| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Eva Vozabulová (15746)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLÁDEČEK, M. – BRYNYCHOVÁ, K. – ELHASSAN, E. – ŠÁLEK, M. – JANATOVÁ, V. – VOZABULOVÁ, E. – CHAJMA, P. – FIRLOVÁ, V. – PEŠKOVÁ, L. – **ALMUHERY, A. – BULLA, M. Diel timing of nest predation changes across breeding season in a subtropical shorebird. ECOLOGY AND EVOLUTION, 2021, roč. 11, č. 19, s. 13101-13117. ISSN: 2045-7758.

ELHASSAN, E. – SLÁDEČEK, M. – **BADAAM, S. – BRYNYCHOVÁ, K. – CHAJMA, P. – FIRLOVÁ, V. – JANATOVÁ, V. – **KUBELKA, V. – PEŠKOVÁ, L. – VOZABULOVÁ, E. – **ALMUHERY, A. – ŠÁLEK, M. An artificial lakes system intended for human recreation supports a vital breeding population of Red-wattled Lapwing in the Arabian Desert. Avian Conservation and Ecology, 2021, roč. 16, č. 3, s. 1-14. ISSN: 1712-6568.

VOZABULOVÁ, E. – SLÁDEČEK, M. – ŠÁLEK, M. Old habits in a new habitat: breeding requirements of the Little Ringed Plover fit into intesively managed arable land. Journal of Ornithology, 2020, roč. , č. , s. 1-10. ISSN: 0021-8375.

BRYNYCHOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. – VOZABULOVÁ, E. – SLÁDEČEK, M. Daily Rhythms of Female Self-maintenance Correlate with Predation Risk and Male Nest Attendance in a Biparental Wader. JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS, 2020, roč. 35, č. 5, s. 489-500. ISSN: 0748-7304.

SLÁDEČEK, M. – VOZABULOVÁ, E. – BRYNYCHOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Parental incubation exchange in a territorial bird species involves sex-specific signalling. Frontiers in Zoology, 2019, roč. 16, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1742-9994.

SLÁDEČEK, M. – VOZABULOVÁ, E. – ŠÁLEK, M. – BULLA, M. Diversity of incubation rhythms in a facultatively uniparental shorebird - the Northern Lapwing. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 4706, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

**KUBELKA, V. – SLÁDEČEK, M. – ZÁMEČNÍK, V. – VOZABULOVÁ, E. – ŠÁLEK, M. Seasonality predicts egg size better than nesting habitat in a precocial shorebird. Ardea, 2019, roč. 107, č. 3, s. 239-250. ISSN: 0373-2266.

VOZABULOVÁ, E.Arable land as an unexpectedly favourable habitat of Little ringed plover (Charadrius dubius) – description and preferences. 2017, Odborná konference Internation Wader Study Group Annual Conference 15-18 September 2017 Praguem, Czech republic.

VOZABULOVÁ, E.KDEPAK TY KULÍKU HNÍZDO MÁŠ?. 2016, Ačkoli jsou přirozeným hnízdním habitem kulíků oblázkovité říční břehy, využívá tento druh velmi často i artificiální habitaty jako jsou šterkovny a pískovny. V posledních letech bylo hnízdění kulíků zaznamenáno ve zcela novém prostředí, jímž jsou pole v rybničních oblastech jižních Čech. Tomuto trendu nebyla doposud věnována přílišná pozornost, proto se větší část mého výzkumu soustředí na podrobné zmapování nového hnízdního habitatu a mikrohabitatu v němž kulíci hnízdo umisťují. Zajímají nás zejména faktory, které by mohly určovat výběr pole k hnízdění, hnízdní úspěšnost a návratnost hnízdících ptáků a mláďat. Mezi faktory popisující habitat je zahrnuta kamenitost, vlhkost a rozloha pole. S ohledem na charakter přirozeného hnízdního habitatu předpokládáme přednostní výběr rozlehlejších kamenitějších polí s vyšší vlhkostí, v rámci hnízdní lokality pak výběr kamenitějších ploch. Výběr mikrohabitatu může mít následně vliv i na kvalitu inkubace. Byly pozorovány různé typy výstelky hnízdního důlku (kamínky, sláma, téměř žádná výstelka), to by mohlo ovlivňovat mikroklima v hnízdním důlku a potažmo průběh inkubace a líhnivost vajec. Dalším ze zajímavých trendů pozorovaných v rámci polních habitatů je sdílení hnízdního prostoru s blízce příbuzným druhem bahňáka z čeledi kulíkovitých, čejky chocholatou (Vanellus vanellus). Agresivně se chovající čejka při obraně hnízda tak může skýtat kulíkovi ochranu před predátory. Přítomnost čejky tedy může být pro kulíka významným faktorem určujícím výběr hnízdiště. V rámci DP bylo předběžně testováno několik proměnných, které by mohly ovlivňovat míru predace jako je míra maskování hnízda a vzdálenost hnízda čejky chocholaté. Žádný z testovaných faktorů však neměl statisticky průkazný vliv na riziko predace. Ačkoliv je tedy možné, že využívání stejného hnízdního habitatu kulíky i čejkami je dáno pouze podobností habitatových a potravních nároků, je na místě pozadí této potencionální mezidruhové interakce ještě důkladně prověřit. .

 
page foot