| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Jiří Synek (16594)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3833
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SELLAMUTHU, G. – BÍLÝ, J. – JOGA, M. – SYNEK, J. – ROY, A. Identifying optimal reference genes for gene expression studies in Eurasian spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-17. ISSN: 2045-2322.

RAMAKRISHNAN, R. – HRADECKÝ, J. – ROY, A. – KALINOVÁ, B. – **MENDEZES, R. – SYNEK, J. – BLÁHA, J. – **SVATOS, A. – JIROŠOVÁ, A. Metabolomics and transcriptomics of pheromone biosynthesis in an aggressive forest pest Ips typographus. INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, 2022, roč. 140, č. 2022, s. 1-16. ISSN: 0965-1748.

LÖWE, R. – MARUŠÁK, R. – BÍLEK, L. – TURČÁNI, M. – MACKŮ, J. – JEŽEK, M. – SUROVÝ, P. – JIROŠOVÁ, A. – HOLUŠA, J. – BERČÁK, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – HÝSEK, Š. – HRIB, M. – **ZERZÁN, M. – **BUČEK, A. – **MACHÁČEK, Z. – ŠEDIVKA, P. – MODLINGER, R. – DUDÍK, R. – REMEŠ, J. – PRAJER, M. – ERBER, A. – HART, V. – LÖWE, M. – PALÁTOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **BŮŽKOVÁ, A. – **FORMAN, J. – **PALEČEK, K. – **OBŠILOVÁ, D. – **KUŠNIEROVÁ, I. – PROKŮPKOVÁ, A. – DINTEROVÁ, L. – **SEDMÍKOVÁ, K. – **CHALOUPKA, V. – BACH, P. – **POLÁK, S. – SYNEK, J. – **BLAŽEK, K. – TUREK, J. – HÜTTNEROVÁ, T. – SLAVÍK, M. Lesy budoucnosti, Forests of the future, hydrogel; bark beetle genom; harvester technology; bark beetle antiattractant; forest law; forest fire;forest fire; recreational functions of forests; wood as a renewable material; GPS telemetry, 2022, XX - Nepřiřazeno, ISBN: -, -,-, , L - Lokální přístup, -,

SELLAMUTHU, G. – **AMIN, S. – BÍLÝ, J. – SYNEK, J. – MODLINGER, R. – SEN, M. – CHAKRABORTY, A. – ROY, A. Reference Gene Selection for Normalizing Gene Expression in Ips Sexdentatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Under Different Experimental Conditions. Frontiers in Physiology, 2021, roč. 12, č. October, s. 1-18. ISSN: 1664-042X.

SYNEK, J. – NAKLÁDAL, O. – HART, V.Osteologická preparace – včera, dnes a snad i zítra.. 2021, .

PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – VANICKÁ, H. TreeZ, za zdravou zeleň, , , 2020, XX - Nepřiřazeno, Treez, 0, info_treez@fld.czu.cz, úspora nákladů na asanaci škod, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

CHAKRABORTY, A. – ASHRAF, M. – MODLINGER, R. – SYNEK, J. – SCHLYTER, F. – ROY, A. Unravelling the gut bacteriome of Ips (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae): identifying core bacterial assemblage and their ecological relevance. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN: 2045-2322.

CHAKRABORTY, A. – MODLINGER, R. – ASHRAF, M. – SYNEK, J. – SCHLYTER, F. – ROY, A. Core Mycobiome and Their Ecological Relevance in the Gut of FiveIpsBark Beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Frontiers in Microbiology, 2020, roč. 11, č. 2020, s. 1-16. ISSN: 1664-302X.

PALMA ONETTO, V. – **PFLEGEROVÁ, J. – **PLARRE, R. – SYNEK, J. – **CVACKA, J. – **SILLAM-DUSSES, D. – ŠOBOTNÍK, J. The labral gland in termites: evolution and function. Biological Journal of the Linnean Society, 2019, roč. 126, č. 3, s. 587-597. ISSN: 0024-4066.

DELATTRE, O. – ŠOBOTNÍK, J. – **JANDAK, V. – SYNEK, J. – **CVACKA, J. – **JIRICEK, O. – BOURGUIGNON, T. – **SILLAM-DUSSES, D. Chemical and vibratory signals used in alarm communication in the termite Reticulitermes flavipes (Rhinotermitidae). Insectes Sociaux, 2019, roč. 66, č. 2, s. 265-272. ISSN: 0020-1812.

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J.; idPublikace = 84812; Název: Faunistic records from the Czech Republic – 465. Coleoptera: Mycetophagidae-- Neexistuje podtyp publikace --

PALMA ONETTO, V. – HOŠKOVÁ, K. – KŘÍŽKOVÁ, B. – KREJČÍŘOVÁ, R. – **PFLEGEROVÁ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – **PLARRE, R. – DAHLSJO, C. – SYNEK, J. – BOURGUIGNON, T. – **SILLAM-DUSSES, D. – ŠOBOTNÍK, J. The labral gland in termite soldiers. Biological Journal of the Linnean Society, 2018, roč. 123, č. 3, s. 535-544. ISSN: 0024-4066.

NAKLÁDAL, O. – ŠIŠÁK, L. – KAŠPAR, J. – TURČÁNI, M. – PULKRAB, K. – SYNEK, J. – SLOUP, R. – HORÁK, J. – **BRESTOVANSKÁ, T. Management lesních porostů se zastoupením smrku ztepilého z hlediska maximalizace biodiverzity lesa, Management of forests with composition of Norway spruce (Picea abies) towards biodiversity maximization, Biodiversity; spruce; optimal tree composition; management, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ENREFOmet, 70 stran, Maximální využití přirozené environmentální rezistence prostředí proti škodlivým činitelům., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa se zohledněním gradačních oblastí bekyně mnišky (Lymantria monacha L.) - soubor map, Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity with taking into account the hot spots of nun moth (Lymantria monacha L.) – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 4, Soubor 12 map, formát A3, 2 pp., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa se zohledněním voltinismu lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity with taking into account the voltinism of the European spruce bark beetle (Ips typographus L.) – set of maps., Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 3, Soubor 6 map, formát A3, 2 pp., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Mapy diferencí skutečného zastoupení smrku v porostech oproti optimálnímu zastoupení smrku z hlediska maximální dosažené biodiverzity - soubor map, Maps of differences between real spruce (Picea abies) portion in forests and optimal spruce portion in terms of maximization of biodiversity – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 2, Soubor 3 map, formát A3, 1 p., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa - soubor map, Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 1, Soubor 3 map, formát A3, 1 p., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – **BRESTOVANSKÝ, J. – SYNEK, J.Faunistic records from Czech Republic - 401. Coleoptera: Ripiphoridae.. 2016, .

Název Poskytovatel Trvání
Význam dutých smrků z hlediska biodiverzity v lesních ekosystémech. GA FLD 2016 - 2016
 
page foot