| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Matúš Gašparík, Ph.D. ()

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Screening of backfat thickness and musculus longissimus lumborum et thoracis depth of Aberdeen Angus cattle in Czech conditions. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 5, s. 137-148. ISSN: 1212-1819.

VRHEL, M. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – VACEK, M. – CODL, R. – PYTLÍK, J. Milkability differences based on lactation peak and parity in Holstein cattle . Journal of Animal and Feed Sciences, 2021, roč. 30, č. 3, s. 206-213. ISSN: 1230-1388.

DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – CODL, R. – PYTLÍK, J. – STÁDNÍK, L. Inovace ve zpracování siláže může mít vliv na mléčnou produkci. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 8, s. 24-25. ISSN: 0027-8068.

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – CODL, R. – STÁDNÍK, L. Změny v systému zasušování dojnice. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 7, s. 39-42. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – CODL, R. – PYTLÍK, J. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. Rumination time monitoring as a possible tool to improve diagnostics of heat and parturition. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 109-117. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – **BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – GAŠPARÍK, M. Negative Energy Balance Influences Nutritional Quality of Milk from Czech Fleckvieh Cows due Changes in Proportion of Fatty Acids. Animals, 2020, roč. 10, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – GAŠPARÍK, M. – CODL, R. – STÁDNÍK, L. – **KRŮPA, M. Technologie výroby separátu pro kvalitu ustájení dojnic a nízké emise. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 8, s. 49-50. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. Potential of Blue Grey cattle managed under organic farming conditions of Czechia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 763-770. ISSN: 1211-8516.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **TANČIN, V. Impact of wide range of teat lengths on udder health and milking time in Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 80-88. ISSN: 1211-3174.

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 10, s. 431-438. ISSN: 1212-1819.

PYTLÍK, J. – CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. Automatizace a robotizace v chovu skotu. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 4, s. 68-70. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – **KITZLER, L. Analysis of growth intensity and carcass characteristics of Wagyu-Aberdeen angus crossbred steers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 897-903. ISSN: 1211-8516.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **NOVÁKOVÁ, V. Impact of milking settings optimization on milk quality, milking time and milk yield in Holstein cows. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

**TANČIN, V. – **STRAPÁK, P. – **MAČUHOVÁ, J. – GAŠPARÍK, M. Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. Nitra: SPU, 2017, 82s. ISBN 978-80-552-1651-5.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – **STANĚK, S. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – **RYBA, O. Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1303-1308. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PIŤHOVÁ, S. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – MARŠÍKOVÁ, V. Růstové schopnosti a zdraví telat českého strakatého skotu. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 6, s. 62-63. ISSN: 0027-8068.

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J.Moderní postupy v procesu dojení. 2016, Zemědělec č. 39, s. 15-16, ISSN: 1211-3816.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – DOLEŽALOVÁ, M.Sonografie MLLT u plemene aberdeen angus v ČR. 2016, Zpravodaj ČSCHMS, roč. 2016, č. 4, s. 34-35.

 
page foot