BORŮVKA, V. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – **LINDA, R. – VACEK, O. Is European larch (Larix decidua Mill.) a suitable substitute for Norway (Picea abies (L.) Karst.) for land afforestation?. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 517, č. 2022, s. 1-14. ISSN: 0378-1127.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Pinus contorta Douglas ex Loudon and climate change: A literature review of opportunities, challenges, and risks in European forests.. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 9, s. 329-343. ISSN: 1805-935X.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – ZACHOVÁ, R. – BRICHTA, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Scots pine (Pinus sylvestris L.) demonstrates a high resistance against bark stripping damage. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 513, č. 2022, s. 1-11. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – **BULUŠEK, D. – **SLÁVIK, M. – **LUKÁČIK, I. – **ŠTEFANČÍK, I. – **SITKOVÁ, Z. – **EŞEN, D. – **RIPULLONE, F. – **YILDIZ, O. – **SARGINCI, M. – D'ANDREA, G. – **WEATHERALL, A. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. – **PRAUSOVÁ, R. – **BIENIASZ, A. – PROKŮPKOVÁ, A. – **PUTALOVÁ, T. Dendrochronological data from twelve countries proved definite growth response of black alder (Alnus glutinosa [L.] Gaertn.) to climate courses across its distribution range. Dendrobiology, 2022, roč. 68, č. 2, s. 139-153. ISSN: 1641-1307.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BARTOŠKA, J.Klíšťata jako velké nebezpečí v lese a možnosti, jak se jim bránit. 2022, Lesní prostředí chápe většina veřejnosti jako místo pro ideální odpočinek. Les je velmi často navštěvován kvůli různým sportovním aktivitám a relaxaci. V takovém světle je zároveň vnímán jako bezpečné místo, kde člověku nic nehrozí. Za aktivním odpočinkem chodíme do lesa rádi i my, myslivci. Ovšem ani zde bychom neměli zapomínat na různé nástrahy, které nám potenciálně hrozí. K těm nejnebezpečnějším patří klíště obecné, jeden z nejvýznamnějších přenašečů závažných onemocnění včetně klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Tuto hrozbu není radno brát na lehkou váhu a kontakt s klíšťaty bychom měli minimalizovat. Jaké možnosti snížení rizika přisátí velmi rozšířeného parazita ale máme?.

KOŠINOVÁ, K. – TUREK, J. – CUKOR, J. – **LINDA, R. – HÄCKEL, M. – HART, V. The Application of 3D Imaging as an Appropriate Method of Wildlife Craniometry: Evaluation of Accuracy and Measurement Efficiency. Animals, 2022, roč. 12, č. 23, s. 1-19. ISSN: 2076-2615.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – **SOKOLOV, S. – **SOKOLOV, S. – **SKOTÁK, V. – HAMBÁLKOVÁ, L. – **ŠEVČÍK, R. – **VACEK, Z. – **NURSEITOV, D. Estimation of ungulate population density in Kazakhstan: Case study from foothill ecosystems. ..., 2022, roč. , č. , s. 1-7. ISSN: N.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – HAMBÁLKOVÁ, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. METODIKA ÚPRAV LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ VE VZTAHU K PODPOŘE POPULACÍ TETŘÍVKA OBECNÉHO, METHODOLOGY FOR FOREST ECOSYSTEMS IMPROVEMENT IN RELATION TO SUPPORTING OF BLACK GROUSE POPULATIONS, climate change; forest disturbations; human-wildlife conflicts; tetraonidae, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika, Předložená metodika je zaměřena na ochranu tetřívka nejenom v národních parcích, ale zároveň i mimo tato chráněná území. Předpokládané uplatnění metodiky lze očekávat zejména ze strany vlastníků lesních pozemků, státního podniku Lesy České republiky či další organizací, hospodařících v lesních porostech. Předpokladem je také využití ze strany státní správy ochrany přírody a krajiny. Dalšími potenciálními uživateli mohou být vlastníci a uživatelé honebních pozemků, uživatelé honiteb, odborné školy a univerzity a výzkumné organizace., Navržená metodika sumarizuje efektivních opatření, zaměřená na podporu tetřívka obecného, který je dle Seznamu zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny řazen mezi silně ohrožené druhy ptáků. Úbytek je pozorován na celém evropském kontinentu. Realizací efektivních opatření bude dosaženo finančních úspor, které by byly vynaloženy v případě úprav krajiny bez metodických doporučení. Obecně má metodika nefinanční charakter ovšem v případě realizace popsaných postupů zajistí celospolečenský dopad v podobě zachování silně ohroženého druhu tetřívka v prostředí České republiky. Na základě koncepce metodiky proto není možné konkrétní ekonomické náklady a přínosy paušálně vyčíslit., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, 28.12.2022,

VACEK, Z. – LINDA, R. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. – VANČURA, K. Scots pine (Pinus sylvestris L.), the suitable pioneer species for afforestation of reclamation sites?. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 485, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0378-1127.

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – GALLO, J. Vliv porostního okraje na škody zvěří a přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 19-26.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J.Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. 2021, VACEK S., VACEK Z., CUKOR J (2021): Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. In: Podrázský V., Vacek Z. (eds.), Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků, 22.6. 2021, Kostelec nad Černými les, Česká lesnická společnost, z.s.: 25–33. 755. .

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

CUKOR, J. – LINDA, R. – **ANDERSEN, O. – **ERIKSEN, L. – VACEK, Z. – **RIEGERT, J. – ŠÁLEK, M. Evaluation of Spatio-Temporal Patterns of Predation Risk to Forest Grouse Nests in the Central European Mountain Regions. Animals, 2021, roč. 11, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2076-2615.

CUKOR, J. – LINDA, R. – MAHLEROVÁ, K. – VACEK, Z. – FALTUSOVÁ, M. – **MARADA, D. – **HAVRÁNEK, F. – HART, V. Different patterns of human activities in nature during Covid-19 pandemic and African swine fever outbreak confirm direct impact on wildlife disruption. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

HÁJEK, V. – VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – ŠIMŮNEK, V. – ŠIMKOVÁ, M. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. – BULUŠEK, D. Effect of Climate Change on the Growth of Endangered Scree Forests in Krkonose National Park (Czech Republic). FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1999-4907.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. . 2021, 758. VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2021): Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. Lesnická práce, 100: 8: 26–28..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – ZÁRUBA, J. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv zvěře na přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. 2021, 755. FUCHS Z., VACEK Z., ZÁRUBA J., CUKOR, J., VACEK S. (2021): Vliv zvěře na přirozenou obnovu buku lesního v Krušných horách. Lesnická práce, 100: 6: 21–24..

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – **ŠATRÁN, P. – MAHLEROVÁ, K. – VACEK, Z. – KUNCA, T. – **HAVRÁNEK, F. Wild boar deathbed choice in relation to ASF: Are there any differences between positive and negative carcasses?. PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2020, roč. 2020, č. 177, s. 1-8. ISSN: 0167-5877.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – GALLO, J. – BULUŠEK, D. Silviculture as a tool to support stability and diversity of forests under climate change: study from Krkonoše Mountains. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 116-129. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – **ERIKSEN, L. – LINDA, R. – **ANDERSEN, O.Role myslivců v ochraně a zodpovědném managementu tetřívka obecného v Norsku. 2020, .

CUKOR, J.; idPublikace = 84132; Název: Žací stroje brutálně zabíjí srnčata. Jak jim pomoci, mapuje dokumentarista Ivan Studený-- Neexistuje podtyp publikace --

CUKOR, J. – **ERIKSEN, L. – LINDA, R. – **ANDERSEN, O.Vliv predátorů na početnost tetřívka obecného v Evropě. 2020, .

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – **ŠATRÁN, P. – **HAVRÁNEK, F.Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (I.). 2020, .

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – **ŠATRÁN, P. – **HAVRÁNEK, F.Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP: podrobná analýza výskytu kadáverů v lesním prostředí (II.). 2020, .

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – **ŠATRÁN, P. – **HAVRÁNEK, F.Chování divočáků u kadáverů vlastního druhu z pohledu možného přenosu afrického moru prasat. 2020, .

CUKOR, J. – ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. Comparison of growth and wood quality of Norway spruce and European larch: effect of previous land use. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 3, s. 459-472. ISSN: 1612-4669.

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – MAHLEROVÁ, K. – **SATRAN, P. – **HAVRÁNEK, F. Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever transmission. Transboundary and Emerging Diseases, 2020, roč. 67, č. 3, s. 1068-1073. ISSN: 1865-1674.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – BRICHTA, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Bark stripping, the crucial factor affecting stem rot development and timber production of Norway spruce forests in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2020, roč. 474, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0378-1127.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – SHARMA, R. – VACEK, S. Afforested farmland vs. forestland: Effects of bark stripping by Cervus elaphus and climate on production potential and structure of Picea abies forests. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1932-6203.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – **MARADA, D. – ŠIMŮNEK, V. – **HAVRÁNEK, F. Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 4, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – ROHLA, J. – SOVA, J. – **MACHALEK, A. Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvest. PeerJ, 2019, roč. 7, č. e6923, s. 1-19. ISSN: 2167-8359.

**MARADA, D. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **HAVRÁNEK, F. Extensive Orchards in the Agricultural Landscape: Effective Protection against Fraying Damage Caused by Roe Deer. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 13, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – VACEK, Z. – **BUKOVJAN, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SHARMA, R. Roe deer (Capreolus capreolus) mortality in relation to fodder harvest in agricultural landscape. MAMMALIA, 2019, roč. 83, č. 5, s. 461-469. ISSN: 0025-1461.

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – MAHLEROVÁ, K. – **ŠATRÁN, P. – **HAVRÁNEK, F. Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever transmission. Transboundary and Emerging Diseases, 2019, roč. , č. , s. 1-6. ISSN: 1865-1674.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R.Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change.. 2019, Vacek, S., Vacek, Z., Cukor, J., Linda, R., Bulušek, D. (2019): Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change. In: Abies 2019. Prospects for fir management in a changeable environment. Kraków, 28. 05. – 30. 05. 2019. Book of abstracts. [Krakow, Agricultural University in Krakow, Faculty of Forestry 2019]. Nestr..

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – **HAVRÁNEK, F.Vliv jelena siky na mladé smrkové porosty v oblastech s rozdílnou početností zvěře. 2019, .

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – **HAVRÁNEK, F.Telemetrie srnčat vynesených z lučních porostů před sklizní pícnin. 2019, .

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – SOVA, J.Využití bezpilotních letounů k ochraně mladé srnčí zvěře. 2019, .

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – CUKOR, J. – KUNEŠ, I. Iniciální zhodnocení experimentální výsadby s bukovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 39-46.

LINDA, R. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. Produkce a zdravotní stav smrkových porostů rostoucích na zalesněné zemědělské půdě ve vztahu k poškození zvěří a změnám klimatu. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 67-77.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 198-206.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – LINDA, R. – **BUKOVJAN, K. – PAINTER, M. – HART, V. First findings of brown hare (Lepus europaeus) reintroduction in relation to seasonal impact. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 10, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

CUKOR, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – LINDA, R. – LINHART, L. – **GUTSCH, M. – KUNEŠ, I. Effects of Brassinosteroid Application on Seed Germination of Scots Pine under Standard and Heat Stress Conditions. ..., 2018, roč. 24, č. 1, s. 60-67. ISSN: N.

VACEK, S. – VACEK, Z. – **KALOUSKOVÁ, I. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – **MOSER, W. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŘEHÁČEK, D. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes - evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 61-76. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – LINDA, R. – KOVAŘÍK, J. Forest biodiversity and production potential of post-mining landscape: opting for afforestation or leaving it to spontaneous development? . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 116-126. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – **ŘEHÁČEK, D. – CUKOR, J. – VACEK, S. – **KHEL, T. – SHARMA, R. – **KUČERA, J. – KRÁL, J. – **PAPAJ, V. Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control . Environmental Management, 2018, roč. 62, č. 5, s. 942-954. ISSN: 0364-152X.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J.Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. . 2018, Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Linda, R., Bílek, L., Podrázský, V., Gallo, J.: Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. /Native vs. introduced coniferous tree species: production and biodiversity of forest stands on reclamation stands after coal mining./ In: Baláš, M., Podrázský, V., Gallo, J. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Doksy Sep. 4 – 5, Vol. 8, Praha, ČZU v Praze 2018, s. 198 - 206..

CUKOR, J. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. – TUŽINSKÝ, M. The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-4834.

CUKOR, J. – LINHART, L. – VACEK, Z. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. The effects of Alginite fertilization on selected tree species seedlings performance on afforested agricultural lands. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 1, s. 48-56. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – BÍLEK, L. Carbon sequestration in soil following afforestation of former agricultural land in the Czech Republic. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 2-3, s. 97-104. ISSN: 0323-1046.

SLANAŘ, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – CUKOR, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. Long-term transformation of submontane spruce-beech forests in the Jizerské hory Mts.: Dynamics of natural regeneration. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 4, s. 212-224. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – SHARMA, R. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Effect of mineral eco-fertilizer on growth and mortality of young afforestations. Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 4, s. 367-386. ISSN: 0379-5292.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – ROHLA, J. – **BUKOVJAN, K. Stanovení početnosti jelení zvěřě v západní části Krušných hor. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 4, s. 288-295. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – VACEK, Z.Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. . 2017, Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. [Changes of the upper layer characteristics of former agricultural land ten years from afforestation]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 129–135 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

 
page foot