| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Martina Stejskalová (16539)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2421
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – **UTTL, L. – **MRÁZ, P. – BARTOŠKA, J. Findings of herbicide and fungicide residues in bee bread. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 343-352. ISSN: 1214-1178.

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – **VOLKOVÁ, RNDR., J. Poradenství a monitoring chorob zeleniny . Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 74s. ISBN: ,

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – TITĚRA, D. – STEJSKALOVÁ, M. Objektivní zhodnocení chování opylovačů moderními metodami RFID čipy. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 11s. ISBN: ,

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – VLAŽNÝ, P. The factors influencing the pollinators visitation of the oilseed rape cultivars. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 574-580. ISSN: 1214-1178.

KAZDA, J. – **ŘÍHA, K. – STEJSKALOVÁ, M. – **SPITZER, T. Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a živočišným škůdcům podle zásad IOR, Protection of the sunflower against diseases and pests according to principles Integrated pest management, sunflower; pests; pesticides, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-2818-1, SPZO, Jankovcova 24/18, Holešovice, 170 00 Praha, Martin Volf, IČO: 00539406, ekonomické přínosy pro veškeré pěstitele by byly okolo 6,5 mil. Kč ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 09.01.2018,

STEJSKALOVÁ, M. – KONRADYOVÁ, V. – **SUCHANOVÁ, M. – KAZDA, J. Is pollinator visitation of Helianthus annuus (sunflower) influenced by cultivar or pesticide treatment?. Crop Protection, 2018, roč. 114, č. December, s. 83-89. ISSN: 0261-2194.

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection of oilseed crops with a view to protecting pollinators and their products, insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice (Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožní zvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledky používání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 11.12.2018,

STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – **KOCOUREK, CSC., p. Ohrožují rezidua pesticidů používaných v řepce nás a naše včely?. Úroda, 2018, roč. 66, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelentní účinek insekticidů na včely v kvetoucí řepce. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017, roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyv pesticídov na činnosť opeľovačov. 2016, Naše pole, 2016, roč. 20, č.8, s. 48-49.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující výskyt včel v kvetoucí ozimé řepce. 2016, Včelařství, 2016, roč. 69, č. 6, s. 202 - 204.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Jak pesticidy ovlivňují návštěvnost opylovačů v porostu. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Existujú odrodové rozdiely v atraktivite repky pre včely?. 2016, Naše pole, 2016, roč. 10, č. 8., s. 48 - 49.

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelence či atraktivita vybraných pesticidních přípravků, aplikovaných do řepky, pro opylovače. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 95-99.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Liší se atraktivita odrůd řepky pro opylovače?. 2016, Výsledky pokusů SPZO - Hluk 2016, 2016, roč. 33, s. 81-85.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Vliv pesticidního ošetření na výskyt opylovačů v olejninách (ozimá řepka, slunečnice). Praha: Dow Agro Sciences s.r.o., 2016, 21s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení účinnosti insekticidního ošetření ozimmé řepky a vyhodnocení ochrany proti Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 15s. ISBN: ,

KAZDA, J. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení zdravotního stavu řepky. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 23s. ISBN: ,

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech slunečnice. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 146-149.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech řepky. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 93-97. ISBN: 978-80-87065-63-1.

 
page foot