| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl (1038)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

**OVESNÁ, J. – VAŠEK, J. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. Metodika identifikace odrůd máků (Papaver somniferum L.) splňujících parametry cechovní normy Český modrý mák pomocí mikrosatelitních markerů, Procedure for identification of food poppy cultivars (Papaver somniferum L.) compliant with the guild standard Czech Blue Poppy using microsatellite markers, Czech blue poppy; authenticity verification; DNA profiles; length polymorphism, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-7427-318-6, Metodika byla schválena odborem vědy, výzkumu a vzdělávání MZe od č.j. UKZUZ 017284/2020 dne 28.1.2020, Uplatnění metodiky je významné pro obchodní sektor i pěstitele (export, uplatnění na trhu v ČR) a ochrání i spotřebitele před nákupem falšovaných produktů. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 28.01.2020,

**SVOBODA, P. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – **OVESNÁ, J. Genetic features of Czech blue poppy (Papaver somniferum L.) revealed by DNA polymorphism. Czech Journal of Food Sciences, 2020, roč. 38, č. 3, s. 198-202. ISSN: 1212-1800.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Mezidruhová variabilita filarioidních hlístic rodu Setaria Viborg, 1795 vyskytující se u divokých přežvýkavců v Evropě: rešerše. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 2019, č. 01, s. 29-39. ISSN: 1211-3174.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Estimation of genotyping errors of STR markers in dogs and wolves. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 901-902. ISSN: 1875-1768.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – **KUBINYI, E. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Comparison of minidogfiler and “ASCH” STR multiplex systems for preliminary estimation of variability within wolf´s like dog breeds. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 862-863. ISSN: 1875-1768.

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – **ZEKA, D. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Evaluation of variations in plastid DNA non-coding regions in selected species of the genus Solanum. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2017, roč. 53, č. 3, s. 127-131. ISSN: 1212-1975.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

VAŠEK, J. – **HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – OCELÁK, M. – **HUANSI, D. – VEJL, P. Dealing with AFLP genotyping errors to reveal genetic structure in Plukenetia volubilis (Euphorbiaceae) in the Peruvian Amazon. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 9, s. 1-24. ISSN: 1932-6203.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017,

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – SHARMA, K. – VEJL, P. Phenotype and molecular diversity evaluation of some wild 2n Solanum species (super series Rotata). Chilean Journal of Agricultural Research, 2015, roč. 75, č. 2, s. 147-151. ISSN: 0718-5820.

VÁVRA, PH.D., I. – KLOUTVOROVÁ, I. – BLAŽEK, J. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (cke.) Wint. na území České repubiky, Detection of races and populations resistant to ungicides of the pathogen Venturia inaequalis (cke.) Wint.in the Czech Republic, Scab races; apple; protection; pathogen; fungicide resistance, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-44-8, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch. Zvýšení výnosu u uživatelů výsledků se projeví také v lepší prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu. Zvýšený zájem obchodních řetězců o produkci ze systému integrované a ekologické produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy v oblasti socialní lze očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování ovoce v ČR a nepřímo tak přispět k rozvoji venkova., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno, 17.12.2015,

VÁVRA, PH.D., I. – ŽĎÁRSKÁ, I. – KADLECOVÁ, V. – BLAŽEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – MELOUNOVÁ, M. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů, Selection of apple trees in the early development phase using molecular markers, apple trees;resistance;genomics;molecular markers;marker-assisted selection, 2015, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-43-1, Osvědčení pod č.j.69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Praha. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Využívání molekulárních markerů pro selekci požadovaných genotypů již v raných stádiích vývoje má řadu přínosů a přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru potřebného pro vysazování stromků ve školce a následně též v hybridním sadu. Díky snížení počtu hybridů dochází k nemalým úsporám i z časového hlediska, jak při vysazování, roubování či očkování, tak při následujícím hodnocení a ošetřování pokusných výsadeb. Celkově tak dochází k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu. K finančním úsporám dochází například díky snížení spotřeby podnoží, ochranných postřiků a dalších provozních nákladů. Nemalou výhodou molekulárních markerů je rovněž schopnost rozlišit genotypy s pyramidální rezistencí vůči patogenům, což by pouhým fenotypovým hodnocením bylo hodně časově náročné, případně by nebylo možné vůbec., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23.12.2015,

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2014, roč. 51, č. 3, s. 745-750. ISSN: 0552-9034.

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – ZEKA, D. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility alleles S3, S4 and S9 using consensus and allele-specific primers in the Czech Republic. Horticultural Science, 2014, roč. 41, č. 4, s. 153-159. ISSN: 0862-867X.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L.). 2014, In: Book of Abstracts - International Scientific Genetic Conference "XXVI. Genetic Days", CULS Prague 3.-4.9.2014, s. 220. ISBN: 978-80-213-2473-2.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular analysis of genetic diversity an in situ collection of characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L) with novel designed primers. 2014, In: Proceedings of 5th World Congress on Biotechnology, Valencia, Spain 25.-27.6.2014, Journal of Biotechnology and Biomaterials, roč. 3, č. 5, s. 219. ISSN: 2155-952X.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – KORECKÝ, J. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014, In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29.10.2014, Agrotechnology, roč. 2, č. 4, s. 140. ISSN: 2168-9881.

SEDLÁK, P. – VÁVRA, R. – VEJL, P. – BOČEK, S. – KLOUTVOROVÁ, J. Efficacy loss of strobilurins used in protection against apple scab in Czech orchards. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 45-51. ISSN: 0862-867X.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ZEKA, D. – NESVADBA, V. – KROFTA, K. – HENYCHOVÁ, A. – POLONČÍKOVÁ, Z. Comparative Analysis of Wild Hop Based on Genetic, Chemical and Morphological Data. Acta Horticulturae, 2013, roč. 2013, č. 1010, s. 67-76. ISSN: 0567-7572.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterisation of S-alleles in sweet and sour cherry by allele specific PCR amplification in Czech Republic. 2013, Abstract Book of International plant breeding congress 10 - 14 November 2013 Antalya, Turkey, 2013. s.464.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. – ŠEBKOVÁ, N. – ČÁSTKOVÁ, M. – JURKOVIČOVÁ, P. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds. 2011. ISSN: 1558-7878; Název časopisu: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research; Svazek periodika: 6; Číslo periodika: 1; Počet stran: 1; Strana od: 60; Strana do: 61..

VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – JEŽKOVÁ, J. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 67-67. ISSN: 1558-7878.

VÁVRA, R. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – BOČEK, S. – KLOUTVOROVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakterizace populací patogena Venturia inaequalis v produkčních výsadbách jabloní v České republice. 2011. Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 652 – 661. ISSN: 0139-6013.

ŠKODÁČEK, Z. – VLASÁKOVÁ, E. – PRÁŠIL, I. – VEJL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fenomén proteinů a kyseliny abscisové ve vztahu k abitotickému stresu u rostlin, zejména k suchu. 2011. Aktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu 2011, ČZU v Praze, VÚRV v.v.i., Praha, s. 114-134. ISBN: 978-80-213-2159-5.

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in breeds Czechoslovakian and Saarloos Wolfdog - Ing. Daniela Čílová, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Veronika Kadlecová, 2010

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Genetic analysis of the Bearded Collie breed: A causal mutation of coat colour genes and the dopamine receptor gene DRD4 - doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

ŠKODÁČEK, Z. – PRÁŠIL, I. – VEJL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti transgenoze při zvyšování tolerance rostlin k abiotickým stresům, zejména k nízkým teplotám. 2010. Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin (vybrané kapitoly), VÚRV v.v.i., Praha, s. 84-80. ISBN: 978-80-7427-023-9 .

MAKOVCOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – VEJL, P. – LYTVYNETS, A. The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions. Parasitology Research, 2009, roč. 104, č. 4, s. 795 - 799. ISSN: 0932-0113.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. BIOLOGICKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VLASTNOSTI SOMATICKÝCH HYBRIDŮ DIHAPLOIDNÍHO SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM A S. BULBOCASTANUM. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 0, s. 55 - 66. ISSN: 1802-940X.

Vnitrodruhová variaiblita botanických taxonů vybraných v závislosti na způsobu rozmnožování - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Ing. Česká Jana, CSc., 2009

CHARACTERIZATION OF SELECTED DIPLOID GENETIC RESOURCES OF GENUS SOLANUM INTENDED FOR SOMATIC HYBRIDIZATION WITH POTATO DIHAPLOIDS - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc.; Ing. Škodáček Zbyněk, 2009

EVALUATION OF GENETIC SOURCES OF TOLERANCE OF COMMON WHEAT AGAINST BYDV AND CYDV - Ing. Slámová Lucie; Chrpová Jana; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Veškrna O., 2009

GENETICKÉ ZDROJE JABLONÍ A JEJICH MOLEKULÁRNÍ ANALÝZA - Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Křelinová J., 2009

STUDY OF VARIABILITY HOP GENE RESOURCES BY RAPD METHOD - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Zoufalá J., 2009

Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century - Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Klokočníková M.; Lebedová L., 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 - Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Detection of IPM4 marker of Rx1 gene resistance to PVX in collection of ex situ conserved potato genetic resources - Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Sedláková Vladimíra; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

MOŽNOSTI DETEKCE SOMATICKÝCH HYBRIDŮ BRAMB - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Suchánková D., 2009

Analysis of chloroplast DNA intergenic spacer TrnL/TrnF in genus Solanum by denaturing gel electrophoresis - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Vývoj nových DNA markerů paralogů genů v lokusu Rvi7 zodpovědných za rezistenci jabloní vůči strupovitosti - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek; Ing. Paprštein František, 2009

GENETICKÁ ANALÝZA JABLONÍ S ČERVENOU BARVOU DUŽNINY - Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František; Křelinová J., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

MOLEKULÁRNÍ MARKERY GENŮ Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi6 A Rvi8 U ODRŮD A GENOVÝCH ZDROJŮ JABLONÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VYUŽITÍ VE ŠLECHTĚNÍ VŮČI STRUPOVITOSTI - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Zoufalá J.; Ing. Vávra Radek; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František, 2009

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) - Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

NOVÝ PCR MARKER DELECE V LOKUSU Md-ACO1 OVLIVŇUJÍCÍHO MĚKNUTÍ PLODŮ JABLONÍ V PRŮBĚHO SKLADOVÁNÍ - Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek, 2009

Analýza vybraných populací planých forem chmele (Humulus lupulus L.) Středočeského kraje mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela, 2009

Porovnání variability planých a kulturních chmelů mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Biodiverzity of wild hops estimated by molecular markers - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

 
page foot